EU, Leyenová, Fiala, z lidí na Ukrajině mrzáky, nebožtíky. Otřesné pohledy, nové končetiny nezískají. Leyenovou, Fialu, Zelenského stíhat vojenská prokuratura. Zálužný stále v Kyjevě, místo Anglie

Orbán: EU může konflikt na Ukrajině ukončit, ale chce válku. Maďarský předseda vlády Viktor Orbán stále hlasitěji obviňuje vedení Evropské unie, že by mohlo zastavit konflikt na Ukrajině během dne, kdyby chtělo, ale chce přímý střet s Ruskem a směřuje k tomu. Naposledy to uvedl v rozhovoru pro televizní kanál TV2 (TV Kettő).

„Pokud by evropští lídři nyní chtěli mír, příměří na frontě by nastalo do 24 hodin. Stačilo by říci: milí Ukrajinci, příměří je nutné, musíme přestat, nebudeme dávat další zbraně a peníze, dokud nebude příměří a mírová jednání,“ uvedl premiér.

Podle Orbána, pokud budou západní země nadále činit rozhodnutí posílat na Ukrajinu zbraně stále delšího doletu stejným tempem jako dosud, „brzy se přiblížíme ke konečné  zastávce, kdy na Ukrajině budou západoevropské nebo americké jednotky. “  „V současné době jsme centimetry od přímé srážky,“ řekl s dodatkem, že „lídři EU to chtějí“.

Po březnovém setkání s Donaldem Trumpem v resortu Mar-a-Lago na Floridě Viktor Orbán řekl, že Trump slíbil, že pokud se znovu stane prezidentem, nedá Ukrajině peníze a bez Spojených států by Evropa nebyla schopna konflikt financovat a skončil by.  V nynějším rozhovoru k tomu maďarský předseda řekl, že „Donald Trump to může zařídit během 24 hodin“.

Dříve Orbán řekl, že Evropa se řítí k válce jako vlak „se šíleným řidičem“ a tomu je třeba zabránit. Prováleční politici Evropy podle něj stejně jako narkomani chtějí porazit Rusko, jak se o to dvakrát pokusili ve 20. století, ale nechápou realitu.   Současné procesy   by mohly prý být nazvány předehrou ke třetí světové válce nebo dokonce její epizodou, pokud se nezastaví „vojenská psychóza Bruselu“.

Poznamenal, že prohlášení západních politiků a médií naznačují, že Evropa se připravuje na zahájení války s Ruskem. Pracovní skupiny NATO v Bruselu se podle něj snaží určit, jak se aliance může zapojit do konfliktu na Ukrajině,server vasevec.cz

X X X

Zalužnyj je stále v Kyjevě. Prý čeká na post prezidenta

Bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj, který byl po svém odvolání jmenován velvyslancem ve Velké Británii, stále do Londýna neodcestoval a pobývá na Ukrajině. Původně se měl diplomatické mise ujmout do konce května.

Ukrajinský telegramový kanál „Resident“ to uvedl s odvoláním na zdroje z generálova okolí. Podle nich zjevně očekává vzestup vlastní politické kariéry a míří na mnohem vyšší pozici, než je post velvyslance. Ostatně už jeho odvolání z armádní funkce bylo spojováno obavou Volodymyra Zelenského z vysoké popularity a úvahami, že by ho generál mohl nahradit ve funkci prezidenta.

Podle autorů Zalužnyj nyní skutečně očekává, že se ujme funkce hlavy ukrajinského státu. Pravděpodobnost toho prý roste, protože vztahy mezi Zelenským a Washingtonem se zhoršují. Funkční období Zelenského navíc skončilo a legitimita jeho setrvávání ve funkci je s ohledem na znění ukrajinské ústavy mimořádně sporná. Navíc za poslední rok raketově klesla jeho podpora ze 70 procent na dnešních 17 procent. Generál si naopak podle průzkumů udržuje v ukrajinské společnosti nejvyšší hodnocení.

Otázkou ovšem je, jak dosáhnout konce Zelenského. Zde se objevují spekulace např. o obvinění z korupce, čemuž by nahrávaly zprávy o nákupu nemovitostí v zahraničí, které se objevily i v posledních dnech. Pro úplnost je třeba uvést i úvahy o možnosti fyzické likvidace Zelenského, ze které by mohlo být obviněno Rusko.

