Poradca ministra vnútra Spišiak o policii, obvinenie Fica, exministra vnútra Kaliňáka

Ak Fico neriadil zločineckú skupinu, ale vládol, Bödör nemal na úrade čo robiť. Vojna v ozbrojených zložkách je podľa Spišiaka ako futbalový zápas. „Jedno mužstvo hrá podľa pravidiel a druhé často pravidlá porušuje. Rozhodca – v našom prípade generálny prokurátor – si ako keby to porušovanie nevšímal alebo v sporných prípadoch niekedy rozhodoval v prospech tých, ktorí pravidlá porušujú,“ hovorí v rozhovore pre Aktuality.sk poradca ministra vnútra Romana Mikulca.

 X Robert Fico a Robert Kaliňák sú obvinení zo založenia zločineckej skupiny. Mali si dosádzať lojálnych vysokých úradníkov a s ich pomocou potom chystať zbrane proti politickým oponentom. V čom sa údajná zločinecká skupina Fico a spol. líši od bežného vládnutia?

Jednoduchým spôsobom. Bežné vládnutie spočíva v tom, že premiér alebo minister vnútra organizujú porady so štátnymi úradníkmi z polície či iných inštitúcií a pýtajú si informácie, na ktoré majú zo zákona právo. Môžu si pýtať aj také, na ktoré zo zákona právo nemajú, ale tie im nie sú poskytnuté. To je povedzme normálne vládnutie.

Nenormálne vládnutie je to vtedy, keď sú na takéto porady prizvaní aj ľudia, ktorí nie sú štátni úradníci a nie sú ani členovia politickej strany.

X Takže podľa vás je problémom, že na tých poradách bol Norbert Bödör?

Napríklad. Vyšetrovateľ to vyhodnotil zrejme tak, že na poradách, ktoré organizovali vládni predstavitelia, bol človek, ktorý je stíhaný ako zakladateľ zločineckej skupiny. I keď vtedy možno nič nehovoril, len tam bol, ale následne mal dávať úlohy a žiadať nejaké plnenie.

Jeho legitimita žiadať plnenie pritom nevyplývala z jeho služobného zaradenia, ale z nejakého bočného postavenia – a mala sa zakladať práve na tom, že sedával na poradách s premiérom alebo ministrom.

X Pre vás je pri obvinení z organizovanej zločineckej skupiny kľúčové, že na poradách sedával a pokyny vydával Norbert Bödör. Kde je ale presne čiara medzi neetickým a nemorálnym či politicky motivovaným konaním na jednej strane a trestnoprávne postihnuteľným konaním na strane druhej?

Trestnoprávne postihnuteľný je aj ten jav, keď si vyšší štátny úradník žiada od nižšieho štátneho úradníka informácie, na ktoré nemá právo, a následne s nimi nakladá tak, že si zabezpečí prospech, politický alebo majetkový, alebo akýkoľvek iný.

X O prítomnosti Bödöra na týchto poradách vypovedajú dvaja svedkovia – František Imrecze a Ľudovít Makó. Na opačnej strane zasa hovoria iní svedkovia, že takéto stretnutie s Norbertom Bödörom sa nestalo…

K tejto veci sa bližšie vyjadrovať nebudem. Je to vec vyšetrovania a k tomu môžu zaujímať stanoviská len kompetentné štátne orgány. Ak sa k tomu vyjadrujú nekompetentné osoby alebo dekani bez toho, že by videli spis, je to veľmi neprofesionálne.

A je otázne, či sú vôbec hodní svojich vedeckých titulov, keď učia študentov práva takýmto spôsobom.

X 29. marca ste vraj boli na utajenom stretnutí na okraji Bratislavy vy, policajný prezident Hamran, predseda vlády Heger a ministri Matovič a Mikulec. Mali ste také stretnutie? Čo ste tam riešili?

Nebolo to utajené stretnutie a nebolo ani mimo Bratislavy. Bolo to oficiálne pracovisko policajného zboru, kde sme v tomto zložení naozaj sedeli a predmetom rokovania bolo prezentovanie policajnej reformy premiérovi a ministrovi financií.

X Rozprávali ste sa aj o plánovanom obvinení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka?

Nie, rozprávali sme sa o reforme polície. Potrebovali sme vyargumentovať, aké finančné náklady bude potrebné vynaložiť na spustenie policajnej reformy a aké dosahy to bude mať na štátny rozpočet aj do budúcnosti. Boli tam policajti, ktorí sa podieľajú na prípravách reformy, a zároveň tam boli prítomní ľudia z úradu vlády. Vôbec sa tam nehovorilo žiadnom stíhaní alebo trestnoprocesných úkonoch.

X Kedy a ako ste sa dozvedeli o obvinení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka?

Dozvedel som sa o tom z médií.

X O schôdzkach na úrade vlády aj o diskreditácii Kisku a Matoviča polícia vedela už mesiace. Prečo k obvineniu došlo až v apríli 2022?

Viem sa vyjadriť len k tomu, že je to prezentované ako politická akcia, ale tu politické nemôže byť vôbec nič. Celé toto vyšetrovanie sa podľa medializovaných informácií aj prebiehajúcich súdnych procesov začalo klasickou policajnou prácou pri rozkladaní zločineckej skupiny takáčovcov.

Bolo zadržaných pár členov skupiny, niektorí začali svedčiť o vyššie postavených členoch a aj o štátnych úradníkoch a tí potom o ešte vyšších štátnych úradníkoch. Vyšetrovatelia nešli cielene rozpracovať politikov. Išli krok po kroku od takáčovcov a postupovali ďalej.

Ak by vyšetrovateľ poučil svedka, že v tejto veci nemá hovoriť, lebo je politická, spáchal by trestný čin zneužitia právomoci. Ak už tu taká výpoveď bola a prichádzali ďalšie, summa summarum to zakladalo podozrenie z trestnej činnosti. Vyšetrovateľ musel konať, inak by on páchal trestnú činnosť. Takto to je a nijako inak.

X Dekan právnickej fakulty Eduard Burda označil obvinenie zo zločineckej skupiny za nezmyselne vykonštruované. Povedal, že ak je dosadzovanie lojálnych ľudí do verejných funkcií založením zločineckej skupiny, potom sa tohto trestného činu dopustili všetky vlády, ktoré sme tu kedy mali.

Vyjadrenie obdobného charakteru bez znalosti spisu a všetkých dôkazov je absolútne neprofesionálne. Takto by sa právnická kapacita nemala vyjadrovať.

X Poslanci budú zrejme vo štvrtok hlasovať, či dajú súhlas na to, aby súd rozhodoval o návrhu prokurátora na väzbu pre Roberta Fica. Patrí podľa vás na základe verejne dostupných informácií o jeho obvinení do vyšetrovacej väzby?

K tomu sa nebudem vyjadrovať. To môžu len tí, ktorí vyšetrujú a následne rozhodujú.

X Robert Kaliňák je v kolúznej väzbe, aby nemohol mariť vyšetrovanie a ovplyvňovať svedkov. Čo by mohli aj s Robertom Ficom ovplyvňovať na slobode, keď informácie o diskreditácii Kisku či Matoviča sú verejne známe už dávno?

Neviem a ani sa nechcem k tomu vyjadriť. Dôvody musí vidieť vyšetrovateľ, návrh podáva prokurátor a rozhoduje súd. Ani ja, ani Jaroslav Ivor (bývalý šéf policajných vyšetrovateľov a dlhoročný vysokoškolský pedagóg), ktorí sme spis nevideli, by sme sa k tomu nemali vyjadrovať ani hypoteticky, lebo by to mohlo byť len skresľovanie celej situácie.

 Mikulcove správy

X Aj minister Mikulec sa mal podľa magazínu Plus 7 dní nechávať informovať o aktuálnych kauzách. Podľa údajnej komunikácie s Milanom Lučanským si mal vypýtať priamo konkrétny spis.

