Posluchač Deutschlandfunk navrhl zabití Zelenského, skončí válka na Ukrajině. Fiala, koalice, poškodily kraje. Žádné euro v ČR, výhodná koruna. Herečka Vašáryová 75 let, Fialu kritizovala za cestu na Ukrajinu

Německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk odvysílala vyjádření posluchače, který navrhl zabít Zelenského jako krok k ukončení války na Ukrajině. O případu informoval list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Ukončit válku na Ukrajině je celkem jednoduché. Zatkněte Zelenského a jeho gang zločinců, jeho genocidní gang, rozsekejte ho zaživa a usekněte mu hlavu,“ řekl posluchač do vysílání.

Nejednalo o živý telefonický rozhovor se studiem, ale o prohlášení nahrané předem na záznamník. Deutschlandfunk vysílá názory svých posluchačů každé pondělí. Rozhlas uvedl, že jeho redaktoři poslouchají záznamy před jejich odvysíláním a vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, server vasevec.cz

X X X

ZMĚNÍ  SE   POLITICKÉ  VEDENÍ   V  ANGLII  POD   NOVÝM  KRÁLEM?

Ve Velké Británii se schyluje k politickému zemětřesení…

To zemětřesení se ovšem připravuje dlouhodobě. Což je dáno jednak nepříliš úspěšnou politikou vládních konzervativců a naopak rozumnou, racionální a klidnou opoziční politikou labouristické strany.

Labour Party (LP) v prohrála minulé parlamentní volby s konzervativci v podstatě nevídaným rozdílem (33% LP vs. 45% konzervativci). LP prohrála i ve svých tradičních dělnických baštách na severu Anglie. Za minulého vedení LP J. Corbyna se tato strana posunula poněkud více doleva. A volby v anglosaských zemích se nevyhrávají z krajních pozic. Ať už z krajní pravice či krajní levice.

Dnes už více než tři roky působící vůdce labouristické strany Keir Starmer je politikem centristickým, který má tendenci spojovat jak rozdílná křídla ve své straně, tak, jak se zdá, i britskou společnost. Všechny průzkumy z poslední doby nasvědčují tomu, že volby do Dolní sněmovny v Británii vyhraje – pokud se nestane něco velice nepředvídaného – velikým rozdílem právě labouristická strana.

V jednom z těchto průzkumů, který byl zpracován pro britský list The Mail on Sunday, je vidět obrovské rozdíly ve volebních preferencích obou hlavních britských politických stran. V tabulce v příloze pro zajímavost uvádím jak výsledky posledního průzkumu provedeného pro The Mail on Sunday 17. – 21. 8. v porovnání s čísly získanými průzkumem stejnou agenturou ve dnech 9. – 11. 8. Přitom rozdíly za jedinou dekádu měsíce jsou poměrně značné, a to prakticky u všech významných politických stran Velké Británie. Tím nemyslím jen labouristy a konzervativce, ale také liberální demokraty, Zelené a Skotskou národní stranu.

Labouristé, pokud by se volby konaly nyní, by zvítězili s obrovskou převahou a získali by zdrcující většinu mandátů v Dolní sněmovně. Je ale potřeba si uvědomit základní rozdíl v systému voleb do parlamentu u nás a v Británii. Volby poslanců v Británii probíhají v jednomandátových volebních obvodech a vítězí kandidát, který dostane nejvíce hlasů, což nemusí být vždy absolutní většina.

Nízké volební preference Skotské národní strany mohou trochu klamat. Tato nacionalistická nebo spíše nacionálně-levicová strana je schopna ve Skotsku získat několik desítek poslaneckých mandátů.

Samozřejmě do voleb, které mohou být vypsány v krajním termínu, až na konci ledna 2025, zbývá poměrně dlouhá doba. Výhodou premiéra je, že si může načasovat termín voleb podle svého uvážení v politicky nejvhodnější chvíli pro svou vlastní stranu.

Ještě k termínu voleb do sněmovny. Je velmi pravděpodobné, že volby proběhnou v průběhu příštího roku. Vůbec bych to nepovažoval za něco výjimečného v politické a ústavní praxi Británie, pokud by volby do Dolní sněmovny nechal britský premiér (v tomto případě konzervativní premiér Sunak) vypsat už na jaře příštího roku.

V každém případě si britští labouristé budou činit oprávněné naděje nejen na velké volební vítězství, ale také na získání bezpečné parlamentní většiny. Ing. Jiří Paroubek, expremiér ČR, server vasevec.cz

X X X

Západ najednou lká nad osudem Prigožina…

Ze dne na noc přestal Západ proklínat Prigožina a začal Putina obviňovat z jeho likvidace. Není nic nevkusnějšího nad krokodýlími slzami Západu nad úmrtím Prigožina. Od připojení Krymu k Rusku, od postupného vytlačování francouzských kolonizačních snah v Africe, od mohutného vzepjetí jeho žoldnéřů na Ukrajině, až do momentu pravděpodobného (nikoliv zcela jistého úmrtí) udělal západ kouzelný mohutný veleobrat.

Tytam jsou zapomenuty četné sankce na něho i jeho bojovníky, kdy přiváděl k zoufalství Macrona i Evropskou unii, ale i samotnou USA. Chtěli ho stůj co stůj zlikvidovat, protože nesporně výrazně pomáhal zájmům Ruska na bojišti jak na Ukrajině, tak i v Africe. Když dokonce i Zelenskyj i Biden ihned začali obviňovat Putina z jeho úmrtí a pomalu jej začali vydávat za oběť Putinova režimu, směšnost a drzost jejich počínání nemohla být větší…

Bůhví, jak to všechno bylo a je. Pokud skutečně je po smrti rukou svých nepřátel (a nezapomínejme, že Rusové vidí v jeho úmrtí prsty Západu i Ukrajiny), i přes závažné chyby se zasloužil v očích svých krajanů významně o Rusko.

Asi tak… JUDr. Jiří Vyvadil, server vasevec.cz

X X X

Obec není podnikatel. Má jiný smysl, než dosahovat zisku, konstatoval Nejvyšší soud

Veškeré námitky deklarované v dovolání obžaloba uplatnila již v předcházejících stadiích trestního řízení, uvedl Nejvyšší soud (NS) v písemném odůvodnění usnesení, kterým odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce Igora Stříže ve věci prodeje 18 pozemků radními ve Frýdku-Místku. Nejvyšší státní zástupce svým dovoláním podle NS brojil rozhodnutí soudů a „setrval na původní právní kvalifikaci bez ohledu na dílčí odlišná skutková zjištění v řízení před soudy nižších stupňů, která ve svém dovolání poněkud pomíjel“. Argumenty Igora Stříže se podle soudců neustále točí okolo ekonomické nevýhodnosti prodeje. Ta ale v daném případu nemůže být jediným kritériem.
Kauza prodeje osmnácti pozemků z roku 2009, která znamenala trestní stíhání radních magistrátu ve Frýdku-Místku definitivně končí. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího státního zástupce a 5. srpna 2023 zveřejnil i písemné odůvodnění usnesení. „Řada žalobních tvrzení obsažených v popisu skutku v žalobním petitu se totiž v řízení před soudy nižších stupňů neprokázala, popřípadě byla dokonce zcela vyvrácena.

