GP Žilinka verzus Lipšic: Špeciálny prokurátor pochybil, pokarhanie, Blaha píše do USA

Keďže sa nás nikdy generálna prokuratúra nezastavala, vnímam ako moju povinnosť sa mojich kolegov zastať. Pokiaľ budú škandalóznym spôsobom napádaní, ja sa ich zastanem, vyhlásil špeciálny prokurátor po rozhodnutí súdu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic porušil princíp zdržanlivosti, keď sa zastal vyšetrovateľov NAKA. Dnes o tom rozhodol Najvyšší správny súd. Ten sa zaoberal disciplinárnom návrhom, ktorý dal na tohto svojho námestníka generálny prokurátor Maroš Žilinka. Navrhoval mu trest v podobe zníženia jedného mesačného platu o 15 percent.

Podľa predsedníčky disciplinárneho senátu Anity Filovej špeciálny prokurátor porušil povinnosť prokurátora, čím spáchal disciplinárne previnenie a za to sa mu ukladá trest – písomné pokarhanie.

„Aktívne informovanie verejnosti má svoje limity, tými je predovšetkým rešpektovanie prezumpcie neviny a záujem nezmarniť vyšetrovanie. Prokurátori sú oprávnení len vecne informovať o stave konania, avšak musia sa strániť vyjadrovania svojho názoru napríklad na dôkaznú situáciu, respektíve jednotlivé dôkazy. Verejné prezentovanie subjektívneho názoru prokurátora v neskončených veciach by mohlo byť vnímané ako zásah do prezumcpie neviny,“ zdôvodnila rozhodnutie sudkyňa Anita Filová.

Lipšic si aj po rozhodnutí správneho súdu za svojim vyjadrením z minulého roka stojí a je pripravený ho kedykoľvek zopakovať. „Keďže sa nás nikdy generálna prokuratúra nezastavala, vnímam ako moju povinnosť sa mojich kolegov zastať. Pokiaľ budú škandalóznym spôsobom napádaní, ja sa ich zastanem. “ vyhlásil.

Zároveň dodal, že podobné vyjadrenia mali aj na adresu špeciálnej prokuratúry aj iní prokurátori, na nich ale nikto disciplinárny návrh nepodal.

Návod do budúcna?

Generálnu prokuratúru zastupuje na disciplinárnom pojednávaní prvý námestník Jozef Kandera.

Ten podľa Denníka N koncom apríla vyhlásil, že rozhodnutie Filovej senátu bude kľúčové pre to, ako sa do budúcna bude vykladať na prokuratúre pojem zdržanlivosti. To v praxi znamená, že tento verdikt sa môže stať návodom aj pre prípadné ďalšie disciplinárne návrhy na prokurátorov.

Žilinka a Lipšic na seba narazili po vlaňajšom zadržaní a obvinení policajtov z tímu Očistec. Špeciálny prokurátor sa podľa generálneho prokurátora previnil tým, že komentoval zatýkanie vyšetrovateľov.

„Bez znalosti spisu verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry,“ zdôvodnila vlani generálna prokuratúra disciplinárny návrh.

Daniel Lipšic sa bránil tým, že len obhajoval svojich podriadených prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kritika v médiách zneisťuje verejnosť

„Svoje vyjadrenia považujem za pravdivé a primerané situácii. Boli urobené v čase, kedy boli v médiách opakovane šírené nepravdivé informácie o údajnej „manipulácii” pri vyšetrovaní najzávažnejších káuz, a to aj zo strany niektorých verejných funkcionárov. Považoval som teda za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry,“ uviedol Lipšic vlani v stanovisku.

Sporné právne polemiky – aké sa aj dnes odohrávajú aj medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou – podľa súdu majú mať kultivovaný a neosobný charakter a majú sa riešiť na profesnom poli, nie na verejnosti. „Stav, keď podriadený prokurátor verejne kritizuje nadriadeného prokurátora zneisťuje verejnosť,“ zdôraznila predsedníčka senátu.

Ak bol špeciálny prokurátor presvedčený o nezákonnosti v postupe inšpekcie a bratislavskej krajskej prokuratúry, mal podľa senátu využiť interné postupy sanovania celej záležitosti. „Tým, že hneď reagoval prostredníctvom médií porušil zásadu lojality,“ zdôraznila predsedníčka senátu.

Previnenie nie je závažné

Pokiaľ ide trest vo forme pokarhania, senát prihliadal na závažnosť previnenia, či okolnosti prípadu.

„Senát nezistil dôvody, pre ktoré by bolo potrebné vyhodnotiť toto previnenie ako závažné. Svojim konaním nezasiahol do subjektívnych práv osôb. Neprezentoval názor dotýkajúci sa ich prezumpcie neviny. Negatívnym následkom bolo predovšetkým určité zneistenie verejnosti, keďže stanovisko dal ako jeden z najvyšších predstaviteľov prokuratúry,“ konštatovala sudkyňa.

Senát odmieta často aj vulgárne útoky politikov na prokurátorov. Vyjadrenie podpory má však mať všeobecný charakter.

Kritika senátu

Sudkyňa sa vyjadrila aj k napätiu medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou. „Disciplinárny senát kriticky vníma, že má riešiť názorové strety špeciálneho a generálneho prokurátora.“

Odvolal sa pritom aj na veľkú radu prokurátorov, ktorá už dávnejšie zverejnila stanovisko, že spory sa nemajú diať útočným spôsobom v médiách.

„Je predovšetkým vecou vzájomnej komunikácie odstraňovať vzájomné strety a trecie plochy. Špeciálny prokurátor by mal byť vzorom ostatným prokurátorom a mal by si byť vedomý toho, že aj prostredníctovm neho verejnosť vníma prokuratúru a hodnotí jej konanie.“

Posledné disciplinárne konanie bolo koncom apríla. Špeciálny prokurátor vo svojej výpovedi podľa denníka Pravda poukázal na viaceré prípady, kedy sa prokurátori či sudcovia vyjadrovali k odborným otázkam práva a nikto z nich nebol disciplinárne stíhaný tak, ako on.

„Otázku primeranosti mojich vyjadrení je treba posudzovať vo vzťahu k okolnostiam konkrétneho prípadu,“ citovala Pravda Daniela Lipšica.

Generálnu prokuratúru zastupoval prvý námestník Jozef Kandera. Ten podľa Pravdy vyhlásil, že špeciálny prokurátor svojimi vyjadreniami bez znalosti trestnej veci v médiách dehonestoval prácu vyšetrovateľa, prokurátora a sudcu, aktuality.sk

X X X

Jozef Viskupič: Rodinná politika sa robí inak. Matovičov návrh môže zvýšiť ceny cestovného alebo sociálnych služieb

 Trnavský župan, bratranec Igora Matoviča a spoluzakladateľ OĽaNO Jozef Viskupič sa stavia proti návrhom svojho straníckeho šéfa. Prekáža mu, že daňový bonus sa má financovať na úkor samosprávnych rozpočtov.

X Prečo sa vám nepáči návrh Igora Matoviča?