Minister Mikulec si nepýtal žiadne spisy.

X Zverejnená komunikácia teda nie je autentická?

Tá komunikácia prebiehala, ale ani z nej nie je zrejmé, že si minister pýtal nejaký spis. Minister vnútra je ústredný orgán štátnej správy v oblasti činnosti policajného zboru. To sa, samozrejme, netýka trestného konania. Ale v tých veciach, ktoré sa spomínajú v Plus 7 dní, nejde ani v jednom prípade o trestné konanie.

Zo zákona policajný prezident za svoju činnosť zodpovedá priamo ministrovi vnútra. Je preto logické, ak sa minister pýta, či v nejakom prípade – v tomto prípade medializovanom, kde médiá upozorňujú na nečinnosť, neprofesionálnosť polície či nevhodné ututlávanie nejakých skutočností – sa opýta policajného prezidenta, či policajný zbor koná tak, ako má, profesionálne a či niečo neopomenul.

Ministrovým cieľom bolo, aby sa polícia týmito prípadmi zaoberala tak, aby nedošlo k reputačnej ujme smerom k policajnému zboru.

x„Mám so sebou celý spis“ mal napísať Milan Lučanský ministrovi Mikulcovi. Takže to nebol vyšetrovací spis?

Minister si nežiadal od Lučanského predložiť žiadny spis. Osobne s ním hovoril o nejakých mediálne riešených kauzách a povedal mu, aby urobil všetko pre to, aby postup polície bol korektný. Následne bola zo strany Milana Lučanského iniciovaná komunikácia, že berie nejaký spis. Ale ten od neho nikto nežiadal.

X Podľa prepisu komunikácie si mal minister pýtať konkrétny spis s konkrétnou spisovou značkou. To vyzerá, že sa pýtal na konkrétnu vec…

Táto značka tiež indikuje, že nejde o vyšetrovací spis. Spisom sa volá v policajnom žargóne aj žiadosť o služobnú cestu.

X A o čo išlo v tomto prípade, viete?

Neviem. Ale čo viem, je, že keď minister vnútra nastúpil do funkcie, dostal obrovské množstvo podaní elektronicky aj písomne, na čo všetko sa má zamerať. Bolo to aj s číslami spisov. V týchto elaborátoch boli uvádzané mená, ktorí policajti akú trestnú činnosť kryjú v ktorých veciach, aby sa podľa toho zariadil. Keďže išlo prevažne o anonymné podania, pýtal sa na stretnutiach s Milanom Lučanským, či vyšetrujú takú alebo onakú vec. Chcel tým dosiahnuť, aby sa tým policajný zbor riadne zaoberal. Keď bolo v anonyme číslo spisu, povedal mu ho.

X Bývalý riaditeľ NAKA Bratislava Ján Štefaňák si spomenul na podľa neho nepríjemnú situáciu, keď za ním prišiel Branislav Zurian s tým, aby pripravil spis. Mal byť pevne zviazaný, lebo pôjde Lučanskému na základe pokynu od ministra Mikulca. Ten spis sa mal týkať predprípravného konania v súvislosti s preverovaním majetku Jána Balciara. To vyzerá tiež ako tvrdenie policajta, že chystal spis pre ministra.

Ten policajt tvrdí, že mu to povedal jeho nadriadený, ktorému to povedal zas jeho nadriadený. Jedno je isté, minister vnútra od pána prezidenta ani nikoho iného žiadny spis nepožadoval.

V tom období minister policajnému prezidentovi povedal, že si nevie predstaviť ich ďalšiu spoluprácu. V tejto situácii by si od Lučanského pýtal nejaký spis? Veď by si podpísal vlastný rozsudok. To je nepredstaviteľné.

X V tejto komunikácii sa už vtedy spomínal aj František Böhm. Ten vystupoval v olejárskych kauzách. Po zadržaní na jeseň 2020 sa priznal, že mal podplácať ľudí z polície aj finančnej správy, a zohral dôležitú rolu pri obvinení špičkových policajných funkcionárov, aj Milana Lučanského. Minister mal o ňom vlastné poznatky alebo tiež vychádzal z podaní, ktoré mu podľa vás anonymne prichádzali?

V tých podaniach boli rôzne mená, okrem iného aj toto. Bol upozornený, že títo ľudia majú priateľské kontakty na rôznych policajtov a treba si dávať veľký pozor, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu vyšetrovania.

X Táto vláda rozviazala vedeniu polície ruky pri odvolávaní funkcionárov aj pri obsadzovaní funkcií bez výberového konania. Nemôže nasledujúca vládna garnitúra aj toto vyhodnotiť ako fungovanie zločineckej skupiny?

Poviem vám príklad. Z medializovaných informácií a verejných vyjadrení svedkov vieme, že mali byť prehováraní na to, aby zastávali určité funkcie. A pri argumentácii, že budú menej zarábať, sa im doplácalo zo súkromného fondu. Toto už naozaj nie je normálne v demokratickej spoločnosti.

X Trestný čin prikrmovania – teda prijímanie nenáležitej výhody, však vtedy ešte neexistoval.

Ak to nebol trestný čin, tak potom to signalizovalo, že bol obrovský záujem o daného človeka na konkrétnej funkcii, a to až taký, že niekto bol ochotný zo svojich súkromných peňazí dotovať štátneho zamestnanca.

Vy ste ako policajný funkcionár v minulosti prichádzali do kontaktu s Robertom Kaliňákom. Boli ste prekvapený jeho zadržaním?

Bol.

X Nečakali ste, že bude zadržaný?

Ja som nič nečakal ani nad ničím nerozmýšľal, ani v nič nedúfal. Jednoducho sa tak stalo, rozhodli tak orgány činné v trestnom konaní. To je všetko.

X Jeho politickí oponenti sa vyjadrovali v štýle, že nie je prekvapením, že bol zadržaný. Prekvapilo vás to preto, že ste mali o ňom lepšiu mienku, než opisuje samotné uznesenie?

Moja mienka o ňom bola tvorená tým, že ma dvakrát odvolal z funkcie. Zrejme som nezodpovedal jeho predstave o policajnom funkcionárovi. Na toto som v podstate hrdý. Pri druhom odvolávaní hovoril, že sa mu aj ruka triasla, tak som ho upozornil, že už to má natrénované, nerobí to prvý raz.

Na druhej strane, pri tom druhom odvolávaní bol veľmi zvedavý na moju koncepciu riadenia policajného zboru. Strávil som veľa hodín vysvetľovaním, čo a ako som chcel v policajnom zbore zreformovať.

X Je pravda, že na tomto stretnutí ste aj menovali niekoľko policajtov, nad ktorými ste týmto vystreli ochrannú ruku?

Upozornil som ho, aby pri odvolávaní postupovali odborne a zvažovali, kto je kto a na koho profesionalitu sa dá spoľahnúť.

X Bol jedným z týchto ľudí súčasný policajný prezident Štefan Hamran?

Boli ľudia, ktorých som považoval za vyslovených profesionálov s tým, že ich činnosť by mohla byť v prospech polície za akejkoľvek vlády, a tých som tam pomenoval.

X Bol medzi nimi pán Hamran?

Samozrejme.

X Spomenuli ste aj Štefana Šaroku, ktorý je právoplatne odsúdený, že za úplatky vynášal informácie sátorovcom?

Áno. Bolo to viac ľudí a nie vždy sa moje slová o profesionalite potvrdili. V prípade pána Šaroku sa nepotvrdili a v niektorých prípadoch ani neboli akceptované.

X Expremiér Fico na tlačovkách hrozí novinárom, že teraz sú ďalší na rade – lebo aj médiá zverejňujú informácie daňového charakteru. Mali by byť stíhaní aj novinári alebo aktivisti?

