I rektor Dvořák VŠE v Praze a další v ČR vyjádřit k mld. Fialy na Ukrajinu, mrtví, škody lidí, firem ČR

Rektor VŠE Dvořák v Praze se ohradil proti vystoupení doc. Ševčíka na protestní akci v Praze proti Fialovi a spol., kde bylo přes sto tisíc demonstrantů. Od jmenování Miroslava Ševčíka děkanem uplynuly sotva dva měsíce. Po jeho sobotním vystoupení na pražské demonstraci si ho ovšem předvolá rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák. Nelíbí se mu forma vystoupení, ani osobní útoky, kterými častoval předsedu vlády Fialu.

X X X

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík lidem na demonstraci, kde bylo přes sto tisíc lidí, řekl to, co si myslí většina obyvatel ČR i odborníci, zástupci firem atd.

„Fiala je hňup. Fialo, nejsem žádný ruský troll. Ještě dávno před listopadem 1989 jsem protestoval proti ruské okupaci této země. Fialo, nezasloužíš si vést tuto republiku!“ křičel na víkendové demonstraci do mikrofonu před desetitisícovým davem Miroslav Ševčík, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

‚Ukrajincům pomyšlení a nám dva svetry.‘ Desetitisíce odpůrců vlády se sešly na Václavském náměstí

 Ve svém několikaminutovém vystoupení na protivládním mítinku na pražském Václavském náměstí několikrát slovně zaútočil na premiéra Petra Fialu (ODS). „Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropské parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ hřímal Ševčík na protestní akci.

Během projevu také uvedl, že Německo chce historicky ovládnout Českou republiku a nyní se o to snaží skrz Evropskou unii.

Takové vystupování se však nelíbí jeho nadřízenému – rektorovi VŠE – Petru Dvořákovi. V reakci pro server iROZHLAS.cz upozornil, že i když byl Ševčík představen jako děkan Národohospodářské fakulty, nejsou jeho názory stanoviskem vysoké školy.

„Forma vystoupení i osobní útoky, které docent Ševčík na demonstraci pronesl, jsou pro mne nepřijatelné a rozhodně nepovažuji za vhodné, aby se takto děkan fakulty na veřejnosti vyjadřoval,“ řekl Dvořák pro server iROZHLAS.cz.

„Forma vystoupení i osobní útoky, které docent Ševčík na demonstraci pronesl, jsou pro mne nepřijatelné a rozhodně nepovažuji za vhodné, aby se takto děkan fakulty na veřejnosti vyjadřoval.“

Petr Dvořák (rektor VŠE)

V současné době chce předejít tomu, aby se něco podobného opakovalo i v budoucnosti. Dopředu již proto avizoval, že si pozve děkana takzvaně na kobereček. „Tyto kroky zahrnují jak diskusi s panem děkanem osobně, tak širší diskusi na úrovni Národohospodářské fakulty a jejího akademického senátu. Na základě jejich výsledku se rozhodnu o dalším postupu v této záležitosti,“ popsal Dvořák další kroky.

‚Nešťastná forma‘

Kritické stanovisko k Ševčíkově projevu zaujal i předseda Akademického senátu VŠE Marek Stříteský. Upozornil, že není jeho rolí soudit a zároveň ani nechce hodnotit společenské či politické názory nebo konkrétní výroky členů akademické obce či funkcionářů školy.

„Nicméně formu, jakou byly tyto názory v tomto konkrétním případě prezentovány, považuji za nešťastnou a neodpovídající úrovni a principům komunikace či diskuse vlastním akademickému prostředí,“ uvedl.

Zároveň doplnil, že případné řešení situace není podle zákona v kompetenci akademického senátu, ale jiných orgánů VŠE či přímo Národohospodářské fakulty.

Děkan Ševčík ve vystoupení problém nevidí. „Nevystupoval jsem tam jako děkan. Vystupoval jsem tam jako občan ve svém volnu, v sobotu odpoledne. Neřekl jsem to na akademické půdě a řekl jsem to jako svobodný občan této země. Neřekl jsem nic vulgárního, nic sprostého, nic co by nebyla pravda,“ reagoval.

Porušení morálně-etických zásad

Proti Ševčíkovi se postavil i místopředseda akademického senátu vysoké školy Lukáš Hulínský. Dle jeho názoru navíc děkan v několika bodech porušil i morálně-etické zásady vedoucích pracovníků VŠE, které byly zveřejněny rektorem Dvořákem na konci června. V současné chvíli plně důvěřuje postupu rektora. „V pana rektora mám já i řada dalších studentských senátorů AS VŠE důvěru a stojíme za ním. Na základě výstupů z jednání, o kterých nás bude pan rektor informovat, se bude dále postupovat,“ nastínil.

Zmíněné morálně-etické zásady na zaměstnance například apelují, aby v kontaktu s médii a veřejností vystupovali vždy korektně, s respektem k názorovým oponentům. Při takovém vystupování by měli důsledně dbát na to, aby vystupováním nevyvolávali reakce, které by mohly poškodit vysokou školu.

„Zdrží se takového jednání, které by mohlo ohrozit důvěru v jejich nestrannost a nebylo v souladu se zájmem fakulty nebo VŠE, a předcházejí situacím, ve kterých by byli vystaveni možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané funkce. Nevyvíjí politickou aktivitu, která by ohrožovala politickou nezávislost školy a fakult.“

Morálně-etické zásady VŠE

„Zdrží se takového jednání, které by mohlo ohrozit důvěru v jejich nestrannost a nebylo v souladu se zájmem fakulty nebo VŠE, a předcházejí situacím, ve kterých by byli vystaveni možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávané funkce. Nevyvíjí politickou aktivitu, která by ohrožovala politickou nezávislost školy a fakult,“ píše se v dalších dvou bodech.

Ševčík se před časem stal expertem hnutí Trikolora a garantem finanční oblasti v předvolebním programu. Do křesla děkana fakulty poprvé usedl v roce 2010 a vedl ji po dobu osmi let.

Před dalším jmenováním do funkce, na jaře letošního roku, se proti němu postavila i část oponentů z řad studentů. Student Jakub Kuneš pro Seznam Zprávy například uvedl, že Ševčík na přednáškách tvrdil, že Ukrajina nese vinu na tom, že ji napadlo Rusko.

Historik Petr Blažek zase v pořadu 168 hodin popsal údajný zážitek, kdy mu Ševčík agresivně vyhrožoval po telefonu. Stát se tak mělo poté, co veřejně připomenul děkanovu komunistickou minulost.

PŘEPIS ŠEVČÍKOVA PROSLOVU NA DEMONSTRACI

Byl jsem vyzýván, abych byl slušný, ale to, co jsem teď slyšel, musím konstatovat, že Fiala je hňup. Fialo, nejsem žádný ruský troll. Byl jsem dřív, než ti, který protestoval proti ruské okupaci, ještě dávno před listopadem 89. Fialo, nezasloužíš si vést tuto republiku. Bohužel se scházíme i v situaci, kterou již nelze nazvat jinak, než válečnou, do které nás vtáhli naši nezodpovědní trollící politici.