Dlhodobo si myslíme, že samospráva je podfinancovaná. Samosprávne kompetencie sa financujú len šiestimi percentami z celkového balíka. Sme vysoko na chvoste v porovnaní s krajinami strednej Európy, nehovoriac o krajinách, ktoré sú pôvodnými členmi EÚ. V tých západnejších sa krajiny blížia alebo presahujú 30 percent.

Máme obrovské množstvo povinností. Celá moja misia v samospráve je o tom, že by sme mali nastaviť financovanie samospráv lepším spôsobom. Keď hovorím o samosprávnych krajoch, aby sme neboli závislí iba od jednej dane, pretože žiadny iný príjem nemáme – je to 95 percent nášho príjmu.

X Prečo sa vám ten návrh Igora Matoviča nepáči? Ide o daňový bonus?

Pointa je, aby sme ako samospráva viac fungovali v partnerskom dialógu. To, čoho sme svedkami, je zlyhanie partnerského dialógu.

Navrhovali sme vláde, aby sme pri akejkoľvek téme, ktorá sa dotýka samospráv, boli prizvaní k stolu. K tomu teraz neprišlo. Preto sú aj tie reakcie, ktoré idú zo všetkých stavovských organizácií zastupujúcich samosprávu. Kolegovia zo ZMOS-u, z Únie miest aj zo SK8 žiadajú, aby pokles samosprávnych rozpočtov, bol sanovaný. Ak parlament schváli, čo vláda navrhla, potrebujeme nejaké kompenzačné mechanizmy.

Inak hrozí výpadok alebo pokles niektorých služieb. Možno ich budeme musieť nahrádzať financovaním a zdvíhaním cien, či v domovoch sociálnych služieb, v cestovnom, alebo služieb bude menej, alebo budú poskytované v menšom rozsahu či kvalite.

X Ministerstvo financií tvrdí, že z tých peňazí vám neuberie, naopak, rozpočty samospráv sa budú ďalej zvyšovať. Je to pravda?

Mali sme túto debatu na úrovni premiéra s ministrom financií pred dvomi dňami. Hovoria stále o príjmovej zložke – ako príjmy rastú. My sme sa snažili upriamiť pozornosť na to, že by nám súčasne s tým rozhodnutím narástli výdavky.

K navyšovaniu výdavkov prichádza, pretože musíme doplácať na niektoré úlohy, ktoré nám kladie parlament, či sú to daňové bonusy, resp. povinnosti, ktoré máme s nárastom financovania niektorých služieb. Teraz sme hovorili o dofinancovaní sociálnych služieb – to sú všetko rozhodnutia parlamentu.

Mali sme vyšší nárast výdavkov z rozhodnutia centrálnej vlády ako z rozhodnutia našich vlastných zastupiteľstiev.

Ak niekto hovorí o raste nášho príjmu, tak by sme mali jedným dychom hovoriť aj o výdavkoch. Ak niekomu narastie príjem o rádovo sedem miliónov, ale z titulu rozhodnutia parlamentu narastú výdavky o 8,4 milióna, je stále o 1,4 milióna v mínuse. Tento fakt nebol zohľadnený.

Do budúcna sme upozorňovali na to, že výber dane by nemal klesať. Je tu časť, ktorá má kryť mechanizmus pomoci rodinám z rozpočtov samospráv.

Upozorňovali sme, že predsa je tu odhad rastu inflácie desať až trinásť percent. Čelíme nárastu cien energií. V jednom kraji skrachoval dodávateľ energií, ktorý dodával energie za 25 eur, teraz bude za 140 – je to štvormiliónový výpadok len pre jeden región zo dňa na deň.

Opakovane sme žiadali vládu, nech od začiatku roka vytvoria nejaký kompenzačný mechanizmus, bez toho, aby nám zasiahli do súčasných príjmov. Aby vytvorili kompenzačný mechanizmus nárastu cien energií, na stúpanie cien stavebných materiálov a podobne. Nedostali sme žiadnu odpoveď. Jedine, že budeme mať menšie príjmy.

X Toto všetko znamená, že kritizujete návrhy Igora Matoviča. Aké to pre vás bude mať dôsledky v OĽaNO? Ste jeden zo spoluzakladateľov strany, s podporou OĽaNO ste županom. Igor Matovič si kritiku často berie osobne – vidíme to najčastejšie pri Richardovi Sulíkovi. Ako to máte s ním vykomunikované?

Ja teraz reprezentujem združenie SK8 a Trnavský kraj v súzvuku s celou samosprávou. Tento vládny materiál, ktorý je dnes v parlamente, nebol dostatočným spôsobom prerokovaný v samospráve.

Budem veľmi rád, ak to nebude osobný spor, ale vecný. Potrebujeme vedieť, akým spôsobom zabezpečíme obrovskú sumu na verejné služby, ktoré zabezpečuje samospráva na linke obec-mesto-kraj. Obzvlášť, ak príde k inému spôsobu financovania samosprávy.

X Navrhuje to vaša strana, ktorú ste spoluzakladali a boli ste jej poslancom. Vy sa neviete dohodnúť u vás v strane? Neviete sa dohodnúť s Igorom Matovičom? On robí jedno, a vy to kritizujete…

Táto debata sa neviedla vnútrostranícky. Ja nateraz reprezentujem samosprávnu funkciu a potrebujem, aby sme našli počúvajúce uši. Či na úrade vlády alebo na úrovni parlamentu. Ja reprezentujem združenia. Ak si myslíte, že toto bolo na úrovni vnútrostraníckej diskusie – nie nebolo.

X Ale nemalo by byť? Nie je to práve na vás, aby ste to iniciovali vnútri strany? Kto iný má bližšie k Igorovi Matovičovi ako vy?

Ja som oslovil aj Eriku Jurinovú zo Žilinskej župy, budeme adresovať výzvu poslancom. Ale žiadna vnútrostranícka diskusia na túto tému neprebehla.

X Nemala prebehnúť? Nie je to vaša zodpovednosť?

Mala prebehnúť. V akej miere moja zodpovednosť?

X Ak ste vedeli o nápade Igora Matoviča, že chce samosprávam zobrať peniaze, nemali ste si to s ním vopred vydiskutovať?

Diskusia neprebehla, ale nehovorím, že sme to neiniciovali.

X Igor Matovič vám nezdvíha telefón? Neodpovedá vám?

Nie mne. Vravím, že na toto vnútrostranícka diskusia neprebehla – ja na to nemám odpoveď, využili sme fórum – premiér a minister financií a dopadli sme tak, že neprišlo k dohode.

My nespochybňujeme to, aby prebehla pomoc rodinám. Riešiť inflačnú krízu alebo dopad inflácie na rodinné rozpočty je legitímna snaha.

My sme iba upozorňovali, aby to nešlo na úkor samosprávnych rozpočtov. Využili sme vládne fórum, kde sa o tom rozhodovalo. Ja reprezentujem okrem straníckej funkcie aj partnera pre vládu. Boli by sme radi, aby boli všetky tri stavovské organizácie samospráv vnímané priateľsky, nie antagonisticky.

X Bude to mať pre vás nejaký dôsledok, napríklad z pohľadu nadchádzajúcich volieb do VÚC? Nateraz ste s podporou OĽaNO, no Igor Matovič nemá rád kritiku. Budete naďalej kandidovať s podporou OĽaNO?