Příznačné potom je, že nikdo si příliš neláme hlavu tím, jak přesně legitimně bude moci Zalužnyj zaujmout post prezidenta, servervasevec.cz

X X X

SOUDCI  VS  CHTĚJÍ  VĚDET?  JAK  PELTA,  KRTOCHVÍLOVÁ  OVLIVNILI  DOTACE

SPORTOVNÍ  AGENTURA  TBYTEČNÁ,  VYHOZENÉ  MILIONY,

STAČÍ  MINISTERSTVO,  KTERÉ  VŽDYCKY  SPORT  ŘÍDILO

Vrchní soud se ptá nalézacího soudu: Jak Pelta s Kratochvílovou ovlivňovali dotace?

 Městský soud v Praze (MS) bude muset hledat odpověď na otázku, jak konkrétně měli někdejší náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová a „fotbalový boss“ Miroslav Pelta ovlivňovat před osmi lety proces rozdělování investičních dotací pro sport. Vyplývá to z odůvodnění usnesení senátu Vrchního soudu v Praze (VS) v čele s předsedou Vladimírem Králem, který ve čtvrtek zrušil odsuzující rozsudek v této části případu tzv. sportovních dotací.  

Ačkoliv senát VS v Praze v podstatě vyslyšel jeho požadavek, tedy aby provedl sám dokazování a následně zavázal nalézací soud k posouzení důkazů, bylo na státním zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) Ondřeji Trčkovi ve čtvrtek při vyhlašování rozhodnutí soudu vidět, že ho to nijak netěší.

A není se čemu divit. VS totiž vyhověl odvolání obžalovaných, naopak to jeho v celém rozsahu zamítl. Navíc provedl k důkazu obhajobou poměrně narychlo opatřený a předložený posudek, který se posléze ukázal pro rozhodnutí soudu „ve prospěch“ obžalovaných Pelty a Kratochvílové jako podstatný.

Posudek vypracoval na podnět obhajoby profesor Vladimír Smejkal a týkal se toho, zda žádosti, u nichž obžaloba kladla Peltovi s Kratochvílovou za vinu, že jejich hodnocení ovlivnili a způsobili tak státu škodu, měly na dotaci nárok.

Projekty by i tak dostaly dotace

Profesor Smejkal došel k závěru, že ano. Tedy že by i bez obžalobou tvrzeného nelegálního lobbingu a při spravedlivém a nezaujatém hodnocení musely tyto „zájmové“ projekty, o nich Pelta s Kratochvílovou vedli policií odposlechnuté hovory v pronajatém bytě, získat dostatečný počet bodů. A tedy že byly samy o sobě způsobilé dotaci získat. Jak vyplynulo z ústního odůvodnění čtvrtečního rozhodnutí, soud k posudku přihlédl a odmítl věcné i formální výhrady státního zástupce, které vznesl k posudku i osobě znalce.

Z již zmíněného odůvodnění soudu je ovšem zřejmé, že by ke zrušení odsuzující části rozsudku MS v Praze dospěl pravděpodobně i bez tohoto posudku. Senát VS totiž vyslovil závažnou pochybnost nad prokázáním klíčové věci, totiž jak konkrétně měli Kratochvílová s Peltou zajišťovat to, aby jimi diskutované projekty v dotačním řízení uspěly.

VS sice souhlasí s tím, jak MS v Praze vyhodnotil počínání obou, tedy že si sestavili vlastní seznam preferovaných projektů a usilovali o ovlivnění dotačního řízení.

Avšak to, co ovšem podle VS nalézací soud bezpečně a bez důvodných pochybností nezjistil, byl „způsob přenášení záměru obžalovaných do samého dotačního řízení, a tedy dosažení toho, aby se upravené bodové hodnocení v žádostech od obžalovaných dostávalo dál, a jak obžalovaní dosáhli toho, aby se s jejich hodnocením ztotožnila pracovní komise“.

Z důkazů, které MS provedl, je podle VS navíc zřejmé, že to nebyla Simona Kratochvílová, kdo navrhl či dosazoval členy expertní výběrové komise. To prováděli jednotliví představitelé sportovních spolků i svazů a konečné slovo měla ministryně školství. Podle VS nebylo prokázáno, že by Kratochvílová byla s těmito navrhujícími spolky dohodnuta, koho mají navrhovat a členové komisí popřeli, že by je Kratochvílová ovlivňovala.

