Ostravsko jednat s Fialou, zodpovědný za ČR. Síkela páté kolu u vozu, Zapojit Vondráka, poslance, poškodil Babiše, Moravu. Úspěch gen. stávkou s odbory, Ďurčou, zemědělci. Mélenchon změní Francii?, Odstraní Mcrona, který chce válku, jako Zelenský bez mandátu prezidenta 

Otevřený dopis ministru Síkelovi z Ostravy, severní Moravy, poškozené firmy, lidi. Fiala se v ČR o nic nestará, neřeší. Přidal se k Ukrajincům a dělá zásobovače zbraní na válku, vraždění lidí, ničení země. Tak nejedná věřící. Fiala věřící není. Předstíral to jen před Vatikánem, aby se dostal k Papežovi. ČR potřebuje odstranit Fialu a novou vládu gen. stávkou nebojácných lidí, jako byl Havel, odbory s Ďurčou a spol, podniky Ostravska, Moravy, ČR.

Datum: MSK 93522/2024 9.7.2024 Pane ministře, Ing. Jozef Síkela Ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu obracím se na Vás jménem Moravskoslezského kraje a jeho občanů ve věci kritické situace v ostravské huti. Insolvence společnosti Liberty Ostrava ohrožuje více než 5 tisíc pracovních míst a může mít dalekosáhlé dopady na ekonomiku nejenom našeho regionu, ale celé země.

Pane ministře, neříkám Vám nic nového, Vy tu situaci dobře znáte. To ovšem nestačí. Je třeba začít konečně intenzivně jednat. Zaměstnanci Liberty Ostrava, ale i návazných firem mají za sebou více než půl roku nejistoty. Všichni si přáli, aby situace v ostravské huti dopadla jinak než oznámením krachu. Lidé věřili planým slibům majitele, že výrobu zase nastartuje. Velmi vlažný přístup české vlády, lépe řečeno její nečinnost, nás tak dostal do situace, kdy nezbývá než pasivně doufat, že se najde vhodný kupec, který výrobu oceli v Moravskoslezském kraji znovu nastartuje a zachová.

Ze strany zejména ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu se jedná o značně nezodpovědný a nefér přístup. Přitom problém Liberty je tikající bombou, která může mít dalekosáhlé negativní důsledky. A co dělá vláda? Zatím nic. Krachující huť by po vzoru OKD měl převzít stát. Jsem přesvědčen o tom, že model OKD, kdy stát převzal podnik ve složité situaci, stabilizoval ho a následně převedl na soukromé investory v ziskové a udržitelné podobě, může být úspěšně aplikován i v případě Liberty Ostrava. Nabízí se tak nadějné řešení, jak zachránit v Česku integrovanou výrobu oceli, fabriku s kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci, která je v tomto oboru opravdu unikátní. Čj.: MSK 93522/2024 Sp. zn.:

Žádám Vás proto o realizaci těchto kroků: 1. Stát by měl převzít huť Liberty Ostrava V minulosti se osvědčilo řešení uplatněné v případě společnosti OKD. Stát převzal podnik ve složité situaci, stabilizoval ho a následně převedl na soukromé investory v ziskové a udržitelné podobě. Věříme, že tento model může být úspěšně aplikován i v případě společnosti Liberty Ostrava. Převzít huť dočasně pod státní správu by nemělo být vnímáno jako poslední možnost, ale jako aktivní a konstruktivní krok v zájmu zajištění pracovních míst a stabilizace regionu.

2. Jednání s Evropskou komisí Žádáme, aby ministerstva průmyslu a obchodu a financí zahájila okamžitá jednání s Evropskou komisí o možnostech dočasného převzetí huti státem, včetně finanční podpory a možnosti využití evropských fondů. Takový krok vyžaduje koordinaci s evropskými partnery, aby byla zajištěna regulérnost a transparentnost celého procesu.

3. Podpora zaměstnancům Je nezbytné pokračovat v současných opatřeních k podpoře zaměstnanců Liberty Ostrava, včetně vyplácení náhradních mezd prostřednictvím Úřadu práce. Tento přístup by měl být rozšířen do doby, než bude podnik stabilizován a zajištěn nový investor.

4. Investice do modernizace Při převzetí huti státem by měly být zajištěny investice do modernizačních projektů, které povedou k ekologizaci a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. To zajistí dlouhodobou udržitelnost výroby a přinese nové možnosti pro zaměstnance i region. Pane ministře, věřím, že chápete závažnost situace a potřebu rychlého a efektivního řešení. Moravskoslezský kraj je ochoten plně spolupracovat. Ing. Josef Bělica, MBA hejtman kraje

X X X

CO  PŘINESE  FRAKCE  EU  ČR?

Nejbližší úkoly frakce Patriotů pro Evropu…

Nemá smysl se zabývat výkřiky proti ustavení evidentně historicky nejsilnějšího evropského opozičního uskupení , které až překvapivě v krátké době získalo průřezově skrze nejrůznější národní delegace tak vysoké zastoupení v Evropském parlamentě a navíc kryté mimořádně významnými evropskými sbujekty, které zjevně a nezakrytě půjde po krku nejen navrhované kandidátce na předsedkyni EK Ursulle von der Leyen, která díky své osobní angažovanosti je osobně zodpovědná za stav EU, který ve všech otázkách budí náležitou kritiku.

Na rozdíl například od Číňanů, kteří uměli vyhmátnout z nového trendu zelených nálad to nosné a ekonomicky výhodné, a stali se v podstatě největším světovým výrobcem elektromobilů , ale minimálně vzali s rezervou úvahy na útlum výroby elektřiny z uhlí a jiných fosilních zdrojů, vystupovala s fanatickou vervou nám známých bojovníků za nový řád z 50. let a chtěla direktivně prosadit, že Evropa bude plnit. úkoly nejlepší brigády socialistické práce na světě .

Na rovinu je třeba říci, že úkoly uhlíkové neutrality od prvopočátku ve svých absolutních cílech byly nerealizovazovatelné a EU jako  celek do pasti, což v některých zemích, zejména v Německu, způsobilo politicky působivým odpojením od zdrojů nafty i plynu z Ruska současný úpadek..

S tím souvisí i doslova vražedný protiruský fanatismus a sebevražedná podpora Ukrajiny, která je neudržitelná přeměněná v cíl Rusko vojensky porazit.

Nazrál logicky čas, kdy její dosavadní činy musí být posouzeny a pokud například europoslanec Zdechovský který už třetí období se ometá ve frakci EPP, a jistě už je v pořádném balíku, podporuje tuto ženu, tak podporuje i své spolupachatelství na celém tomto díle.

Patrioti pro Evropu jsou nepochybně konečně z logiky svého uspořádáním tím nejtvrdším odpůrcem progresivistické  politiky, tak v jakém se EU nachází a musí dělat vše, aby stávající systém, kdy v zásadě už žádná členská země EU nemůže nic svobodně učinit, protože všechno téměř do detailu je přikázáno z Bruselu .

Ten systém je třeba zcela rozbít a vrátit členským státům svobodu rozhodování.

Samozřejmě, že by neměla být zvolena Ursula von der Leyen předsedkyní EK a byl by to den znovunabyté normálnosti života v EU a neměla by být zvolena ani super komisařka pro Evropskou politiku psychicky zjevně nemocná Estonka Kallasová.

Vyvolání aktivního odporu proti těmto dvěma postavám, by mělo být prvořadým úkolem nově ustavené frakce. Nově zvolený předseda frakce Jordan Bardella je na jedné straně velmi korektní, ale zároveň velmi ostrý mladý muž, který zároveň vidí před sebou obraz ve Francii nejvíce nenáviděného politika Emanuela Macrona, který je spolutvůrcem toho, co se v EU posledních pět let dělo.

To, že bude tato frakce solí v očích zejména politiků vládní koalice je přirozené. Vždyť je samozřejmě opozicí i proti tomu, co dělají děsivého v této zemi. A už jsem slyšeli již obvyklé a nenápadité reakce Petra Fialy o tom, že jde o podporu Vladimíra Putina, které zčásti mohou být možná i pravdivé. Ale Petr Fiala je tupec v tom, že nechápe, že to, co on sám pokládá za rozhodující moment, tj porážku Ruska, což je pro něho jediný důvod politiky, nemusí být zas tak důležité pro tuto zemi, která jemu vytýká, že kromě podpory Ukrajiny a boje proti Rusku nic smysluplného nedělá.

Ano, akce této frakce jsou nepochybně postaveny i proti této vládě, proti její podpoře Green Dealu, proti válce proti Rusku, která, jak správně říká Donald Trump, by za něho nikdy nevypukla a já dodám, že by nevypukla ani za jeho předchůdce Baracka Obamy, který, připomeň mezi dokonce s Putinem veřejně činil reset vzájemných výčitek.

Česká republika se snad poprvé za své působení v EU  aktivně namísto bezpáteřního přitakávání všem nesmyslům a zlotřilostem postavila na stranu rozumného uspořádání Evropské unie.  A frakce Patrioti, u jejíhož vzniku stál Andrej Babiš a jeho ANO si za to zaslouží respekt…

A to jsem klidně připraven ho i jindy kritizovat. JUDr. Jiří Vyvadil, server vasevec.cz

X X X

 Opozice proti evropskému nedemokratickému molochu

V Evropském parlamentu vznikla definitivně frakce Patriotů pro Evropu. Předsedou se stal Jordan Bardela, který zároveň zůstává i předsedou francouzské RN , jenž byl až do minulého týdne kandidátem na francouzského premiéra. Mimochodem, když jsem si poslechl některé projevy, jevily se mi zrovna ty jeho velmi racionální. A hlavně, po jeho projevech rozhodně nikdo nezapaloval auta, jak je to ve Francii koníčkem u zvítězivší levice..

Pro české čtenáře je ovšem důležitým opozičním symbolem vůči Fialově vládě, že se  kromě europoslanců ANO  dohodl Babiš i s europoslanci Přísahy a Motoristů . Zejména Filip Turek zcela zjevně během eurovoleb voleb vynikl a možná i díky tuposti „mladé a půvabné Danuše“ získal absolutně největší počet preferenčních hlasů. To přirozeně dodává i silný opoziční tón dovnitř České republiky

Frakce bude mít 84 členů a vytlačila  Macronovu stranu na 5 místo, ale i Meloniové ECR, kde jsou členové ODS, spolu s arogantním  Vondrou i  Vrecionovou až za Patrioty.