Musíme být velmi obezřetní proti různým ideologickým směrům, které k nám přicházejí z takzvaného Západu, který Západem vlastně, no vyspělou společností, už povětšinou ani není. Ideologie přicházejí v poslední době z Bruselu, respektive z Německa přes Brusel. Z Německa se bezprostředně dlouhodobě dotýkají našeho středoevropského prostoru. S důkazy, že zlo k nám přichází převážně z Německa, bych mohl doložit historickým rozborem. Od Marxe, komunistický manifest, první internacionála, druhá internacionála, první světová válka, které tajné služby vyškolily a vyslaly Lenina do Finska a Ruska, kdo zdokonalil italský fašismus v německý nacismus, kdo rozpoutal druhou světovou válku, a teď nás chtějí Němci ovládnout ekonomicky, prostřednictvím napřed evropského a to tam ještě bylo slovo hospodářského společenství a potom evropského společenství a tedy Evropská unie. To znamená, snaží se nás ovládnout prostřednictvím byrokratických struktur Evropské unie. Je evidentní, že chtějí vytvořit státní útvar, který by potom rozhodoval všechno.

A co se asi muselo profesorovi Fialovi stát, že stál lokajem a posluhovačem bruselských, korupcí prolezlých byrokratů. Když někdo něco udělá špatně, tak se u nás na Moravě říká, že je navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. Nechám na vašem uvážení, zda předseda vlády a další členové vlády jsou hloupí, nebo navedení, nebo zaplacení, nebo je to tak, že téměř u všech členů vlády platí pro všechny najednou, že jsou hloupí, navedení a ještě zaplacení.

Bylo mně až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal aspoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči.

V současné době jsme bohužel součástí zcela nesmyslného, ideologického, zeleného, sociálně-inženýrského plánu Green Deal a jeho jednotlivých programů, který sám slavný německý ekonom, nejcitovanější Herbert (ze záznamu nezřetelné) označil za největší centrální plán od druhé světové války, mimo jiné překonávající (ze záznamu nezřetelné) socialismu. To znamená, že Green Deal je postaven na centrálně administrativní direktivní státně-stranicko byrokratickém řízení a plánovité ekonomice. Green Deal je potřeba úplně zrušit. Není možné, pokračovat v tom, aby takzvaný program boje proti klimatickým změnám, které se mimochodem dějí od vzniku života na zeměkouli, aby tento nesmyslný plán odnášeli běžní občané, kteří mnohdy nejsou schopni rozpoznat to, co zaváděné procesy se uděje (ze záznamu nezřetelné). Mohl bych mluvit o elektromobilitě, prosím vás, to je nesmysl, všechny suroviny potřebné pro elektromobilitu má Čína, Rusko a africké země, které ovládají Číňané. My nemáme skoro nic.

Možná ještě někdo pochybuje o tom, že to, co se děje na Ukrajině, je v zájmu především Spojených států Amerických. Ovšem přiznávají to desítky vlivných Američanů. Možná jste mnozí z vás zaslechli výroky amerického (ze záznamu nezřetelné) a poradce šéfa OSN Joffreyho Sachs, tedy žádného dezinformátora, manipulátora, který řekl, že současný válečný konflikt odehrávající se na ukrajinském území je válkou mezi Spojenými státy americkými a Ruskem. Jsou tam další, Henry Kissinger, John Freeman, a málokdo prosím vás ví a bohužel jsme velmi blízko k tomu, aby do této války byla zavlečena stávající politickou garniturou bezprostředně, tedy napřímo, i Česká republika. Podle našich současných politiků prý musíme začít šetřit, abychom mohli pomáhat někomu, kdo si to mnohdy ani nezaslouží. Vydržte!

Chtěl bych připomenout devadesáté výročí úmrtí Tomáše Bati. A Tomáš Baťa řekl: „Jsem Tomáš Baťa a dokážu to.“ Tak abychom si my nemuseli říkat, že my jsme Češi a musíme to idiotsky vydržet. Je zapotřebí změnit politické doktríny, je zapotřebí změnit politiky, kteří, aby nás vedli ti, kteří nejsou poplatní zájmům amerického Aspen Institutu, který si zavázal mnohé bruselské byrokraty i národní politiky, včetně těch našich. Potřebujeme politiky, kteří nejsou absolventi zahraničních zpravodajských služeb. Jsme vlastenci, jsme lidé, kteří mají rádi tuto zemi, a jsme lidé, kteří budou bojovat proti zrádcům, kteří nás vedou do pekel ekonomické spodiny zemí Evropské unie. Jsme proti cestě do otroctví Evropské unie.

X X X

Putin: Vláda v Kyjevě je nelegitimní a protiruské sankce Západu jsou nebezpečné pro celý svět

Protiruské západní sankce jsou krátkozraké a představují nebezpečí pro celý svět, který se stále více obrací k Asii, prohlásil ve středu ruský prezident Vladimir Putin na ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Informovala o tom agentura Reuters. Vládu v Kyjevě ruský prezident označil za nelegitimní režim, který se k moci dostal po převratu v roce 2014. Podle ruských agentur také odmítl obvinění, že by Rusko porušovalo mezinárodní právo.

 Evropská unie a další země uvalily rozsáhlé ekonomické a diplomatické sankce na Rusko a jeho představitele po únorovém ruském vojenském útoku na sousední Ukrajinu.

Na začátku projevu Putin uvedl, že epidemii koronaviru nahradily jiné globální výzvy. „Mám na mysli sankční horečku Západu, jeho neskrývané agresivní pokusy vnutit jiným zemím své vzorce chování, zbavit je suverenity a podřídit je jejich vůli,“ uvedla hlava státu.

Za nelegitimní režim, který se k moci dostal po převratu v roce 2014, označil Putin stávající vládní moc v Kyjevě, Zelenského, který plní stanoviska Bidena, USA, Anglie, EU a dalších zemí Západu, jak o tom už několikrát hovořil exprezident Klaus. ČR se do války Západu proti Rusku nemá plést, protože to není válka ČR. Škodí jen lidem a firmám ČR, protože z Ruska potřebujeme levný plyn, PHM, ropu, energii.

Od roku 2014, kdy rozsáhlé protesty vedly k útěku prezidenta Viktora Janukovyče do Ruska, se na Ukrajině konaly několikery parlamentní a prezidentské volby, v těch posledních v roce 2019 vyhrál stávající ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Dopady sankcí budou hluboké, varuje důvěrný ruský dokument. Představitelé země tvrdí opak

 Rusko podle Putina čelí ekonomické, finanční a technologické agresi Západu, což zemi způsobuje jisté obtíže v některých regionech a oblastech průmyslu. Strádají zejména firmy závislé na dodávkách z Evropy, přiznal Putin.