„V tomto, stejně jako v dalších případech, si nalézací soud pomáhá obecným odkazem na objektivní důkazy, jako jsou odposlechy telefonních hovorů nebo prostorové odposlechy. Ani v tomto případě ale není jasné, jaký konkrétní důkaz je podle nalézacího soudu k dispozici. Přitom několik vyslechnutých svědků, podílejících se na hodnocení žádostí, vypovědělo, že v průběhu hodnocení se vraceli k již ohodnoceným žádostem a prováděli nějaké změny. Z jakého podnětu, v čem tyto změny spočívaly a jaký byl jejich důsledek ale z odůvodnění napadeného rozsudku zřejmé není,“ uvedl k tomu předseda senátu Král.

Městský soud nesplnil pokyn

Podle Krále navíc MS nesplnil minulý pokyn VS, aby ohledně obžalobou tvrzených osmnácti tzv. zvýhodněných dotací osvětlil, v jaké stavu se Kratochvílová s Peltou se žádostmi seznamovali, jaké konkrétní změny dohodli a jak následně Kratochvílová změny prosadila na úkor jiných žádostí, které by jinak byly do seznamu přijatých zahrnuty a kvůli zařazení tzv. preferovaných žádostí byly vyřazeny.

„Přitom z posouzení uvedené otázky souvisí i výše způsobené, respektive zamýšlené škody a majetkového prospěchu. Nejde jen o akademickou záležitost už proto, že výše takové škody je významným kvalifikačním znakem trestných činů, jimiž byli oba obžalovaní napadeným rozsudkem uznáni vinnými,“ odůvodnil požadavek soudu Král.

VS vytkl MS, že v rozhodnutí sice rozebírá odposlechnuté rozhovory obou obžalovaných nad jednotlivými žádostmi, aniž by ale z toho bylo zřejmé, zda z jejich strany došlo k posunu hodnocení žádostí, v jakém směru, v jakém rozsahu či jaký byl jejich následný postup.

„Z toho, jak se o takových žádostech obžalovaní zmiňují, nalézací soud dovozuje, že ovlivnili jejich hodnocení a prosadili jejich odsouhlasení komisí. Zmíněný závěr ovšem nepotvrzuje, ale naopak zpochybňuje znalecký posudek profesora Smejkala,“ uvedl k tomu Král.

Pokud totiž Kratochvílová s Peltou zasahovali do průběhu hodnocení nejméně osmnácti žádostí, o nichž nalézací soud neměl pochybnosti, je podle VS na místě se ptát, co tedy vlastně opravovali nebo nově stanovovali, když podle hranice bodového ohodnocení pro přiznání dotace by všechny tyto žádosti byly správně hodnoceny jako úspěšné. Navíc za ovlivnění žádosti nalézací soud označuje i případy, kdy změny v bodovém hodnocení provedli samotní hodnotitelé jako opravu chyby.

Jak tedy opravovali žádosti?

Podle VS tedy ohledně jednání Kratochvílové a Pelty vznikají pochybnosti o tom, jak vlastně na oněch osmnácti žádostech participovali, co upravovali, jaké případné opravy do dalšího řízení prosadili a jaké případně vyvolali následky. Tedy buďto, že všechny nebo některé z oněch žádostí neměly být posouzeny jako úspěšné. anebo které jiné úspěšné žádosti byly v důsledku toho byly z přiznání dotace odsunuty.

„Nejde o to, že by ve věci muselo být provedeno obsáhlé dokazování, ale je třeba s náležitou pečlivostí vyhodnotit provedené důkazy a učinit přesvědčivé závěry. Nelze jen obecně uvést, že nejméně v osmnácti uváděných případech obžalovaní zajistili nesprávné, nadhodnocené posouzení dotačních žádostí, kterým by, pokud by došlo k přiznání dotace, byla přidělena částka rovnající se součtu takových dotací, jež má představovat hrozící škodu. Pokud v průběhu dotačního řízení se každý den výsledky hodnocení zapisovaly do excelové tabulky a předávaly určitému okruhu osob, mělo by být dohledatelné, s jakým výsledkem skončilo to hodnocení těch žádostí, které splňovaly hledisko úspěšnosti od referentů-hodnotitelů a k jakým pozdějším změnám u nich došlo. Pokud jest z odposlechů dohledatelné, jaké konkrétní žádosti obžalovaní projednávali a jaké případné změny hodlali provést, lze ověřit, kdy a jak se takové změny promítly do hodnotících listů a s jakými důsledky. To, zda k takovým změnám došlo až v průběhu projednání žádosti v komisi by naznačovalo, že obžalovaná K měla mít dohodu s některým z členů takové komise. Významné rovněž je, zda k takové změně došlo až poté, co hodnotící komise svoji práci již provedla a tomu by pak odpovídal i způsob projednání výsledků hodnocení cestou „pouhého zamávání“ s tabulkou celkového hodnocení v rámci posledního jednání komise, jak se o tom někteří členové komise vyjadřují. Teprve poté bude možné učinit náležité zjištění zda, jak a v kolika případech se obžalovaní pokřivení hodnocení žádostí o investiční dotace dopustili, proč a s jakými důsledky. V návaznosti na to bude možné uvažovat o odpovídající právní kvalifikaci takového jednání. Neprokážou-li se další okolnosti uváděné v popisu skutku, kterého se měli oba obžalovaní dále dopustit, je třeba zvážit, zda není namístě takovou okolnost z výroku vypustit,“ uzavřel odůvodnění této části rozhodnutí VS Král.