Kvalitní a důrazná opozice proti současné evropské hydře je potřebná doslova jako sůl.

Arogance, s níž si frakce EPP, Macronovy Renaissance a socialistů nadiktovali ještě před volbami složení byla doslova nestoudná a nedemokratická

A očekávejme, že europoslanci této nejsilnější opoziční frakce pěkně zatopí von der Leyen při diskuzi před její volbou …

Ten dosavadní marast byl neúnosný.

Je samozřejmé, že naši eurohujeři, a zejména celá ta partička novinářů, která si z podpory dosavadního  jednostranného totalitního jednání EK .

Jen ať zuří. Ať šakali vyjí, karavana táhne dál…

A  vývoj směřuje ke změně . V EU i ve světě. JUDr. Jiří Vyvadil, server vase vec.cz

X X X

MÉLENCHON  ZMĚNÍ  FRANCII,  EVROPU?

‚Díky, soudruzi.‘
Od komunistů přes socialisty k vlastní krajně levicové straně: Kdo je Jean-Luc Mélenchon

Matador francouzské politiky Jean-Luc Mélenchon je nyní nejblíže vysoké politické funkci v životě. Po vítězství levicového bloku v parlamentních volbách by mohl mít na dosah premiérský post. Okno příležitosti se mu ale zavírá.

Je rázný, urputný a velmi charismatický. Oblibu si získal u mladých díky používání sociálních sítí i vychytávek při kampaních.

Kdo je klíčový muž Nepoddajné Francie a proč s ním ostatní strany odmítají spolupracovat?

 Prakticky okamžitě po zveřejnění odhadů volebních výsledků vystoupil Jean-Luc Mélenchon s projevem. Byla to vítězná řeč, která oslavovala zisk levicového bloku, kterého byla součástí i jeho Nepoddajná Francie (La France Insoumise, LFI). Dvaasedmdesátiletý politik svým vystoupením přivedl do varu dav u pařížské restaurace La Rotonde Stalingrad.

„Prezident má povinnost povolat k vládnutí Novou lidovou frontu!“ křičel za plamenné gestikulace. V závěru svého vystoupení se však nechal unést až příliš, když se k publiku obrátil s oslovením „soudruzi“.

Tím se vrátil ke svým kořenům a ukázal, proč je pro spojence toxický. Právě osobnost kontroverzního politika, který působí na scéně už od 70. let a třikrát se pokoušel stát prezidentem, představuje jeden ze zádrhelů pro sestavení příští francouzské vlády.

Kde se vzal Jean-Luc Mélenchon a jaké priority jsou mu vlastní? Web iROZHLAS.cz a Radiožurnál předního představitele francouzské krajní levice představují v profilu.

Oblíbenec na sítích

Charismatický a rázný, fascinovaný latinskoamerickými autoritáři. Jako svůj idol uvádí bývalého komunistického vůdce Kuby Fidela Castra, vzorem mu je také Hugo Chávez z Venezuely. Společný prvek vnímá v odporu ke kapitalismu, který považuje za zdroj většiny problémů.

Mélenchona předchází pověst urputného diskutéra. Svým protivníkům nedaruje nic zadarmo, při argumentaci zvyšuje hlas a rozhazuje rukama. Časté jsou také jeho hádky s odpůrci během kampaní.

Je to velký bojovník proti globalizaci a zároveň silný patriot. V prakticky každém svém vystoupení se vyznává z lásky k Francii, přestože se narodil v Maroku. Sám si proto v mládí prošel zpochybňováním jeho integrity a dokáže se vcítit do strastí migrantů.

Při aktuálních debatách, které se vztahují ke konfliktu na Blízkém východě, je horlivým podporovatelem Palestiny. Čas od času bývá obviňován z antisemitismu, opakovaně označuje konání Izraele za genocidu.

Dvakrát usedl v Evropském parlamentu. Potřebu transatlantické spolupráce ale necítí, nejraději by Francii vyvedl z NATO. Vůči Rusku nezastává příliš kritický postoj, nicméně vyslovuje se pro jednoznačnou podporu Ukrajiny.

Dlouhodobě prosazuje levicová témata: zvýšení minimální mzdy, progresivní zdanění příjmů bohatých, dostupné bydlení nebo nárůst důchodů.

K šíření svých myšlenek se naučil využívat sociální sítě, na kterých je úspěšný. Ve dvaasedmdesáti letech na nich obratně reaguje. Třeba na svém youtubovém kanálu, který pravidelně zásobuje novými videi, má přes milion odběratelů. Na sociální síti X se blíží třem milionům a na instagramu ho sleduje více než 400 tisíc lidí.

Inovativní přístupy přenáší i do kampaní. Na svém kontě jich má už spoustu. Zaujal třeba tím, když se rozhodl používat hologramy.

Epizodní komunista

V současnosti je Mélenchon hlavním představitelem francouzské krajní levice. Jeho politický vývoj byl však spletitý.

Mezi lety 1972 a 1976 byl členem komunistické internacionály. Poté se přidal k socialistům, u kterých strávil 30 let. V roce 1986 se za ně stal nejmladším francouzským senátorem.

Na přelomu tisíciletí byl členem vlády svého stranického šéfa Lionela Jospina. Jednalo se o tzv. kohabitační kabinet, kdy premiér pocházel z jiné strany než prezident, kterým byl tehdy republikán Jacques Chirac. Po této zkušenosti došlo ke zkrácení prezidentského mandátu ze sedmi na pět let, aby se sladily prezidentské a parlamentní volby.

Paradoxem ale je, že po vyhlášení předčasných parlamentních voleb současným francouzským prezidentem Macronem se tento scénář může znovu opakovat.

Politika ‚na vlastní pěst‘

Na podzim v roce 2008 se Mélenchon rozešel se socialisty a rozhodl se založit svou vlastní Stranu levice (Parti de gauche). Pak odstartovala éra jeho prezidentských kandidatur. Na kontě má Mélenchon už tři.

Zatím se mu podařilo pokaždé svůj výsledek oproti předchozímu pokusu vylepšit. Dosud však nepřekonal fázi prvního kola. Vzhledem k tomu, že je mu dvaasedmdesát let a prezidentské volby se konají ve Francii za necelé tři roky, je kandidatura číslo čtyři nejistá. Jedním z jeho vzorů je ale nyní dvaaosmdesátiletý americký senátor Bernie Sanders a ve Spojených státech je nynějším prezidentským aspirantům kolem osmdesáti let. Zatím tedy Mélenchon nevyloučil nic.

Atmosféru kandidatur na šéfa Elysejského paláce podstatně dokreslovala uskupení, za která v tu dobu Mélenchon do boje vstupoval. Poprvé v roce 2012 to bylo za koalici Levicová fronta (Front de gauche), kterou spoluvytvářela jeho Strana levice podporovaná komunisty. Získal tehdy 11 procent.

Z kolegů se během pár let stali rivalové. V prezidentských volbách v roce 2012 se proti sobě François Hollande s Mélenchonem postavili. Vítězství slavil socialistický kandidát |

Při druhém pokusu si výrazně polepšil, když jen těsně zaostal za 20 procenty hlasů, i v tomto případě mu ale brány finálového kola zůstaly zavřené.

Mezitím ale došlo pro Mélenchona k zásadní věci: založil Nepoddajnou Francii. K tomu přistoupil rok před prezidentskou volbou. Od této doby bývá někdejší komunista a socialista označován politology za představitele krajní levice.

Věčný kandidát?

„Do třetice všeho dobrého,“ mohl si říct Mélenchon, když se potřetí rozhodl kandidovat na prezidenta. Jako podmínku si ale dal nasbírat 150 tisíc podpisů. Nicméně vzhledem k tomu, že už měl díky sociálním sítím vybudovanou silnou fanouškovskou základnu, nebyla to pro něj žádná nepřekonatelná překážka.

Postup do rozhodujícího kola mu utekl o jedno procento. I v prezidentském klání 2022 ho předčila jeho rivalka a tvář krajní pravice Marine Le Penová, se kterou se střetl při všech třech svých pokusech dostat se do Elysejského paláce.

Prezidentských voleb se účastnili Marine Le Penová a Jean-Luc Mélenchon ve stejných letech, oba mají za sebou tři kandidatury. Na fotografii z března 2017: François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Penová a Benoît Hamon  Profimedia

(Ne)vítěz

Mélenchon se pohybuje v čele Nepoddajné Francie dodnes. A to přestože ho během předčasných voleb levicový blok stáhnul do ústraní, byť byl jeho nejvýraznější tváří.

Levice si v předčasných francouzských parlamentních volbách připsala vítězství. Blok ale není jednolitý, jedná se o uskupení názorově rozmanitých stran. Novou lidovou frontu tvoří aliance socialistů, komunistů, Zelených a právě Nepoddajné Francie. Doposud neřekli, kdo je jejich primárním lídrem a tedy kandidátem na premiéra.

Podle konečných výsledků získali nejméně 178 mandátů. Za krajně levicovou Nepoddajnou Francii bude 78 poslanců, Socialistická strana má mít 62 až 67 poslanců, Zelení až 35 poslanců a komunistům připadne zhruba 15 křesel.

Francouzská tradice velí, že by prezident Macron měl nyní vyzvat vítěze voleb, aby sestavil vládu. K tomu, aby o to požádal Mélenchona, je ale hodně daleko. Spolupráci s ním vyloučili republikánští politici i centristé. A bez širší koalice nová vláda ve Francii nevznikne.

X X X

UKRAJINCI  PRCHAJÍ  OD  VÁLKY,  NECHTĚJÍ  BÝT  NA  HŘBITOVĚ

ZELENSKÝ  UKRAJINCE  CHYTÁ  JAKO  ZVĚŘ  NA  ULICI,  ŽENE  ZNOVU  DO  VÁLKY

FIALA  MU  POMÁHÁ,  SAM  SE  BOJÍ  Jít  BOJOVAT

ZELENSKÝ  UŽ  NEMÁ  MANDÁT  NA  PREZIDENTA

Gen. Skrzypczak: Nevidí svou budoucnost na hřbitově

Od začátku vojenského konfliktu tisíce mužů opustily Ukrajinu a nadále prchají, protože nevidí svou budoucnost na hřbitově. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro portál o2.pl polský generál ve výslužbě, v minulosti také velitel polských pozemních sil, Waldemar Skrzypczak.