Tajný vládní dokument

Důvěrný dokument ruské vlády, z něhož tento týden citovala agentura Bloomberg, ovšem varuje před hlubokými a vleklými dopady západních sankcí na ruskou ekonomiku.

Materiál upozorňuje, že tlak na ruské hospodářství způsobený sankcemi se bude stupňovat a odklon Evropy od ruských energetických surovin by mohl narušit i schopnost Ruska zásobovat domácí trh.

Nejpesimističtější scénář v tomto materiálu předpokládá, že ruská ekonomika dosáhne dna v roce 2024, kdy bude ve srovnání s loňským rokem slabší o 11,9 procenta, a vzpamatovávat se bude až do konce desetiletí.

Dokument varuje, že během jednoho či dvou let čeká Rusko pokles produkce v řadě odvětví orientovaných na export, včetně ropy, plynu, kovů, chemikálií a dřevařských produktů.

‚Akce na Ukrajině nás posiluje‘

Rusko svou aktivitou na Ukrajině o nic nepřišlo, jen posiluje vlastní suverenitu, prohlásil ve středu ve Vladivostoku Putin. Věří prý, že jeho země bude nakonec silnější a bude se rychleji rozvíjet.

Rusko podle Putina při současné invazi „pomáhá lidem“ žijícím na Donbase, je to podle něj ruský dluh vůči nim, který „až do konce vyplníme“.

Putin ve Vladivostoku také řekl, že Rusko boje na Ukrajině nezačalo, ale naopak se prý snaží ukončit ty, které tam trvaly už od roku 2014.

Tehdy Moskva anektovala ukrajinský Krym a poskytla podporu proruským separatistům v regionech na východě Ukrajiny.

Boje na hranicích dvou separatistických oblastí plně neutichly přes dohody z běloruského Minsku a podle OSN od roku 2014 do roku 2021 zemřelo v oblasti skoro 4000 civilistů. V posledních šesti měsících války Putin ospravedlňoval ruské aktivity například nutností „denacifikovat Ukrajinu“.

X X X

Mrzni, mrzni, vlčí chvoste. Putin si před zimou utahoval z Evropanů

Až do říše ruských bajek zabrousil Vladimir Putin, když ve středu komentoval evropské nápady na zastropování ceny ruského plynu. Citátem z příběhu o mazané lišce a hloupém vlkovi dal jasně najevo, že v takovém případě Rusko zcela zastaví plynovody do Evropy. Zájemců o ruské energie je prý dost a dost.

„Pokud to bude proti našim zájmům, v tomto případě ekonomickým, tak nebudeme dodávat vůbec nic. Nebudeme dodávat ani plyn, ani ropu, ani uhlí, ani topný olej – nic nebudeme dodávat,“ vysvětloval šéf Kremlu na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.

Zdůraznil také, že Rusko hodlá plně dodržovat smluvní závazky, ale nenechá si od nikoho nic diktovat. „Ať si to rozmyslí. Nenecháme si nic vnutit. Pak by nám zbyla jen jedna věc, jak se říká ve známé ruské pohádce: ‚Mrzni, mrzni, vlčí chvoste!,“ pohrozil Putin.

O zavedení cenového stropu na ruský plyn v dobách rekordních cen energií by unijní ministři měli jednat tento pátek. Putin tuto myšlenku značil za hloupou a uvedl, že Rusko s prodejem svých energetických surovin nemá žádný problém, poptávka po celém světě je prý vysoká a vývoz energií do Číny je na vzestupu.

Řada ruských médií vypíchla právě citát o vlčím chvostu. Putin tak citoval bajku o kmotře lišce, která svou lstivostí připravila rybáře o plný vůz čerstvě nalovených ryb. Vidí ji hloupý vlk a prosí ji, aby mu nějaké ryby dala…

„Buď zdráva, sestřičko!“
„Buď zdráv, bratříčku!“
„Dej mi rybku!“
„Sám si nalov, pak si jez.“
„Neumím.“
„Však i já si nalovila. Stoupni si, bratříčku, na zamrzlou řeku, spusť ohon do díry v ledu a říkej: ‚Chyť se rybko, veliká i malá. Chyť se rybko, veliká i malá. Chyť se rybko, veliká i malá.‘ Rybka se sama na ocas chytí. Jen musíš posedět dlouho, jinak nenalovíš.“

Vlk zašel k řece, spustil chvost do díry a říká: „Chyť se rybko, veliká i malá!“
V tu chvíli se objeví liška, obchází vlka a mumlá: „Sviťte, sviťte hvězdy jasné, mrzni, mrzni vlčí chvoste!“
„Co to povídáš, sestřičko liško?“
„Ale, pomáhám ti.“
A pak ta šprýmařka zase spustí: „Mrzni, mrzni, vlčí chvoste!“

Dlouho, předlouho seděl vlk u díry v ledu, celou noc se nehnul z místa, až mu chvost v ledu zamrzl. Zkoušel ho vytáhnout, ale marná snaha. „Ejhle kolik ryb se nachytalo, chvost ani nevytáhnu,“ myslí si vlk.

V tu chvíli šly báby k řece pro vodu, spatří vlka šedého a křičí: „Vlk, vlk, bijte ho!“ Přiběhly a začaly vlka řezat: tyčemi, vědry, vší, co měly zrovna v ruce. Vlk skákal, až si urval chvost a dal se na bezhlavý útěk…

 Putinův výlet do říše bajek připomněl, že šéf Kremlu čas od času svůj projev okoření výrazem nebo metaforou, jejíž význam nemusí obyčejnému smrtelníkovi hned dojít. Například v roce 2011 použil výraz „bandar-logové“, jak je v Knize džunglí Rudyarda Kiplinga označován prolhaný opičí národ.

Ruský prezident tím tehdy myslel účastníky masivních protestů proti zfalšovaným parlamentním volbám. „Pojďte ke mně, bandar-logové,“ citoval Putin hrozivou krajtu jménem Ká, která v sovětském animovaném filmu natočeném podle dobrodružné knihy proradné opice zhypnotizuje, takže se bez odporu nechají požrat.

Vládce Ruska, který první životní zkušenosti nabíral jako chuligán v ulicích Leningradu, dodnes zabrousí do zločineckého argotu. Před deseti lety tak Rusové horečně na internetu hledali, co to znamená „otbuckať“ – sloveso, které by se dalo do češtiny přeložit jako třísknout, proplesknout či praštit. Putin tehdy při setkání s fotbalovými fanoušky v žertu navrhl, aby „za rohem propleskli“ šéfa fotbalového svazu Sergeje Fursenka.