Co se týče údajného neoprávněného zvýhodňování Fotbalové asociace ČR, kde MS obžalované obvinění zprostil, VS odvolání státního zástupce zamítl a rozhodnutí nalézacího soudu potvrdil.

Pelta nenaléhal

V daném případě totiž podle VS dospěl ke správnému závěru, že nedošlo k žádnému nezákonnému jednání. Pelta z pozice šéfa Fotbalové asociace a sportovního činitele měl obecný přehled o tom, na jaké prostředky má asociace nárok. Když zjistil, že návrh neodpovídá předpokladům, dotazoval se po důvodech.  „Z provedeného dokazování je tak zřejmé, že obžalovaná Kratochvílová z podnětu obžalovaného Pelty kontaktovala obžalovaného Břízu, aniž by s ním řešila výpočty v projednaných programech ve vztahu ke spolku FAČR. Ani ve vztazích k Břízovi ani v diskusích s Peltou nezaznívá náznak toho, že by obžalovaní se domlouvali na navyšování částky v programech či že by obžalovaná ze své pozice činila nátlak na obžalovaného Břízu, aby uvedené výpočty změnil. Pouze mu sdělila, nechť celkovou částku 553 mil. Kč obžalovanému Peltovi vysvětlí. Obžalovaná Kratochvílová nepověřuje Břízu, aby požadavek Pelty vyřídil, jak tvrdí obžaloba, ona jej žádá, aby to Peltovi vysvětlil, neboť sama s materiálem prokazatelně seznámena není. Obžalovaný Pelta dle objektivních důkazů nenaléhá, nežádá, nevydává pokyny Břízovi, aby finanční podporu navýšil, pouze se dokola zmiňuje, že nerozumí rozdělení konečných hodnot,“ konstatoval k tomu Král.

A obdobným závěrům dospěl VS i ohledně dalšího zprošťujícího rozhodnutí MS, které se týká předsedy České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty a generálního sekretáře ČUS Jana Boháče.

Zde bylo podle VS prokázáno, že oba byli do přípravy programů i metodik zapojeni z pokynu tehdejší ministryně Valachové od začátku roku 2016.

Stejně tak to, že program neinvestičních dotací, z něhož měl být financován provoz sportovních organizací ČUS, Český olympijský výbor a Česká obec sokolská, se dostal na ministerstvu do rukou zcela odborně nepřipravené referentce před důchodem, která provedla chybný výpočet.

„Z dokazování je zřejmé, že návrh se skutečně vymykal zdravému úsudku týkajícímu se rozdělení nastavené částky dotačních prostředků. Návrh komise ze 13.2. vyšel z jednomyslného hlasování všech přítomných členů komise, přičemž nadpoloviční většina byli zaměstnanci ministerstva. Pokud bylo státním zástupcem Janu Boháčovi vytýkáno, že hlasoval, byť byl ve střetu zájmů z důvodu členství ve spolku ČUS, lze k tomu uvést, že ve shodné situaci se nacházel i svědek Bauer ve vztahu k ČOV. Je třeba připomenout, že bez těchto dvou jednali shodně všichni členové komise,“ uvedl k tomu v ústním odůvodnění předseda senátu VS Král.

Petr Dimun, ceskajustice.cz

X X X

Policie v pohotovosti kvůli hrozbě terorismu. Hlídá nádraží i centra měst

Česká policie posílila v noci na neděli s okamžitou platností bezpečnostní opatření na veřejných místech, v obchodních centrech či městské hromadné dopravě a nádražích. Pracuje s informací, že může dojít ke spáchání teroristického činu. Informaci z několika zdrojů následně potvrdil iDNES.cz také ministr vnitra Vít Rakušan. V pondělí zasedne bezpečnostní rada státu.