Zejména bylo jednoznačně vyvráceno původní žalobní tvrzení, že obvinění radní záměrně zastupitelům zamlčeli existenci znaleckého posudku s odlišnou cenou za metr čtvereční prodávaných pozemků, což mimochodem bylo zjevným důvodem, proč státní zástupce žaloval výlučně radní a nikoli všechny zastupitele, kteří hlasovali pro prodej pozemků za danou nižší cenu,“ uvedl NS. Důvodné se podle usnesení jeví i námitky a argumentace obviněných, že obec není podnikatelem zaměřeným na dosažení zisku a má jiný smysl a účel, kterým je především uspokojování potřeb občanů obce, včetně potřeb bydlení.

Obvinění měli ve věci 5 Tdo 33/2023 dopustit jako členové zastupitelstva města při rozhodování o prodeji osmnácti parcel ve vlastnictví města určených ke stavbě rodinných domů. Město mělo podle obžaloby příjít o více než 14,5 milionu korun. Soudy prvního stupně ale dvakrát rozhodly, že obžalovaní nic nezákonného neudělali. „Obvinění bylo nepravdivé, se všemi nepříjemnými důsledky v politickém, občanském a soukromém životě,“ uvedl už dříve tehdejší starosta Michal Pobucký (ČSSD). Napodruhé rozhodnutí akceptoval i odvolací soud.

Žalobci trvali na tom, že se skupina dopustila zneužití pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku. „Rozhodování o prodeji pozemků za cenu, která byla nižší než obvyklá a dosažitelná cena v daném čase a místě, bylo způsobilé vést ke vzniku škody na majetku města,“ stálo v dovolání. Podle Stříže provedených důkazů a na základě výsledků dokazování uzavřeného skutkového stavu lze v jednání obviněných shledat úmysl spáchat žalovanou trestnou činnost. Stříž nesouhlasil ani se závěrem, že v kauze šlo maximálně o nevědomou nedbalost. Radní podle něj věděli, že pozemky prodávají pod cenou, a že tak porušují zákon o obcích.

Stříž se také v dovolání domáhal posouzení jednání obviněných jako jednočinného souběhu dvou úmyslných trestných činů, a sice zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 tr. zák. a porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 tr. zák. „K tomu je možno doplnit, že v případě prvně uvedeného trestného činu musí pachatel navíc jednat s úmyslem způsobit jinému škodu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a v případě tzv. nevěrné správy se musí úmysl vztahovat jak na porušení povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek, tak i na způsobení škody na něm,“ uvedl Nejvyšší soud, ceskajustice.cz

X X X

TURISTA  NĚMECKA  SEXUÁLNĚ  NEUSPOKOJEN  NA  MENORCE

Německý turista neuspěl se žalobou kvůli neuspokojivému sexu na Menorce

Německý turista neuspěl se žalobou na cestovní kancelář kvůli neuspokojivému sexu v hotelu na Menorce. O neobvyklé soudní při tento týden informovala španělská stanice Cuatro. Turista tvrdil, že mu sexuální život na dovolené zkazil hotel, když mu místo manželské postele připravil dvě oddělená lůžka.

Svou argumentací však německý soud nepřesvědčil. „Soud se s otázkou vypořádal brilantně a s humorem,“ řekl stanici advokát Agustín Martínez, který se s případem seznámil. Podle soudu hlavní problém nespočíval v lůžku, ale v nedostatečné představivosti daného turisty. Ten mohl provozovat sex na jedné posteli nebo obě lůžka spojit. Podle advokáta by obdobná žaloba neměla šanci na úspěch ani ve Španělsku.

Baleárské ostrovy, pod které Menorca spadá, patří k oblíbeným destinacím německých turistů, kterých před pandemií covidu-19 na toto souostroví přijelo zhruba 4,5 milionu za rok.

x x x

FIALA   A  KOALICE   POŠKODILY  KRAJE

HEJTMANKA   STŘEDOČESKÉHO  KRAJE  PECKOVÁ  PODÁ  STÍŽNOST  ÚS

Vláda kvůli balíčku hodila kraje přes palubu, říká hejtmanka za STAN. Chystá ústavní stížnost  Podmínka za znásilnění a zneužití šesti chlapců? Exces bez trvalých následků, vysvětlil soudce

Vláda hodila kraje v zájmu schválení konsolidačního balíčku přes palubu. Přitom se na ně mohla v krizích spolehnout, teď, když potřebujeme pomoct, tak jsme vyřazeni. V pořadu 360° na CNN Prima NEWS to uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (za STAN). Kritizovala tak fakt, že ke změně v rozpočtovém určení daní pro kraje v rámci úsporného balíčku nedojde. Obdobně se vyjádřil i její kolega, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (SOCDEM). Naopak hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) je za rozhodnutí rád. Pecková vzkázala, že se nevzdá – její úřad chystá podklady pro ústavní stížnost. V čem se hejtmani neshodnou?

Mezi kraji panuje rozdílný pohled na věc. „Stávající rozdělení daní je pro kraje nespravedlivé,“ zdůraznila Pecková. Právě z toho důvodu doufala, že dojde ke změně. „To, co se krajům udělalo, hodnotím velmi negativně. V konsolidačním balíčku se mohlo změnit rozpočtové určení daní pro kraje. Považuji to za obrovskou příležitost, kterou vyjednávací tým – potažmo vláda – promarnil,“ pokračovala hejtmanka. Doplnila, že hnutí STAN se rozhodlo tuto změnu podpořit, další koaliční strany však nesouhlasily: „Takže to bude návrh, který nepůjde dál.“

Osobně však snahu o změnu nevzdá. „Jako Středočeský kraj připravujeme podklady pro podání ústavní stížnosti, protože se domníváme, že současné, stávající rozdělení daní je pro kraje prostě nespravedlivé. To je jedna cesta. Jako hnutí STAN pak máme několik aktivit, na nichž budeme v rámci změny rozpočtového určení pracovat mimo konsolidační balíček,“ avizovala Pecková. To, že však k této změně nedošlo v rámci vládního opatření, vnímá jako „hození krajů přes palubu v zájmu schválení konsolidačního balíčku“.

„Musím říct, že mě to velmi zklamalo, protože v okamžiku, kdy byla jakákoliv krize – covidová, ukrajinská – tak kraje byly vždycky ty, na které se vláda a stát mohly spolehnout. V okamžiku, kdy my potřebujeme změnu, tak v zájmu schválení konsolidačního balíčku jsme byli hozeni přes palubu – a byli jsme z toho vyřazeni,“ dodala.

Umělý spor mezi hejtmany
Některým krajům ale současné nastavení vyhovuje a nechtějí ho měnit. Podle hejtmana Netolického se vytvořil umělý spor mezi jednotlivými regionálními lídry a samosprávami. „Stát alibista řekl: ‚Dohodněte se mezi sebou a až se dohodnete, tak přijďte za námi, a my vám to teda schválíme.‘ Nyní ale nastal problém, kdy stát najednou nemá peníze, aby se do systému dalo více financí,“ konstatoval. I Pardubický kraj bude bojovat za to, aby se rozpočtové určení daní pro kraje změnilo.