Ja hodnotím v tejto súvislosti dve kategórie – buď je niekto podozrivý z páchania trestnej činnosti, alebo nie. Čiže nie podľa kategórie, či je novinár alebo politik, ale podľa toho, či je podozrivý alebo nie. Ak aj novinár získa nejakú informáciu nelegálnym spôsobom a následne ju použije tak, že naplní skutkovú podstatu trestného činu, polícia by mala konať.

X Veľké policajné akcie sa vlastne uberajú zväčša len jedným smerom. Prečo?

Zrejme sa uberajú len tým smerom, ktorým existujú dôkazy a svedecké výpovede.

 Vojna v polícii

X Ako pokračuje vojna v ozbrojených zložkách, ktorú spustilo vyšetrovanie Vladimíra Pčolinského?

Napätie si všimol každý. Neviem, či teraz kulminuje. Z medializovaných informácií vieme, že sa tu navzájom stíhajú strany sporu. V niektorých prípadoch ale súdy hovoria o tom, že ide o nezákonné, respektíve nedôvodné stíhanie, v iných, že dôvodné.

Z môjho dlhoročného pôsobenia viem, že tieto boje medzi dobrom a zlom sa tu zvádzali vždy.

X Medzi kým konkrétne?

Je to spor medzi tými, ktorí chcú vo verejnom záujme konať a neberú ohľad na politiku ani na zločinecké štruktúry a berú do úvahy trestnú činnosť, a medzi tými, ktorí tomu bránia.

Prirovnám to k futbalovému zápasu. Jedno mužstvo hrá podľa pravidiel a druhé často pravidlá porušuje. Rozhodca – v našom prípade generálny prokurátor – si ako keby to porušovanie nevšímal alebo v sporných prípadoch niekedy rozhodoval v prospech tých, ktorí pravidlá porušujú. O tom, či rozhodca konal správne, v športe rozhodujú komisie, v našom prípade súdy a tie dávajú za pravdu tomu mužstvu, ktoré hrá podľa pravidiel.

X No a diváci na tribúne sa pýtajú, či je ten rozhodca podplatený…

Však sa aj pýtajú. Na zápase takých rozhodcov aj vypískajú.

X Podľa vás by Žilinku ako rozhodcu vypískali?

Niektorí by ho vypískali. A niektorí by možno videli božiu ruku Diega Maradonu. A to sú tí, ktorí fandia mužstvu, ktoré porušuje pravidlá.

(Božia ruka je označenie pre gól Maradonu, ktorý sa dotkol lopty rukou. V zápase medzi Argentínou a Anglickom v roku 1986 sa rozhodca napriek hre rukou priklonil na stranu Argentíny a gól uznal.)

X Ale vo vojne v polícii obe strany o súperovi tvrdia, že nehrá podľa pravidiel. NAKA a špeciálna prokuratúra spochybňujú Krajskú prokuratúru v Bratislave aj SIS a tí zasa naopak.

Ale máme tu rozhodnutia súdov, ktoré akceptujú a potvrdzujú návrhy NAKA, a keď sú stíhaní vyšetrovatelia NAKA, tak súd konštatuje nedôvodnosť ich stíhania.

Žilinka zrušil Čurillovi a spol. časť obvinení. Sú však stále stíhaní za to, že chceli vyšetrovať ľudí z inšpekcie

X Máme tu však prepisy odposluchov z kancelárií policajtov NAKA, kde o sebe hovoria, že sú chránená zver alebo že vyšetrovateľke Santusovej čosi nakopú alebo podpália auto, prípadne ju budú načierno monitorovať. To nie sú fauly?

To sú debaty, ktoré sa nikdy nerealizovali. Šatňové reči. Aj ja som také debaty viedol, ale nikdy sa to nepremietlo do konkrétnej aktivity. Ani v tomto prípade nebolo preukázané niečo v rozpore so zákonom.

Porovnajme dve debaty pri stole. Čo je horšie – podpáliť niekomu auto (odposluchy vyšetrovateľov, pozn. red.) alebo pichnúť vidličku do čela (vyjadrenie Pavla Gašpara na poľovníckej chate)? Ak je jedno voľná debata, tak aj druhé je voľná debata. Dôležité je, či sa to stalo.

X Ale advokát nemá páky odstíhať človeka, na rozdiel od vyšetrovateľa.

Advokát sa snaží prehovoriť svedka, ako má vypovedať v prospech jeho klienta, a to sa tiež nemôže.

X Vás nevyrušuje, keď vyšetrovatelia NAKA formulujú uznesenie tak, aby to dozorovala špeciálna prokuratúra?

Formulovanie uznesenia je výlučne na vyšetrovateľovi, do toho mu nik zasahovať nemôže, následne až prokurátor.

X Z rozhodnutia generálnej prokuratúry to ale vyzerá tak, že uznesenie o podozreniach okolo Košča, Santusovej a SIS pripravoval na NAKA kdekto a ten konkrétny vyšetrovateľ to potom už iba podpísal.

K tomu sa neviem vyjadriť, ale dozorový prokurátor, v tomto prípade špeciálny prokurátor, to nezrušil. Až generálna prokuratúra potom mala iný názor a zrušila to.

X Ako vnímate nedávny prípad, keď polícia obvinila z krivej výpovede dvoch svedkov (Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu), ktorí svedčia proti nominantovi Sme rodina a exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému?

V tomto prípade policajný prezident nariadil vyšetrovateľovi detektor lži, či nekonal v prospech nejakej iniciatívy, ktorá je v rozpore s verejným záujmom.

Tento vyšetrovateľ sa odmietol podrobiť takému prešetreniu. Jeho nadriadený si podal žiadosť do civilu, keď kontrolný orgán skúmal, ako sa toto policajné oddelenie dopracovalo k tomuto prípadu.

X A máte odpoveď na tieto otázky?

Sú predmetom ďalšieho skúmania. Ak by išiel na detektor, tam by sa ho opýtali, či mu niekto neprikázal, čo má robiť. Ak by povedal, že sa rozhodol sám a podľa dôkazov, ktoré má, tak je všetko v poriadku.

Keďže odmietol ísť na detektor lži, tak je namieste, aby jeho nadriadení zvážili, či tento policajt je spôsobilý zastávať svoju funkciu. Detektor nie je uznaný ako súdny dôkaz, preto treba opatrne narábať s týmito prešetreniami. Ale ako indícia pre nadriadených, aby sa vedeli pozrieť na konkrétneho policajta a na jeho morálno-vôľové etické alebo iné stránky osobnosti, je to výborný prostriedok.

X Mechanizmus, podľa ktorého môže terajšie vedenie polície odvolať akéhokoľvek funkcionára a dosadiť si tam svojho človeka bez výberového konania, je podľa vás dobrý?

Áno.

X Rovnakú možnosť budú mať aj tí, ktorí prídu po vás a budú môcť povedať, že to isté sa dialo aj za ministrovania Romana Mikulca.

Vždy záleží na tom, v akej sme situácii a kto vyberá.

X Ale po vás prídu ďalší a využijú rovnaké právomoci…

Presne tak.

X Takže nepovažujete za problém, že ste takto otvorili možnosť odvolávať a menovať bez kontroly a výberových konaní?

Keď som bol policajným prezidentom, tiež platil paragraf 35 odsek 2, ktorý umožňuje odvolať nadriadeného bez udania dôvodu. Tento paragraf som vlastne vymyslel ja, keď som bol viceprezidentom. Vo vtedajšom policajnom zbore existovali policajti, na ktorých bola aj inšpekcia krátka.

Konali v prospech zločinu, ale tak, aby sa ich nedalo identifikovať bežnými prostriedkami. Preto bolo nevyhnutné vymyslieť nejakú právnu možnosť a to bol tento paragraf.