X X X

Základní potraviny skokově zdražují. Za nákup dají zákazníci o desítky procent více než loni

Potraviny v Česku dál zdražují. Jen za deset nejběžnějších položek v nákupním seznamu, mezi kterými jsou vejce, sýr, máslo nebo třeba uzeniny, teď lidé v součtu vydají bezmála o polovinu vyšší částku než loni.

 Podle dat Českého statistického úřadu se o letních prázdninách nejvíc zvýšily ceny mouky, oleje a másla. Třeba čtvrtkilové balení másla stálo letos v červenci skoro 54 korun. Tedy asi o 22 korun víc než před rokem. Jde ale jen o průměr, v řadě obchodů jsou ceny zboží ještě vyšší.

Půlka chleba konzumního za 39,90, slunečnicový olej v akci za 69,90 a selské mléko plnotučné za 42,90. Tak vypadá běžný nákup dvaašedesátileté důchodkyně Ivany, která chodí několikrát týdně do menšího supermarketu. Kvůli zdražování tam už ale nenakupuje tak často.

Stát rozdává, Češi šetří už i na jídle. Lidé ale dlouhodobě neumí pomoc využít, upozorňují reportérky

 „Teď stojím u mouky – 14 dní zpátky, možná měsíc zpátky stála 14,90, teď 26,90. Za běžný nákup jsem nedávno zaplatila tak 300 korun a teď je to 500 a více. To už je to skoro o 100 procent,“ popisuje důchodkyně.

Některé zboží teď Ivana pořizuje jedině v akčních nabídkách, aby ušetřila. „Na letáky se dívám, protože jsme s manželem oba důchodci. Teď nás to začalo zajímat opravdu více, protože ceny jdou strašně nahoru,“ vysvětluje.

Po slevách kouká stále víc zákazníků. „Největší zájem mají zákazníci o akční zboží v podobě základních potravin, jako jsou vejce, máslo nebo mléko, poptávka je ale například i po lososovi nebo kuřecích řízcích. Poptávka je také po našich bedýnkách s ovocem a zeleninou za 25 korun,“ popisuje mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

Kvůli zdražování jídla a obecně vysoké inflaci teď na potravinách šetří už dvě třetiny Čechů. Ukázal to srpnový průzkum společnosti Instant pro Generali Investments mezi tisícovkou respondentů.

Lidé omezují i základní položky, jako například nákupy pečiva. „Pocítili jsme to u buchet i koláčů, že už je lidé moc nekupují. Lidi dneska nakupují tak, že u toho přemýšlí. Přijdou a řeknou, že jsme zdražovali a místo půlky si koupí čtvrt, místo celého chleba si koupí třeba půlku,“ říká prodavačka Pekárny Borová.

Drahá mouka

V Sázavské pekárně letos zvedali ceny hned v několika vlnách. „Zdražil se chleba, zdražilo se i jemné pečivo a celozrnné pečivo. A je to na základě toho, že mouka je dražší než loni. A zdražilo se i kvůli ceně plynu a elektriky, protože pekárna patřila pod ty, co měli špatného dodavatele, takže nasmlouvaného nebylo nic, takže to mají dražší,“ říká obsluha.

Podle statistiků od loňského roku zdražily vesměs všechny druhy potravin, až na pár výjimek.

„Jedná se výhradně o zeleninu a ovoce. Konkrétně ceny mrkve byly v obchodech meziročně nižší o téměř 20 %, zlevnění o zhruba 10 % jsme zaznamenali u rajčat, pomerančů, jablek a paprik,“ říká mluvčí Českého statistického úřadu Tomáš Chrámecký.

V červenci pokračoval růst cen výrobců. V průmyslu a zemědělství ale zpomalil

 Češi teď podle obchodníků výrazně změnili svoje spotřební chování. Do prodejen chodí méně často než dřív a některé zboží přestávají nakupovat úplně.

„Zákazníci svoje nákupy lépe plánují – dělají větší nákupy, ale s menší frekvencí. Mírné omezení pozorujeme v rámci prémiového sortimentu – například prémiový alkohol a cukrovinky,“ vysvětluje mluvčí společnosti Globus Aneta Turnovská.

Pokud mají lidé na výběr, u řady zboží volí levnější alternativu. Obchodníci pak hlásí i nárůst prodejů potravin pod privátními značkami marketů, které jsou zpravidla levnější.

X X X

ČR se už nebude soudit o dotaci pro Agrofert, stáhlo žalobu podanou Babišovou vládou

Vláda rozhodla o stažení žaloby Česka na Evropskou komisi kvůli blokované dotaci pro holding Agrofert. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. Žalobu podala Babišova vláda kvůli zhruba 800 tisícům korun, které Brusel odmítl Česku za poskytnutou dotaci koncernu proplatit. Důvodem byl možný střet zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO).

 „Česká republika již sdělila Soudnímu dvoru EU, že si nepřeje v dotčeném řízení pokračovat. V návaznosti na to by nyní mělo být řízení Soudním dvorem EU zastaveno,“ vysvětlila na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Unijní soud pozastavil českou žalobu na Evropskou komisi kvůli neproplacené dotaci pro Agrofert

 Projednávání žaloby bylo od začátku roku 2021 pozastavené kvůli tehdy probíhajícímu auditnímu šetření možného střetu zájmu premiéra Babiše v oblasti evropských zemědělských dotací. To mělo případně prokázat, jestli měl Agrofert na dotaci nárok, či nikoliv.

„Soudní řízení bude přerušeno až do okamžiku, kdy Evropská komise definitivně rozhodne, zda projekt, kterého se napadené rozhodnutí o pozastavení plateb týká, vyloučí z unijního financování, či nikoliv,“ upřesnila dříve redakci tehdejší mluvčí resortu zahraničních věcí Zuzana Štíchová.

 Ostře se ohrazujeme proti tomu, že by sankce(85 mil.) byla způsobena naším jednáním. Věříme,že se bude ČR bránit soudní cestou. SZIF již dříve oznámil, že zastavil proplácení dotací Agrofertu,není nám tak jasné, jak by sankce mohla být udělena za projekty, které byly pozastaveny.

Závěry auditu Česko obdrželo na jaře. Za střet zájmů Andreje Babiše, neinovativnost projektů, ale i podjatost hodnotitelů či zapojení dceřiných firem Agrofertu do plnění jednotlivých projektů vyměřil audit Česku pokutu zhruba 82 milionů korun. Samotného střetu zájmů expremiéra se však týkala jen malá část celkové pokuty.

Dokončením auditu a zveřejněním jeho závěrů pak padly poslední důvody, které stažení žaloby podle resortu zahraničí bránily.

821 tisíc korun

Tok dotací pro Agrofert zastavila Evropská unie na podzim 2019. Jejich celková částka tehdy dosahovala více než šesti milionů korun.