X X X

Stejná renta pro prezidenta, méně papírování u dohodářů. Jak se změnil konsolidační balíček?
Upozornil, že systém přerozdělování peněz je už dvě dekády starý. „Jsme kraj, který měl alespoň v počátcích – tedy před 20 lety – nastaveny nějaké parametry, které už dnes zdaleka neodpovídají. V našem případě bylo rozpočtové určení daní podhodnoceno po celou dobu. Takže po celou dobu dostáváme míň peněz než srovnatelné kraje v okolí,“ vysvětlil situaci Pardubického kraje. Zdůraznil, že pokud si „někdo myslí, že tato nespravedlnost bude fungovat dál, tak ne“.

Právě kritéria z roku 2005 vidí mnozí lídři krajů jako problém. Mezi nimi je též Pecková. „Ze státního rozpočtu dostávají určitou část peněz obce, určitou část velká města a pak je zde rozpočtové určení daní krajů. Zatímco u rozpočtového určení obcí se kritéria každý rok přepočítávají podle dat ze statistického úřadu a dalších dat, která se reportují každý rok, tak u krajů přepočet není. Částka a kritéria zamrzla v roce 2005 a od té doby se nezměnila,“ vysvětlila.

Netolický také upozornil, že se blíží leckde změna ve vedení hejtmanství. „Příští rok jsou krajské volby, a to se týká dalších politických reprezentací. Nemám argument na to, když mi lidé oprávněně říkají, že máme rozbité silnice víc než v jiném kraj. Co jim mám říkat? Že jsou méněcenní?“ ptal se Netolický.

Změna značila i ztrátu
Naopak hejtman Ústeckého kraje Schiller patří k těm, kteří si na současný systém nestěžují. Je rád, že rozpočtové určení daní v konsolidačním balíčku není, současné nastavení mu vyhovuje. „Udělal jsem pro to maximum, aby tam nebylo, protože náš kraj by to výrazně poškodilo. Odklonili jsme se od toho, kde nikdo neměl být poškozen, a to se nám nepovedlo,“ uvedl.

Pokud by podle něj aktuální pravidla zůstala – nedošlo k úpravě rozdělení daně nikoliv podle procent, ale podle jasných ukazatelů a následnému navýšení – tak se podle něj stane to, že některé kraje budou mít o půl miliardy více v rozpočtu a jiné – jako Ústecký – naopak přijdou o stamiliony.

„Což si dovolit nemůžeme, protože jsme největší poskytovatel lůžkové zdravotnické péče, máme obrovské sociální služby, takže ty peníze by nám tam výrazně chyběly,“ doplnil.

X X X

DR.  SOKOL,  ŠLACHTA:  MINISTR  VNITRA  RAKUŠAN  NEMLUVÍ  PRAVDU

Rakušan nemluvil pravdu. Policie národnost pachatelů zveřejnit může, řekli Šlachta a Sokol
Podmínka za znásilnění a zneužití šesti chlapců? Exces bez trvalých následků, vysvětlil soudce

Jelínek: Fiala může dát desítky žlutých karet, ale Blažka neodvolá. Vzpomněl kmotrovskou ODS  Tvrdé drogy, násilí a nevěra. Známí popsali mrazivé okolnosti vraždy ženy na pražském Žižkově

Je strašné, když je na věnci napsaná maminka: Štěpánová, Hřebejk a další se loučili s Kalinou

Hana Zagorová byla vrbou, vždy dobře poradila, říká Peterková. Znaly se téměř 60 let
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se mýlí, když tvrdí, že zákon zakazuje zveřejňovat národnost pachatele. Takové ustanovení tam explicitně není, píše se v něm o identitě pachatele, uvedl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS advokát Tomáš Sokol. Následně připomněl, že existuje i výjimka, kdy může být zveřejněna i identita. Bývalý elitní policista Robert Šlachta (Přísaha) k tomu dodal, že jako strážce zákona národnost pachatele zveřejňoval. Vyzval k větší otevřenosti, aby se předcházelo spekulacím.

„Ministr Rakušan necitoval jeden paragraf, který v pořadu Partie použil, úplně přesně. Zakazuje zveřejnit identitu pachatele trestného činu, nikoliv národnost. To slovo tam explicitně není. Navíc o několik řádků dál v dalším ustanovení, je výjimka, že může být zveřejněna i identita, je-li to ve veřejném zájmu. Míněno v případě, kdy jde o politika nebo osobu veřejně činnou. Nedá se říci, že by národnost a její zveřejnění bylo výslovně zakázáno,“ upřesnil Sokol.

Přesto přiznal, že tento fakt může být za jistých okolností vnímán tak, že by zveřejnění národnosti mohlo nějakým způsobem vést k odhalení totožnosti. Šlachta se naopak vrátil do minulosti. „Když jsem byl ještě policista, tak to u nás bylo opačně – národnost jsme zveřejňovali. Když se dělaly tiskové zprávy, tak byly uvedeny iniciály a národnost. Víte sami, že se stejně během několika hodin informace dostane ven,“ konstatoval bývalý elitní policista.

V aktuální situaci, kdy společností otřáslo znásilnění a pokus o vraždu 15leté dívky v Plzni cizincem, podle Šlachty „bohužel dochází k tomu, že se informace zbytečně zjišťují a nafukují“. „Myslím, že čím více je otevřenosti, čím více otevřeně komunikujeme, tak je to mnohem lepší. Zabráníme spekulacím a zbytečným dezinformacím,“ vybízel Šlachta.

Podle Sokola má Šlachta do určité míry pravdu. „V těchto případech se informace, kdo to ‚zaručeně byl‘, šíří rychlostí stepního požáru. Je otázka, jestli má nějaký smysl to takto utajovat. V tomto případě to asi lze skutečně považovat za jakýsi mimořádný případ do té míry, že by bylo řečeno: ‚Ano, byl to Ukrajinec.‘ No a co,“ dodal advokát.

X X X

PŘI  PRODEJI  ZBOŽÍ  V  ČR  DIVOKÝ  ZÁPAD

Soběstačnost Česka? Řetězce tu mají Divoký západ. Jinde jsou chytřejší, říká europoslanec. U potravinových položek, ve kterých nejsme soběstační, musí spotřebitelé vytáhnout víc peněz z peněženek, řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS europoslanec Martin Hlaváček (ANO). Obchodní řetězce u nás podle něj mají Divoký západ. Například do Polska prý dodávají stejná jablka za nižší ceny.

U položek, které jsme schopni produkovat, je dopad na inflaci zcela jiný, řekl v pořadu 360° na CNN Prima NEWS europoslanec Hlaváček. „U položek, kde nemáme dostatečnou produkci, musí naši spotřebitelé vytáhnout kvůli obchodním řetězcům stále víc peněz ze svých peněženek,“ popsal.

Problémem je podle něj způsob, jakým se u nás rozdělují dotace. „Chytřejší země ten balík peněz z Evropy rozdělují tam, kde potraviny produkují, zatímco naše vláda spíše upřednostňuje zemědělce a producenty, kteří žádné potraviny neprodukují,“ uvedl Hlaváček s tím, že se pak nesmíme divit, že tu obchodní řetězce mají v podstatě Divoký západ.

Čeští spotřebitelé podle něj domácí produkci preferují. „Je ale otázka za kolik. Proč jsou v Polsku jablka stejnými řetězci dodávána za nižší ceny než u nás? Proč mohou mít marži, která je uspokojí, ale u nás musí být dvojnásobná? Máme vládu, která miluje obchodní řetězce, chová se k nim v rukavičkách,“ sdělil Hlaváček s tím, že se zdá, že někdo úmyslně podkopává preferenci spotřebitelů proti českým producentům.