Bez udania dôvodu neznamená iba tak. Dôvod musel byť jasný, riešilo sa to napríklad aj s odborármi. Len nebolo potrebné uviesť v odôvodnení konkrétny dôvod. Stačilo napísať, že zotrvanie vo funkcii by bolo v rozpore so záujmami policajného zboru. Na základe tohto paragrafu som v roku 2010 vyriešil v priebehu pár dní celý policajný zbor, a to tak, že som ho ani nemusel použiť. Stačila jeho existencia.

Neskôr bol tento paragraf zrušený ako zrejme protiústavný či nedemokratický. Ale podľa mňa v policajnom zbore musí existovať aj takýto inštitút, ktorý dokáže veľmi rýchlo a korektne separovať ľudí, ktorí pôsobia v rozpore s celkovými cieľmi policajného zboru, aj keď to nie je možné hodnoverne dokázať.

X Ale nemáte vôbec žiadny mechanizmus, ktorý by zabránil zneužívaniu tohto prostriedku.

Všetko sa dá zneužiť. Po roku 2012 presne podľa tohto paragrafu všetkých povyhadzovali, takže ho využili a potom zrušili, aby sa tak už ďalej nemohlo postupovať. Podľa mňa je to elegantnejšie a korektnejšie riešenie ako sa schovávať za všelijaké zmeny organizačnej štruktúry.

X Prečo obvinený policajt dostal funkciu v zbore?

Zo strany Slovenskej informačnej služby, ako aj zo strany inšpekcie ministerstva vnútra či prokuratúry boli nasadené také enormné prostriedky, aké v praxi inšpekcie nemajú obdobu. Snažili sa preukázať, že Čurilla a spol. krivia svoju činnosť, nabádajú svedkov alebo ich týrajú a vynucujú si výpovede.

Priestorové odposluchy ich kancelárií niekoľko mesiacov, policajný agent, spisy in natura zaisťované, brané a kontrolované. No ale spisy boli vrátené, odposluchy prepísané a výsledok takéhoto enormného, mohutného nasadenia síl bol, že je tu nejaký svedok Dömötör, ktorý niečo krivo vypovedal a nebol na krivú výpoveď navádzaný vyšetrovateľmi ale niekým iným.

Nič iné okrem toho obvinenia vyšetrovateľov, že chceli vraj vyfabulovať zločineckú skupinu, tými mohutnými silami nepreukázali. A aj toto ich obvinenie zhodnotil krajský súd ako neodôvodnené. Také mohutné nasadenie prostriedkov nedokázalo nič. To je odpoveď pre laika, kde je pravda.

 Zmeny v policajnej inšpekcii

X Policajná inšpekcia bola roky prakticky neviditeľná. Potom sa zviditeľnila prácou tímu Oblúk. V akej fáze je úrad teraz?

Inšpekcia bola viditeľná vždy. Videli ju tí, ktorí si chceli poctivo a svedomito plniť svoje služobné povinnosti.

X Ale akú mala reputáciu?

Takú, že likviduje tých poctivých a svedomitých policajtov. A keď sa zaoberala tými krivými, tak sa nedopracovala k výsledku. Takže takto bola viditeľná.

X A v čom je teraz iná?

To sa ešte uvidí. Zatiaľ prešla iba prvou fázou reorganizačného procesu. Boli vytvorené nové pracoviská s novým popisom práce. Do budúcna sa inšpekcia v prvom rade preorientuje na ochrannú službu, bude preventívne pôsobiť, analyzovať javy, ktoré vedú policajtov k tomu, že konajú nelegálne. Bude chrániť tých, ktorí konajú vo verejnom záujme, lebo títo sú vždy perzekvovaní rôznymi obvineniami a napádaní. Musí existovať inštitúcia, ktorá veľmi rýchlo zváži situáciu a zabezpečí ochranu takýmto policajtom.

X A kto bude vyšetrovať tých krivých?

Tá istá inšpekcia. V prvom rade musí poskytnúť ochranu tým poctivým a ak sa preukáže, že niektorí neboli poctiví, tak ich budú vyšetrovať. Existuje veľa policajtov, ktorí sa nestotožňujú s postupom nadriadených, vidia, že sa veci krivia a že sa nevyšetruje štandardne. Ak sa títo na svojich nadriadených sťažujú a potom z toho majú mať problémy, tak ich musí inšpekcia chrániť. A tiež chrániť policajný zbor ako celok – a to tak, že identifikuje, separuje a likviduje tých nepoctivých.

X Pred časom kolovala na sociálnej sieti fotografia, ako sedíte s vtedy už bývalým šéfom NAKA Zurianom v jednej bratislavskej kaviarni. Čo to bolo za stretnutie?

Stretnutie inicioval Branislav Zurian. Stretli sme sa na verejnom mieste na káve.

X Ako ste vyhodnotili, že zo stretnutia vznikla spoločná fotografia a niekto ju rozposlal politikom aj médiám?

Ten, kto tú fotku vyhotovil a rozposlal, ma chcel zrejme zdiskreditovať, že sa stretávam so Zurianom.

X Konfrontovali ste pána Zuriana s informáciami, že v médiách sa objavila nahrávka rozhovoru medzi ním a exšéfom finančnej správy Imreczem, kde sa bavili o úplatku pre ministra Mikulca?

S ničím som ho nekonfrontoval, ani on mňa. Len sme sa rozprávali ako starí policajti, ako ide život. Nebavili sme sa o tej nahrávke, nemali sme dôvody.

Ministerská stolička

X Je známe, že ste roky aj s ministrom Mikulcom pracovali pre Slovnaft. Teraz sa vaše úlohy v podstate obrátili (šéfom je Mikulec). Ako sa vám pracuje pod vaším bývalým podriadeným?

Rovnako.

X To znamená, že riadite ministerstvo?

Japonci používajú na opísanie vzťahu, aký je medzi nami, slová: sempaj a kohaj. Kohaj je mladší a má rozhodovacie právomoci a zodpovednosť. Sempaj je starší a má skúsenosti v danej oblasti. Kohajovi radí, pomáha mu, ale rozhodnutie musí prijať Kohaj a aj niesť zodpovednosť.

X Je aktuálny policajný prezident Štefan Hamran v skutočnosti vaším nominantom?

Nie. Je nominantom ministra vnútra.

X A ste s ním spokojnejší ako s pánom Kovaříkom?

Každý z tých dvoch prezidentov mal svoje pozitíva a svoje negatíva. Ideálny prezident by bol vtedy, ak by mal z oboch iba to pozitívne.

X Aké sú negatíva pána Hamrana?

Nie som ten, kto ho môže hodnotiť. Pán Hamran je akčný, ide aktívne proti prekážkam, dokáže strhnúť k sebe a motivovať schopných policajtov a tak je to správne. A to, čo mu odporučím zlepšiť, to je medzi nami.

X V minulosti kolovali informácie, že sa vrátite do polície ako šéf inšpekcie. To sa síce nestalo, ale teraz tí istí ľudia hovoria, že ju riadite – len tieňovo. Je to tak?

Nie. Iba som navrhol spomenutú reformu inšpekcie. Odprezentoval som ju na komisii, ktorú zriadil premiér. A keď som ten koncept predložil inšpekcii, oni spracovali návrh, s ktorým minister súhlasil a došlo k reorganizácii.

X A máte ambíciu sedieť ešte na vedúcej stoličke?

Už som na takých pozíciach bol. Dvadsať rokov som sa snažil zreformovať policajný zbor a nikdy sa to nepodarilo dotiahnuť do konca. Vždy sa rozpadla vláda. Nastúpil som v správnych časoch, ale skončili skôr, ako sa podarilo všetko dokončiť. Teraz je na to pán Hamran, aby to dotiahol do konca.

X Minister vnútra Mikulec bude opäť čeliť odvolávaniu. Ak by ste dostali ponuku, podujali by ste sa na ministerské kreslo?

Moja funkcia je viazaná na meno ministra Mikulca.

X Ale ak by tá ponuka prišla od vládnej strany, zvážili by ste to?