Podle informací iDNES.cz se hrozba týká útoku na infrastrukturu a všichni policisté přešli do režimu „teror“ a to po celých 24 hodin služby až do odvolání. Dostali nařízeno všímat si všech podezřelých osob, které se budou pohybovat zejména v okolí autobusových či vlakových nádraží. Ministr vnitra Vít Rakušan informace iDNES.cz potvrdil s tím, že bezpečnostní složky v tuto chvíli nemají přímou informaci o konkrétní hrozbě.

„Mohu potvrdit, že policie aktuálně podniká preventivní opatření. Zvýšení riziko ale lidem v Česku nehrozí a policie nemá informace o bezprostředním ohrožení. Další informace policie sdělí, jakmile to bude možné,“ řekl iDNES.cz před sobotní 23. hodinou ministr vnitra Vít Rakušan. Později na sociální síti X dodal, že policie aktuálně vyšetřuje kauzu spojenou s útoky v zahraničí, kdy podezřelý byl zadržen. V pondělí také zasedne bezpečnostní rada státu po níž ministr vnitra slíbil zveřejnit další informace.

Podle zjištění iDnes.cz píše vedení policie policistům, že se mají zaměřit obecně na obchodní centra, depa MHD jak autobusová, tak tramvajová či autobusová a vlaková nádraží. Všímat si policisté podle třech zdrojů mají zejména osob v okolí a „všech neobvyklých jevů.“ „Zaznamenané poznatky vyhodnocujeme, zároveň se jedná hrozbu netýkající se jen České republiky, ale širšího kontextu,“ uvedl zdroj z vedení policie.

Policie aktuálně vyšetřuje kauzu spojenou s útoky v zahraničí. Podezřelý byl zadržen, probíhají nicméně preventivně zvýšená bezpečnostní opatření. Zvýšené riziko lidem v ČR však nehrozí. O podrobnostech budeme veřejnost informovat po pondělním zasedání Bezpečnostní tady státu.…

Ke zvýšení bezpečnostních opatření naposledy došlo před více než měsícem. 30. dubna ministerstvo vnitra zveřejnilo, že vláda souhlasila s větším nasazením policistů kvůli pořadatelství hokejového šampionátu v Praze a Ostravě. V pokynu ministerstva tehdy bylo doporučení na: Plošné zvýšení výkonu služby policie na celém území České republiky, adekvátní počet hlídek s balistickou ochranou, posílení pyrotechnické služby, intenzivnější silniční kontroly i revize vyhlašování stupňů ohrožení terorismem.

Ministr vnitra Vít Rakušan k tomu na konci dubna letošního roku řekl, že jde o preventivní opatření. „Přestože v tuto chvíli neexistují informace o přímém ohrožení Česka, preventivní opatření nesmíme s ohledem na bezpečnostní situaci ve světě a doporučení odborníků podcenit. Reagujeme i na to, že v příštích měsících se u nás uskuteční několik akcí masového charakteru.“

X X X

Dlouhodobé nabízení zboží za přemrštěné ceny má být trestné i pro fyzické osoby

Dlouhodobé nabízení zboží za nepřiměřeně vysoké ceny bude napříště trestné jako zneužití dominantního postavení. Trestat bude možné i fyzické osoby, které zosnují nebo umožní tajnou dohodu mezi soutěžiteli na trhu. Typicky manažerům soutěžitelů, kteří zosnovali, organizovali nebo usnadnili uzavření utajované dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, bude uložen zákaz činnosti na dobu 5 let a pokuta až do výše 10 milionů korun.

Vyplývá to z návrhu novely zákona o ochraně hospodářské soutěže a trestního zákoníku, jak ji navrhuje ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady.

Do seznamu jednání, které znamenají zneužití postavení k újmě spotřebitelů nebo konkurence budou vedle nepřiměřeně nízkých cen zařazeny i nepřiměřeně vysoké ceny. Trestné má být má být „dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně vysoké ceny“.