Agrofert čerpal dotaci, dceřinka dodávala. Zemědělský audit vyměřil Česku pokutu nejen za střet zájmů

 Většinu peněz určených na projekty Agrofertu z Programu rozvoje venkova nakonec Brusel přeci jenom uvolnil. Výjimku představoval projekt modernizace farmy kuřat v Bílovci na Novojičínsku společnosti Schrom Farms, která je dceřinou firmou holdingu Agrofert. Serveru iROZHLAS.cz to dříve potvrdila tehdejší mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Lenka Rezková. Právě tato instituce totiž unijní peníze v zemědělství rozděluje.

Zmíněných 821 tisíc korun představuje částku, kterou měla firmě z expremiérova svěřenského fondu vyplatit Evropská unie. Ta ji ale zaplatit kvůli Babišovu střetu zájmu odmítla. Firma přesto už dopředu peníze ze státní kasy dostala, protože vyplácení dotací funguje na principu předfinancování.

Zbylé projekty ale zemědělský fond koncernu preventivně pozastavil, což se ukázalo jako správný krok, protože podle závěrů auditu by je Brusel Česku také neproplatil. Projekty totiž byly kvůli tehdejšímu expremiérovu střetu zájmů nezpůsobilé.

„Ze seznamu žádostí předložených společnostmi ze skupiny Agrofert, které v době dopisu ke smírčímu řízení dosud nebyly schváleny nebo již schváleny byly, ale platební agentura je zatím neproplatila, by 37 projektů s žádostí podanou po 1. září 2017 (od tohoto data platí český zákon ke střetu zájmů, pozn. red.) podléhalo zákazu stanoveném v §4c zákona o střetu,“ píší v závěrech kontroloři.

Fond přes svou mluvčí Luďku Raimondovou uvedl, že preventivně pozastavil zhruba třicítku projektů v různých fázích schvalování.

Odmítáme

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš střet zájmů od samotného počátku odmítá, společně s právníky holdingu Agrofert trvá na tom, že postupoval v získávání dotací podle práva.

Nekula oznámil, že by Agrofert mohl vrátit dotace až za 4,5 miliardy. Důvodem je Babišův střet zájmu

 „Obecně platí, že jsem nikdy žádný střet zájmů neměl a v České republice k tomu existuje pravomocné rozhodnutí. Nikdy jsem ani nebyl součástí auditů ohledně střetu zájmů a evropští auditoři se na mne nikdy neobrátili,“ řekl Babiš k otázce na závěry auditu Radiožurnálu.

Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský pak uvedl, že pro vrácení dotací nevidí holding důvod.

„Musíme se ostře ohradit proti tomu, že by daná sankce byla způsobena jednáním našich společností a věříme, že se bude Česká republika proti tomuto rozhodnutí bránit soudní cestou. Jak již dříve Státní zemědělský intervenční fond oznámil, zastavil proplácení dotací společnostem skupiny Agrofert, není nám tedy jasné, jak by daná sankce mohla být udělena za projekty, které byly pozastaveny,“ řekl v minulosti mluvčí pro Radiožurnál.

Naopak současná vláda se rozhodla výsledek auditu přijmout tím, že žalobu nakonec nepodala a podle dřívějších vyjádření ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) bude chtít neoprávněné dotace po firmě ze svěřenského fondu Andreje Babiše vymáhat zpět.

X X X

Poslanci schválili smlouvu s Katarem, významnou destinací kvůli dovozu plynu

Smlouvu s Katarem o zamezení dvojího zdanění schválili poslanci. Za normálních okolností jednu z mnoha mezinárodních smluv, ale Katar je nyní pro Česko významný kvůli tomu, že je významným producentem plynu. Což je zásadní ve chvíli, kdy zavřelo kohoutek s plynem Rusko válčící vojensky s Ukrajinou a ekonomicky se Západem.

„Nejzajímavější investiční příležitosti lze v Kataru nalézt v oblasti projektů těžby a zpracování ropy, v projektech zkapalňování a vývozu zemního plynu či ve stavebnictví,“ hájil smlovu s Katarem za vládu ministr Martin Baxa.

„Katarská vláda pokračuje v posilování dominantní pozice Kataru na světovém trhu se zkapalněným zemním plynem LNG. Katar je čtvrtým největším producentem zemního plynu na světě a největším světovým exportérem LNG. V důsledku války na Ukrajině se dostává do centra zájmu vzhledem k zajištění energetické bezpečnosti a dodávek do Evropy. Katar si je dále vědom, že vlivem Green Deal poptávka po zkapalněném zemním plynu v budoucnu zřejmě ještě více vzroste. I proto soustředí velký objem investic do vybudování dodatečných kapacit s využitím nejmodernějších technologií. Do roku 2027 chce zdvojnásobit produkci zkapalněného plynu,“ řekl poslanec Michal Ratiborský, který byl zpravodajem návrhu.

Interpelaci k cenzuře poslanci odložili

Poslanci před tím odložili jedinou písemnou interpelaci k cenzuře. Na premiéra Petra Fialu se obrátil poslanec ANO Patrik Nacher, který se zeptal na cenzuru na sociálních sítích a na omezování svobody slova.

Nacher se pozastavil nad tím, že písemnou interpelaci podal v dubnu a na program jednání se dostala až ve čtvrtek. Interpelace pochází z doby, kdy bylo po ruské invazi na Ukrajinu zablokováno několik dezinformačních webů. Internetové sdružení CZ.NIC opět zpřístupnilo sedm webů koncem května.

Poslanec ANO řekl, že navzdory časovému odstupu jeho interpelace smysl úplně neztratila. Zdůraznil, že servery, které byly blokované, nehájí.

Fiala bude u otevření LNG terminálu v Nizozemsku

Premiér Petr Fiala se ale ze čtvrtečního jednání omluvil a Sněmovna odročila projednávání interpelace odročila. Fiala totiž ve čtvrtek zamíří do Nizozemska, kde v Eemshavenu zúčastní slavnostního otevření LNG terminálu, ve kterém si ČR pronajala část kapacit.

Do terminálu se bude na speciálně upravených tankerech dovážet zkapalněný zemní plyn, který se převede do plynného skupenství a následně se z terminálu vpustí do přepravních plynovodů do České republiky.

X X X

Odstupte, nebo vás odvoláme. Koalice zvýšila tlak na Vildumetzovou

Vládní koalice vyzývá místopředsedkyni Sněmovny Janu Mračkovou Vildumetzovou, aby odstoupila z funkce. „Pokud tak neučiní, podnikneme kroky k jejímu odvolání,“ uvedl místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Důvodem je její styk s obviněným z kauzy Dozimetr. Redakce iDNES.cz zjišťuje u Vildumetzové, jak hodlá reagovat.

 Kontaktem z kauzy Dozimetr je podle webu Neovlivní.cz Zakaría Nemrah, který je od června ve vazbě v kauze Dozimetr. Podle webu byl na svatbě místopředsedkyně Sněmovny i se svojí partnerkou, což potvrzují fotografie i videa, která kolují na internetu.