Ja sa nezľaknem žiadnej výzvy. Nikdy som sa ničoho nezľakol ani nevzdal, ani nezriekol. Ponuka nebola ani nebude. To sú hypotézy.

X Ale úplne ste to neodmietli.

Prečo by som to mal odmietnuť?

Takže by ste takú ponuku prijali?

Vy nie ste kompetentná dať mi takú možnosť.

X Ale som kompetentná dať vám otázku.

Odpovedal som, ako som odpovedal.

X Od začiatku čelíte kritike, že ste na ministerstve preto, aby ste strážili záujmy Oszkára Világiho a zabránili jeho možnému stíhaniu. Stále ste šéfom bezpečnosti v jeho Slovnafte?

Áno, som. Keby aj došlo k nejakým podozreniam, tak by som sa o tom ani nedozvedel, lebo nemám prístup k vyšetrovaniu. Nie je to v mojej kompetencii. Vyšetrovatelia NAKA sú teraz nastavení tak, že pri mojom pokuse o vyzvedanie alebo ovplyvňovanie by ma určite odstíhali. Ja si ich preto vážim a dúfam, že ustoja ten obrovský tlak proti nim.

X Uvažovali ste o možnom konflikte záujmov, keď ste na ministerstve aj v Slovnafte?

Áno, zvažoval som to. Zvažovali aj právnici na ministerstve a aj právnici v Slovnafte aj v skupine MOL (materská spoločnosť, pozn. redakcie). Nevideli tam konflikt záujmov ani jedna, ani druhá skupina.

Világi podľa Gorily mal brať provízie z privatizácie strategických podnikov. Bavili ste sa o tom niekedy?

Nie. Nemal som dôvod.

X Nedávne policajné akcie rozkryli rozsiahlu sieť olejárov v štátnych zložkách, ktorí buď s olejmi priamo podnikali, alebo týmto obchodníkom poskytovali krytie (Makó, Böhm, Čech, Jopi Trade atď.). Z toho je vidieť, že obchod s nezdanenými pohonnými hmotami je stále veľký problém. Čo s tým?

Keď som bol viceprezidentom policajného zboru, začali sme odkrývať olejársku mafiu. Bolo obvinených 86 osôb, odhalili sme vyše 300 zapojených firiem. Potom, keď som odišiel zo služobného pomeru, to išlo do stratena. Dokonca niektorí kľúčoví svedkovia boli zavraždení.

Je to veľký biznis. Ak niekto obchoduje tak, že využíva daňové sadzby fiktívnym spôsobom a predstieraním dovozov, čiže nezákonne, tak je to problém. A robí to problém tým legálnym obchodníkom, lebo takto sa im zužuje trh. Slovnaft podával na takýchto obchodníkov trestné oznámenia.

X Vojna na Ukrajine trvá už viac ako 60 dní. Denne umierajú civilisti. Mali by sme sa odstrihnúť od ruskej ropy?

V záujme ukončenia vojny a zachrány nevinne trpiacich ľudí by bolo na mieste sa odtrhnúť. Ale, samozrejme, postupnými krokmi, aby to nespôsobilo neúmerne vyššie škody ako prospech, aktuality.sk

X X X

Mikulec nevidí dôvod na svoje odstúpenie z funkcie

Mikulec odmieta, že by zasahoval do vyšetrovaní a žiadal od policajných prezidentov informácie z vyšetrovacích spisov alebo samotné spisy.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa nechystá sám odísť z funkcie. „Pokiaľ tak rozhodnú poslanci Národnej rady SR, budem to akceptovať, je to ich legitímne právo, ja to rešpektujem, ale sám nemám dôvod,“ povedal po rokovaní vlády. O odvolávaní Mikulca bude parlament rokovať na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa začína v stredu.

Ministra mrzia vyjadrenia predsedu parlamentu a hnutia Sme rodina Borisa Kollára, ktorý v súvislosti s obvinením poslanca Martina Borguľu povedal, že by mal odstúpiť. „Ja nemám o tom (obvinení) detailné informácie, nezasahujem do vyšetrovaní. Je to vec Policajného zboru, vyšetrovateľov, ktorí sú procesne samostatní. Samozrejme, pokiaľ sa ukáže, že to nie je správne, tak potom budeme vyvodzovať dôsledky,“ povedal.

Mikulec odmieta, že by zasahoval do vyšetrovaní a žiadal od policajných prezidentov informácie z vyšetrovacích spisov alebo samotné spisy. Uviedol to v súvislosti s medializovanou komunikáciou s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským. Lučanského podľa svojich slov v komunikácii upozorňoval na informácie z rôznych zdrojov či od samotných policajtov o možnom „zametaní prípadov pod koberec“. Takéto podnety posúval aj Úradu inšpekčnej služby.

Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Mikulca inicioval opozičný Smer-SD. Najnovšie ministrovi opozícia vyčíta medializované informácie o jeho údajnom priamom zasahovaní do „živých“ trestných vecí. Mimoriadna schôdza sa má začať v stredu od 14.00 h, aktuality.sk

X X X

Kremeľ opäť pohrozil. Poľskom a Bulharskom to neskončí, platby musia byť v rubľoch

 Rusko môže zastaviť dodávky zemného plynu aj ďalším zákazníkom v Európe, ak zaň odmietnu platiť v rubľoch. Po tom, ako ruský energetický gigant Gazprom z tohto dôvodu zastavil dodávky Poľsku a Bulharsku, to povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Ako uviedol, ruská požiadavka prejsť na platby za plyn v rubľoch vyplynula z „nepriateľskej“ akcie Západu zmraziť aktíva v ruskej tvrdej mene, ktoré v podstate ukradol. Odmietnutie prechodu na ruble odráža túžbu Západu „potrestať Rusko za každú cenu na úkor ich vlastných spotrebiteľov, daňových poplatníkov a výrobcov“, vyhlásil Peskov.

 Počas tlačovej konferencie Peskov odmietol vyjadrenie Európskej únie, ktorá zastavenie dodávok plynu Bulharsku a Poľsku nazvala vydieraním. Trval pritom na tom, že „Rusko zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov“ a dodržiava svoje zmluvné záväzky.

Požiadavka na platbu v rubľoch je podľa kremeľského hovorcu čisto technická a nemení cenu ani iné zmluvné podmienky pre spotrebiteľov./agentury/

X X X

Nemeckí politici chcú trestať Schrödera, kamaráti sa s Putinom

 Sociálny demokrat Schröder „patrí na sankčný zoznam osôb, ktoré (zo vzťahov s) Putinom profitujú“, povedal nemecký liberálny politik Körner.

 Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder na archívnej fotografii s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Uvalenie sankcií voči niekdajšiemu nemeckému kancelárovi Gerhardovi Schröderovi za jeho blízke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina žiadajú viacerí politici z opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ako aj z koaličnej strany Zelených a zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). Exkancelár sa totiž od šéfa Kremľa nedištancoval, ani keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry DPA.

Sociálny demokrat Schröder „patrí na sankčný zoznam osôb, ktoré (zo vzťahov s) Putinom profitujú“, povedal pre stredajšie vydanie novín Handelsblatt Moritz Körner z liberálnej FDP. Dodal, že bývalý kancelár je v súčasnosti Putinovým najdôležitejším človekom v Nemecku.

Roderich Kiesewetter z konzervatívnej CDU, ktorý je odborníkom na zahraničnú politiku, takisto apeloval na prijatie sankcií voči Schröderovi. „To, že sa Schröder ešte vždy nedištancoval od Putina a Ruska, ukazuje, ako hlboko je v Putinových službách,“ povedal pre Handelsblatt.

Sankcie voči Schröderovi a ďalším bývalým európskym politikom, „ktorí sa medzičasom zapredali Vladimirovi Putinovi“, požaduje aj Reinhard Bütikofer zo strany Zelených.