Skrzypczak mimo jiné komentoval záběry ze zadržení mladých Ukrajinců, kteří se pokusili překročit ukrajinsko-maďarskou hranici. Podle jeho soudu je nelze soudit, neznáme jejich důvody. Generál ale konstatuje, že „Tito mladí lidé věří, že půjdou na frontu, zemřou, a to bude konec jejich snů do budoucna. Vidí to, co my, i když v ještě větším měřítku. Vidí tyto žluté a modré vlajky vlající na hřbitovech. Takový pohled ohromí každého, zvláště mladé lidi, kteří svou budoucnost na hřbitově nevidí.“

Podle Skrzypczaka „Ukrajina již vyčerpala svůj potenciál.“ „Ti, kteří jsou v zahraničí, se nevrátí. Ti, kteří utečou, přicházejí do kontaktu s životem Ukrajinců v západní Evropě. Žijí jinak, mají naději, na Ukrajinu se nevrátí, protože tam nevidí své šance. Lidé, kteří utíkají, si myslí totéž – na Ukrajině pro ně není žádná vyhlídka“.

Waldemar Skrzypczak zdůraznil, že by nechtěl, aby do jeho vojenské jednotky „přivedli vojáka v poutech“. Naráží tak na ukrajinskou praxi „odchytávání“ mužů na ulici a jejich násilné začleňování do armády. „Nemám žádné argumenty, abych ho přesvědčil, aby se stal dobrým vojákem a zemřel ve jménu vlasti,“ shrnul polský generál, serevr vasevec.cz

X X X

Ludvík z KU v Praze: Přijmout Ukrajinu do NATO znamená ji vojensky bránit. Konflikt válkou vyřešen nebude

V úterý začíná ve Washingtonu summit členských zemí NATO. Kromě praktických otázek, jako je posílení alianční obrany, se bude řešit i další podpora Ukrajiny. „Pokud padne nějaký jasný závazek, tak to pro Ukrajinu bude velká morální vzpruha,“ řekl v Pořadu Jak to vidí… na Dvojce Jan Ludvík z Katedry bezpečnostních studií na Univerzitě Karlově.

Rusko v pondělí 8. července 2024 zaútočilo na civilní cíle na Ukrajině a zasáhlo dětskou nemocnici v Kyjevě. Útok si vyžádal minimálně 36 mrtvých a více než 150 zraněných. Ruská armáda také za bílého dne zaútočila raketami na města Kryvyj Rih, Slovjansk a Kramatorsk.

„Domníváme se, že cíle ruských útoků jsou tři,“ vysvětluje analytik Ludvík. „Jednak ničit strategickou infrastrukturu. To není případ toho útoku na nemocnici, ale je to případ útoku na zbrojovky, o kterém Ukrajinci z pochopitelných důvodů tolik nemluví, ale jsou mnohem častější než útoky na samotnou civilní infrastrukturu.“

„Dále je to snaha podlomit morálku ukrajinského civilního obyvatelstva a přesvědčit Ukrajince, že se vyplatí jednat i třeba za cenu nějakých územních ztrát. A třetím cílem je výběr skutečně velmi bolestivých cílů, které ukrajinským ozbrojeným silám nezbývá než bránit a vyčerpávat tím protivzdušnou obranu. A na posledních útocích vidíme, že ukrajinská protivzdušná obrana už je velmi vyčerpaná, chybí jí munice a potom je pro ni těžké bránit i ty nejdůležitější cíle,“ vypočítává Ludvík.

Možná vzpruha pro Ukrajinu

V úterý večer začne slavnostní akcí k oslavě 75. výročí vzniku Severoatlantické aliance alianční summit ve Washingtonu. Potrvá do čtvrtka. Českou republiku na něm reprezentuje prezident Petr Pavel, ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr zahraniční Jan Lipavský (Piráti) a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Očekávání od schůzky se u různých států liší.

„Primárně tam státy potvrdí svoji jednotu a odhodlání podporovat Ukrajinu. Velkou otázkou je, do jaké míry se NATO zaváže k tomu, že Ukrajinu jednou v budoucnosti přijme mezi členské státy,“ uvažuje analytik.

„Pokud padne nějaký jasný závazek, tak to pro Ukrajinu bude velká morální vzpruha,“ dodává. „Státy zejména východního křídla poměrně aktivně podporují, aby Ukrajina do NATO vstoupila.“

Obava zemí NATO

Podle analytika ale koncem války konflikt nezanikne. „Přijmout Ukrajinu do NATO znamená ji vojensky bránit. Konflikt válkou téměř určitě vyřešen nebude.“

Ludvík dále vysvětluje, že i v případě zcela zásadního diplomatického kompromisu, který není pravděpodobný, by mezi zeměmi pokračoval konflikt nízké intenzity nebo minimálně nepřátelství.

„Členské země potom musí být schopné Ukrajinu bránit. Pokud by nebránily, tak je to ještě horší, než kdyby ji nepřijaly. Faktem je, že většině států NATO se nechce jít s Ruskem do války. Takže to je něco, čeho se země trochu bojí.“

Kontroverze na summitu?

„Dále se budou nepochybně řešit praktické otázky, jak posílit alianční obranu z hlediska toho, jak bránit členské státy. Na tom vlastně není žádná zásadní kontroverze.“

Pokud nějaká kontroverze existuje, tak přichází s tím, jak rozdělit náklady mezi USA a evropské spojence. „Současná americká administrativa je tolerantnější k tomu, že Evropané stále nejsou schopni plně zajistit vlastní obranu. Do budoucna to může být mnohem větší problém ve chvíli, kdy by se do Bílého domu vrátil Donald Trump,“ myslí si Ludvík.

„Trumpovo zvolení může válku ukončit. Trump je ale neřízená střela, takže těžko predikovat. Problém může být i v tom, že válku nemusí nutně ukončit za podmínek, které budou dobré pro Ukrajinu,“ uzavírá bezpečnostní analytik.

X X X

‚Republika malá rozlohou, ale velká významem.‘ Pavel jednal v americkém Kongresu s Českým klubem

Ještě před vypuknutím jubilejního summitu NATO jednal český prezident Petr Pavel v americkém Kongresu se zákonodárci z demokratického i republikánského tábora. „Zajímala je bezpečnostní situace, výhledy na možná řešení na Ukrajině, zajímala je také situace v Maďarsku a na Slovensku,“ shrnul prezident pro novináře po setkání. Podobná témata probral v úterý odpoledne i se šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem.

 Během úterý, před zahájením summitu Severoatlantické aliance, stihl prezident Petr Pavel tři schůzky v americkém Kongresu. Nejprve se potkal s kongresmany z takzvaného Českého klubu.

V něm se sdružují demokraté i republikáni, kteří mají vztah k Česku, ať už jde o rodinné vazby, nebo zastupují okrsky, ve kterých žijí Američané českého původu.

„Vy, kdo sledujete práci prezidenta Pavla, víte, že to byla Česká republika, která tu byla první, když Ukrajina potřebovala pomoc po nehorázné invazi Vladimira Putina, a že je to Česká republika, která pokračuje v pomoci uprchlíkům a s novou muniční iniciativou sbírá podporu z celého světa, aby podpořila Ukrajinu,“ řekl na začátek asi třicetiminutové schůzky předseda Českého klubu Lloyd Doggett.

„Česká republika, jakkoli je rozlohou malá, má opravdu velký pozitivní dopad na celou Evropu, zejména s ohledem na dění na Ukrajině,“ ocenil Doggett, shodou okolností první demokrat, který minulý týden vyzval svého spolustraníka a současného amerického prezidenta Joea Bidena, aby vzdal souboj o Bílý dům a funkci už neobhajoval.

Prezidentské volby v USA

I když blížící se americké prezidentské volby summit NATO částečně zastiňují, do jednání s kongresmany se to podle prezidenta Pavla nepromítlo, i když demokraté osud Joea Biden a jeho setrvání v kampani řešili i během této schůzky.

„Právě teď probíhá intenzivní jednání, takže někteří z nich v průběhu našeho sezení odbíhali. Uvidíme v nejbližších dnech, jak se ta situace vyvine, v době konání summitu nepředpokládám zásadní oznámení,“ shrnul Pavel v polední pauze mezi setkáními.

„Zajímala je bezpečnostní situace, výhledy na možná řešení na Ukrajině, zajímala je situace v Maďarsku, na Slovensku,“ doplnil český prezident k obsahu schůzek v Kongresu.

Podobná témata probral v úterý také s předsedou obranného výboru americké Sněmovny reprezentantů Mikem Rogersem a šéfem Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem.

Summit i Texas

Pavel je na týdenní pracovní cestě ve Spojených státech, kde se účastní summitu NATO. Lídři členských zemí se sešli poprvé v úterý večer na slavnosti v auditoriu Andrewa Mellona, kde před 75 lety dvanáct států podepsalo zakládající Severoatlantickou smlouvu.

Ve středu a čtvrtek summit pokračuje jednáním Severoatlantické rady a také Rady NATO-Ukrajina. Po skončení se prezident Pavel přesune do Texasu, kde navštíví Johnsonovo vesmírné středisko NASA a také se potká s tamní českou komunitou.

X X X

CO USLYŠÍ PUTIN? NOVINÁŘKA VARUJE PŘED INFORMAČNÍ LINKOU MEZI PATRIOTY A MOSKVOU

Patriotů pro Evropu je čím dál víc, vzniká třetí nejpočetnější frakce v Evropském parlamentu. Přihlášku nově podali Salvini, Wilders, Le Penová a taky Turek. S kým si bude ANO nejvíc rozumět? Nejen na to odpovídá Kateřina Šafaříková, redaktorka Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz. Ptá se Matěj Skalický.

 x 84 europoslanců je asi víc, než jsme ještě minulý týden čekali, respektive než čekali komentátoři, z nichž někteří nedávali Patriotům velké šance, že vůbec vzniknou. S kým si teď bude 7 europoslanců za hnutí ANO nejvíc rozumět? 