To je otázka na kolegov z OĽaNO. Nateraz mám podporu jedenástich strán, ktoré by chceli, aby sme spolu spravili širokú koalíciu pre nasledujúce voľby. Ak oznámim kandidatúru, tak vám to budem vedieť povedať aj ja. Teraz sa opýtajte skôr Igora Matoviča.

X O vás sa hovorilo, keď ste boli spolu s Igorom Matovičom a ďalšími dvoma poslancami zvolení na kandidátke SaS, že máte k liberálom najbližšie. Aj vy ste to takýmto spôsobom komentovali, vyšli ste z podnikateľského prostredia a označovali vás za väčšieho liberála, ako je priemer OĽaNO. Máte k SaS bližšie ako zvyšok OĽaNO?

Viem, že keď príde novinár celoplošného média, má pocit, že z toho má vytrieskať nejakú bulvárnu alebo polobulvárnu tému.

X To nie je vôbec bulvár, to je legitímna politická otázka.

Do výkonu samosprávneho manažmentu vstupuje politika ďaleko menej, ako vy tlačíte otázkami. Ja tu reprezentujem širokú koalíciu SaS, KDH, Zmena zdola, Nova, Šanca a podobne. Nemyslím si, že tento politický rozmer natoľko vstupuje do rozhodovania.

Nemyslím, že mám k niekomu bližšie alebo menej – reprezentujem nesmerácko-nefašistickú koalíciu. Ak ju mám reprezentovať aj to budúcna, to bude otázka najbližších týždňov.

Či mám bližšie k SaS? Nie, nemám. Teraz dávame dohromady stanovisko SK8. V ZMOSe je zastúpené široké spektrum. My v SK8 máme nezávislých, ktorí reprezentujú strany, ktoré spomínate, ale aj opozičné strany a v tomto máme jednotný názor. Ak sa rozhoduje o samosprávnych rozpočtoch, bolo by dobré, ak by sa s nami centrálna vláda bavila partnersky.

X Zároveň je to politická otázka na centrálnej úrovni, kde stojí vaša materská strana OĽaNO na jednej strane a vy ste v tejto otázke názorovo na strane SaS.

Rozumiem, nie som na strane SaS. Sme na strane samosprávy. Zasahujú do rozpočtov samosprávy pri realizovaní centrálnej politiky pomoci rodinám – tak je tá agenda komunikovaná, neviem to už povedať inými slovami.

My sme tiež volení politici a máme svoj názor. Pre mňa je prorodinná politika napríklad systémové miesto v škôlke, dobre financovaná základná škola, športoviská, telocvične, dobre vybavené učebne stredných škôl, dobre fungujúci sociálny systém, domovy sociálnych služieb a nepadajúce mosty.

Samospráva má svoje úlohy, svoje schválené rozpočty a predikcie, ako sa situácia bude vyvíjať na základe daných pravidiel. Výber podielovej dane, to nie je džentlmenská dohoda, to je zákon. Ten zákon sa teraz ide meniť a my upozorňujeme, že pravidlá hry sa menia počas samotnej hry.

Boli by sme do budúcna a teraz radi, keby sa rodinná politika vlády financovala zo zdrojov, ktorými disponuje vláda a keď chcú zasahovať do zákona, ktorý financuje nás, aby mali k nám partnerský prístup, aktuality.sk

X X X

Matovičove protiinflačné opatrenia sú neodborné a navyše ešte zhoršia situáciu

Šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič v minulosti, keď bol v opozícii, často kritizoval Smer za neodbornosť. Teraz sa však správa rovnako.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) už niekoľko týždňov pretláča svoje opatrenia, ktoré by mali ľuďom pomôcť zmierniť dôsledky súčasného zdražovania. Problémom je, že tento protiinflačný balík sa pravdepodobne minie účinkom.

Odborníci totiž poukazujú na jeho neodbornosť a zároveň upozorňujú na jeho veľké riziká.

 Jedným z najväčších problémov sú obrovské náklady, ktoré si táto pomoc pre ľudí vyžiada. Celkové náklady by mali predstavovať až 1,2 miliardy eur, ktoré každoročne zaťažia verejné financie. Experti však zároveň poukazujú na neúčinnosť navrhovaných opatrení, o ktorých momentálne rokuje parlament.

„Nápad s voľnočasovými poukazmi je nedomyslený návrh na mnohých úrovniach. Od tej procesnej, keď neprebehla prakticky žiadna diskusia alebo pripomienkovanie a návrh ide v zrýchlenom legislatívnom konaní do parlamentu. Cez filozofickú, keď sociálny štát rozširuje svoju plošnú rodinnú pomoc o ďalšie stovky miliónov eur,“ hovorí analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak.

Ako ďalej pokračuje, na Slovensku už dnes dostane rodina s dvoma deťmi za prvých päť rokov ich života viac ako 60-tisíc eur, a to bez ohľadu na to, či ide o rodinu politika, podnikateľa alebo nezamestnaného človeka.

Analytik upozorňuje na možné problémy pri zavádzaní dotácií na voľnočasové aktivity. Ministerstvo financií totiž v rámci voľnočasových poukazov plánuje vytvoriť novú mobilnú aplikáciu, ktorá má začať reálne fungovať v januári budúceho roka.

„Vzhľadom na skúsenosti so štátnymi aplikáciami počas covidu sa toto javí ako nerealistické a môžeme očakávať množstvo funkčných nedostatkov. Nehovoriac o navrhovanom riešení pre ľudí bez pripojenia na internet, ktoré počíta s pravidelnými návštevami obce,“ dodáva Chovanculiak.

Zlý sociálny systém

Navrhovanú pomoc kritizujú aj predstavitelia samospráv. O tom, ako je slovenský sociálny systém zlý, hovorí aj viceprezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková. Jeho nedokonalosti sa v súčasnosti naplno ukázali pri príchode Ukrajincov utekajúcimi pred vojnou.

„Ja osobne volám dávky v hmotnej núdzi žobračenky. Pri Ukrajincoch sa to ukázalo naplno. Zoberte si príklad osamelej babičky z Ukrajiny – má 68 rokov a už nemôže pracovať. Mesačne dostane od nášho štátu dávku 68 eur a z toho si má zaplatiť príspevok na lieky a stravu. Ako z toho môže vyžiť? Keby tieto peniaze použila len na stravu, tak to vychádza 2,2 na deň,“ približuje.

Podľa nej je jasné, že s takouto nízkou sumou nedokážu vyžiť ani ľudia z vylúčených komunít. Preto sa im nedarí ani odraziť sa od dna.

Ako ďalej hovorí Červenáková, v súčasnosti štát rieši veci, ktoré by sa mali robiť počas dobrých časov. Momentálne sa však nachádzame vo veľmi ťažkom období. Okrem iného kritizuje, že pomoc pre ľudí nie je vôbec adresná. Najnovšie navrhované protiinflačné opatrenia idú presne opačným smerom, lebo sú celoplošné, a tým aj drahé.