Předseda sněmovního zemědělského výboru Michal Kučera (TOP 09) vedle toho ale podotkl, že řetězce se pouze chovají tržně. „Obchodní řetězce jsou soukromé firmy, chovají se tržně. S vládou nemají nic společného,“ zdůraznil.

X X X

PRO  ČR  KREJČÍŘ   STÁLE  UPRCHLÝ

Pro nás je Krejčíř stále uprchlý, vysvětlil soud, proč zamítl žádost o nový proces.

Pražský městský soud zamítl žádost Krejčíře o nové soudní řízení v Česku provedené v jeho přítomnosti. Justice ho totiž stále považuje za uprchlého. Krejčíř si odpykává dlouholetý trest v Jihoafrické republice za obchodování s drogami a pokus o vraždu. V Česku dostal souhrnný trest 15 let vězení, mimo jiné za pokus o vytunelování státního podniku Čepro.

„Návrh odsouzeného Radovana Krejčíře na zrušení pravomocných rozsudků byl zamítnut, neboť okolnosti rozhodné pro posouzení trvání důvodů pro vedení trestního řízení proti odsouzenému jakožto proti uprchlému se nikterak nezměnily,“ uvedla mluvčí pražského městského soudu Štěpánka Tykalová.

„Důvody pro vedení trestního řízení proti odsouzenému jako proti uprchlému soud spatřuje zejména v tom, že stávající situace odsouzeného, kdy se nachází ve výkonu trestu v Jihoafrické republice, je důsledkem jeho původního záměru, a tedy záměru vyhýbat se trestnímu řízení vedenému proti jeho osobě v České republice pobytem v cizině,“ vysvětlila.

Nové řízení nebude. Pražský městský soud zamítl žádost Krejčíře o nový proces

„Přestože je současný pobyt odsouzeného znám, tento – vzhledem k tomu, že se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody v JAR – není dostupný pro orgány činné v trestním řízení v ČR. Proces jeho vydání není v současné době ani zdaleka uzavřen, a nelze tak v dohledné době očekávat vydání odsouzeného do ČR k výkonu zdejším soudem pravomocně uloženého trestu odnětí svobody,“ doplnila.

Soud o Krejčířově žádosti rozhodl na konci července na neveřejném zasedání. Pokud by Krejčíř se svým požadavkem uspěl, dosavadní český pravomocný odsuzující verdikt by se zrušil a český soud by musel provést nové hlavní líčení.

Krejčíře začaly české úřady na přelomu tisíciletí stíhat kvůli hospodářské trestné činnosti. Na to, že usiluje o otevření svých českých kauz, upozornil v polovině července deník Právo. Napsal, že podnikatel se chce u českého soudu bránit osobně.

U uložení patnáctiletého trestu z roku 2018 přítomen nebyl. V roce 2005 totiž před policejním vyšetřováním uprchl z Česka. V Jihoafrické republice žije od roku 2007, od té doby také Česko usiluje o mužovo vydání. Za mřížemi v JAR je Krejčíř od listopadu 2013, a to na 35 let. V Africe čelí i několika dalším obviněním.

Patnáctiletý souhrnný trest zahrnuje vedle pokusu o vytunelování Čepra také přípravu vraždy celníka, řízení organizovaného zločineckého gangu a padělání peněz i směnek a také dřívější odsouzení za půlmiliardový daňový únik, podvody, zpronevěru a další činy.

X X X

Z Britského muzea se ztrácely artefakty. Jeho ředitel po skandálu rezignoval

Šéf Britského muzea Hartwig Fischer rezignoval na svou funkci po skandálu s údajnými krádežemi v muzejních sbírkách. Mezi předměty, které zmizely ze sbírek jedné z nejvýznamnějších muzejních institucí na světě, jsou i artefakty staré několik tisíc let. Podle odcházejícího ředitele je situace v muzeu mimořádně vážná. Informují o tom britská média.

První varování, že artefakty z muzea mizí, dostala instituce již v roce 2021. „Je jasné, že jsme nereagovali tak, jak jsme měli,“ uvedl v prohlášení Fischer, který měl původně ve funkci zůstat do konce příštího roku. Podle něj jeho setrvání by nepřispělo k vyřešení problémů. „Odpovědnost za selhání musí v konečném důsledku nést vedení,“ dodal.

Šéf výboru, který Britské muzeum řídí, a bývalý ministr financí George Osborne uvedli, že vedení muzea ředitelovu rezignaci řeší. Podle něj jde o čestnou reakci na dění v posledních dnech. „Muzeum si z událostí musí vzít ponaučení a obnovit důvěru veřejnosti,“ dodal Osborne.

Německý historik umění Fischer, který byl prvním cizincem v čele Britského muzea, čelil velkému tlaku poté, co média v polovině srpna informovala o zmizení či poškození mnoha muzejních artefaktů.

Za vyloupení drážďanské klenotnice si pětice pachatelů odsedí až šest let
Minulý týden Britské muzeum oznámilo, že dalo výpověď jednomu kurátorovi poté, co zjistilo, že tisíce artefaktů ze sbírek zmizelo či bylo poničeno. Šlo o předměty z období od 15. století před naším letopočtem do 19. století. Většinu odcizených, zmizelých či poškozených předmětů představují podle muzea drobné kousky uložené v depozitáři, sloužily k výzkumu a nebyly v poslední době vystavovány, poznamenala agentura AFP.

Podle některých informací se artefakty mimo jiné objevily na platformě pro on-line prodej Ebay. Londýnská policie uvedla, že v souvislosti s děním v Britském muzeu vyslechla jednoho muže, nikoho však zatím nestíhá.

X X X

Na soutoku Moravy a Dyje bude CHKO, proces kritizují spolky i majitelé pozemků.

Lokalita soutoku řek Moravy a Dyje v nejjižnější části jižní Moravy by se už v příštím roce mohla stát chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Dneškem začal proces jejího vyhlášení, ministerstvo životního prostředí začne sbírat připomínky. Po 90 dnech je začne vyhodnocovat, CHKO následně musí vyhlásit vláda.

Vznikem CHKO Soutok se završí desetiletí trvající snahy o komplexnější ochranu lužních lesů, které jsou v českém i středoevropském měřítku unikátní.

„Začínáme vyhlašovací proces, kterému předcházely stovky jednání. CHKO znamená opravdu systémový přístup k ochraně přírody a krajiny, aby hodnotné věci zůstaly zachovány pro naše děti a vnoučata, a zároveň to nejde proti zájmu turistického ruchu. Naopak jej dokáže podpořit a usměrnit takovým způsobem, aby turistický ruch mohl fungovat,“ řekl dnes novinářům ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Celková výměra budoucí chráněné oblasti je 127 kilometrů čtverečních a kromě nejjižnějšího cípu jižní Moravy zahrnuje návrh také oblast kolem Moravy k Hodonínu a také podél Dyje severně od Břeclavi k Novým Mlýnům, což je podstatná část Lednicko-valtického areálu. Vymezení CHKO je navržené tak, že do území nejsou zahrnuta žádná města ani obce.