Pro mě osobně celkový počet europoslanců v Patriotech pro Evropu překvapením není. Od začátku jsem sledovala zrod této frakce a přihřeji si tady osobní polívčičku, že minimálně v českém prostředí jsem byla první, kdo psal o tom, že něco kolem Le Penové a Wilderse z nizozemské Strany pro svobodu, Orbána a hnutí ANO vzniká. Tyto informace se během uplynulých dní potvrzovaly a věděla jsem o tom, že Národní sdružení vyjednává s Patrioty. Ve frakci Identita a demokracie (ID), na jejímž základě Patrioti do velké míry vzniklibylo dominantní silou francouzské Národní sdružení, a byť se to moc neví, tak předsedou už byl Jordan Bardella, tedy neúspěšný kandidát na francouzského premiéra. Na základě komunikace s lidmi ze sekretariátu ID jsem věděla, že se vyjednává nejen o vstupu Národního sdružení, ale že tito lidé jsou v zásadě klíčovou silou za zrodem frakce. Ve finále je to totiž trochu jako obyčejná práce. Máte něco starého, co z nějakého důvodu nemá fungovat, a má vzniknout něco nového, ale potřebuje lidi, kteří znají potřebné procesy a kteří to dají dohromady. To například Viktor Orbán nebyl, protože dosud měl svoje europoslance za Fidesz nezařazené, takže neměl k ruce sekretariát. Hnutí ANO, které bylo potom už relativně upozaďovaná národní skupina v rámci liberální frakce, také v podstatě nemělo na zrod nové formace dostatek klíčových lidí. V zásadě to byla v zákulisí hodně francouzská hra.

x Vraťme se k mé otázce. Liga, FPÖ, Dánská lidová strana, portugalská Chega, Přísaha a Motoristé patří mezi uskupení, která se přidala k Patriotům pro Evropu. S kým si spoluzakladatelé frakce z hnutí ANO budou nejvíce rozumět?

Můj odhad je, že nejbližším partnerem bude celkem nepřekvapivě dvojice Filip Turek a Nikola Bartůšek. Mám totiž za to, a opět to není nějaký můj výtrysk geniality, ale tvrdí to řada komentátorů a také ve vašem pořadu to bylo řečeno, že z Přísahy a Motoristů by se mohla stát budoucí koaliční strana nebo koaliční partner při případném návratu Andreje Babiše k vládní moci, k čemuž by mohlo dojít příští rok. Podotýkám, že návrat hnutí ANO do vládní role je momentálně jediná ambice Andreje Babiše. Ostatně i kvůli tomu je v Patriotech a bude tomu podřizovat všechno. Proto si myslím, že nejbližší partner budou Přísaha a Motoristé kvůli kultivaci budoucího spojence.

x Platí to pro všechny europoslance ANO? Protože ne všichni razí stejné myšlenky a rozhodně je mezi nimi řada liberálně smýšlejících europoslanců. Víme už, jaké jsou jejich názory na to, že se teď přidají k Patriotům pro Evropu, kde je řada krajně pravicových stran? Ve Vinohradské 12 už jsme o tom mluvili a můžeme otevřeně říct, že právě takzvaní lepenovci jsou krajně pravicoví. 

Nevíme, jaké jsou jejich názory. Pravda je, že europoslanců, které bychom mohli označit termínem liberální, je tam více. Patří mezi ně například Jaroslav Bžoch, donedávna poslanec české Sněmovny, Ondřej Kovařík, bývalý poslanec za ANO a někdejší poradce, asistent europoslankyně Dity Charanzové. Tyto lidi bychom mohli směli označit za svým ustrojením liberály. Předpokládám tudíž, že mají svůj názor na ostatní partnery v Patriotech a na celkové zaměření frakce. Ale v posledních necelých dvou týdnech od vystoupení hnutí ANO z liberální frakce a oznámení, že vzniká něco nového, v zásadě celá sedmičlenná skupina europoslanců mlčí jako jeden muž. Sama jsem neúspěšně zkoušela několik europoslanců za ANO, ať už bývalých nebo budoucích, kontaktovat s žádostí o vyjádření. Řada mých kolegů, předpokládám, že včetně těch vašich v Českém rozhlase, to dělala také a nikdo z nás neuspěl. Moje teze na základě nějakých informací je, že mají nyní zákaz komunikace a že veškerá komunikace týkající se Patriotů náležela minimálně do slavnostního ustavení frakce na začátku tohoto týdne jen Andreji Babišovi, případně Karlu Havlíčkovi, místopředsedovi hnutí ANO.

x Ale i Kláře Dostálové, která na Facebooku psala, že je ráda, že se stala místopředsedkyní. 

Ano, ale Klára Dostálová to oznámila až ve chvíli, kdy se to stalo. Ale že bychom například minulý týden věděli, jakým způsobem uvažuje Jaroslav Bžoch nebo Ondřej Kovařík, to jsme se nedozvěděli. Moje informace jsou takové, že někteří z nich zvažovali, že se vzdají europoslaneckého mandátu právě kvůli tomu, že se neztotožňují se zaměřením hnutí, ale bylo jim, abych tak řekla, důrazně vysvětleno nebo důrazně doporučeno, ať to nedělají. Nakonec se to samozřejmě nestalo a celá sedmička zůstává.

Hnutí ANO v nové společnosti

Asi má pravdu Karel Havlíček, který v rozhovoru pro Právo řekl: „Kdybychom zůstali v Renew, tak nás budete kritizovat, že jsme zradili naše voliče a že jsme to vyměnili za nějaké fleky.“

Svým způsobem by měl pravdu. Pokud mám mluvit za sebe, tak bych bezpochyby nekritizovala Karla Havlíčka za to, že někdo někoho zradil. Ale rozhodně bych upozorňovala, což řada kolegů dělá dlouhodobě, že programové priority hnutí ANO byly v poslední době v těžkém nesouladu a nakonec i v přímém protikladu s prioritami evropských liberálů. Do určité míry bylo jen otázkou času, kdy dojde k onomu rozvodu a jestli to bude rozvod přátelský po vzájemné dohodě, nebo se Renew, frakce evropských liberálů, pokusí hnutí ANO vyhodit nebo ostrakizovat. Připomenu, že tyto pokusy už byly loni, nebylo by to tedy něco, co spadlo z nebes. Evropští liberálové se chtěli s novou národoveckou linkou hnutí ANO vyrovnat, z taktických důvodu to nedělali před volbami, ale kdyby k tomu došlo nyní, šok by to nebyl. V každém případě by to hnutí ANO z mediálního hlediska mělo mezi liberály komplikované, protože by bylo ve frakci, která by byla v rozporu s tím, co by ANO na domácí půdě tvrdilo.

Tvrdím, že teď to mají perfektní ze stranického pohledu na věc, protože Andrej Babiš a jeho europoslanci budou moci zcela beztrestně, ve smyslu bez zodpovědnosti, ostřelovat Evropskou unii jako nepřátelské hnízdo. Dokonce za to budou Evropskou unií placení, protože europoslanci budou dostávat plat z evropského rozpočtu.  Budou také moci využít půdu Evropského parlamentu pro čistě domácí kampaň s výhledem na volby 2025 a takzvaně se neumažou evropskými kompromisy, kterými by se byli bývali umazali, kdyby zůstali ve frakci liberálů.

x Platí tedy slova Petra Fialy, že se hnutí ANO spojilo se stranami, které aktivně vystupují v zájmu Ruska a proti zájmům demokratické Evropy a její bezpečnosti? Hodně se teď mluví například o tom, že pan Orbán odjel do Moskvy, kde si potřásl rukou s diktátorem Putinem, který za pár dnů bombardoval dětskou nemocnici v Kyjevě.

Druhá část premiérova prohlášení platí beze zbytku, ačkoliv si myslím, že sám Andrej Babiš není proruský. On je v pondělí protiruský, v úterý neví a ve středu je proruský. Je v tomto smyslu velmi transakční politik. Ale faktem je, že hnutí ANO se spojilo s velmi proruskými stranami, tudíž je dobrovolně součástí koalice, která bude prosazovat politiku, za kterou hnutí ANO bude muset nést minimálně politickou odpovědnost a zodpovídat se za to svým politickým konkurentům a možná i některým voličům. Platí tedy, že bychom se měli hnutí ANO ptát, jak to tedy s Ruskem má, jaké informace například hodlá s ostatními partnery sdílet. A nemluví ze mě žádná zášť vůči hnutí ANO nebo, že bych mu chtěla, lidově řečeno, zatápět.

Připomenu, že letos na jaře se konala ad hoc svolaná schůzka v Elysejském paláci v Paříži. Svolal ji francouzský prezident Emmanuel Macron proto, aby spojil premiéry, respektive jejich pomocníky ke koncentrované debatě o tom, jak pomoci Ukrajině. Byla to jednodenní schůzka, kde se probíraly dodávky zbraní a jiné technologie, v tomto smyslu obranné, pro Ukrajinu. Kromě českého premiéra, se kterým jel Tomáš Pojar a tak dále, byl na schůzku pozván i slovenský premiér Robert Fico. To ale řada delegací nevěděla, protože Francouzi to v podstatě organizovali tak, že ne všem řekli, kdo všechno přijede. Až ráno před tím, než se schůzka konala, řekli, kdo na ní bude. Nebyla to celá Evropská unie, mimo jiné nebyl pozván Viktor Orbán s jeho evropským šerpou. V momentě, kdy český premiér zjistil, že na schůzce bude také Robert Fico, se stalo, že z premiérova projevu byly vyškrtnuty určité strategické informace týkající se takzvané české muniční iniciativy nebo zbraňových dodávek na Ukrajinu obecně. Jak mi bylo svěřeno, bylo to kvůli tomu, že česká vláda logicky nechce, aby informace, které zazní v relativně omezeném, intimním lídrovském kruhu, ihned skončily v Rusku. Mluvím o tom proto, že podobné riziko bude hrozit i nyní. Nebudeme vědět, jaké informace týkající se našeho vztahu k Ukrajině, které se poslanci hnutí ANO dozví na půdě Poslanecké sněmovny, při jednáních s vládou nebo s prezidentem republiky, potom budou předávat, možná ne cíleně a záměrně, ale mimoděk, v rámci debat u kávy straně, jako jsou například rakouští Svobodní.

x Rozumím vám. Na druhou stranu si říkám, jestli je fér to takto říkat, protože víme, že hnutí ANO od začátku ruské invaze před dvěma lety stálo za českými vládními proukrajinskými podpůrnými programy, podpořilo i cvičení ukrajinských vojáků v Česku a tak dále. Karel Havlíček teď říká, že ve frakci nehledali partnera, který by měl stejný postoj k Ukrajině a k Rusku. Je otázka, a ptám se na to –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ je to alibismus, nebo pravdivé tvrzení?