„Navyše veľká časť z nich má ísť na úkor rozpočtov samospráv. Voľnočasové poukazy sú absolútne nerozumné. Neriešia podstatu problému. Keď ľudia nebudú mať dostatok peňazí na bývanie, stravu a ďalšie základné potreby, tak vám príspevok na voľný čas veľmi nepomôže,“ dodáva s tým, že štát nemá neobmedzené zdroje, a preto by mal prioritizovať svoje výdavky a dávať ich tam, kde sú najpotrebnejšie.

Menší výber z mimoriadnej dane

Ďalším kritizovaným krokom je mimoriadna daň pre Slovnaft. Matovičovi sa totiž nepáči, že rafinéria nakupuje lacnejšiu ruskú ropu, z čoho následne výraznejšie profituje. Práve z tejto dane chcel minister čiastočne financovať protiinflačný balíček. Tvrdil, že celkovo by mala táto mimoriadna daň priniesť do rozpočtu 300 miliónov eur.

Tieto tvrdenia však následne vyvrátili jeho ministerskí analytici, ktorí odhadli celkový prínos za rok 2022 a 2023 len na 70 miliónov eur.

„Zdanenie Slovnaftu je pokračovaním politík minulých vlád, ktorých cieľom bolo z ekonomiky vytiahnuť každé dostupné euro a to následne premeniť na sociálne balíčky. Takáto politika je ekonomicky krátkozraká a dlhodobo vytvára zlý imidž Slovenska z pohľadu potenciálnych zahraničných investorov,“ dodáva Chovanculiak.

Opatrenia nebudú fungovať

V neposlednom rade experti kritizujú, ako Matovič predkladá svoje návrhy. Tie sú totiž predkladané zo dňa na deň bez odbornej diskusie a bez odborných prepočtov. Okrem toho sa pravdepodobne aj minú účinkom.

Ako konštatuje členka Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Anetta Čaplanová, zavedenie týchto opatrení má predpoklady infláciu zvyšovať a nebude pôsobiť protiinflačne. Veľká časť navrhnutých opatrení má platiť trvalo, nie je však zrejmé, aké ďalšie špecifické ciele okrem všeobecnej podpory rodín s deťmi sa majú prostredníctvom nich dosiahnuť.

„Na druhej strane v dôsledku ich trvalého charakteru vytvárajú do budúcna fiškálnu záťaž. Je na mieste otázka, či má byť v súčasných nestabilných ekonomických podmienkach spojených s vysokou mierou neistoty prioritou prijímanie opatrení, ktoré zaťažia rozpočet výraznými trvalými výdavkami,“ uzatvára, aktuality.sk

X X X

  Kollár: Slovenská armáda potrebuje urgentne prezbrojiť

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) je presvedčený, že slovenská armáda potrebuje urgentne prezbrojiť. Uviedol to v piatok v Tisovci počas návštevy firmy CSM Industry, ktorá sa bude vďaka spolupráci s fínskou Patriou podieľať na výrobe bojových obrnených vozidiel 8×8.

„Doteraz sme boli na technike ešte zo sovietskej éry. Keďže vidíme, aká je bezpečnostná situácia v Európe a na Ukrajine, je najvyšší čas zmodernizovať celú armádu,“ povedal Kollár. Ako dodal, v regióne s vysokou nezamestnanosťou ide aj o príležitosť vzniku nových pracovných miest.

„Je to obrovská pomoc pre náš región, keď vláda obstarala bojové obrnené vozidlá, ktoré sa budú vyrábať v Tisovci v našej fabrike,“ povedal po rokovaní s predsedom parlamentu riaditeľ spoločnosti CSM Industry Tomáš Maroš. V Tisovci sú podľa jeho slov schopní vyrábať dve vozidlá mesačne, počítajú vďaka tomu so vznikom 50 nových pracovných miest.

Strojárska spoločnosť CSM Industry nadväzuje na 50-ročnú históriu výroby strojárskych a stavebných mechanizmov v Tisovci. Zameriava sa najmä na výrobu UDS strojov, výrobky dodáva na trhy krajín Vyšehradskej štvorky i ďalších krajín východnej Európy.

Nákup 76 bojových obrnených vozidiel od Fínska schválila vláda koncom marca, celková cena zákazky vrátane munície je takmer 450 miliónov eur. Investícia je rozložená na niekoľko rokov a splácaná bude postupne. Väčšina komponentov obrnených vozidiel sa má vyrábať v niekoľkých podnikoch na Slovensku./agentury/

X X X

Rusko odpája od plynu Fínsko. Za náhradu zaplatia Američanom 460 miliónov eur

 Dodávky ruského zemného plynu do Fínska sa v sobotu zastavia. V piatok to oznámil fínsky štátny energetický koncern Gasum.

 Fínska premiérka Sanna Marin (vľavo), ministerka financií Annika Saarikko (v strede), a ministerka životného prostredia a klimatickej zmeny Emma Kari (vpravo) vo fínskom parlamente v Helsinkách.

„Na túto eventualitu sme sa starostlivo pripravovali a za predpokladu, že nedôjde k výpadkom v prepravnej sieti zemného plynu, budeme môcť v najbližších mesiacoch zásobovať plynom všetkých našich zákazníkov,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Gasum Mika Wiljanen. Firma chce dodávať plyn fínskym zákazníkom prostredníctvom plynovodu Balticconnector. Správu priniesli ako prvé agentúry Bloomberg a Reuters.

Rusko už cez víkend Fínsku zastavilo dodávky elektriny pre problémy s platbami, keďže sankcie, ktoré uvalili západné štáty na Moskvu za inváziu na Ukrajinu, viedli k vylúčeniu významných ruských bánk z medzibankového platobného systému SWIFT.

Podľa českého ekonóma Lukáša Kovandu odpojenie od ruského plynu môže byť aj súčasťou rozsiahlejšej odvety Kremľa za vstup Fínska do NATO. Helsinki prihlášku podali tento týždeň. Rusko však už skôr varovalo, že takýto krok predstavuje „hrubú chybu, ktorá bude mať ďalekosiahle konsekvencie“.

Hlavným dôvodom, prečo Kremeľ odpája Fínov, je ale odmietnutie platby v rubľoch. V tomto nasledujú príklad Poľska a Bulharska, ktoré tiež na platbu v rubľoch nepristúpili, pričom im Putin plyn už v apríli vypol.

„Väčšina krajín EÚ však na platbu v rubľoch zrejme pristúpi. Veľké energetické podniky EÚ – taliansky Eni, nemecký Uniper či rakúsky OMV – si buď už rubľový účet v ruskej štátnej Gazprombanke zriaďujú, alebo tak urobiť chcú. A to napriek tomu, že Európska komisia má taký krok za porušenie sankcií EÚ proti Rusku,“ hovorí Kovanda s tým, že stanovisko zatiaľ komisia deklaruje iba verbálne, nie písomne.

„Ide zjavne o taktické mlčanie, ktoré vlastne signalizuje, že Brusel privrie očí nad tým, že si odberatelia z EÚ zriadia rubľový účet a začnú platbu v ruskej mene,“ dodáva ekonóm./agentury/

X X X

Gábor Gál: Od zastupovania Hedvigy Malinovej po obvinenie z korupcie

Advokát, ktorý sa preslávil zastupovaním Hedvigy Malinovej, sa vo vláde Petra Pellegriniho stal ministrom spravodlivosti. Dva roky po skončení mandátu ho obvinili z prijímania úplatku.