Území je k větší ochraně podle Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) navrhováno už 75 let. Až nyní se podle ní podařilo najít shodu. Do aktuálního návrhu zahrnuli pracovníci AOPK požadavky obcí, spolků či majitelů pozemků. Předjednávací fáze skončila v červnu.

Vyhlášení procesu vítají ekologické organizace, které dlouhodobě upozorňují, že z území mohou zmizet staré porosty i desítky vzácných druhů rostlin a živočichů. Podle Hnutí Duha je stávající návrh nadějným kompromisem.

„Zřízení chráněné krajinné oblasti zajistí jasnou a přehlednou správu území. Přinese příležitosti financovat revitalizační projekty nebo způsoby hospodaření šetrnější k přírodě. Ochrana přírody Moravské Amazonie bude také pojistkou před potenciálními destruktivními stavebními či jinými projekty, jež by zdejší krajinu devastovaly,“ uvedlo hnutí.

Kritika kvůli rychlosti i nekomunikaci
Správní rada Biosférické rezervace Dolní Morava, jejíž území kopíruje zamýšlený rozsah CHKO, kritizuje postup ministerstva hlavně z pohledu rychlosti prováděných kroků.

„S ní je spojený enormní tlak na všechny zainteresované subjekty, což se nám jeví jako nepřijatelné, zvláště pak s ohledem na rozsah a dopad plánovaného zásahu do režimu krajiny, u něhož je reálně velmi omezená možnost jakýchkoli pozdějších změn,“ řekl ředitel společnosti Jan Vybíral.

Jedním ze spolků, které kritizují plán vzniku CHKO, jsou místní rybáři. „Nám by její vyhlášení zkomplikovalo práci a chov v rybnících. V takto chráněném území se nesmí vysazovat nepůvodní druhy ryb, například amur,“ vysvětlil pro MF DNES jednatel lanžhotské pobočky Moravského rybářského svazu Libor Hrnčíř. Právě amura však v místě hojně produkují. Ministr Hladík dnes ujistil, že CHKO neznamená žádný zásah do rybaření nebo třeba do myslivosti.

V Moravské Amazonii se kácí, co máme chránit, vadí vědcům. Sepsali petici

Podle Hrnčíře jsou proti i myslivci, včelaři a další majitelé soukromých pozemků nebo revírů, jimž by vyhlášení stupně ochrany zasáhlo do vlastnických práv.

„Nejsme proti ochraně přírody, jenže s námi nikdo nekomunikuje. Zasílali jsme několik dotazů a ministerstvo ani Agentura ochrany přírody a krajiny nám od května nebyly schopné odpovědět. Chceme jednat, ale pokud s námi nekomunikují, tak s nimi prostě nemůžeme souhlasit,“ poznamenal Hrnčíř.

Ministerstvo se výtkám brání, upozorňuje, že se kvůli plánu na vznik CHKO uskutečnily v poslední době stovky jednání s obcemi, hospodáři a nejrůznějšími spolky v regionu. Na formátu ochrany celé lokality podle něj panuje mezi aktéry široká shoda.

V území soutoku se nachází největší komplex lužních lesů ve střední Evropě. Po jejich větší ochraně volají ochránci přírody několik desítek let. Pro svůj jedinečný přírodní charakter bývá oblast označována jako Moravská Amazonie. Mimo jiné jsou tam mohutné staré duby, kterých však podle vědců rychle ubývá.

X X X

Bojovali jsme proti fašistům. Lukašenko poslal Ukrajině přání k nezávislosti.

Běloruský prezident Alexander Lukašenko poblahopřál Ukrajincům k 32. výročí nezávislosti na Sovětském svazu. Podle něj si obě země zvolily nezávislé cesty vývoje, musí ale využít svého sousedství k ukončení nepřátelství. Podle Ukrajinců je jeho poselství cynické, Minsk je totiž nejbližším spojencem Moskvy, která zahájila válku na Ukrajině.

„Mnoho generací Bělorusů a Ukrajinců žilo po staletích v harmonii a respektu. Zakládali rodiny a vychovávali děti, společně statečně bojovali proti fašismu a utvářeli společný stát v prvních poválečných pětiletkách,“ napsal Lukašenko Ukrajincům, kteří nyní bojují proti Rusku. To invazi odůvodňuje snahou o „denacifikaci země“. Nepodložená obvinění Kyjeva jako „neonacistického režimu“ v minulosti vynášel i Lukašenko.

Bělorusko i Ukrajina v roce 1922 podepsaly smlouvu o vytvoření Svazu sovětských socialistických republik (SSSR), kde navzdory proklamacím o rovnosti všech členských republik Rusko mělo jasnou vůdčí úlohu. Během druhé světové války byly okupovány nacistickým Německem, po jejím konci Moskva tam obnovila svůj vliv.

Podle Lukašenka Ukrajinci i Bělorusové „sdílí společné charakteristické rysy, jako jsou pracovitost, píle, úcta k starším a tradice“. Tyto společné vlastnosti obyvatele obou států „dodnes“ sjednocují, dodává.

Po rozpadu SSSR Ukrajina i Bělorusko získaly samostatnost. „Obě země si zvolily nezávislou cestu rozvoje a budování budoucnosti, pro kterou musíme vytvořit bezpečné příležitosti k důstojnému soužití celého regionu,“ podotýká běloruský prezident.

„Musíme využít hodnoty našeho sousedství k ukončení konfrontace,“ vyzývá Lukašenko s tím, běloruská strana je „připravena pro to udělat vše potřebné a ještě více“. „Věřím, že to dokážeme.“

Ukrajina zanikne, jestli nezastaví ofenzivu, řekl Lukašenko. Pohrozil jadernými zbraněmi. Ukrajinská média považují poselství „posledního evropského diktátora“, jak se Lukašenkovi přezdívá, za „cynické“. Poukazují, že Minsk je jedním z největších spojenců Moskvy, která zpochybňuje ukrajinskou samostatnost. Podle Ukrajinců Rusko vede proti nim imperialistickou, „genocidní“ válku.

Lukašenko se dlouhodobě vyjadřuje negativně vůči Ukrajině. Prohlásil například, že Rusko a Bělorusko měly vyřešit „ukrajinskou otázku“ už v roce 2014. Připustil, aby ruská vojska vpadla v únoru loňského roku na sever Ukrajiny z běloruského území. Rusové z běloruského území též odpalovali rakety na ukrajinská města.

Minulý rok Lukašenko Ukrajině přál „mírumilovné nebe, toleranci, kuráž, sílu a úspěch“ a tvrdil, že „současný spor“ nenaruší „upřímně dobré vztahy mezi lidmi obou zemí“. „Lukašenko skutečně věří, že si svět nevšimne jeho účasti na zločinech proti Ukrajině. Proto nám cynicky přeje ‚mírové nebe‘, zatímco na nás nechává dopadat smrtící rakety,“ reagoval na přání poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak. Jako cynické označili zdravici i zástupci běloruské opozice.

Ukrajina si 24. srpna připomněla Den nezávislosti. Letošní oslavy se už podruhé nesly ve stínu války. Zelenskyj při těch čtvrtečních uvedl, že Ukrajinci nyní za nezávislost znovu bojují, poděkoval všem, kteří se na něm podílí.

X X X

Legionella řádí na jihovýchodě Polska. Po nákaze tam zemřelo již sedm lidí.