Redakce iDNES.cz oslovila i předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Ani ten však dosud na dotazy nereagoval.

Politička v neděli před několika dny zdůrazňovala, že z funkce odstoupit nehodlá. Výzvy, aby to udělala, považuje za absurdní. Koalice má díky převaze ve Sněmovně možnost ji sesadit.

K odstoupení ji nejčerstvěji ve čtvrtek vyzval i poslanecký klub TOP 09. Na Twitteru o tom informoval místopředseda strany Jan Jakob. „Politici hnutí ANO kážou vodu a pijí víno,“ zdůraznil ve svém příspěvku.

„A ještě o tom trapně lže. Poslanecký klub TOP 09 ji proto vyzývá k odstoupení. Pokud tak neučiní, podnikneme kroky k jejímu odvolání,“ napsal.

„Za náš poslanecký klub mohu říci, že očekáváme, že hnutí ANO ve svých postojích nejen v této kauze bude konzistentní a podle toho se zachová paní místopředsedkyně Mračková Vildumetzová,“ řekl agentuře ČTK šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. „Připomenu jen, že Petr Gazdík rezignoval na post ministra školství v situaci, která zdaleka neodpovídala tomu, co teď vyplouvá na povrch ohledně paní místopředsedkyně,“ dodal.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan na čtvrteční tiskové konferenci řekl, že hnutí ANO vyzývalo Starosty k radikálním krokům a jeho osobně označovalo nejrůznějšími názvy a pojmy, mělo by tedy být konzistentní ve svých postojích. „Ten samý člověk, který mě vyzýval k rezignaci, odpovědnost vyvodit nechce,“ poznamenal.

 Mračková Vildumetzová by podle něj měla minimálně situaci vysvětlit. Domnívá se, že věc se bude řešit i na plénu Sněmovny, zaregistroval takovou iniciativu. Za silové řešení označil, pokud by se koaliční poslanci vzhledem k většině ve Sněmovně rozhodli místopředsedkyni odvolat. „Pokud se na tom koalice nějakým způsobem dohodne, může k tomu díky převaze hlasů určitě dojít, ale my jsme byli zvyklí i ve spojitosti s hnutím STAN, že odpovědnost vyvozují lidé sami, tak jsme chtěli dát paní místopředsedkyni příležitost,“ dodal Rakušan.

Gazdík skončil ve funkci kvůli kontaktu s jedním z obviněných v kauze, podnikatelem Michalem Redlem. Na svou pozici rezignoval i šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petr Mlejnek.

K odstoupení vyzval i předseda Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Jako svědka a kmotra si opravdu neberete někoho ‚koho sotva znáte přes manžela‘, jak tvrdila. A nepomůže jí ani rychlé smazání svatebního videa,“ napsal na Twitter.

Kontakty se zatčeným zlehčovala

Místopředsedkyně však kontakty se zatčeným Nemrahem zlehčovala a tvrdila, že ho vlastně skoro nezná. Zakaría Nemrah byl přitom podle zjištění Neovlivní.cz na její svatbě. Dokládají to svědectví, které má redakce k dispozici. A také video ze svatby, které měla Jana Mračková Vildumetzová dodnes umístěné na sociální síti. Pak ho smazala.

„Jasně, že byl Zaky na jejich svatbě. Byli přátelé. Všichni tři, nikoli jen Zaky s Mračkem, jak teď Vildumetzová tvrdí,“ uvedl podle Neovlivní.cz jeden ze svědků. Na svatbě političky byl i předseda ANO Andrej Babiš, tehdy ještě coby premiér.

ANO minulý týden Mračkovou Vildumetzovou podpořilo. Nová zjištění, že zatčený podnikatel Zakaría Nemrah byl na její svatbě za svědka a později se dokonce stal kmotrem jejího dítěte, podle TOP 09 jasně popírají její předešlé vyjádření:

„Tento pán byl kamarádem mého manžela, já jsem se s ním nestýkala a ani jsem s ním nehovořila nad rámec společenských povinností,“ tvrdila.

„Je tak zjevné, že stínová ministryně vnitra Vildumetzová nejenže nedokázala věrohodně vysvětlit vztah k jednomu z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Zakaríovi Nemrahovi, ale záběry z její svatby dokonce dokazují, že nemluvila pravdu,“ vysvětlil dále kroky poslaneckého klubu Jakob.

Podle policie se Zakaría Nemrah do trestné činnosti prokazatelně zapojil nejpozději v červnu 2020. Tedy právě v době, kdy se stal kmotrem dítěte bývalé karlovarské hejtmanky.

„Poslanci TOP 09 tyto skutečnosti považují za natolik závažné, že požadují, aby Jana Mračková Vildumetzová vyvodila osobní zodpovědnost a odstoupila z funkce místopředsedkyně Sněmovny. Pokud tak neučiní, začnou sami sbírat poslanecké podpisy nutné k jejímu odvolání,“ dodala TOP 09 v tiskové zprávě.

„Dozimetr se dotýká i dalších politiků, kteří by měli vyvodit odpovědnost. Třeba Jiří Pospíšil. Dále jeden ze členů této korupční chobotnice působil jako poradce na MMR pod Klárou Dostálovou v zakázce na Digitalizaci stavebního řízení, kde se má investovat více jak miliarda,“ doplnil Bartoš s tím, že Piráti korupční kauzy a podivné kamarádšofty nemají.

„Třináct let máme zcela čistý štít. A naopak všude, kde máme tu možnost, zavádíme opatření, která riziko korupce snižují,“ komentoval předseda Pirátů.

X X X

Potřebuje kvůli závislostem psychiatra, řekla Stehlíková k soudu se Zemanem

Obvodní soud pro Prahu 3 ve čtvrtek začal projednávat žalobu prezidenta Miloše Zemana na lékařku Džamilu Stehlíkovou kvůli jejím výrokům o jeho zdraví. Lékařka před zahájení soudu řekla, že prezident potřebuje kvůli svým závislostem na alkoholu a tabáku psychiatrickou pomoc. Zeman po Stehlíkové žádá omluvu a milion korun na Fond ohrožených dětí za výroky, které o jeho zdraví zveřejnila v souvislosti s jeho loňskou hospitalizací.

 Zeman, který za sebe k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 vyslal hradního advokáta Marka Nespalu, podal na Stehlíkovou žalobu na ochranu osobnosti kvůli pěti jejím vyjádřením z října loňského roku. Lékařka tehdy mimo jiné uvedla, že abstinování prezidenta v nemocnici vedlo k náběhu na delirium tremens. Zmínila také metabolický rozvrat kvůli alkoholické jaterní cirhóze, trvalé poškození mozku či skokové „zdementnění“.

„Zásah byl tak razantní, že omluva nestačí,“ uvedl ve čtvrtek u soudu Nespala. Vyjádření Stehlíkové označil za „věšteckou diagnostiku“.