Podle důvodové zprávy nemá jít o cenovou regulaci a Úřad nemůže trestat ceny, které se zdají být příliš vysoké, nýbrž musí soutěžitele usvědčit. Což je v případě excesivně vysokých cen složitější než v případech příliš nízkých cen, přiznává důvodová zpráva.  Takové ceny, které podle důvodové zprávy překročily hranici poctivého obchodního styku a dobrých mravů mohou vést ke zvýšení cen i u konkurentů a k vytěžování respektive vykořisťování spotřebitelů. Obtížný případ vysokých cen trajektu Jak uvádí důvodová zpráva, excesivní ceny považuje za problém i Soudní dvůr Evropské unie, který zavedl pro identifikaci takových případů dvoustupňový test. „Používání dvoustupňového testu potvrdila i Komise v případu… ceskajustice.cz

X X X

„Mafiánská dvojka“ na tahu. Bulhaři trnou z plánů oligarchy a expremiéra

V USA na něj uvalili sankce pro korupci, doma má vliv na média i reklamní byznys a když šéfoval tajné službě, Bulhaři vyšli na největší protesty za dvacet let. Teď se kontroverzní magnát Deljan Peevski může stát i premiérem. Spolu s expředsedou vlády Bojkem Borisovem tvoří neoficiální tandem a v nedělních volbách si jde pro moc. Opozice mluví o návratu mafie.

„Jak to myslíte, že nemůžete? Zaplatili jsme vám za pět set plakátů,“ rozčiluje se do telefonu bulharský expremiér a lídr strany Pokračujeme ve změně (PP) Kiril Petkov. Na drátě má zástupce billboardové společnosti, jež mu těsně před dalšími volbami do bulharského parlamentu odmítla vylepit zmíněné plakáty.

Je na nich nakreslené prase se strništěm na tváři, které se nápadně podobá vlivnému magnátovi Deljanu Peevskému. Prasátko se tam navíc jednou nohou opírá o dýni. V té zase většina Bulharů pozná jiného expředsedu vlády. Šéfovi strany Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) Bojku Borisovovi se říká Dýně. Vychází to z lidového označení pro hlupáka s velkou, ale dutou hlavou.

Obrázek doprovází věta: „Právě oni vyhrají, pokud nepřijdete volit.“ A předvolební transparent naznačoval ještě jednu věc – expremiér Borisov není tím, kdo v této dvojici velí. Přestože jeho partaj by mohla v neděli získat až 27 procent hlasů, prim hraje kontroverzní politik Peevski. Někdejší vlastník médií (podle Reportérů bez hranic už je sice prodal, ale jeho vliv nad nimi zůstává „problematický“) má důležité kontakty i v reklamním byznysu. Právě kvůli tomu Petkov narazil se svými plakáty. Proti Peevskému se billboardářům nechce jít.

A opozice se bojí, co „mafiánská dvojka“ Borisov–Peevski udělá s křehkou bulharskou demokracií, až po volbách sestaví vládu. Peevski do nich jde v čele Hnutí za práva a svobody (DPS), strany primárně zaměřené na etnické Turky, muslimy a Romy žijící v Bulharsku. Podle portálu Politico by DPS mohla v parlamentních volbách získat zhruba 15 procent hlasů.

Bulharští voliči už mají proces voleb nacvičený. Jen v roce 2021 k nim šli třikrát a jedny absolvovali i v letech 2022 a 2023. V neděli si k „tradičním“ předčasným volbám, které dosud vždy skončily politickým patem a neschopností sestavit kabinet, přidají i eurovolby. Peevského DPS je členkou evropské stranické rodiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE).

Kritici a členové opozice z reformních a protikorupčně orientovaných stran přitom upozorňují, že osobnost Peevského ztělesňuje vše, co je s Bulharskem špatně – unesený stát, v němž si oligarchové, špioni a kriminální gangy podmanili klíčové instituce. Jméno bulharského magnáta se objevilo i v takzvaných Pandora Papers, které odhalily tajné majetky politiků, panovníků, celebrit, vůdce církví či byznysmenů.

Nikolaj Denkov, jenž vedl bulharskou vládu za PP do letošního dubna, Peevského označuje za „největší zlo“, jež se sneslo na 6,5milionovou zemi. Předseda strany Ano, Bulharsko! Hristov Ivanov pak vysvětluje, že v těchto volbách jde o to, aby se přerušily jeho vazby na bulharskou justici. „V sázce je fungování republiky,“ tvrdí.

 Peevski začínal v politice už coby jednadvacetiletý mladík v roce 2001, a to ve straně bývalého bulharského cara Simeona II. nazvané Národní hnutí za stabilitu a pokrok. Záhy přišla obvinění z korupce, jež byla později stažena, a Peevski stranu opustil. Později vstoupil do DPS a jeho rodina mezitím začala budovat svůj mediální konglomerát. Kolem roku 2018 vlastnila šestery noviny, distribuční společnosti tištěných médií, které představovaly 80 procent trhu, i soukromé televizní stanice a zpravodajské portály.