V Nemecku je Schröder, ktorý bol kancelárom v rokoch 1998–2005, vnímaný kontroverzne pre svoju angažovanosť v ruských energetických spoločnostiach a tiež pre svoje proruské názory. Aj po napadnutí Ukrajiny zostal vo funkcii predsedu predstavenstva ruského štátneho ropného gigantu Rosnefť, ako aj na poste člena predstavenstva ruského štátneho energetického gigantu Gazprom.

V najnovšom rozhovore pre noviny The New York Times Schröder obhajoval šéfa Kremľa, čo sa týka obvinení, že ruské sily páchajú na Ukrajine vojnové zločiny. Povel na masové zabíjanie podľa neho zrejme vydali nižšie postavení predstavitelia, a nie samotný Putin.

Predsedníčka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Saskia Eskenová vyzvala Schrödera, aby po takmer 60 rokoch vystúpil zo strany./agentury/

X X X

Prečo polícia prestala brať poslanca Borguľu za obeť vydierania a obvinila ho z podplácania?

Vyšetrovateľ tvrdí, že poslanec Martin Borguľa nebol pod hrozbou ťažkej ujmy. Nemali ho čím diskreditovať, lebo sám vypovedal, že sa ničoho nezákonného nedopustil. Požiadavku zaplatiť policajtovi peniaze mal vyriešiť inak.

Poslanec koaličnej strany Sme rodina Martin Borguľa sa v aktuálnej kauze okolo údajného 50-tisícového úplatku bráni, že bol obeťou vydierania a nerozumie, prečo je obvinený.

Borguľovo obvinenie z prečinu podplácania postavil vyšetrovateľ na tom, že cez sprostredkovateľov zaplatil 50-tisíc eur bývalému funkcionárovi Národnej jednotky finančnej polície Marianovi Kučerkovi (známemu z káuz Judáš aj zastaveného prípadu exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského).

Kučerka si mal peniaze sám vypýtať za to, že NAKA nebude riešiť trestné oznámenie, ktoré sa týkalo podozrenia z biznisu so zákazkami v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Za údajný úplatok mal okrem toho dosiahnuť, že to nebude mať negatívny dosah na osobu Borguľu a jeho politické postavenie.

Mimochodom, sprostredkovatelia majú tiež známe mená: Peter Petrov alias Tiger – svedok z veľkých káuz a obvinený policajnou inšpekciou z manipulácie svedkov a Rajmund Rovňánek – čerstvo obvinený v kauze so siskárom, u ktorého si mal zabezpečovať takpovedia krytie pred prípadným záujmom zo strany polície.

Borguľa: Chceli mi poslať domov kukláčov

Borguľa priznáva, že peniaze vyplatil – na tlačovej besede ale opísal odlišný dôvod, prečo ich od neho pýtali.

„Ja neviem, prečo za mnou prišli, prečo si vytipovali mňa,“ povedal a neskôr dodal „mne nebolo nič povedané. Bolo mi povedané, že existujú nejaké informácie a na základe tých informácii mi môžu robiť toto: my ti môžme vykopnúť dvere. My ťa môžeme medializovať. Tá medializácia sa nemala týkať Bratislavskej vodárenskej alebo akejkoľvek spoločnosti. Medializácia sa mala týkať toho, že by boli u mňa v dome kukláči: pozri, my ťa zničíme.“

Politik vraví, že peniaze zaplatil v obavách: žije v spoločnej domácnosti s matkou vo vyššom veku, má malé deti. Svojich blízkych teda chcel pred prípadnym zákrokom kukláčov ochrániť. Okrem toho v tom čase kandidoval za starostu bratislavského Starého Mesta, čo považoval za vyvrcholenia svojho pôsobenia v komunálnej politike a chcel sa sústrediť na kampaň.

Zo svedka-poškodeného je obvinený

Polícia naozaj spočiatku považovala Borguľu za svedka-poškodeného a takto ho aj najprv vypočúvala. Potom ale jeho úlohu v kauze začala vnímať inak. Podľa vyšetrovateľa totiž z dokazovania vyplynulo, že Borguľa nekonal pod hrozbou „inej ťažkej ujmy“, čiže nemohol byť zo strany Kučerku vydieraný.

Vyšetrovateľ v uznesení o obvinení používa množné číslo, lebo v ňom rieši aj obvinenie Petra Máčaja v inom, s Borguľom nesúvisiacom prípade. Aj Máčaj bol vo svojej kauze najprv ako vydieraný podnikateľ-svedok, teraz je obvinený z podplácania Kučerku.

„Uvedené osoby … nemohli byť zo strany obvineného Ing. Mariana Kučerku vydierané, ale konali za tým účelom, aby nebolo ohrozené ich súkromie ako aj verejné postavenie v spoločnosti a z tohto dôvodu odovzdali úplatky,“ uvádza sa v uznesení o obvinení.

Borguľa podľa názoru vyšetrovateľa radšej poskytol úplatok, ako by malo byť jeho meno a postavenie v spoločnosti poškodené, keďže pôsobil v politike a pohyboval sa vo verejnom prostredí.

Vyšetrovateľ: Dalo sa to riešiť inak

Policajt pripustil, že na jednej strane síce možno hovoriť o nejakej vyvolanej hrozbe trestného stíhania, ktoré by „teoreticky bolo možné považovať za inú ťažkú ujmu“.

Na druhej strane ale samotný Borguľa vo svojich výpovediach uvádzal, že si nebol vedomý nijakej protiprávnej činnosti, za ktorú by mohol alebo mal byť trestne stíhaný. V takom kontexte potom treba hodnotiť aj samotnú hrozbu – ťažká ujma teda nehrozila.

Borguľa sa ale mal dopustiť podplácania pod istou formou nátlaku zo strany Kučerku, čo aj podľa vyšetrovateľa možno považovať za poľahčujúcu okolnosť. „V žiadnom prípade však nie za okolnosť vylučujúcu protiprávnosť ich konania,“ poznamenal v uznesení.

Keďže Borguľa sa rozhodol vyplatiť peniaze a nepostupoval inak, tak to podľa vyšetrovateľa vylučuje možnosť považovať jeho konanie za krajnú núdzu alebo nutnú obranu. V uznesení mu aj napísal, ako by to po správnosti malo byť – nebezpečenstvu sa podľa neho dalo zabrániť aj inak.

„Napríklad oznámením požiadaviek adresovaných Rajmundom Rovňánkom, ktorých zdrojom mal byť Ing. Marian Kučerka, ako v tom čase vysoký funkcionár NJFP expozitúra Bratislava, polícii, prípadne, ak im nedôverovali, tak prokuratúre,“ uviedol v uznesení vyšetrovateľ.

Borguľa na tlačovke pripustil, že zvažoval ísť na políciu, keď ho sprostredkovateľ kontaktoval. „Ale na akú políciu, ktorá ma vydierala?“ Napokon teda peniaze vyplatil, aktuality.sk

X X X

Sme rodina sa postavila za obvineného poslanca Borguľu. Tvrdia, že bol vydieraný

Hnutie Sme rodina sa vyjadrilo k svojmu poslancovi Martinovi Borguľovi, ktorého obvinila NAKA z korupcie. Celé hnutie Sme rodina stojí za poslancom Martinom Borguľom, vyhlásil to šéf hnutia Boris Kollár.

Kollár spochybňoval návrat právneho štátu. Prirovnal to k prípadu Roberta Fica, ktorého zadržali na demonštrácii počas pandemických opatrení – teraz obvinili ich poslanca, aby sa to podľa neho „vyrovnalo“.

„Stále som v pozícii poškodeného a svedka, stále mi nebolo doručené obvinenie, viem sa vyjadrovať stále len hypoteticky,“ bránil sa Borguľa.