„Pan prezident se nikdy netajil zálibou v alkoholu, tabáku. To jsou diagnózy ryze psychiatrické. A právě ta závislost na alkoholu je hlavní příčinou cirhózy jater, o které není pochyb. Když chcete léčit cirhózu, tak musíte léčit tu primární chorobu. To dělá psychiatr, nejlépe adiktolog, to znamená odborník na návykové nemoci,“ řekla před jednáním Stehlíková.

Zkritizovala také to, že se pravidelně neschází lékařské konzilium k posouzení Zemanova zdravotního stavu. „Chceme vědět komplexní stav pana prezidenta. Pan prezident není zdráv, to vidí každý laik na první pohled. Přece nejde takhle se starat o hlavu státu,“ zdůraznila. „Soud otevře lidem oči, že to není v pořádku. Jde mi o to, abychom neopakovali stejné chyby. To, jak dopadnu já, je mi jedno,“ dodala.

Delirium tremens je stav označovaný také jako alkoholové delirium. Jde o život ohrožující stav, který vzniká u alkoholiků při náhlém přerušení užívání alkoholu.

Její právník Artur Ostrý u soudu připomněl, že výroky zazněly v době sněmovních voleb, kdy podle něj veřejnost od prezidenta očekávala výkon jeho funkce. „Všichni si dobře pamatujeme, že prezident tehdy na veřejnosti téměř nevystupoval, a když vystoupil, bylo o jeho zdraví oprávněně pochybováno,“ řekl. Uvedl, že Stehlíková se celoživotně odborně věnuje závislostem na alkoholu, a vycházela tedy ze své praxe.

Některá její slova se podle Ostrého potvrdila následným vývojem událostí. Zmínil, že prezident zůstává na vozíku a že podle mediálních informací vídal pavouky, jak jim padají nohy. Řekl také, že při jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem Zeman nazýval Orbána „Andreji“ a hovořil na něj rusky.

Nespala se proti těmto argumentům ohradil. „Proboha, kde se to vzalo? Jestli z tohoto pavlačového mediálního smetí vzešla diagnóza, tak jsme tady správně,“ řekl soudkyni. Popřel také to, že by byl Zeman alkoholikem. „Nikdo mu žádný alkohol nezakázal. Měl zažívací potíže, sám se rozhodl, už to bude rok a nemá s tím žádný problém. Kdyby byl deliriálním alkoholikem, tak ten nemocniční pokoj rozmlátí a musí být svazován,“ prohlásil.

Hradní advokát do spisu založil posudek Zemanova zdravotního stavu, který ale pochází z letošního března. Soudkyně Dáša Vítková řekla, že takový posudek se nevztahuje k předmětu řízení – tedy k tomu, v jakém stavu se Zeman nacházel loni na podzim.

Soud tedy nechá zadat lékařský posudek k zdravotnímu stavu prezidenta Zemana v době jeho hospitalizace. Oslovit chce psychiatrický ústav mimo Prahu.

Prezident byl tehdy hospitalizován dvakrát. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním. Člen prezidentova lékařského konzilia chirurg Pavel Pafko poté naznačil, že jde právě o cirhózu jater. Zeman opakovaně mluvil o tom, že trpí nechutenstvím. Po propuštění do domácí péče pobývá na zámku v Lánech, kde se o něj nepřetržitě stará soukromá ošetřovatelská firma.

Zeman v minulosti vysoudil omluvu a 250 tisíc korun na bývalém radním Brna-střed Svatoplukovi Bartíkovi, který o něm před minulými prezidentskými volbami napsal na sociální síti, že má rakovinu.

X X X

Pesticidy, hnojiva, kyselost. Většina půdy je v rukou uživatelů, kteří ji až drancují, tvrdí půdní mikrobiolog

V Česku je tolik ornice a ostatní zemědělské půdy, že by dokázala uživit každého z nás. Člověk totiž k uživení potřebuje necelých třicet arů a v Česku jich má čtyřicet, říká půdní mikrobiolog Miloslav Šimek. Jenže denně kvůli výstavbě i erozi země ztrácí 12,5 hektaru půdy, tedy obživu pro asi 40 lidí. Navíc je většina zemědělské půdy u nás poškozená, a tak není schopná takové produkce, jakou bychom očekávali.

 „S půdou je ten problém, že její poškozování je plíživé, pomalé a není na první pohled vidět. Zemědělci ale dobře vědí, že aby udrželi vysoké výnosy, musejí dnes mnohem víc hnojit než před dvaceti, třiceti lety. A to souvisí s nekvalitou půdy,“ upozorňuje Šimek z Biologického centra Akademie věd.

Půdní mikrobiolog Miloslav Šimek:

Na většině území České republiky je půda obhospodařována intenzivním průmyslovým zemědělstvím, upozorňuje:

„A to půdu ve většině případů poškozuje, protože jde o to získávat co nejvyšší výnosy, co největší užitkovost hospodářských zvířat, a řekl bych dokonce, za každou cenu. Máme dobré hospodáře, ale většina půdy je v rukou uživatelů, kteří ji někdy až drancují.“

Zároveň to znamená, že se do půdy musí dodávat velké množství výživy. „U nás je navíc katastrofální nedostatek organických hnojiv, jako je přírodní hnůj a kompost, tak se používají velké dávky hnojiv průmyslových,“ doplňuje půdní specialista.7

Kromě umělých hnojiv se v Česku pole v hojné míře takzvaně ošetřují pesticidy. „Já mám problém s tím slovem ošetřovat, protože to znamená dělat někomu, nebo něčemu dobře. Ale tady jde o úplný opak a obrovský problém,“ zlobí se Šimek.

Problém vzniká jeho slovy zvlášť u produkce pšenice a řepky, protože ty se u nás v intenzivním zemědělství pěstují nejvíc. „Pesticidy zčásti zůstávají v půdě, částečně se vypaří do vzduchu a část se jich vyplaví do podzemních vod. Tím se dostávají do koloběhu v přírodě a znečišťují vzduch, pitnou vodu i potraviny,“ uvádí.

Antibiotika

Nejsou to jenom pesticidy, co v důsledku ohrožuje zdraví člověka. Miloslav Šimek připomíná i antibiotika.

„Jako vyspělá společnost je používáme už desítky let, ale ony se nerozkládají úplně, kolují v přírodě a původci chorob, bakterie a houby, už si na ně zvykli. Antibiotika na ně přestávají fungovat. Tím pádem pak některá nepomohou ani člověku,“ vysvětluje.

Zemědělskou půdu v Česku vlastní tři miliony lidí. Je v moci každého z nich svůj díl ozdravit, říká expertka

 Tento problém souvisí i s živočišnou výrobou. „Antibiotika se u nás používají i v ní. Především tam, kde jde o výnosy a zisk. A bohužel často preventivně. Čili zvířeti ještě nic není a už dostane antibiotikum, aby náhodou neonemocnělo. I když je snaha to regulovat, úniky antibiotik do prostředí jsou stále markantní a dopad je jasný. Ztrácí se účinnost antibiotik nejenom pro člověka, ale i pro ta hospodářská zvířata,“ říká akademik.