Keď po vražde novinára Jána Kuciaka a následnej demisii tretej vlády Roberta Fica nechcela vo funkcii ministerky spravodlivosti pokračovať Lucia Žitňanská, do jej kresla si to namieril politik Bugárovej strany Most-Híd Gábor Gál. Tento právnik z prostredia galantského regiónu sa aj popri politickej činnosti venoval svojej materskej profesii, teda advokácii.

Gábor Gál sa pritom už v 18 rokoch stal obecným poslancom v rodnej Veľkej Mači a v roku 2002 bol jedným z najmladších poslancov predchádzajúcej Bugárovej strany, teda SMK.

Zastupoval Hedvigu

očiach verejnosti významne zviditeľnil až prípad zbitej študentky Hedvigy Malinovej (dnes Žákovej), ktorej advokátom sa stal v roku 2006. Spoločne s touto študentkou maďarskej národnosti vtedy obvinil políciu, že pri vyšetrovaní klame.

Napriek tomu Gál po dvanástich rokoch zasadol do vlády so Smerom, ktorého minister vnútra Robert Kaliňák o Malinovej povedal, že je patologická klamárka.

Treba však dodať, že Gál sa deň po kritike polície vzdal zastupovania Malinovej. SMK vyhlásila, „že sa nebude ďalej vyjadrovať k prípadu, pretože celá záležitosť čoraz viac dostáva politický podtón“.

Podozrivá agentúra, potom olejári

Gál sa teda aj ako poslanec venoval advokátskej praxi. Ešte pred jeho nástupom na ministerský post TV JOJ v roku 2017 informovala o prípade agentúry Largo, ktorá bola podozrivá z nelegálneho zamestnávania cudzincov. Agentúru zastupoval Gál.

„Nakoľko pre spoločnosť Largo SK, s. r. o., robíme právne služby iba v oblasti korporátneho práva, tak do ich konkrétnej činnosti, či zmluvných vzťahov nevidíme,“ uviedol vtedy pre JOJ Gál.

Po vymenovaní za ministra nabrali Gálove problematické právne služby nový rozmer. Aktuality.sk v roku 2018 informovali, že popri výkone poslaneckého mandátu zarobil v advokácii vyše 800-tisíc eur. Okrem toho sme upozornili na fakt, že Gálovými klientmi boli aj podnikatelia zo skupiny Jopi Jozef Kertész a Štefan Nagy, ktorí sa už v minulosti dopustili daňovej trestnej činnosti. Neskôr vyplávalo na svetlo aj podozrenie, že na vybavovanie svojich problémov so zákonom mohli využívať Bödörovo policajné komando.

Gál dodnes nezverejnil, kto bol jeho najväčším klientom, od ktorého pochádzala väčšina jeho ziskov. Uviedol iba to, že od skupiny Jopi vyfakturoval len 13-tisíc eur. Gál ako právnik v ich prospech žiadal od daniarov vyplatenie vratiek, ktoré po daňovej kontrole spochybnili. Exminister spočiatku Kertésza s Nagyom označoval len za podnikateľov, ktorí „mali problémy s daňovým úradom“.

Aktuality.sk však zistili, že už v minulosti boli odsúdení za daňové podvody. Po spustení vyšetrovaní vplyvných ľudí na najvyšších miestach od roku 2020 viacerí spolupracujúci obvinení vypovedal o veľkej sieti prepojení a vzťahov, do ktorých mali byť Kertész s Nagyom zapojení.

Olejára mal zoznámiť s Makóom

Hoci v roku 2019 Ľudovít Makó v rozhovore pre Aktuality.sk poprel, že by sa s Kertészom poznal a že ich zoznámil Gábor Gál, o dva roky neskôr sa priznal ku klamstvu – pred orgánmi činnými v trestnom konaní. V jednej zo svojich výpovedí nakoniec uviedol, že s Jozefom Kertészom, ktorý bol obvinený a v minulosti odsúdený za daňové trestné činy, ho zoznámil exminister spravodlivosti Gábor Gál.

Právneho zastupovania daňových podvodníkov zo skupiny Jopi sa Gál vzdal po nástupe na ministerstvo spravodlivosti. Po Gálovi ich právne zastúpenie prebrala advokátska kancelária Nagy&Partners niekdajšieho Gálovho asistenta Karola Nagya.

Aktuality.sk sa podozreniam okolo Gála venovali aj v čase, keď väčšina mediálnych otázok na ministra za Most-Híd smerovala k štátnej tajomníčke Monike Jankovskej, ktorá si s Kočnerom písala tisíce správ cez Threemu a ovplyvňovala preňho súdny proces v kauze zmenky.

V roku 2020 sme zverejnili článok o Gálovom developerskom projekte v Galante, ktorý v tom čase vlastnila jeho manželka spoločne s ďalším podnikateľom, ktorý bol v spore s daniarmi o vratky DPH.

Hovoril o ňom Sklenka

Tesne po voľbách v roku 2020 Aktuality.sk zverejnili časť svedeckej výpovede bývalého podpredsedu Okresného súdu Bratislava I, dnes kajúcneho svedka a obvineného Vladimíra Sklenku. Ten uviedol, že podľa podpredsedníčky Najvyššieho súdu si mal Gál prípady vratiek pre Kertésza a Nagya na Najvyššom súde „odchodiť“.

Gábor Gál dlhoročne holduje dovolenkám v chorvátskom Sukošane, kde vystriedal už dva apartmány. Druhý apartmán si kúpil hneď vedľa apartmánov vtedajšieho straníckeho kolegu Solymosa a bývalého šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara, aktuality.sk

X X X

Bývalý šéf spravodlivosti Gábor Gál obvinený z korupcie

 Vyšetrovateľ NAKA obvinil bývalého ministra spravodlivosti Gábora Gála za stranu Most-Híd. Informovala o tom Markíza.

Televízia sa spojila s Gálovým advokátom Tomášom Strémym, ktorý oznámil, že sa majú obrátiť priamo na bývalého politika.

„Ešte minulý týždeň mi poštou bolo doručené uznesenie o vznesení obvinenia. Predmetné uznesenie v súvislosti s mojou osobou sa absolútne nezakladá na pravdivých informáciách. Nie je to prvýkrát, keď o mne kolovali rôzne informácie od takzvaných kajúcnikov, ktoré sa po riadnom prešetrení potvrdili ako vymyslené,“ povedal pre TASR exminister spravodlivosti. Ako doplnil, dúfajúc v zákonnosť postupov, je aj teraz pripravený byť maximálne súčinný s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby vec riadne objasnili.

Ako Gál dodal, keďže ide o živú vec, nebude sa k tomu viac vyjadrovať.

Hovorca policajného prezídia Michal Slivka potvrdil, že ide o korupciu v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom v roku 2018.

„Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry obvinil 9. mája tohto roku osobu G. G. z korupcie. Zločinu prijímania úplatku (podľa § 329 ods. 1 Trestného zákona) sa mal dopustiť v súvislosti s činnosťou Slovenského pozemkového fondu v roku 2018. Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí,“ informoval Slivka.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podrobnosti prípadu ani počet obvinených nechcel komentovať. „Obvinenie bolo vznesené pre zločin prijímania úplatku, ale bližšie podrobnosti, skutkové ani právne, zverejňovať nebudeme, je to prvotné štádium,“ reagoval./agentury/

X X X

Obrat! Matovič chytá druhý dych. Bude opäť na koni?