 Myslím, že má pravdu a že vztah k Ukrajině nebo k Rusku nebylo to klíčové a hnutí ANO to je do velké míry jedno. Jak jsem říkala, můžou si myslet něco jiného v pondělí, něco jiného v úterý a něco dalšího ve středu. Záleží na tom, jaké instrukce jim zrovna dodá jejich předseda. Ale je to irelevantní v tom smyslu, že v důsledku se spojili s velmi proruskými silami a může mimoděk dojít k nezáměrnému předávání informací při nějakém hovoru u kávy, které se můžou ukázat pro aktivně a vědomě proruské strany, jako jsou například rakouští Svobodní, klíčové a budou předávány do Moskvy. Zopakuji, což je také známá věc, že rakouské tajné služby mají obrovský problém, že jsou nejvíc takzvaně prolezlé ruskými agenty. Slavnému investigativnímu novináři Christu Grozevovi z Bellingcat, který odhalil vrahy na Sergeje Skripala a také vrbětický skandál, spojenci v rámci NATO, ať už Američané, Britové a tak dále, říkali, aby odjel z Vídně, protože tam nejsou schopní zajistit jeho fyzickou bezpečnost. A to se samozřejmě stalo.

Síla a možnosti nové frakce

x Jak silní reálně budou Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu? 

Početně je to třetí nejsilnější frakce, což je hodně, ale nebude tak silná, protože není součástí koaliční většiny, tedy frakcí, které se spolu rozhodly spolupracovat, aby mohly prohlasovávat podle své dohody zákony, kroky a politická rozhodnutí. Patrioti budou stát mimo, a tím pádem se jejich faktický vliv na evropskou politiku v Evropském parlamentu bude dramaticky blížit nule.

x Můžou Patrioti dosáhnout na nějaké funkce místopředsedy, místopředsedkyně Evropského parlamentu, nebo už jsou rozdělené?

Většina už je rozdělená. Podle mých nejčerstvějších informací si Patrioti řekli o předsednictví dvou výborů, a sice doprava a kultura, ale na základě informací z půdy Evropského parlamentu bych si tipla, že to nedostanou. Tím, že Patrioti jsou v zásadě pohrobek dnes už neexistující frakce ID, proti které byl v uplynulém funkčním období postaven takzvaný bezpečnostní kordon, francouzsky cordon sanitaire, tak podle toho, co se nyní děje na půdě Evropského parlamentu, se tento bezpečnostní kordon bude týkat i Patriotů. To znamená, že při finálovém hlasování příští týden na půdě europarlamentu ve Štrasburku jim vedení výborů nebude schváleno a bude dáno někomu jinému.

x Četl jsem váš článek v Hospodářských novinách anebo na serveru Aktuálně.cz, kde jste psala, že to nakonec může dopadnout tak, že vliv Patriotů pro Evropu bude aplikován ne nutně v Evropském parlamentu, ale i na půdě jiných evropských institucí. Jak si to mám vysvětlit?

Na půdě Evropského parlamentu budou Patrioti mimo koaliční většinu čili v zásadě bez vlivu na chod věcí ve sněmu Evropské unie. Ale jsou tu jiné unijní instituce a obecně evropská politika, kde, a to je také nutno přiznat, současní členové Patriotů mají ať už premiéry, což je Viktor Orbán, anebo jsou klíčovou stranou vládních koalic. Zmíním PVV, Stranu pro svobodu nizozemského radikála Geerta Wilderse, který drtivě vyhrál volby v Nizozemsku loni na podzim. Sám není premiérem, ale PVV je klíčovou částí koaličního uskupení v Holandsku a bylo by logické, v rámci logiky politiky přirozené, kdyby PVV více koordinovala svoje kroky i v instituci, jako je Rada Evropské unie, kam jezdí resortní ministři prosazovat, schvalovat, dojednávat jednotlivé zákony a tak dále. Kdyby PVV s maďarským vládním Fideszem více koordinovala, jakým způsobem postupovat s výhledem, že některé strany, včetně hnutí ANO, se mohou stát vládními stranami v následujících pěti letech, je možné, že by mohly vytvořit takzvanou blokační menšinu. Na půdě Rady Evropské unie se hlasuje buď jednomyslně, ale to je výjimka, nebo kvalifikovanou většinou. Menšina zemí, vychází to na čtyři státy zastupující 35 % populace sedmadvacítky, mohou vytvořit tuto blokační menšinu. Je možné, že se během následujících pěti let dočkáme tvorby těchto blokačních koalic, kdyby se v Patriotech spojily vlády Maďarska, Nizozemska, případně Česka, pakliže hnutí ANO vyhraje v příštím roce, a některé další vlády, ideálně velké, například Francie, byť ta je, zdá se, trošku mimo hru po volbách. Ale zkrátka a dobře je možné, že se dostaneme do situace, že bude dost vládních představitelů z Patriotů, kteří budou moct blokovat jednotlivé kroky a budou prosazovat svůj vliv tímto způsobem.

X X X

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POSKYTL ZAMĚSTNANCŮM LIBERTY PŘES 600 BEZÚROČNÝCH PŮJČEK. JEJICH NABÍDKA SKONČÍ PŘÍŠTÍ TÝDEN

Zaměstnanci Liberty Ostrava, kteří ještě mají zájem o bezúročnou půjčku od Moravskoslezského kraje, by o ni měli požádat co nejdříve. Počet žadatelů o finanční výpomoc klesá na minimum, proto bude nabídka kraje příští týden ukončena. Středa 17. července bude poslední den, kdy bude krajský úřad žádosti přijímat. Kraj tak stovkám zaměstnanců pomohl překonat náročné období mezi poslední výplatou z Liberty a výplatou náhrady mzdy z Úřadu práce. Ke stejnému datu skončí také bezplatná telefonní linka, na kterou mohli lidé spojení s krachem huti volat o rady.

Moravskoslezský kraj nabídl zaměstnancům Liberty bezúročné půjčky, aby jim pomohl překlenout nejnáročnější období, kdy by se mohli ocitnout bez příjmů. Během tří týdnů o 25 tisíc korun požádalo přes 600 lidí, vyplaceno bylo přes 14 milionů korun.

Největší zájem o krajskou bezúročnou půjčku byl hlavně po vyhlášení nabídky. „V prvních dnech si o půjčku řeklo přes sto zájemců. Nejvíce žádostí – 173 jsme evidovali ve středu 19. června. Pak se jejich počet začal postupně snižovat až na jenom několik nebo žádnou žádost denně. Z toho usuzujeme, že těm nejpotřebnějším jsme už pomohli. Podobné to je i s bezplatnou telefonní linkou. Zpočátku volaly desítky lidí denně, teď skoro nikdo,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, proč se Moravskoslezský kraj rozhodl obě aktivity příští týden ukončit.

Zopakoval, že kontaktní místo v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ulici 28. října v Ostravě, kde mohou lidé žádat o bezúročné půjčky a vyzvedávat podepsané smlouvy, bude fungovat během úředních hodin (pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14.30 a v pátek od 8 do 13 hodin) až do středy 17. července. Bezplatná telefonní linka 800 023 800 bude zaměstnancům Liberty do stejného data k dispozici ve všední dny od 8 do 17 hodin./bir/

X X X

Odposlech telefonu vězně vedl k odsouzení volajícího. Záznam může sloužit jako důkaz

 Záznam odposlechu pořízený Vězeňskou službou může sloužit jako důkaz v trestním řízení. A to přesto, že ho nepovoluje soud. Musí však být použit přiměřeně s ohledem na závažnost trestné činnosti a vyváženě vzhledem k právu na tajnost komunikace. Z případu obálky se sušenkami a drogou doručené do vězení schválilo trestní kolegium Nejvyššího soudu právní větu.

Muž přijal po telefonu instrukce od vězně, jak do vězení zaslat drogy. Vězeň ovšem volal z vězeňského telefonu, který je odposloucháván Vězeňskou službou. Zásilku, kterou muž podle žádosti uschoval do sušenek Mila a podle návodu v obálce poslal na adresu dalšího vězně, zadrželi při  příslušníci Vězeňské služby. Následně byl odsouzen na osmnáct měsíců do věznice s ostrahou.

V dovolání k Nejvyššímu soudu si odsouzený stěžoval, že s příjemcem drogy ve vězení telefonoval ze svého soukromého telefonu, „přičemž ani nebyl poučen o tom, že jsou jeho telefonní hovory zaznamenávány a monitorovány“. Obdobně jako odposlechy prováděné tajnými službami ani odposlech prováděný Vězeňskou službou podle něho nedosahuje kvality požadované trestním řádem a nejsou procesně použitelné v trestním řízení.

Muž argumentoval, že v době telefonování s vězněm se nacházel na svobodě, což znamená, že „v plném rozsahu požíval všech svých základních práv a svobod“.

Státní zástupce: Nerozhoduje, kdo je na druhé straně

Jenže těchto práv nepožívá vězněná osoba na druhém konci signálu, upozornil ve svém stanovisku státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu.  „Osoba držená ve věznici v rámci výkonu takového trestu všech svých základních práv nepožívá a požívat ani nemůže, protože by tím byl popírán účel výkonu trestu,“ uvedl k tomu státní zástupce.

„Má-li přitom Vězeňská služba zákonné oprávnění seznamovat se s takovými telefonáty vězňů a pořizovat jejich záznam, pak musí být stejně jako v případě povolení odposlechu podle § 88 tr. řádu nerozhodné, že u samotného dovolatele podmínky pro povolení odposlechu splněny nebyly, když navíc jen ve zlomku případů je předem známo, s kterou konkrétní osobou povede odposlouchávaný jedinec telefonický hovor,“ uvedl doslova k obsahu dovolání státní zástupce.