Již sedm obětí se nakazilo bakterií legionella v Rzeszówě na jihovýchodě Polska. Šířením nákazy se zabývá krizový štáb a hygienici pátrají po jejím zdroji, který zatím zůstává neznámý. Možnou příčinou je městská vodovodní síť. Výsledky testů, které odborníci provedli městském vodovodním systému, mají být známy v pondělí.

Šíření nákazy vyšetřuje i kontrarozvědka ABW, která prověřuje, zda nejde o úmyslný zásah do vodovodního systému, napsala agentura Reuters.

Pověřenec polské vlády pro bezpečnost informačního prostoru Stanislaw Žaryn označil vyšetřování ABW za rutinní postup. Přesto je podle něj třeba prověřit různé scénáře, včetně vyloučení možného zapojení Ruska. Rádio RMF informovalo, že příslušníci ABW zatím nenašli nic, co by nasvědčovalo sabotáži.

„V současné době evidujeme sedm úmrtí lidí s potvrzenou infekcí Legionella pneumophila a doprovodnými onemocněními,“ uvedl v prohlášení zdravotnický inspektorát v Rzeszówě. „Úmrtí se týkají čtyř mužů a tří žen ve věku 64 až 95 let,“ dodal úřad s poznámkou, že šest lidí bylo obyvateli Rzeszówa a jeden člověk pocházel z okolního regionu.

O den dříve polské úřady informovaly o pěti obětech nemoci. Oproti čtvrtečním informacím také stoupl počet lidí, kteří byli kvůli nákaze hospitalizováni, zatímco v předešlém dni úřady informovaly o 76 pacientech s legionellou v nemocnicích, dnes informují 113 hospitalizovaných.

Bakterie legionelly mohou vyvolat zápal plic (legionářskou nemoc), případně onemocnění podobné chřipce (pontiackou horečku). Mohou se vyskytovat ve vodě nebo ve vlhké půdě. Přenáší se mimo jiné klimatizací, vodovodními sítěmi, vzduchotechnikou. Lidé se nakazí především vdechováním kontaminovaného aerosolu, přenos z člověka na člověka nebyl prokázán.

Média už dříve informovala, že se úřady chystají o víkendu preventivně vydezinfikovat vodovodní síť.

x X X

EXPERTI:   ŽÁDNÉ  EURO  V  ČR,  KORUNA  SE  VŠEM  VYPLÁCÍ,  JE  LEVNĚJŠÍ

EURO  NECHCE  ANI  ANGLIE

ČR se koruna vyplácí. S eurem by byla inflace daleko vyšší, shodli se ekonomové

V pořadu Zprávy Plus na CNN Prima NEWS to řekl hlavní ekonom skupiny Roklen Pavel Peterka. V situaci rostoucí inflace se Česku podle něj vyplatilo mít vlastní měnovou politiku v rámci centrální banky. S tím naprosto souhlasí i ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník.

Evropská centrální banka podle Peterky začala s utahováním měnové politiky, a tedy s bojem proti inflaci, s velkým zpožděním. „Musela totiž při svém rozhodování zohlednit situaci například na jihu Evropy, kde jsou velmi zadlužené státy jako Itálie či Španělsko,“ uvedl Peterka s tím, že se zvyšováním úrokových sazeb začala Evropská centrální banka (ECB) později než Česká národní banka (ČNB).

Pracovníci benefity potřebují, odmítá zdanění Samek. Někde škrtat musíme, řekl Křeček
Ani zemím, které platí eurem, se totiž dle Peterky inflace nevyhnula. „Měnová politika ECB výrazně víc reflektuje potřeby Německa a Francie než zemí na kraji Evropy, což by byla i Český republika,“ zhodnotil Peterka a dodal, že se Česku v boji s vysokou inflací velmi vyplatila existence vlastní měnové politiky prostřednictvím ČNB a míra inflace je tak u nás nižší, než kdybychom byli v eurozóně.

S tímto názorem souhlasí i Zahradník, podle kterého měla na odlišnost výše inflace v různých státech EU vliv i strukturální připravenost ekonomik čelit šokům, které vypukly nárůstem cen zemního plynu. „Následně se tyto šoky přesunuly do energetických komodit a potom ovlivnily i ostatní ekonomická odvětví,“ konstatoval Zahradník s tím, že příčinou vysoké inflace v Česku je i energetická náročnost naší ekonomiky.

Benefity bez zvýhodnění
Téměř každý zaměstnanec v České republice pobírá podle Peterky nějaký typ benefitu a zrušením jejich daňového zvýhodnění by je podle šéfa odborů Josefa Středuly přestalo poskytovat až 90 procent firem.

Jiný pohled na věc však poskytl ekonom. „Ať už se bavíme o stravenkách nebo kartách na sport či dovolenou. Zaměstnanec si tyto věci může bez problému pořídit ze své mzdy a nevidím příliš mnoho důvodů, proč tyto benefity daňově zvýhodňovat,“ uvedl Peterka a dodal, že na druhou stranu jsou výzkumy, které ukazují, že věci jako stravenky například pomáhají zlepšovat stravovací návyky zaměstnanců.

Rovněž dle Zahradníka by si měli lidé záležitosti, jako jsou fitness centra, platit ze své mzdy sami. „Benefity začínají být paralelní mzdou, která je daňově zvýhodněna. Vedle řádné mzdy máte v podstatě ještě další kartu s dalšími prostředky, které můžete s daňovým zvýhodněním použít, a to považuji v současné době za příliš velký rozmar,“ uzavřel expert s dodatkem, že nikdo nebrání úspěšným firmám, aby tento typ benefitů ze svého zisku poskytovali svým zaměstnancům (a to i bez daňového zvýhodnění/.

X X X

MĚSTSKÉ  SLAVNOSTI  V  PROTIVÍNĚ  NA  JIHU  ČECH  S  KLUSEM,  LANGEROVOU  A  DALŠÍMI  UMĚLCI

Protivín rozezní Langerová, Klus, Mňága a Žďorp či Vypsaná fixa

Tradičně mimořádně atraktivní hudební program čeká v sobotu 26. srpna návštěvníky letošních 16. Městských slavností protivínských.  Na Masarykově náměstí odehrají v rámci hlavní scény své koncerty mimo jiné Aneta Langerová, Tomáš Klus či kapely Mňága a Žďorp, Ready Kirken nebo Vypsaná fixa. Ta také oficiální část slavností o půlnoci ukončí. Vstup na slavnosti je v jejich plném rozsahu bezplatný.

Akce, která je nejvýznamnější událostí svého druhu ve městě na řece Blanici, vrcholem zdejší hlavní letní turistické sezóny, rozlučkou s prázdninami i součástí Oranžového roku v okolí Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ, nabídne bohatý celodenní kulturní program všem věkovým kategoriím návštěvníků.

„Hlavní scéna nabídne vedle hvězd domácího hudebního nebe také Neobyčejné představení Nomadic a ohňovou show v podání skupiny Blackout Paradox, Cimbálovou muziku Gromba, vystoupení kouzelníka a iluzionisty Pavla Dolejška, historickou a westernovou show s bičem v podání mistra světa z roku 2003 Pavla Votápky, vystopení skupiny For Body Písek nebo exhibici klubu Taehan – Taekwondo Protivín,“ uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Protivín Sylva Karfíková.