 Podľa posledného prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane preskočilo OĽaNO po veľmi dlho čase hranicu desiatich percent. Kto sa predčasne radoval, že Igorovi Matovičovi zvoní politický umieračik, musí sa rýchlo prebudiť.

Hoci hlavnú zásluhu na stúpajúcich preferenciách OĽaNO má pravdepodobne premiér Eduard Heger a jeho nedávne úspechy na medzinárodnom poli, stále je ťahúňom hnutia Matovič. A nič nenasvedčuje, že v blízkej dobe by mohlo dôjsť k prepriahnutiu. Výsledky sú o to prekvapujúcejšie, že Matovič si pri protiinflačnom balíčku pohneval kdekoho.

Lenže pod povrchom sa môže skrývať úplne iná realita. Primátori a starostovia síce oprávnene protestujú, ale bežný občan sa môže schvaľovať „prilepšenia“ od ministra financií. Veď nech mestskí „páni“ nájdu peniaze a nerobia pred voľbami zo seba obetné baránky – len aby získali voličov.

Ešte jeden moment je veľmi dôležitý, až historický. Matovič začal v Národnej rade vyjednávať s nezaradenými poslancami o podpore balíčka. Nejde o hocijakých poslancov. Sú to poslanci z Kotlebovej kandidátky. Prekročil Matovič čiaru alebo ide o zrod nového politika? Prestal už kategoricky škatuľkovať a začal konečne v parlamente kuloárne vyjednávať. Navyše môže ísť o začiatok zrodu nového konzervatívneho bloku – „prorodinného“.

A pozor! Vyjednávanie s kotlebovcami či s postkotlebovcami pre niektorých konzervatívcov už nemusí byť vôbec za čiarou. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž udelila vysoké štátne vyznamenania bývalým mladým ľudákom klérofašistického slovenského štátu. Síce sa s odstupom času ospravedlnila, ale to nič nemení na fakte. Tým skôr, že ich poctili aj predseda NR SR Boris Kollár i premiér Eduard Heger.

Vyjednávanie s kotlebovcami či s postkotlebovcami pre niektorých konzervatívcov už nemusí byť vôbec za čiarou. Prezidentka Zuzana Čaputová totiž udelila vysoké štátne vyznamenania bývalým mladým ľudákom klérofašistického slovenského štátu.

To určite nehrá do karát liberálom. Šepká sa, že sa strojí budúca centristická liberálna koalícia. Hlas, SaS a Progresívne Slovensko – ktoré by mali po voľbách tvoriť nový vládny trojblok – tak musia spozornieť. Hlas sa stále drží na svojich číslach. Saske nezobralo slušných voličov ani trápne a potupné divadlo Sulíka s Geissenovcami. A PS po zvolení europoslanca Michala Šimečku za predsedu bude pravdepodobne naberať na sile. Lenže opäť treba byť na pozore. Poslanec a predseda Spolu Miroslav Kollár naznačuje, že po lete by sa mohli na politickej scéne objaviť nejakí noví mesiáši.

Je čas do utorka. Koaliční politici majú čas na rokovania, ústupky či opravy nepodarkov v sociálnych balíčkoch. Matovič si zároveň vytvoril priestor na rokovanie s opozičnými s poslancami. Pokiaľ by protiinflačný balíček presadil ich hlasmi proti vetu SaS, okamžitý pád koalície sa nedá vylúčiť. Sulík by mal začať poctivo rokovať na koaličných radách, a nie ich opúšťať po 15 minútach. Čo je preňho dôležitejšie?

Zahrávanie sa s ohňom a riskovanie rozpadu koalície sa liberálom nemusí vyplatiť. Po prípadných predčasných voľbách totiž môže byť na koni opäť Igor Matovič a zostaviť „prorodinnú“ konzervatívnu koalíciu. /agentury/

X X X

Opitý člen Bidenovej ochranky napadol v Soule miestneho občana pri spore o taxík

Dvaja agenti Americkej tajnej služby, ktorí sa mali starať o bezpečnosť amerického prezidenta Joea Bidena počas jeho prvej prezidentskej návštevy v Ázii, sa vracajú do Spojených štátov po tom, ako jeden z nich vo štvrtok pod vplyvom alkoholu v Soule napadol juhokórejského občana. V piatok to potvrdil hovorca Americkej tajnej služby Anthony Guglielmi.

Americký prezident Joe Biden nastupuje do Air Force One na plánovanú cestu do juhokórejského Soulu 19. mája 2022

Jedného z amerických agentov zadržala vo štvrtok nadránom juhokórejská polícia po napadnutí istej osoby, s ktorou sa sporil o nárok na jazdu taxíkom, uviedol predstaviteľ polície v Soule.

Guglielmi informoval, že amerického agenta vyšetrovala juhokórejská polícia, no jeho zadržanie nepotvrdil. Druhý agent, ktorý sa nachádzal na mieste činu, nespáchal žiadny priestupok a polícia ho nevyšetrovala, dodal.

„Tajná služba si je vedomá incidentu svojich dvoch zamestnancov, ktorí sa v tom čase nachádzali mimo služby, avšak incident môže predstavovať porušenie pravidiel,“ povedal Guglielmi. Dodal, že obaja agenti sa okamžite vrátia do Spojených štátov a dostanú dočasné voľno. Tento incident podľa hovorcu neovplyvní nadchádzajúci Bidenov program v Ázii.

Biden pricestoval do Južnej Kórey v piatok s cieľom upevniť vzťahy so spojencami v tejto zemepisnej oblasti. V nedeľu odcestuje do Japonska, kde sa stretne s vedúcimi predstaviteľmi krajiny. Incident sa udial pred hotelom Grand Hyatt, v ktorom sa po príchode do Soulu ubytoval americký prezident, spresnila miestna polícia.

Americká tajná služba je agentúrou, ktorá sa stará o bezpečnosť amerického prezidenta a Bieleho domu. Podobné incidenty jej agentov v zahraničí nie sú neobvyklé. V roku 2012 muselo z Kolumbie predčasne odísť 11 agentov pre „nevhodné správanie“ pred návštevou vtedajšieho amerického prezidenta Baracka Obamu./agentury/

X X X

 Nemecko v júli dodá Ukrajine 15 protilietadlových systémov typu Gepard

Nemecko dodá Ukrajine v júli prvých 15 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard. V piatok to oznámila nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová po rozhovore so svojím ukrajinským náprotivkom Olexijom Reznikovom. Informujú o tom agentúra DPA a americká televízia CNN.

Lambrechtová dodala, že systém protivzdušnej obrany Gepard by Ukrajina mohla začať používať v polovici júla.

Berlín prisľúbil Kyjevu taktiež dodávku siedmich samohybných húfnic. Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok uviedol, že Nemecko ich v súčasnosti Ukrajine nedokáže dodať viac, pretože „skrátka nie sú k dispozícii“.