Tajemství zpráv lze prolomit zákonem. U vězňů vyhláškou

Na prvním místě považuje Nejvyšší soud za vhodné věnovat se námitce obviněného, podle které závěr o jeho vině soudy obou nižších stupňů založily na procesně nepoužitelném důkazu v podobě záznamu telefonických hovorů dovolatele se spoluobviněným R. M. realizovaných prostřednictvím systému vězeňského telefonu – BVfon. Podle obviněného se totiž de facto jedná o odposlech a záznam telefonické komunikace, u něhož nebyly splněny požadavky stanovené trestním řádem, uvedl ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud poté shrnul: Tajemství zpráv předávaných telefonem lze prolomit jen způsobem stanoveným zákonem. Soudní příkaz k odposlechu musí být vydán proti konkrétní osobě a musí být odůvodněný. Příkaz může být vydán jen v zahájen trestním řízení, podložen indiciemi a s cílem získat důkaz.

Věznice Vinařice Foto: Vězeňská služba

V daném případě je ale podle Soudu třeba „zdůraznit, že poměry osob ve výkonu trestu odnětí svobody jsou upraveny speciálním zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o výkonu trestu odnětí svobody“), přičemž daná problematika je pak provedena vyhláškou č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o řádu výkonu trestu odnětí svobody“),“ uvedl Nejvyšší soud.

Ani vězňům právo na tajemství zpráv nezaniká

Podle vyhlášky o řádu výkonu trestu odnětí svobody je Vězeňská služba oprávněna seznamovat se s obsahem telefonátů vězněných osob. Obvykle tak činí „kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem ředitelem věznice pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby“. „Pakliže obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činnému v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí,“ uvedl Nejvyšší soud.

Umožňuje-li trestní právo realizaci veřejného zájmu na zajištění řádného výkonu trestu odnětí svobody a naplnění jeho účelu pomocí nástrojů omezujících soukromí jednotlivce, kteréžto nejsou upraveny v trestním řádu, pak jejich použití musí rovněž dbát na dodržení zákonných podmínek a respektovat ústavněprávní limity, jelikož tento postup zasahuje do základních práv a svobod jednotlivce, uvedl dále Soud.

„Ani v případě monitorování telefonické komunikace osob ve výkonu trestu odnětí svobody totiž zcela nezaniká právo dotčených osob na respektování tajemství zpráv podávaných telefonem ve smyslu čl. 13 Listiny základních práv a svobod. V každém konkrétním případě je tudíž nutno vyvažovat toto právo na jedné straně a veřejný zájem na straně druhé,“ vysvětlil Nejvyšší soud s tím, že jde o věc přiměřenosti a vyváženosti mezi charakterem trestné činnosti a zásahem do soukromí.

O tom, že je odposloucháván, je vězeň poučen

V tomto případě nešlo o telefon s obhájcem, s advokátem, který odsouzeného zastupuje v jiné věci, se státními orgány České republiky nebo s diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem cizího státu, s mezinárodní organizací, která podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká republika vázána, je příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv, a dále se zaměstnancem obce s rozšířenou působností zařazeným do obecního úřadu pověřeného zajišťováním sociálněprávní ochrany dětí. Proto je Vězeňská služba oprávněna se seznamovat formou odposlechu s telefonáty odsouzených s osobami blízkými, případně jinými osobami a pořizovat jejich záznam.

Při nástupu trestu jsou podle Nejvyššího soudu o tomto oprávnění Vězeňské služby vězni poučeni. „V případě monitorování telefonického provozu osob ve výkonu trestu tedy zákon o výkonu trestu nestanovuje obdobně přísné podmínky pro jeho realizaci jako je tomu u odposlechu a záznamu telefonického provozu podle trestního řádu, jelikož se nejedná o odposlech bez vědomí uživatele telefonické stanice,“ uvedl k tomu Nejvyšší soud.

Odposlechem zajistili drogu a případ předali policii

Podle Nejvyššího soudu byly v tomto případě „zákonným způsobem pořízeny záznamy monitorovaných hovorů ze systému vězeňského telefonu – BVfon“. V úvahu je třeba vzít, že odposlech a záznam telefonické komunikace byly realizovány před zajištěním zásilky obsahující drogy a zahájením úkonů trestního řízení. S ohledem na výše uvedené nelze postup Vězeňské služby mít za obcházení ustanovení § 88 tr. řádu, za postup nepřiměřený či nepřípustný, jelikož tento postup nebyl iniciován v rámci prověřování podezření na páchání trestné činnosti, a to jakožto alternativa odposlechu podle trestního řádu v situaci, kdy by zřejmě nebylo možno k povolení takovéhoto odposlechu přistoupit, uvedl NS.

„Předmětné záznamy si od Vězeňské služby následně vyžádal policejní orgán v návaznosti na identifikaci osoby obviněného T. V. jakožto odesilatele zásilky a zjištění, že s tímto odesilatelem telefonicky komunikoval spoluobviněný R. M., jenž telefonní číslo dovolatele nahlásil pod falešným jménem jakožto telefonní číslo své partnerky, a to za účelem utajení jejich komunikace a umožnění častějšího telefonického kontaktu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody,“ doplnil Nejvyšší soud konec případu.

Podle Nejvyššího soudu dokonce v tomto případu byly respektovány zásady trestního řízení: „Pokud tedy orgány Vězeňské služby namítaný odposlech telefonické komunikace uskutečnily, následně zajistily zakázanou psychotropní látku ukrytou v poštovní zásilce a záznam telefonního hovoru předaly policejnímu orgánu, byly plně respektovány jak základní zásady trestního řízení stanovené v § 2 tr. řádu, tak postuláty ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces, „ uvedl Soud s tím, že soudy obou stupňů za této situace nepochybně opřely své skutkové závěry o procesně relevantní a použitelné důkazy.

Právní věta:

Záznam telefonátu pořízený Vězeňskou službou České republiky podle § 18 odst. 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, může sloužit za důkaz v trestním řízení ve smyslu § 89 odst. 2 tr. ř. Irena Válová, ceskajustice.cz

X X X

Ministerstvo spravedlnosti připravilo varianty odškodnění za ochranný dohled

Stát řeší otázku, jak odškodnit disidenty, kterým komunistický režim takzvaným ochranným dohledem omezil soukromí či volný pohyb. Varianty řešení, které vypracovalo ministerstvo spravedlnosti, ve středu projedná vláda. Ministerstvo pak na základě vybrané varianty připraví do konce letošního roku návrh příslušného zákona, sdělil dnes mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Zákon o ochranném dohledu byl účinný od roku 1973. Jeho cílem bylo „přispět k dalšímu posílení ochrany společnosti před protispolečenskou činností osob zvlášť narušených, jakož i k dovršení nápravy odsouzeného“.

Soud mohl ochranný dohled uložit na jeden až tři roky. Postihoval jím nejen nebezpečné recidivisty, ale i odsouzené, u nichž nebylo možné předpokládat, že „povedou řádný život pracujícího člověka“. Opatření se tak stalo nástrojem politické perzekuce a legální možností, jak znepříjemnit život lidem, kteří se protivili vládnoucímu režimu – kvůli ochrannému dohledu čelili policejní šikaně i hrozbě návratu za mříže.

Člověk pod dohledem musel Veřejné bezpečnosti prokazovat, čím se živí, osobně se hlásit ve stanovených lhůtách, vpouštět policisty do svého bydliště a předem oznamovat, když bydliště opouštěl. Soud mu také mohl stanovit i další omezení, například nenavštěvovat určitá místa a shromáždění či pobývat v přikázaném obvodu.

Ochranný dohled ukládaný z politických důvodů nepodléhá – na rozdíl od jiných zásahů do práv – odškodnění podle zákona o soudních rehabilitacích z roku 1990. Rada vlády pro lidská práva už před čtyřmi lety navrhla, aby stát odškodnil „za křivdu minulosti“ lidi, kteří museli dohled strpět z politických důvodů. Rada také zmínila, že Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných evidoval 16 případů ochranného dohledu uloženého vězňům svědomí. Tento seznam však podle ní není úplný. Odhadla, že odškodnění by mělo náležet desítkám lidí, ceskajustice, cz

X X X

 NSZ Stříž neshledal důvod ke kontrole v tzv. reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo

 Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nenařídí mimořádnou kontrolu tzv. reklamní větve kauzy Čapí hnízdo, kterou policie dvakrát odložila. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) neshledalo ani prostor pro možné doplnění dokazování, uvedl úřad dnes na svém webu. Kriminalisté podezírali holding Agrofert, že při platbách za reklamu konferenčnímu centru Čapí hnízdo podváděl na daních. Případ odložili už dvakrát – před dvěma lety a letos v únoru.

„Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) podrobně přezkoumalo formální i věcnou správnost rozhodnutí policejního orgánu, kterým byla uvedená trestní věc odložena, stejně jako činnost a právní závěry dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze. S těmito závěry obou orgánů činných v trestním řízení se NSZ ztotožnilo a neshledalo ani prostor pro možné doplnění dokazování,“ uvedlo NSZ.

V reklamní větvi případu se policisté podle dřívějších informací zabývali podezřením, že suma 272 milionů korun v letech 2010 až 2013 od firem z Agrofertu ve skutečnosti nešla na reklamu, ale pomáhala Čapímu hnízdu splácet úvěr a holdingu Agrofert snížit si daně. Platby za reklamu byly podle podezření buď fiktivní, nebo předražené.

Nejvyšší státní zástupce mohl v kauze nařídit tzv. kontrolu skončené věci a uložit příslušnému státnímu zastupitelství přijetí opatření k nápravě zjištěných vad a pochybení. NSZ si vyžádalo podklady v této věci. Nejvyšší žalobce však žádné zásadní závady v postupu činných orgánů nezjistil. „Současně NSZ ocenilo mimořádně kvalitní a intenzivní výkon dohledu ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze, jehož závěry jsou rovněž v souladu s konečným meritorním rozhodnutím,“ uvedlo NSZ.

Policie případ odložila poprvé před dvěma lety. V červnu 2022 konstatovala, že z důkazů vyplynulo, že reklamní spoty, audiovizuální produkce či propagační materiál skutečně vznikly. Její rozhodnutí následně potvrdilo i pražské městské státní zastupitelství, Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze ale usnesení zrušilo. Policisté tak museli věc dále prověřovat. Na konci letošního února dospěli k závěru, že nešlo o podezření z trestného činu, a jejich rozhodnutí o měsíc později potvrdil dozorový státní zástupce. VSZ tentokrát nezasáhlo.