„Bolo to v roku 2018 vo vrcholiacej komunálnej kampani, kde som kandidoval na starostu bratislavského Starého mesta,“ vysvetľoval zákonodarca. Povedal, že pár mesiacov pred voľbami prišiel za ním sprostredkovateľ, ktorý mu oznámil, že mu „posielajú odkaz z vysokej polície“.

Pokračoval, že mu bolo povedané, že by bolo dobré, aby poslal 50-tisíc eur, lebo má byť na neho vyvíjaná mediálna antikampaň.

„Povedal mi, že budem medializovaný. Ale viac som sa obával, keď mi povedal, že mi nabehnú kukláči domov,“ uviedol.

Borguľa spomenul, že po vražde Jána Kuciaka odišiel zo Smeru a kandidoval ako nezávislý.

Poslanec uviedol, že v prípade výzvy bola prvá možnosť oznámiť to na políciu. Druhou možnosťou vraj bolo sťažovať sa do pôvodnej strany Smer-SD.

„No a mohol som zaplatiť a mať pokoj. Ja som sa rozhodol, že zaplatím, s veľkou nevôľou. Mal som strach,“ tvrdil. V žiadnom prípade to nebol úplatok, je to vydieranie, bráni sa Borguľa.

Poslanec tiež uviedol, že nátlak na neho nesúvisel s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, ale s tým, že boli u neho kukláči.

„To nebolo o tom, že máme na teba konkrétnu informáciu, ale že máme nejakú informáciu – hocijakú. Nevedel som, či to nie je ďalšia fáza ubližovania mi,“ povedal s poukázaním na to, že sa to stalo po jeho odchode zo Smeru.

„Martin Borguľa bol pred komunálnymi voľbami vydieraný, musel zaplatiť výpalné policajtom, potom spolupracoval pri objasnení a z ničoho nič sa z médií dozvedel, že je obvinený,“ vyjadril sa Borguľov poslanecký kolega Peter Pčolinský.

 Výzva Mikulcovi

Kollár sa vyjadril aj k odvolávaniu ministra vnútra v parlamente.

„Pán Mikulec je najviac odvolávaný minister. Sme v koalícii, máme nejaké zmluvy, ktoré nás viažu. Keby sme boli v opozícii, určite zahlasujeme za odvolanie. Máme ešte klub poobede, dohodneme sa tam,“ povedal.

Šéf parlamentu tiež reagoval na výzvy poslancov koalície, aby sa Borguľa vzdal poslaneckého mandátu.

„Vyzývam pána Mikulca, aby opustil post ministra vnútra,“ uzavrel.

Obvinenie z NAKA

Elitní vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry vinia bývalého smeráka Martina Borguľu, ktorý je aktuálne poslancom za stranu Sme rodina, z toho, že zaplatil úplatok vo výške 50-tisíc eur za to, aby na NAKA zamietli pod koberec jeho trestné stíhanie. Informoval o tom portál Zregionu.sk.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) mal v rámci minulotýždňovej akcie Inferno – 8. kruh obviniť aj poslanca Borguľu. Poslanec v utorok uviedol, že o obvinení nevedel.

Kollár v rovnaký deň avizoval, že poslanecký klub bude mať v tejto súvislosti v stredu tlačovú konferenciu.

Polícia pre TASR doplnila, že medzi obvinenými je aj poslanec NR SR. Meno však nekonkretizovala.

V rámci akcie Inferno – 8. kruh obvinil vyšetrovateľ dokopy päť fyzických a jednu právnickú osobu. Akcia podľa polície súvisela s dokumentovaním korupčnej trestnej činnosti. Viac informácií polícia podľa hovorcu prezídia Michala Slivku k prípadu neposkytuje, aktuality.sk

X X X

 EÚ začne voči Maďarsku právne konanie pre porušenie demokratických noriem

Európska komisia (EK) v stredu iniciovala proti Maďarsku doteraz nepoužitý právny postup, ktorý by mohol viesť k tomu, že vláda v Budapešti nebude mať prístup k finančným zdrojom EÚ pre porušenie demokratických noriem a zásad právneho štátu.

 O tejto problematike hovoril podpredseda Európskej komisie pre európsky spôsob života Margaritis Schinas počas stredajšieho tlačového brífingu. Podľa jeho slov eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn „dostal zelenú“ na zaslanie príslušného písomného oznámenia maďarskej vláde, čím sa spustí mechanizmus podmienenosti čerpania eurofondov naviazaný na dodržiavanie zásad právneho štátu.

Podľa tlačových agentúr AFP a Reuters by to mohlo viesť k pozastaveniu alebo obmedzeniu čerpania niektorých európskych fondov v dôsledku obáv exekutívy EÚ z regulácie verejného obstarávania v Maďarsku.

Pravidlá nového mechanizmu, ktorý podmieňuje čerpanie zdrojov z rozpočtu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, predpokladá niekoľko etáp viazaných na konkrétne časové lehoty, kým eurokomisia postúpiť celú záležitosť Rade EÚ pre účinné uplatnenie tohto mechanizmu.

Komisia musí najprv oznámiť dotknutému štátu porušenia, ku ktorým došlo. Uvedená krajina, v tomto prípade Maďarsko, má k dispozícii tri mesiace na poskytnutie vysvetlení. Exekutíva EÚ následne vykoná nové posúdenie, pričom dotknutý štát sa vyjadrí k primeranosti navrhnutých opatrení.

Nakoniec sa k slovu dostane Rada EÚ (ministri členských štátov), ktorá bude musieť rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. Celý tento právny postup môže trvať aj deväť mesiacov, aktuality.sk

X X X

Grécko pomôže Bulharsku so zásobovaním plynom

Grécko chce okrem toho zvýšiť kapacity svojich zásobníkov.

Grécko prisľúbilo Bulharsku podporu a pomoc so zásobovaním plynom. Ruský koncern Gazprom totiž oznámil, že zastavuje dodávky do Bulharska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis o tom v stredu telefonoval so svojím bulharským náprotivkom Kirilom Petkovom a diskutovali o rôznych možnostiach, uviedli grécke médiá. Bulharsko by sa napríklad mohlo rýchlejšie, než sa plánovalo, pripojiť k transjadranskému plynovodu TAP (Trans Adriatic Pipeline). Grécko chce okrem toho zvýšiť kapacity svojich zásobníkov.

Cez TAP sa od začiatku roka 2021 prepravuje plyn z Azerbajdžanu cez Turecko do Grécka a odtiaľ aj do Talianska. Aktuálne sa stavia vetva smerujúca do Bulharska a Rumunska, ktorá by sa mohla dokončiť už v júni.

Grécko by mohlo zvýšiť kapacity terminálu Revythousa v blízkosti Atén prostredníctvom plávajúcich zásobníkov. V prípade potreby by sa plyn prepravil cez grécku sieť do gréckeho mesta Komotini a odtiaľ do Bulharska, aktuality.sk

X X X

Štyria kozmonauti odštartovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu

Raketa americkej technologickej spoločnosti SpaceX s troma astronautmi amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a jednou kozmonautkou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v stredu odštartovala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Raketa vzlietla z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride o 9.52 h SELČ. Členmi posádky misie Crew-4 sú Američania Kjell Lindgren, Bob Hines a Jessica Watkinsová a tiež Talianka Samantha Cristoforettiová. Kozmonauti by sa mali dostať na ISS 17 hodín po štarte, pristátie je naplánované vo štvrtok o 2.15 h SELČ.

Posádka misie Crew-4 sa na ISS pripojí ku štvorici kozmonautov misie Crew-3, pre ktorých sa končí ich päťmesačný pobyt vo vesmíre, a taktiež k trom ruským kozmonautom.