Minulý týždeň dorazili ukrajinskí vojaci do Nemecka, kde sa učia obsluhovať nemecké samohybné húfnice „Panzerhaubitze 2000″.

Kyjev od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu niekoľkokrát kritizoval nemeckú vládu. Berlín totiž najprv obmedzoval dodávky vojenskej techniky len na obranné zbrane. Ukrajina však minulý týždeň ocenila Nemecko za prekonanie „psychologickej bariéry“ a za následné zasielanie ťažkých zbraní Ukrajine na pomoc v boji proti ruskej ofenzíve, aktuality.sk

X X X

Na západe Nemecka vyčíňalo tornádo, spôsobilo veľké škody?

Západonemeckým mestom Lippstadt sa v piatok pravdepodobne prehnalo tornádo, ktoré spôsobilo obrovské materiálne škody. Dosiaľ neboli hlásené žiadne obete ani zranení.

Hasiči odstraňujú následky nepriaznivého počasia v meste Lippstadt 20. mája 2022 Údajné tornádo sa mestom prehnalo zhruba o 17.00 h. Silný vietor poškodil strechy budov a na autá popadali stromy, uviedol hovorca miestneho hasičského zboru.

Popadané stromy zatarasili vstup do miestnej plavárne, v ktorej tak uviazlo asi 200 ľudí. Návštevníkov objektu sa záchranárom podarilo evakuovať. V mestskej časti Hellinghausen v dôsledku víchra spadla vrchná časť veže miestneho kostola. V oblasti zasahuje 200 až 300 hasičov z Lippstadtu a okolia./agentury/

X X X

Smiem, vaša výsosť? Cruise galantne viedol za ruku vojvodkyňu Kate! Hotový bol z neho aj princ William

 Ak mal niekto pocit, že premiéru filmu Top Gun aj s prítomnosťou francúzskej letky máločo prekoná, už o deň neskôr musel byť poriadne prekvapený. Londýnska premiéra bola vskutku kráľovská!

 Vojvodkyňa Kate kráča na filmovú premiéru v sprievode herca Toma Cruisa.

V metropole Veľkej Británie sa necelých 24 hodín po premietaní filmu na Francúzskej riviére uskutočnila veľkolepá premiéra snímky, ktorá je pokračovaním známeho hitu z roku 1986. Z hlavných hrdinov v podstate zostal len Tom Cruise, no kultovosť Top Gun je taká veľká, že aj po viac ako 35 rokoch je obrovským ťahákom. Dokonca aj pre členov kráľovskej rodiny.

Princ William a jeho manželka, vojvodkyňa Kate – práve oni dvaja boli tí najprestížnejší hostia štvrtkovej premiéry amerického filmu v Londýne. Asi nie náhodou, keďže obaja princovia – William aj Harry majú vojenský letecký tréning a sú veľkými fanúšikmi lietadlových strojov. Na momentkách, ktoré zhotovili reportéri, sa zdalo, že William a Tom Cruise si okamžite padli do oka a „do reči“. Dvojica s úsmevom diskutovala a princ sa údajne veľmi živo zaujímal o detaily z nakrúcania aj podrobnosti toho, na akých modeloch sa nakrúcalo.

Princ William vyzeral, že si s hercom Tomom Cruiseom veľmi dobre porozumel.

Samozrejme, pozornosť na seba strhla aj jeho pôvabná polovička. Vojvodkyňa Kate stavila na minimalistický model atramentovomodrej róby s bielym pruhom látky na živôtiku. Šaty od Rolanda Moureta zvýraznili jej štíhlu udržiavanú figúru, úprava bola veľmi decentná, no ukážková. Trojnásobná mama na červenom koberci žiarila a tentoraz si skrátka prišli aj hollywoodske hviezdy. Kate nemala konkurenciu.

Očarený ňou zjavne bol aj spomenutý Tom Cruise, ktorý sa správal veľmi galantne a budúcej briskej kráľovnej pomáhal do schodov. Milé však bolo, že ani jeden z členov britskej kráľovskej rodiny sa nezdržiaval len v spoločnosti hlavnej hviezdy filmu – teda Cruisa. Objektívy ich zachytili v rozhovoroch s herečkou Jennifer Connellyovou či hercami Jonom Hammom a Milesom Tellerom. Ten zjavne vojvodkyňu aj dobre rozosmial.

Princ William a jeho manželka Kate, vojvodkyňa z Cambridge sa zhovárajú s Milesom Tellerom a Jennifer Connellyovou z filmu Top Gun: Maverick.

Účasť kráľovského páru je prvou veľkou premiérou od minuloročnej jesennej premiéry bondovky Nie je čas zomrieť, kam sa tiež prišli manželia pozrieť spoločne. Vojvodkyňa Kate vtedy v zlatých šatách vyzerala naozaj úchvatne. Viac fotografií z aktuálnej premiéry si pozrite vyššie. Neprehliadnite ani našu galériu z premietania filmu Top Gun: Maverick v Cannes. Viac galérií a odkazov nájdete dolu./agentury/

X X X

Prišla si pozrieť Top Gun: Kate po boku Toma Cruisa! Zažiarila v nádherne jednoduchých elegantných šatách, v ktorých vynikla celá jej postava

Londýn zažil veľkolepú premiéru filmu Top Gun: Maverick s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe. Na prvom premietaní filmu sa zúčastnili aj Kate Middleton a princ William. Po záhradnej party, na ktorej zažiarila v koralových šatách, bola opäť módnou kráľovnou tohto podujatia.

 Kate Middleton opäť pútala najväčšiu pozornosť vďaka móde. Tentoraz si obliekla šaty, ktoré by si nemohla dovoliť každá žena. Mali veľmi úzky strih a odkrývali tak všetky krivky jej postavy. Pokiaľ nemáte tak dokonalú figúru ako vojvodkyňa, len ťažko by ste si mohli spokojne obliecť tento odvážny model. Middleton si na túto príležitosť zvolila dlhé čierne šaty bez ramienok, ktoré boli zvýraznené pomocou bieleho pása na tope.

 Vďaka tomu vyzeral kúsok od Rolanda Moureta dramatickejšie a nádherne na nej vynikol. K tomu si ako doplnky zvolila večernú kabelku od Alexandra McQueena, ktorá stála približne 2700 eur. Ako šperk si vybrala dlhšie hviezdičkové náušnice s diamantmi, ktoré pochádzal od Robinsona Pelhama a stáli 12 400 eur.

V ničom nezaostával ani princ William. Jeho oblek vo farbe polnočná modrá bol taktiež od značky Alexander McQueen. Pozornosť pútali najmä jeho topánky, ktoré boli ozdobené výšivkou v podobe malých lietadiel. Aj takýmto štýlom vzdal poctu aktuálnej premiére.

Kate mala opäť jej obľúbený účes, ku ktorému sa odborníci vyjadrili, že ju robí mladšou. Prečítajte si o jej vlasovom stylingu viac:

Na červenom koberci sprevádzal Kate Middleton a princa Williama samotný Tom Cruise. Hlavná hviezda Top Gunu sa chvíľku venovala najvzácnejším hosťom a herec ich predstavil aj ostatným svojim kolegom Jennifer Connelly a Milesovi Tellerovi, s ktorými sa chvíľku porozprávali. Na adresu členov kráľovskej rodiny potom pred novinármi nešetril chválami.