Agrofert patří do svěřenských fondů předsedy hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše, který čelí v souvislosti s dotací na stavbu areálu Čapí hnízdo spolu se svou někdejší poradkyní Janou Nagyovou obžalobě. Státní zástupce Jaroslav Šaroch v této větvi kauzy tvrdí, že Babiš spolu s Nagyovou zajistili vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu tak, aby zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají. Soud oba obžalované v únoru podruhé osvobodil, rozhodnutí zatím není pravomocné, ceskajustice.cz

X X X

Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun 

 Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.

„Obrovské škody na ovoci, které letos v dubnu poničily mrazy, zemědělcům částečně nahradíme kompenzacemi z unijních i z národních zdrojů. I na základě mé žádosti dnes Evropská komise rozhodla, že pomůže zemědělcům částkou přibližně 378 milionů korun. K tomu chceme přidat ještě podporu z národního rozpočtu, o jejíž konkrétní výši budeme jednat,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Podle předpokladů získají 90 % z částky určené na kompenzace za mrazy sadaři, asi 10 % půjde na náhradu škod způsobených na sazenicích ovocných a lesních stromků. Náhrady pomohou pěstitelům, kteří kvůli ničivým mrazům letos často nesklidí vůbec žádné ovoce, o sady se přesto budou muset starat dále a ošetřovat je. Až do další sklizně budou ale tito pěstitelé bez jakýchkoliv příjmů z prodeje.

Poslední odhad je, že letošní úroda ovoce kvůli silným jarním mrazům klesne v porovnání s pětiletým průměrem o 77 % na 31 430 tun ze 138 963 tun. U jablek se čeká sklizeň pouhých 23 437 tun, což je v porovnání s pětiletým průměrem pokles o 79 %. Zasaženy jsou však všechny druhy ovoce. Takový propad produkce se na území ČR nevyskytl za posledních 100 let. Sklízet se bude jen v části Moravy, v Čechách mrazy sady zdevastovaly totálně, poškozeno je 95 až 100 % stromů. Existenčně může být ohroženo až 500 z 800 pěstitelských podniků.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) už v květnu spustil aplikaci pro žádosti o místní šetření škod. Příjem žádostí o kompenzace se předpokládá nejspíše v říjnu 2024.

„Česká republika musí notifikovat parametry podpory Evropské komise, které se například týkají částky nebo metody rozdělení, a to do konce letošního října. Mimořádná podpora pak musí být vyplacena do konce ledna příštího roku. Už jsme zahájili přípravné práce na nařízení vlády, kterým přesně stanovíme podmínky podpory,“ řekl ministr Výborný.

Nečekaně silné mrazy letos udeřily ve střední a severní Evropě. Ovocné stromy byly právě v nejcitlivějším období kvetení, kvůli teplému březnu byla vegetace v podstatě o měsíc napřed. Na základě dnešního rozhodnutí Evropské komise dostane příspěvek na kompenzace také Rakousko (10 milionů eur) a Polsko (37 milionů eur). Tuto částku je možné navýšit z národních rozpočtů o 200 %. Vojtěch Bílý

x x x

V bavorském Chamu se uskutečnil Česko-bavorský přeshraniční kongres

V bavorském městě Cham se konalo další jednání Rady pro přeshraniční spolupráci Bavorsko-Česko, tentokrát v podobě přeshraničního kongresu a za účasti předsedy vlády ČR Petra Fialy a předsedy vlády Svobodného státu Bavorsko Markuse Södera. Projednána byla řada témat, která byla nastíněna již v rámci přechozího březnového setkání, jež se uskutečnilo v Karlovarském kraji.

„Jednali jsem o tématech, která dále velmi intenzivně rozvíjí přeshraniční spolupráci, což je naším hlavním cílem. Bylo velmi příjemné pozorovat, kolik dalších bariér se daří odbourávat mezi sousedními regiony. Jedním z úspěchů vyjednávání je nepochybně dohoda se záchrannou službou, která umožňuje nasměrovat sanitky nejkratší cestou do nejbližšího zdravotnického zařízení, a to bez ohledu na stranu stanice. Zdravotní pojišťovny upravují legislativu tak, aby mohly hradit péči i v německých ambulancích a nemocnicích. Stejně tak budou postupovat pojišťovny také na německé straně“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Česko-bavorská spolupráce probíhá i v dalších oblastech, jako například rozvoj železničního spojení a elektrifikace trati od české státní hranice až do Norimberka. Stále aktuálním tématem, které se snaží Karlovarský kraj neúnavně připomínat, je nezbytnost napojení dálnice D6 na německou A93. Jedná se o problematiku, která je však na straně Bavorska, protože dálnice D6 je na české straně k napojení připravena. „Jako velmi důležitý krok v přeshraniční spolupráci vnímám i otevření zcela unikátního profesního bakalářského studijního programu Management a digitální technologie, který vznikl ve spolupráci Západočeské univerzity v Plzni s Hochschule Amberg/Weiden. Vyučovat se bude v Chebu a studenti budou absolvovat část studia a praxe na české i německé straně. Po skončené studia pak získají titul z obou škol,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

V rámci kongresu byly podepsány tři dohody a memoranda týkající se zintenzivnění spolupráce v oblasti turismu mezi českou agenturou CzechTourism a Bavorskou turistickou centrálou, přeshraniční spolupráce hasičů a připravenosti na mimořádné události a memorandum mezi Aplikací Záchranka a Bavorským červeným křížem o zahájení projektu Notruf Bayern.

„Přítomnost obou premiérů na tomto kongresu akcentuje důležitost přeshraničních témat, která spojují naše regiony a jednoznačně mohou přispět, kromě těsného sousedství, také k růstu naší konkurenceschopnosti,“ uzavřel hejtman Petr Kulhánek. Jednání se zúčastnili kromě předsedů vlád a hejtmanů i bavorští vládní prezidenti zemských sněmů, okresní radní, poslanci, senátoři, starostové a další aktéři zapojení do přeshraniční spolupráce. Bc. Jitka Čmoková

x x x

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ NA COLOURSECH. NABÍDNE RELAX I VÝROBU ORIGINÁLNÍCH ŠPERKŮ

I v letošním roce je Moravskoslezský kraj jedním z významných partnerů hudebního festivalu Colours od Ostrava. Na jeho stánku si lidé odpočinou v pohodlných lehátkách, také budou moci tvořit pomocí 3D pera nebo si odnesou některý z propagačních dárků kraje. Například brýle nebo vějíře.

„Coloursy patří mezi nejprestižnější akce, na které se do našeho kraje sjíždí lidé z celé republiky, výjimkou nejsou ani zahraniční hosté. Pro Moravskoslezský kraj je festivalový areál ideální místo pro prezentaci. Chceme na nás upozornit jako na dynamický, zábavný, sebevědomý a atraktivní region. Podpora podobných akcí přispívá k rozvoji cestovního ruchu i místní ekonomiky, vždyť najít v krajském městě a jeho okolí ubytování během Colours je skoro nemožné. Plné jsou restaurace a podniky i mimo areál Dolních Vítkovic, návštěvníci festivalu chodí nakupovat a často vyjíždí i na výlety za město,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a pozval festivalové hosty ke stánku kraje, který se stejně jako v předchozích letech nachází napravo od hlavního pódia.

„Krajský stánek letos nabídne zajímavou hudebně-výtvarnou dílničku. Pomocí 3D pera si hosté budou moci vyrobit originální šperk, pro inspiraci budou ve sluchátkách poslouchat hudbu, aby mohli tvořit pod vlivem rytmů, melodií a atmosféry skladeb. Kolegové z krajské Galerie výtvarného umění v Ostravě budou mít připravené i šablonky s hudební tematikou. Své výtvory si lidé budou moci navléknout na silon nebo provázek a festivalově se ozdobit,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a doplnil, že na krajském stánku bude také relax zóna s lehátky, fotokoutek s tiskárnou a možnost získat atraktivní prezentační materiály s tipy na výlety a zajímavé akce v celém kraji, ale také festivalové dárečky, jako jsou sluneční brýle, vějíře nebo pláštěnky.  /bir/

X  x x

Další seniorní lékaři získají finanční odměnu od kraje

Karlovy Vary (9. 7. 2024) Karlovarský kraj se snaží motivovat lékaře primární péče starší 65 let k setrvání v lékařské praxi, a to prostřednictvím finanční odměny. Právě svou činností v důchodovém věku velmi značně napomáhají s poskytováním zdravotnických služeb občanům regionu, kteří by jen velmi těžko hledali nového lékaře. Pro letošní rok byla v krajském rozpočtu alokována částka na tento motivační program ve výši 3,5 milionu korun.
„Chceme dát starším lékařům najevo, že si jejich služeb velmi vážíme. Než totiž dojde ke generační obměně, kterou by měla zajistit krajská stipendia pro současné studenty medicíny, je třeba, aby ještě několik let vydrželi ordinovat. Nemyslím si, že finanční odměna je hlavním důvodem, proč seniorní lékaři ve svých praxích setrvávají, přesto i tuto odměnu vnímám jako určitý druh poděkování a motivační prvek, protože jej mohou získat za každý rok, kdy ordinují i po 65. roce svého života,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Rada kraje schválila poskytnutí finanční odměny dalším pěti lékařům na základě podání žádostí, jež splňovaly stanovené podmínky programu. Celkové se jedná o 250 tisíc korun. O odměnu ve výši 50 tisíc korun mohou žádat lékaři staří 65 let působící v oborech: všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie a zubní lékařství.

K poslednímu červnu loňského roku působilo v Karlovarském kraji 44 (34,7 %) lékařů všeobecného praktické lékařství, 21 praktiků pro děti a dorost (42,9 %) a 52 zubařů (36 %) ve věku nad 65 let. Bc. Jitka Čmoková,

X X X

Budějovicko spouští kartu hosta. BuďKarta přináší zvýhodněné vstupy a exkluzivní nabídky

 S projektem karty hosta pro ubytované přichází Turistická oblast Budějovicko na začátku letní sezony. Smyslem BuďKarty je motivovat hosty k prodloužení pobytu a návštěvě míst, která by původně nezvažovali. Kartu získají k ubytování na dvě a více nocí. Na oplátku jim přinese řadu výhod a slev na vstupy. Do projektu se zapojují místní ubytovatelé a provozovatelé atraktivit.