„Za jakou cenu“

Správně by měli zemědělci dbát na hnojení organickými materiály, na střídání plodin a také na udržování správného pH půdy. To totiž časem při pěstování plodin klesá a půda se stává kyselejší. Pomohlo by půdu vápnit, to se ale pravidelně dělá jen na třetině českých polí.

„Možná se na to ani nezapomnělo, jen to něco stojí. Efekt vápnění není totiž hned vidět, brambory nerostou větší, ale přispívá to k tomu, že půda funguje a rostliny rostou,“ říká půdní mikrobiolog a dodává:

„Zastánci intenzivní formy zemědělství vám řeknou: No, ale my vás přece živíme. Jistě, toto hospodaření opravdu produkuje velké množství potravin, ale musíme dodat: Za jakou cenu.“

X X X

 Křižíkovy pavilony v Praze dostanou zelené střechy s oázou, oprava pavilonů spěje do závěrečné fáze

Začínají práce na revitalizaci a ozelenění střech Křižíkových pavilonů na Výstavišti Praha. Samotná rekonstrukce pavilonů pokročila do závěrečné fáze. Nově jsou nyní kompletně zrekonstruovány a zkolaudovány tři pavilony a poslední čtvrtý se dokončuje. Náklady na rekonstrukci pavilonů dosáhly zhruba 190 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být do konce roku 2023.

„Opravené Křižíkovy pavilony na svých střechách nabídnou zcela novou zelenou oázu pro Pražany. Je důležité, že rekonstrukce těchto objektů zahrnuje i v dnešní době tolik potřebná ekologická opatření. Po svém dokončení tak pavilony nabídnou nejen multifunkční prostory ve vysokém standardu pro pořádání akcí, ale i nové příjemné zelené zóny pro odpočinek i zábavu,“ komentuje rekonstrukci Křižíkových pavilonů Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu.

Revitalizace střech pavilonů a realizace pobytových zón bezprostředně navazuje na celkovou rekonstrukci Křižíkových pavilonů. Nově zazeleněné střechy nabídnou příjemný pobytový prostor s možností posezení a nabídkou drobných gastronomických služeb s krásnými výhledy na sousední Průmyslový palác i areál Výstaviště Praha. Osázení plochých střech vegetací přinese kromě přívětivého prostředí pro návštěvníky také přirozené ochlazení místního mikroklimatu v horkých letních měsících. Ve městě tak vznikne nová zelená oáza pro Pražany i zajímavý prostor pro oblíbené akce na pražských střechách a terasách.

Nejprve se uskuteční sanace v hodnotě téměř 50 milionů korun, kdy bude odebrána stávající povrchová vrstva, dojde k demontáži a následné montáží zábradlí, zateplení a dodání izolací. Zakázku firma převzala na počátku září s termínem dokončení v lednu 2023. Před samotnou rekonstrukcí na pobytové prostory budou ještě opraveny bufety na střechách a revitalizovány věže s kovovou konstrukcí s finalizací všech prací do konce tohoto roku a rozpočtem přesahujícím 30 milionů korun.

Realizace pobytových prostor bude zajištěna na základě projektového zadání architektů Výstaviště Praha s tím, že nyní probíhá výběr zhotovitele z došlých nabídek. Vítěz zakázky zajistí její realizaci s dokončením v příštím roce, kdy zároveň bude osazena zeleň. Veškeré práce jsou plánovány tak, aby byly hotovy do konce roku 2023.

Po dobu revitalizace střech Křižíkových pavilonů se v již zrekonstruovaných pavilonech mohou konat různé akce. „Letošní rok je na Výstavišti ve znamení rozsáhlých rekonstrukcí, které však areál v dalších letech zařadí mezi špičku v oblasti multifunkčních prostor nejen ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony poskytnou v dalších dvou letech, především do finalizace dostavby a modernizace Průmyslového paláce, prostor pro akce, které svým rozsahem vyžadovaly právě Průmyslový palác. Jsme tedy velmi rádi, že můžeme našim obchodním partnerům nabídnout plnohodnotnou alternativu pro akce s moderním a technologicky špičkovým zázemím. Ani následující proměna střech Křižíkových pavilonů nenaruší pronájem vnitřních prostor,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.

Rekonstrukce všech čtyř Křižíkových pavilonů, která postupuje po jednotlivých budovách, byla započata v roce 2020. První pavilon D byl znovuotevřen v loňském roce a v tuto chvíli jsou dokončené opravy dalších, většího pavilonu B a menšího pavilonu C. Ve všech objektech došlo ke kompletnímu vybourání a odstrojení, kdy byla zachována pouze ocelová konstrukce se střechou a střední část podlahy, která prošla opravou po povodních v roce 2002. Nově byly provedeny veškeré elektro rozvody, rozvody ústředního topení a chladu i vzduchotechniky. Prostory mohou být nově také téměř 100 % zastíněny. Poslední z pavilonů, objekt E, bude dokončen v listopadu letošního roku.

Opravené a modernizované Křižíkovy pavilony s celkovou rozlohou téměř 5 500 m2 zdatně obslouží akce, které svým rozsahem vyžadují rozlohu Průmyslového paláce. Ten bude po nynější rekonstrukci opět sloužit svému účelu, pavilony ale o využití nepřijdou. Již nyní jsou prostory Křižíkových pavilonů díky jejich variabilitě, multifunkčnosti, modernímu zázemí a chytrým technologiím vytížené, a i do budoucna je o ně velký zájem.

O Křižíkových pavilonech

Křižíkovy pavilony se nacházejí ve spodní parkové části areálu Výstaviště Praha a společně tvoří amfiteátr Křižíkovy fontány. Díky rozsáhlé rekonstrukci, kterou postupně od roku 2020 procházejí všechny budovy, skýtají Křižíkovy pavilony ideální prostory pro společenské a výstavní události všeho druhu.

Historie Křižíkových pavilonů sahá do roku 1991, kdy se na Výstavišti Praha konala Všeobecná československá výstava. Při této příležitosti byl v dolní části areálu kolem Křižíkovy fontány, která zároveň prošla rekonstrukcí, postaven podle projektu architekta Michala Brixe soubor čtyř výstavních pavilonů nazvaných po Františkovi Křižíkovi. Prosklené pavilony mají jednoduchou ocelovou konstrukci bílé barvy a jsou označeny písmeny B až E. Oba krajní (B a E) mají výměru každý 1 900 m², střední pavilony (C a D) pak každý 844 m².  Vít Hofman, vedoucí oddělení médií a tiskový mluvčí

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.