Tom prezradil, prečo si je s princom blízky a tiež z akého dôvodu ho veľmi obdivuje. „Máme toho veľa spoločného. Obaja milujeme Anglicko a obaja sme pilotmi, obaja milujeme lietanie,“ povedal na tlačovej konferencii. Médiám taktiež povedal, že si herectvo a prácu pred kamerami užíva rovnako ako pred rokmi, keď sa do kín dostala originálna verzia tohto hitu.

Tom Cruise zaujal na červenom koberci ešte aj jedným malým gestom. Ku Kate Middleton sa po celý čas správal veľmi galantne a dokonca v jednom momente predbehol aj jej manžela. Keď sa dostali ku schodom, vojvodkyni sa po nich šlo kvôli úzkemu strihu šiat trošku obtiažne. Preto jej pohotovo ako prvý podal ruku a pri stúpaní jej tak poskytol oporu. Následne sa už manželia vybrali do ich súkromnej VIP lóže, odkiaľ si mohli pozrieť premiéru filmu.

Na verejnosť sa však dostali informácie, podľa ktorých už Top Gun: Maverick v skutočnosti videli minulý mesiac na tajnom súkromnom premietaní. To im zariadil Tom Cruise, ktorý sa dozvedel, že William je veľký fanúšik pôvodného filmu.

Princ spolu so svojou manželkou mali počas uplynulých mesiacov rušné obdobie. Keďže sa kráľovná stiahla do ústrania, museli na seba prebrať časť jej povinností, ktoré im pribudli k ich už beztak preplnenému programu.

Väčšina akcií však mala oficiálny charakter, teraz sa po dlhom čase mohli uvoľniť na trošku zábavnejšom podujatí. Naposledy sa na filmovej premiére objavili v septembri minulého roka, keď svojou návštevou poctili ďalšiu ich srdcovku – najnovší diel Jamesa Bonda, v ktorom si poslednýkrát hlavnú úlohu zahral Daniel Craig. Pamätáte? Vtedy vyzerala takto v zlatých šatách, aktualiry.sk

X X X

Blaha poslal Zuckerbergovi list do Kalifornie. Klame mu

Poslanec sa šéfovi Facebooku osobne posťažoval aj na svoj posledný trest na sieti. Opozičný poslanec a podpredseda strany Smer-SD Ľuboš Blaha vo štvrtok adresoval list šéfovi spoločnosti Meta, prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook, Markovi Zuckerbergovi.

Reagoval ním na utorkový list amerických kongresmanov, ktorí Metu vyzvali, aby ráznejšie zasiahla voči dezinformáciám a proruskej propagande šírenej na slovenskom Facebooku.

Blaha list zverejnil vo štvrtok na Facebooku, avizoval však, že pripraví aj jeho anglickú verziu. Dnes informoval, že ju už zaslal do kalifornského sídla spoločnosti Meta.

Pripomeňme, že kongresmani Markovi Zuckerbergovi vyčítali nedostatočné kroky v boji proti škodlivým proruským dezinformáciám. Urobili tak aj na základe ich aprílovej návštevy Slovenska a stretnutie so zástupcami štátu a občianskej spoločnosti.

List kongresmanov z výboru americkej Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby bol formulovaný veľmi všeobecne. Hovoril len o „škodlivých dezinformáciách a ruskej propagande“, nikoho nešpecifikoval, ani nemenoval.

Napriek tomu sa voči listu pomerne rýchlo ohradil práve Ľuboš Blaha, ktorý list prezentoval ako príkaz na odstránenie jeho osoby z Facebooku.

Vo vlastnom liste adresovanom rovnako Zuckerbergovi hovorí v súvislosti s iniciatívou kongresmanov o cenzúre a zasahovaní do situácie na Slovensku.

V liste taktiež Zuckerberga zavádza, keď hovorí, že členovia výboru sa odvolávajú na „zoznam takzvaných ruských trollov, ktorý vyprodukovala pochybná slovenská spoločnosť Gerulata“.

Naráža na zoznam proruských informačných zdrojov na Slovensku, ktorý začiatkom marca zverejnila slovenská firma Gerulata Technologies. Tá skutočne kongresmanom v apríli prezentovala svoje dáta – politici sa na ne odvolávali vo výpise zdrojov v liste, bližšie ich však nešpecifikovali. Môžeme sa domnievať, že, okrem iného, išlo aj o informácie z tohto zoznamu.

Nejde však o žiadny zoznam ruských agentov a trollov, ako tento dokument Blahom opakovane mylne interpretoval, aby sa následne bránil, že nie je ani agent, ani troll. Zoznam len vecne menuje weby a facebookové stránky, ktoré dlhodobo zverejňujú proruské naratívy – bez akéhokoľvek špekulovania o motivácii autorov obsahu.

Faktom ostáva, že hoci Blaha aj v liste Zuckerbergovi zdôrazňuje, že chce mier na Ukrajine, vo svojich statusoch pretláča ruské vojnové naratívy. Tvrdí napríklad, že na Ukrajine vraj skutočne bujnie podpora fašizmu, slovenských proukrajinských aktivistov nazýva „Ukro-Jugend“ a prebiehajúci vojnový konflikt pripisuje na zodpovednosť Volodymyrovi Zelenskému, ktorého označuje za vojnového štváča.

Všetci proti opozícii. Vraj

Taktiež nie je pravda, že snahou amerických kongresmanov je donútiť Facebook, aby cenzuroval špecificky opozičných politikov. Senátny výbor v liste nijak nešpecifikoval, kto presne ruskú propagandu šíri a na koho konkrétne by požadované kroky mali byť cielené.

Výzva bola všeobecná, a tak by mal Facebook rovnako pristupovať k opozičným politikom, koaličným politikom i ktorýmkoľvek iným používateľom sociálnej siete šíriacim dezinformácie.

Slovenskú politiku ďalej v nadväznosti na vojenskú pomoc Ukrajine zavádzajúco označuje za militaristickú a rusofóbnu.

Záverom listu Blaha Zuckerbergovi odkazuje, že nemá právo na cenzúru voči občanom Slovenskej republiky. Facebook je pritom súkromná služba, ktorá si môže nastaviť vlastné pravidlá a podmienky používania, s ktorými musí súhlasiť každý používateľ siete. V opačnom prípade môže platforma zasiahnuť.

Znova pridáva fotky

Blaha sa v liste stihol vrátiť aj k jeho nedávnemu trestu zverejňovania fotografií. Malo k nemu dôjsť po tom, čo mu Facebook zmazal rodinnú fotografiu z Prahy.

Ten mu mala sociálna sieť podľa vyjadrení poslanca zmazať z dôvodu vyzývania k násiliu. Bližšie zdôvodnenie vraj Blaha ani po niekoľkých týždňoch nedostal.

Trest však Blahovi medzičasom skončil. Prvú fotografiu po niekoľkých týždňoch, konkrétne záber zo Slavína, pridal v stredu večer. Doplnil ju textom, v ktorom uvádzal napríklad to, že: „Bez zbraní z Ameriky by už bolo dávno po vojne. Ukrajinci dnes umierajú len kvôli Západu.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.