O dva roky později čelili Borisovovi ministři vnitra, hospodářství a financí obviněním, že pracovali právě pro tohoto kontroverzního magnáta. Premiér je tehdy vyměnil, podezření však nezmizela. A v roce 2021 Spojené státy na Peevského uvalily sankce. Zmrazily tehdy veškerý jeho majetek v USA s vysvětlením, že je tento Bulhar podezřelý ze zapojení do „korupčního schématu s udělováním práva pobytu pro cizí státní příslušníky a uplácení vládních činitelů výměnou za informace a protislužby“.

„Vyjednával s politiky o poskytování podpory a pozitivního mediálního pokrytí výměnou za získání ochrany před trestním vyšetřováním,“ uvedli také Američané. Peevski vše popřel a proti rozhodnutí se odvolal. Sankce na něj ovšem uvalili i Britové, zatímco Evropa podle Politica „zvolila přístup dívat se raději jinam, přestože se v Bulharsku rozkrádají i unijní fondy“. V návaznosti na americké sankce byl Peevski vyšetřován i ve vlasti, případ však skončil předloni bez jakéhokoliv obvinění.

Pověst mafiána uplácejícího politiky a ovlivňujícího veřejné mínění prostřednictvím svých médií se Peevski v poslední době snaží setřást a získat novou. „Dříve působil v zákulisí, tahal za nitky ve straně, aniž by se ukazoval v jejím čele,“ popsal loni politolog ze Sofijské univerzity Daniel Smilov pro Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL).

Už tehdy napsalo, že se kontroverzní oligarcha rozhodl vystoupit ze stínů a zaujmout roli předního politika, který tu chvíli podporuje vládu GERB, tu ji kritizuje a dává najevo, že je hráčem, jemuž se v politice nedá vyhnout. „Pokud vláda neví, co má dělat, aby dokázala vést tuto zemi, ať mě zvolí premiérem. Já od zodpovědnosti neuteču a zvládnu to,“ chlubil se čtyřiačtyřicetiletý Peevski na podzim.

Od zodpovědnosti přitom svým způsobem utekl, když se už v posledních eurovolbách dostal do Bruselu, ale mandátu se vzdal – stejně jako v roce 2014, kdy získané křeslo odevzdal hned po hlasování. Tehdy přitom kandidoval proto, aby si vylepšil svou nevalnou image. Když ho totiž předtím jmenovali do čela tajné služby DANS, Bulhaři víc než rok demonstrovali a předvedli největší protest za dvě dekády. Peevski byl nucen odstoupit.

V roce 2019 své rozhodnutí opět ani nenastoupit na dráhu europoslance vysvětlil tak, že „strana kolektivně rozhodla, že mě bude více zapotřebí zde v Bulharsku“. Bylo to teprve podruhé za dva roky, co poslanec Peevski vstoupil na půdu bulharského parlamentu, byť plat normálně pobíral. V letech 2017 a 2018 měl příjmy kolem 62 milionů eur (1,6 miliardy korun). Nyní už Peevski do parlamentu chodí pravidelně a je vidět.

Součástí „rebrandingu“ politika Peevského je i proevropské směřování jeho DPS. Společně s GERB a dalšími stranami předložili zákony o širší vojenské pomoci Ukrajině, ukončení zákazu na dovoz ukrajinského obilí a přijetí nové daně na tranzit ruského plynu. Zdůrazňuje, že Bulharsko musí mít proevropskou vládu a že si jen uškodí, pokud se tak nestane.

„Naše bezprecedentní podpora Ukrajině je výsledkem našeho pevného euroatlantického přesvědčení,“ upozornil Peevski a ruský vpád do cizí země označil za „nelidskou agresi“. V zemi, která má za prezidenta proruského Rumana Radeva, to není samozřejmý postoj.

Křehká dohoda mezi lídry

„Mezi Borisovem a Peevským je křehká nepsaná dohoda spočívající v tom, že Peevski má významnou kontrolu nad justicí a bezpečnostními službami a Borisov má zase staré hříchy i strach, že budou potrestány, pokud tu budou skutečně funkční soudy a prokuratura,“ míní Petkov, který se pokoušel rozvěsit i „vězeňské portréty“ Borisova s Peevským.