Hlavní scéna 16. Městských slavností protivínských bude tradičně umístěna na už zmíněném Masarykově náměstí, které bude centrem celé akce. Druhá, vedlejší scéna, pak v proluce mezi poštou a farou.

„Malé návštěvníky určitě potěší představení Sněhurka v podání divadla Kamarádi Brno, Mikulovy pohádky Divadla ELF, škola kouzel Pavla Dolejška, workshopy Loučíme se s prázdninami nebo Těšíme se do školky a školy, tvořivé a herní dílničky, projížďky na koních či loďkách po Blanici, stejně jako nafukovací skluzavka a atrakce LezeTo – lezecká boulderingová stěna, protáčecí hrazda, lanový park a podobně,“ poznamenala Karfíková.

Přístupné budou památník i Kaplanka

Starosta Protivína Jaromír Hlaváč v této souvislosti poznamenal, že v rámci slavností bude veřejnosti zdarma přístupný Památník města Protivína i bývalá Kaplanka, zrekonstruovaný objekt přiléhající k farnímu kostelu sv. Alžběty, jehož součástí je městské infocentrum. Na nádvoří kaplanky návštěvníky čeká „Dvorek plný řemesel“ věnovaný tradiční práci kovářů, tkalců a sedlářů. Součástí bude i keramický workshop. Přímo v Kaplance bude k vidění výstava obrazů „Nevidím jediný rozumný důvod …“ a výstava fotografií „Písecko a Šumava okem Milana Hanuse“. V 15 a 17 hodin bude možné absolvovat komentovanou prohlídku Kaplanky s osobním výkladem protivínského starosty.

„Chceme, aby se lidé ve městě bavili, protože možnosti nejen sportovního, ale i kulturního a společenského vyžití k životu v moderním městě neodmyslitelně patří. Městské slavnosti ovšem svým programovým rozsahem jednoznačně vévodí čtveřici nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších veřejných akcí v Protivíně. K nim vedle slavností patří také Svatoanenská pouť, rozsvěcení vánočního stromu a novoroční ohňostroj, na který přijíždějí lidé z celých jižních a středních Čech,“ zdůraznil starosta.

__________________________________________________________________________

Protivín leží na řece Blanici, na hlavním dopravním tahu z Písku do Českých Budějovic mezi Pískem a Vodňany. Město s bezmála pěti tisíci obyvateli vzniklo zhruba v polovině 13. století jako podhradí královského hradu, o 200 let později přestavěného na renesanční zámek s kostelem sv. Alžběty Portugalské. Součástí města Protivín jsou místní části Chvaletice, Krč, Maletice, Milenovice, Myšenec, Selibov, Těšínov a Záboří. Protivín proslavil místní pivovar z roku 1598 vařící pivo pod značkou Platan. Jaromír Hlaváč, starosta

X X X

ŠANTOVKA PŘIPRAVILA OSLAVY NAROZENIN PRO CELOU OLOMOUC. PŘÍŠTÍ SOBOTU POBAVÍ DĚTI I RODIČE

Astronaut, kosmická loď, osmdesátimetrová vyhlídka, cirkus, kouzelníci, graffiti… Až bude za týden slavit desáté narozeniny Galerie Šantovka, bude to oslava velkolepá, především ale společná pro co nejvíce Olomoučanů i návštěvníků města. To hlavní se také proto odehraje v sobotu 2. září na mnoha místech Smetanových sadů. Dobrá zpráva pro rodiče: oslava se nabízí i jako fajn zakončení letních prázdnin, protože nabídne spoustu zajímavého i zábavného pro děti. Vstup je zdarma.

Program na sobotu 2. září byl sestaven tak, aby zaujal bez nadsázky celé rodiny a lidi všech generací. Od 10 do 19 hodin tady bude v šesti hlavních zónách a na mnoha dalších místech vládnout promyšleně namixovaný koktejl zábavy, adrenalinu, kulturních i gastronomických zážitků i nových vědomostí. Jak lze dosáhnout toho, aby jedna oslava zahrnovala tolik atributů? Stačí výčet jednotlivých zón a jejich lákadel.

Malé i velké příznivce špičkových technologií potěší Future & science zóna se skutečným astronautem a s modelem vesmírné lodi v nadživotní velikosti, pro nadšence tu bude připravena i virtuální realita a simulátor stavu beztíže. Sportovní a adrenalinová zóna má několik velkých lákadel. Největším bude určitě výlet do výšky 80 metrů na vyhlídkové plošině, přičemž třeba špice olomoucké radnice dosahuje výše 75 metrů. Výhled z plošiny bude jedinečný! Profíci předvedou adrenalinovou show na U-rampě, zájemci se mohou těšit na přehlídku sportovních klubů, oddílů a kroužků.

Nejen budoucí výtvarníky chce oslovit Art zóna s graffiti workshopy, kreativními koutky a malbou velkoformátového muralu v podání respektovaného streetartového francouzského tvůrce Vincenta Chigniera. Výhradně pro děti je pak určena speciální Dětská zóna se skákacími hrady, trampolínami, naučnou stezkou a pohádkovými maskoty. Sousední Hudební zóna nabídne návštěvníkům koncerty, na pódiu se představí třeba stále populárnější olomoucká Natálie Tichánková s kapelou, vystoupí dětská pěvecko-taneční skupina Lollipopz či zkušený kouzelník Jiří Hadaš. Těšit se můžete na představení Divadla Tramtarie a na populární Čiperky. Hudba bude znít i na různých busker-pointech v celém parku.

Šestici programově specializovaných částí parku doplňuje Cirkusový a divadelní point, kde kromě cirkusového šapitó nepřehlédnete akrobaty či představení na trampolínách, teeterboardech a chůdách, využít můžete školu žonglování a užijete si vrchol programu v podobě průvodu obřích loutek Oculus.

Po téhle velké party pro celé rodiny se centrum dění přesune na plochu před obchodní galerii. V 19 hodin zde vypukne DJ party, jejímž vrcholem bude vystoupení jednoho z nejlepších evropských dýdžejů Alle Farbena. Jeho hudební mix bude doplněn o laserovou a světelnou show. Před berlínskou hvězdou se představí domácí DJ Ludwig, Andrea Pomeje nebo MIO x JUNIOR.

X X X

České týmy potřebují zvládnout odvety evropských pohárů. Špatný koeficient může změnit formát ligy

Český fotbal má před sebou klíčový týden nové sezony. Pokud by totiž hráči Slavie, Sparty a Plzně uspěli v odvetách posledních předkol evropských pohárů, výrazně by tím domácí lize pomohli v mezinárodní konkurenci. Na vylepšení takzvaného národního koeficientu můžou mít lví podíl Západočeši, kteří ve čtvrtek v kvalifikaci Konferenční ligy porazili kazašskou Kostanaj.

Fotbalisté Plzně zvládli první zápas 4. předkola Evropské konferenční ligy v Kazachstánu 2:1. „Vítězství se počítá. Je za něj i nějaký ten bodík do koeficientu, což je pozitivní zpráva,“ řekl plzeňský trenér Miroslav Koubek o důležitosti výhry Západočechů v Kostanaji i pro národní koeficient.