BuďKarta je virtuální karta hosta, kterou získají návštěvníci Budějovicka při rezervaci pobytu na dvě a více nocí u zapojených ubytovatelů. Stačí se bezplatně zaregistrovat na webu www.budejovickakarta.cz, vytvořit si účet ke kartě, vybrat si ze seznamu zapojených ubytování a rezervovat pobyt. Po příjezdu ubytovatel kartu aktivuje pro čerpání výhod. “Karta je virtuální, v podstatě se jedná o QR kód, který je možné uložit do telefonu, nebo vytisknout. Na provozech, které držitelům karty poskytují výhody se pak stačí prokázat tímto QR nebo unikátním 9-místným kódem karty a čerpat například slevy na vstupy,” popisuje fungování ředitel Turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský. Karta je platná vždy v průběhu pobytu a lze na ní přidat také další osoby, kteří jsou s držitelem karty ubytovaní. Je tak ideálním řešením pro rodiny s dětmi nebo páry.

Do projektu BuďKarta se postupně zapojují místní ubytovatelé a provozovatelé atraktivit. Hosté na kartě najdou například 50% slevu na vstup do ZOO Hluboká, město České Budějovice nabídlo zdarma prohlídku radnice a komentovanou prohlídku města s průvodcem. “Jsme ve fázi pilotního projektu, kdy kartu spouštíme do provozu a zároveň nabíráme partnery jak z řad ubytovatelů, tak provozovatelů. Nabídka se nám postupně plní a výhody na kartě budou postupně přibývat,” uvádí Tomáš Polanský. Zájemci o zapojení do projektu se mohou přihlásit přímo přes kontaktní formulář na webu karty.

Myšlenka na vytvoření karty hosta s pobídkou na prodloužení počtu nocí v destinaci a získání konkurenční výhody pro místní podniky, přišla ruku v ruce se zvýšením poplatku z pobytu v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou. Ten se zvýšil z původních 25 na 50 korun. “Finance, které se v rámci ubytovacího poplatku vyberou je dobré investovat zpět do podpory a rozvoje cestovního ruchu. Alespoň tak to v destinačním managementu vnímáme, jako udržitelné řešení. Proto jsme vytvořili model, kdy část peněz z poplatku slouží ke kompenzaci poskytnutých slev. Provozovatelé se tak podílí například 25 % a zbylých 25 % jim je vykompenzováno na základě akceptací karty,” vysvětluje Tomáš Polanský. Ze statistik vyplývá, že počet nocí strávených v destinaci přímo ovlivňuje výši útraty hostů. “Při delším pobytu se samozřejmě zvyšuje přímá částka za ubytování, ale podstatné je, že host přinese více peněz v takzvaných multiplikacích. Jsou to útraty za služby, stravu, dopravu. Čím delší čas v destinaci tráví, tím více do hloubky jí objevuje a tím větší ekonomický přínos má. Nejen pro podnikatele, ale také pro veřejný rozpočet v podobě daní,” doplňuje Polanský. Příjmy z turismu v oblasti Budějovicka činili jen v loňském roce zhruba 2 miliardy korun, na ubytovacích poplatcích se pak vybralo 10,7 milionu korun. Vojen Smíšek

X X X

Proměna dětských domovů v kraji: Krok k lepšímu životu pro děti

Olomoucký kraj pracuje na revolučním projektu proměny dětských domovů, jehož cílem je přemístit děti z velkokapacitních zařízení do menších nemovitostí. Tento proces, financovaný prostřednictvím Národního plánu obnovy, zlepší péči o ohrožené děti a mládež v regionu.

„Hlavním záměrem transformace je vytvořit prostředí, kde se děti budou cítit více jako doma. V současné době má Olomoucký kraj připravený nákup dvanácti nemovitostí a o dalších jedenácti nemovitostech se jedná. Domy a byty převážně nakupujeme, jejich výstavba by se totiž v plánovaném časovém horizontu nestihla,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

V nových domovech budou děti spolu s vychovateli fungovat jako běžná rodina – budou společně vařit, nakupovat a starat se o své okolí. Každá skupina bude mít maximálně šest dětí. Plnou transformací projdou tři dětské domovy – Jeseník, Přerov a Litovel. Další tři domovy v Olomouci, Hranicích a Zábřehu se budou transformovat postupně. Proměna všech deseti domovů skončí do pěti až sedmi let.

Krajský radní pro oblast školství, Aleš Jakubec, ocenil snahu a nasazení všech, kteří se na této změně podílejí. „Děkuji všem ředitelům a zaměstnancům dětských domovů za jejich úsilí, nadšení a ochotu podstoupit velké změny, které se dějí v nejlepším zájmu svěřených dětí. Vaše práce a odhodlání jsou klíčové pro úspěch této transformace, která má za cíl vytvořit pro děti prostředí, kde se budou cítit jako doma a kde budou mít lepší příležitosti k začlenění do společnosti,“ uvedl.

Jeseník je průkopník

Dětský domov v Jeseníku je průkopníkem tohoto projektu. Transformace zde začala v létě 2023, kdy byl pronajat první byt a přestěhována první rodinná skupina. Ředitel domova Filip Haltmar se pro tuto změnu nadchl. „Vyhlédli jsme si postupně tři rodinné domy, které Olomoucký kraj postupně odkoupí. Po dokončení se všechny rodinné skupiny včetně vedení přestěhují do jednoho bytu a tří domků. Problémem v Jeseníku je nedostatek vhodných nemovitostí, zejména velkometrážních bytů,“ popsal.

Původní budovu dětského domova využije Základní a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku. Tato krajská budova projde rekonstrukcí, pak vyhoví potřebám školy.

Hejtmanství také vybírá kvalitní domy, které nevyžadují nákladné rekonstrukce. Zohledňuje přitom i jejich bezbariérovost, aby se uvnitř mohly volně pohybovat také děti s tělesným postižením, což je právě případ Jeseníku. Ing. Mgr. Alena Minxová

X X X

Španělsko porazilo Francii 2:1 a je ve finále, Yamal se stal nejmladším střelcem na velkých turnajích

Španělští fotbalisté zdolali v semifinále mistrovství Evropy 2:1 Francii a po 12 letech si znovu zahrají o titul. Francouze poslal v Mnichově do vedení v deváté minutě Randal Kolo Muani, v 21. minutě ale vyrovnal Lamine Yamal, jenž čtyři dny před 17. narozeninami překonal Pelého rekord z mistrovství světa 1958 a stal se nejmladším střelcem v historii velkých turnajů.

Španělé vyhráli i šestý zápas na turnaji, na rozdíl od minulého utkání proti domácímu Německu znovu v základní hrací době. Stále se tak mohou před čtvrtfinálovým soupeřem osamostatnit v čele historických tabulek, obě země mají na kontě tři „zlaté“ evropské šampionáty. Výběr „La Roja“ zvládl semifinále popáté ze šesti pokusů, neuspěl pouze před třemi lety. Finalisté z roku 2016 Francouzi mají po dnešku vyrovnanou semifinálovou bilanci tří výher i porážek.

X X X

ČEŠTÍ VRCHAŘI STARTOVALI PREMIÉROVĚ NA ČIERNOM BALOGU

Po desetileté pauze se do kalendáře závodů do vrchu na Slovensku vrátila krásná trať v Čiernom Balogu. Obnovený podnik vyšel přesně na třicáté výročí od svého vzniku a letos premiérově do známé obce Slovenského rudohoří zavítali také účastníci Mistrovství ČR a České trofeje v závodech automobilů do vrchu.

Téměř zapomenutá trať dostala nový povrch i svodidla, samotnému závodu předcházelo představení jezdců na náměstí v nedalekém Brezně a po celý víkend probíhal v přilehlé Vydrovské dolině bohatý doprovodný program. Restart Čierneho Balogu se vydařil, o čemž svědčili nejen spokojení závodníci, ale také velký počet diváků.

Absolutně nejrychlejším jezdcem byl v obou závodních dnech Petr Vítek na třílitrovém speciálu Osella PA30. Druhé místo obsadil v sobotu Václav Janík (Norma M20 FC), v neděli ho bohužel zradila technika, konkrétně motor. Třetím v cíli byl v sobotu David Komárek s velmi rychlým McLarenem F1 Evo 2019, ve druhém závodě skončil jako druhý. Nedělní stupně vítězů doplnil třetím místem Marek Rybníček (KTM GTX-Bow).

Petr Vítek-Osella PA30-Climart Racing Team: „O Balogu bych mohl mluvit dlouho a jen v superlativech. Přijel jsem s myšlenkou na vítězství, protože rychlé tratě mám rád. Jedna velmi rychlá zatáčka mě opravdu dráždila, věděl jsem, že se dá projet naplno, ale přinutil jsem se k tomu až v neděli. Ve druhé sobotní závodní jízdě jsem dokázal zrychlit o tři vteřiny, v první nedělní se dostal pod minutu čtyřicet, přesně 1:39.914, což představuje průměr 158 kilometrů v hodině. Dle údajů z telemetrie jsem v nejrychlejší pasáži dosáhl maximálky 246 kilometrů. Užil jsem si to a dvě vítězství mě navíc vrátily do hry o titul.“

David Komárek-McLaren F1 Evo 2019-Komvet racing-KRTZ motorsport: „Musím říci, že kvůli vzdálenosti jsem se na Balog vůbec netěšil, ale nakonec to byl krásný a dobře zorganizovaný závod, parádní prostředí a super trať přesně na moje auto. Dařilo se nám nad očekávání dobře. Profil tratě mně vyhovoval, Kristýna se s tratí v sobotu víceméně seznamovala, v neděli už zajela velmi dobře. Užili jsme si to, opravdu to byl skvělý víkend.“

Marek Rybníček-KTM GTX-Bow-Liqui Moly Racing Team: „Mile mě to překvapilo. Po desetileté pauze pochopitelně nikdo nevěděl, co od Balogu čekat. Ale trať je úžasná, organizace fungovala, prostředí na Balogu má velkou atmosféru. A s výsledkem jsem také spokojený. Po předchozích problémech s řazením auto fungovalo, v sobotu nás trochu potrápily pneumatiky, v neděli jsme použili jiné a bylo to super.“

Následujícím podnikem MČR a České trofeje v závodech automobilů do vrchu bude rovněž obnovený slovenský závod Pezinská Baba (19.-21.7.2024). Jan Koudelka

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.