Stovky vedeckých experimentov

Crew-4 má počas misie vykonať stovky vedeckých experimentov vrátane prebiehajúceho výskumu pestovania rastlín bez pôdy vo vesmíre. Ďalší výskum sa týka vývoja umelej ľudskej sietnice v prostredí mikrogravitácie, pri ktorej bude jednoduchšie nanášať na seba jednotlivé tenké vrstvy bielkovín. Táto technológia by sa mohla začať používať pri nahrádzaní poškodených fotoreceptorových buniek v očiach a prinavrátiť tak zrak miliónom ľudí trpiacim degeneratívnou chorobou sietnice, vysvetlila vedkyňa NASA Heidi Parrisová.

Len pred dvoma dňami sa vrátila na Zem posádka prvej plne súkromnej misie na ISS americkej spoločnosti SpaceX.

NASA od roku 2020 využíva na dopravu do vesmíru práve služby spoločnosti Elona Muska. V rokoch 2011 až 2020 astronauti NASA lietali do vesmíru v spolupráci s Ruskom na vesmírnych raketách Sojuz, aktuality.sk

X X X

Pri zrážke vetroňov v Malej Fatre zahynuli piloti z Litvy a Poľska, príčiny sa vyšetrujú

 Príčina zrážky zatiaľ nie je jasná.

TREBOSTOVO: Utorňajšiu zrážku dvoch bezmotorových lietadiel v okrese Martin neprežili obaja piloti. Jeden bol z Litvy, druhý z Poľska. Príčiny nehody stále vyšetruje polícia.

„Vyšetrovateľ policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedli v stredu žilinskí policajti.

Podľa informácií z Aeroklubu Prievidza sa vetrone zrazili nad lesným terénom v blízkosti vrchu Končiar v Lúčanskej časti pohoria Malej Fatry. Vďaka GPS súradniciam určili miesto dopadu obidvoch vetroňov.

Pátrania sa zúčastnila aj Letecká záchranná zdravotná služba s vrtuľníkom, ktorá spresnila GPS súradnice a zistila, že piloti z obidvoch vetroňov nejavili známky života.

„Zároveň prebiehala pátracia akcia po zemi v ťažko dostupnom teréne. Krátko pred šestnástou hodinou sa dostala jedna pátracia skupina k prvému vetroňu zachytenému v korunách stromov. Pilota tohto lietadla našli približne dvadsať metrov od neho bez známok života,“ informoval Michal Kypus z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Dodal, že krátko na to ďalšia pátracia skupina našla druhý vetroň vzdialený niekoľko sto metrov od miesta pádu prvého vetroňa. Pilot mal zranenia nezlučiteľné so životom. Zásah ukončili krátko pred polnocou, aktuality.sk

X X X

Kraj s investorom sa nevedeli dohodnúť, parnú elektráreň v Žiline chce mesto

Kraj na opravu Ciachovne nemá peniaze. Mesto sa nevzdáva myšlienky, že by z unikátnej pamiatky vznikol kultúrny priestor.

Žilinskí poslanci odsúhlasili zámer, aby mesto získalo do vlastníctva historickú budovu Ciachovne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Župa pamätihodnosť ponúkla mestu za jedno euro, súkromnému investorovi ju pred rokmi chcela predať za 577-tisíc eur.

Kraj ju môže chcieť späť

Návrh predložila poslankyňa Ľudmila Chodelková z poslaneckého klubu Iná Žilina s tým, že je materiál predrokovaný s mestom, ktoré o Ciachovňu má záujem a chce ju získať do trvalého vlastníctva.

„Žilinský samosprávny kraj má vypracovanú projektovú dokumentáciu a na jej základe vydané právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Ciachovne. Kraj doteraz nenašiel finančné zdroje na tak rozsiahlu a pamiatkovo náročnú rekonštrukciu,” povedala Chodelková s tým, že budova je v zlom technickom stave a jej rekonštrukcia je pre jej záchranu nevyhnutná. Mesto chce preto budovu kúpiť, obnoviť ju a následne sprístupniť verejnosti.

Žilina chce na Ciachovňu požiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci nového programového obdobia 2021-2027, prípadne financovať rekonštrukciu z vlastných zdrojov. Ak mesto nezačne s prácami do konca roka 2024, kraj môže budovu žiadať späť do svojho vlastníctva.

Kultúrny priestor

Potenciál budovy chcel kraj využiť v prípade, že by Žilina získala titul Európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2026, o ktorý sa uchádzala. Titul by do regiónu priniesol aj investície na kultúru, župa v takom prípade rátala aj s využitím parnej elektrárne z roku 1908, ktorá bola dlhé roky nevyužitá.

 Chceli v nej rozšíriť aktivity Považskej galérie umenia a vytvoriť tam nové múzeum intermédií s výstavnými priestormi, knižnicou médií, priestormi pre workshopy a kultúrne akcie a malou permanentnou výstavou technickej histórie regiónu.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne dodal, že v mnohých projektoch, ktoré pripravili v rámci kandidatúry o titul európskeho hlavného mesta kultúry, chcú pokračovať aj napriek tomu, že titul nezískali. Záchrana Ciachovne je jedným z nich.

V Žiline zároveň začína projekt rekonštrukcie obytného súboru priestorov elektrární, ktoré tvoria okolie Ciachovne. Keďže sa na odkúpení parnej elektrárne investor projektu so župou nedohodol, zodpovednosť za objekt chcelo prevziať mesto.

Nenápadná v strede mesta

Ciachovňa sa nachádza blízko centra mesta, neďaleko Hlinkového námestia. V jej blízkosti je aj Považská galéria, s ktorou chcel kraj parnú elektráreň prepojiť. Vôkol Ciachovne je postavený takzvaný mestský blok Elektrárne, z ktorého administratívna budova je tiež vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Projektoval ju významný architekt František Eduard Bednárik, ktorý spoločne s Ferdinandom Čapkom vypracovali projekt železničnej stanice v Žiline, či žilinského mestského divadla. Čapka okrem toho navrhol tržnicu, bulvár či Dom odborov. Architekti spoločne prispeli k tomu, ako mesto vyzerá.

Keď sa v roku 2014 elektrárne sťahovali do nových priestorov, mestský blok s dvoma národnými kultúrnymi pamiatkami zostali na predaj. Župa dostala objekt Ciachovne od elektrární za symbolické euro rovnako, ako ho dnes ponúka mestu.

Mestský blok Elektrárne, spoločne s administratívnou budobou Elektrární, kúpil zasa investor Istrofinal. Záujem mal aj o budovu Ciachovne, so župou sa však nedohodli, problémom bola cena.

Žilinský samosprávny kraj kupoval Ciachovňu za predsedníctva Juraja Blanára (SMER-SD) a podobne, ako dnes mesto, mal vtedy kraj predstavu, že sa na jej rokonštrukciu bude uchádzať o prostriedky z externých zdrojov, prípadne bude hľadať financie vo vlastnom rozpočte.

Chcú vrátiť život

V súčasnosti v okolí Ciachovne už prebieha projekt revitalizácie mestského bloku Elektrárne investora Istrofinal. Ambiciózna revitalizácia ráta s využitím národnej kultúrnej pamiatky administratívnej budovy Elektrární a pri pretváraní objektov v centre mesta na multifunkčné centrum spolupracuje aj s Krajským pamiatkovým úradom Žilina.

Chceme, aby národná kultúrna pamiatka Elektrárne žila intenzívnym spoločenským životom. Súčasťou tohto zámeru obnovy je adaptácia administratívnej budovy na nové využitie,” tlmočí o svojom zámere investor.

Súčasťou projektu majú byť podzemné garáže či prestavba budov tak, aby v nich vznikli mezonetové byty. V areáli mestského bloku by mali vzniknúť aj kancelárie, bistrá či kaviarne. Investor chce do lokality v centre mesta vrátiť život, zároveň chce prepojiť históriu lokality s moderným mestským bývaním budúcnosti.

Na tom, čo sa stane s Ciachovňou, ktorá je v strede revitalizovaného bloku, sa momentálne budú dohadovať kraj s mestom, aktuality.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.