Podprahovou zprávou bylo, že ať už bude premiérem ten nebo onen, je to jedno, vypadat to bude stejně. Ale nepodařilo se, plakáty zůstaly nevylepené. „Borisov přináší hlasy a Peevski zaručuje, že státní instituce nebudou představovat riziko,“ dodává expremiér. Jak Borisov, tak Peevski ovšem veřejně o možné povolební koalici příliš nemluví.

Jen si sem tam vyjádří podporu nebo zdůrazní, že společně prosadili třeba garanci zaměstnání pro pracovníky v energetice nebo horníky. „Vždy jsme s DPS spolupracovali, protože je součástí systému,“ poznamenal k tomu expremiér Borisov. „Kdo řekl, že se Borisov nutně musí vrátit?“ prohlásil naopak Peevski. „Znovu se pokusil nastínit představu, že on je v této dvojici číslem jedna – s botou na dýni,“ komentuje to Politico.

A zatímco podle Denkova se v Bulharsku už šesté volby za sebou konají jen proto, že Peevski konstantně podkopával jeho snahy o vykořenění korupce z vlády a začal rozdávat rozkazy i uvnitř strany GERB, sám Peevski se staví do role zachránce bulharských státních institucí před dotěrnými reformisty. „Určitě jim nedovolím, aby zničili bulharské tajné služby a soudní systém. Říkám to proto, že podle vás je za tím vždy něco v pozadí. Ne! Nedovolím jim, aby zničili stát. Já, Deljan Peevski, to nebudu!“ slibuje.

„Já jsem evropský politik, nestojím o návrat do mafiánských let,“ prohlašuje zase Borisov a snaží se rozeštvat dvě hlavní reformní strany Ano, Bulharsko! a PP. Například tvrdí, že je PP nakloněná prokremelské krajní pravici. Právě Petkovova vláda přitom táhla bulharskou pomoc Ukrajincům. „Na Pokračujeme ve změně není nic progresivního, nic nového, jen bojují o moc,“ říká Borisov, který by prý raději spolupracoval s druhou zmíněnou partají.

Její šéf Ivanov to však odmítá s tím, že Peevski musí být odstraněn. „Toto je návrat říše strachu,“ varuje exministr spravedlnosti. A zatímco jeden z voličů na mítinku GERB namítl, že nemá řečem o korupci v této straně proč věřit, když nebyl nikdo odsouzen, kritici Bojka Borisova namítají, že existují jisté důvody, proč se tak nestalo.

X X X

Nečekaná rána pro filmový svět: Náhle zemřel herec Hruška, exceloval v seriálu Krejzovi

Svět filmu a divadla truchlí. Ve věku 56 let zemřel náhle herec Martin Hruška, který exceloval v seriálech Krejzovi nebo Sedm schodů k moci. O jeho skonu informoval na sociálních sítích hercův kolega Michal Lang. Příčina smrti zatím není jasná, spekuluje se o infarktu.

„Martin Hruška. Nejsou slova, jenom slzy,“ napsal na svém facebookovém účtu Lang. V komentářích pod příspěvkem se spekuluje o tom, že za náhlým skonem mohl být infarkt. Oficiálně však příčina úmrtí známá není.

 Zesnulý herec studoval na Pražské konzervatoři, kterou absolvoval v roce 1987. Mimo jiné se věnoval i oboru divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou divadelní kariéru zahájil v souboru v Karlových Varech.

V roce 1993 však změnil angažmá a přesídlil do rodných Českých Budějovic, a to na prkna Jihočeského divadla. Během svého působení v činohře ztvárnil na 50 rolí, na kontě měl i pět režií. Kromě vystupování se věnoval i pedagogické činnosti na českobudějovické konzervatoři, uvádí divadlo.

X X X

V  SR  UTOPENÍ  KLUCI

Dva mladíci zmizeli pod hladinou řeky na jihu Slovenska. Pátrají po nich hasiči i policejní psi

Slovenští záchranáři zasahují u obce Šarovce v okresu Levice. Podle informací webu Nový čas měli při koupání v řece Hron pod hladinou zmizet dva mladí muži. Kromě policistů, hasičů a záchranářů jsou na místě i psovodi.

Pátrání po mužích ve věku 20 a 22 let začalo krátce před půl páté odpoledne. Mladíky se dosud nepodařilo nalézt, uvedla podle webu Topky.sk mluvčí Krajského policejního ředitelství v Nitře Jana Šinková.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.