Trenér Miroslav Koubek a Pavel Jahoda z Ligové fotbalové asociace mluví o českém koeficientu

Jeho fungování už zkušený kouč Viktorie naznačil. Jednotliví pohároví účastníci sbírají za výhry, remízy a postupy body do pořadí národů, takzvaného koeficientu. Konečné pořadí zemí se pak tvoří součtem posledních pěti sezon.

„Je to zase malá troška do mlýna českého fotbalu,“ doplnil Koubek. Ona malá troška do mlýna může českému fotbalu výrazně pomoct. Aktuálně je Česko v tabulce na 18. místě, a potřebuje poskočit do elitní patnáctky tak jako v minulém ročníku. Pozice v TOP 15 znamená, že z domácí nejvyšší soutěže projde do předkol evropských pohárů pět místo čtyř týmů.

X X X

Těžce se mi to kouše, ale jednou budu hrdý, komentuje trenér Slavie Trpišovský odchod Lingra

„Když se bude českým týmům dařit v evropských pohárech, bude větší zájem o českou ligu a o české hráče v zahraničí. Viděli jsme, že v poslední době odcházeli hráči jako Jurásek, Čvančara nebo Lingr. Do klubů přitečou peníze a posouvá to celý český fotbal dopředu,“ říká ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda, podle kterého je teď klíčový úspěch Plzně a její postup do skupiny Konferenční ligy.

České celky by pak mohly sbírat body do koeficientu ve třech. Sparťané a Slávisté už totiž ví, že na podzim budou hrát hlavní fázi některého z evropských pohárů. Mít díky koeficientu pět týmů v kvalifikaci evropských pohárů zároveň ovlivňuje i formát české ligy.

Ten je svou nadstavbovou částí dělaný právě pro pětici pohárových účastníků. Jejich menší počet snižuje atraktivitu nejvyšší soutěže. A domácí kluby to ví a na podzim budou právě o ligovém formátu jednat.

„V tomhle roce se bude debatovat o formátu české ligy. Ideální stav je, aby měl český fotbal v Evropě pět zástupců,“ dodává Pavel Jahoda.

Příští týden, který rozhodne o složení základních skupin mezinárodních soutěží, bude pro český fotbal klíčový. Pokud hráči Plzně projdou do hlavní fáze Konferenční ligy a Slávisté navíc vyřadí přímé koeficientové konkurenty – zástupce Ukrajiny z Luhansku – může prestiž domácí ligy výrazně stoupnout. V opačném případě vznikne nepříjemná situace, která může způsobit i změnu formátu české nejvyšší soutěže.

X X X

MUŽI ROKU  ČR,  VYHRÁL  KNOBLOCH  Z  HOSTIVICE  U  PRAHY

Mužem roku je třiadvacetiletý holistický poradce František Knobloch z Hostivice

Vítězem soutěže Muž roku 2023 student a holistický poradce František Knobloch (23) z Hostivice. Jako hlavní cenu dostane k zapůjčení automobil, zahraniční zájezd pro dva a další hodnotné ceny. Finálový večer proběhl v Náchodě, o titul bojovalo dvanáct mužů z celé republiky.

Muž roku 2023 František Knobloch studuje dvě vysoké školy, práva a přírodní vědy, konkrétně molekulární biologii a biochemii. Věnuje se také práci holistického poradce na soukromé klinice. Baví ho sport, v beach volejbalu získal i řadu medailí. Je také milovníkem lezení, boulderingu, plavání, tenisu, badmintonu a atletiky. Mezi jeho další velké koníčky patří hudba, hraje na kytaru a zpívá.

Druhá příčka v soutěži patří zubnímu lékaři Alexandrosovi Panayiovi (26) z Prahy, třetí místo obsadil administrativní pracovník Rostislav Procházka (22) ze Znojma.

Dvanáct finalistů zabojovalo o titul Muž roku v Náchodě v Městském divadle Dr. J. Čížka za účasti řady osobností. Slavnostní večer začal ve 20 hodin, moderovali ho Lenka Špillarová a Karel Voříšek. Finalisté se při módních přehlídkách předvedli v oblecích, volnočasovém oblečení i spodním prádle.

Na mezinárodních soutěžích, jako jsou Mister Global, Mister Universe, Man of the World, Man of the Year a dalších, budou Česko reprezentovat student Matteo Lucano, student Stefanos Panayi, podnikatel Jan Černohorský, fitness trenér Lukáš Kupkovič a manažer Jan Koželuh.

Čtenáři iDNES.cz zvolili jako Muže roku 2023 Stefanose Panayie (22), studenta z Prahy. V anketě hlasovalo celkem 8 057 lidí.

Muž roku 2023: František Knobloch

Vítěz obdržel řadu hodnotných cen, jako je zájezd do zahraničí či zapůjčení automobilu. Všech dvanáct finalistů dostalo mimo jiné spodní prádlo, šperky, oblečení, kosmetiku, dárkové vouchery nebo potravinové doplňky.

Během večera vystoupili například zpěváci Petr Kotvald, Jan Bendig, Marian Vojtko a zpěvačky Natálie Grossová, Heidi Janků, Leona Machálková, Jitka Zelenková a další.

Mezi patronkami jednotlivých soutěžících byly i herečka a modelka Barbora Mottlová, herečky Kateřina Macháčková a Veronika Žilková, moderátorka, cvičitelka aerobiku a instruktorka fitness Hanka Kynychová či rozhlasová a televizní moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová.

Podmínkou pro přihlášení se do soutěže Muž roku bylo mimo jiné české občanství a výška minimálně 175 centimetrů. Kritéria jsou dána podmínkami mezinárodních soutěží, kde vítězové reprezentují Českou republiku. Letos se podle prezidenta soutěže Davida Novotného přihlásilo více než 850 mužů.

Finalisté soutěže Muž roku 2023 na společném předfinálovém soustředění (červenec 2023)

FInalisté soutěže Muž roku 2023:

1. Jan Černohorský, podnikatel, 27 let, Nové Strašecí, 2. Matteo Lucano, student, 23 let, Kralupy nad Vltavou, 3. Alexandros Panayi, zubní lékař, 26 let, Praha, 4. Lukáš Kupkovič, fitness trenér, 22 let, Praha, 5. Jan Koželuh, řízení projektů ve stavebnictví, 33 let, Klatovy, 6. Jan Legát, hlavní stavbyvedoucí, 33 let, Praha, 7. Rostislav Procházka, administrativní pracovník, 22 let, Znojmo, 8. Tomáš Hruška, referent obchodního oddělení lesní techniky, 23 let, Benešov,, 9. Stefanos Panayi, student, 22 let, Praha, 10. Josef Jakab, mediální poradce, 26 let, Mělník, 11. Dominik Neoral, obchodní ředitel, 32 let, Kralice na Hané
12. František Knobloch, holistický poradce Elite Medical a student, 23 let, Hostivice.

X X X

HEREČKA  SR  VAŠÁRYOVÁ  JUBILEUM  75. LET

FIALU  A  DALŠI  POLITIKY  KRITIZOVALA  ZA  CESTU  NA  UKRAJINU

 Marketa Lazarová i Maryška z Postřižin. Magda Vášáryová slaví 75. narozeniny

Herecká hvězda, diplomatka a politička. To jsou tři profesní tváře Magdy Vášáryové, která 26. srpna slaví 75. narozeniny. Do filmového světa vstoupila jako patnáctiletá a opustila jej po sametové revoluci. Byla velvyslankyní v Rakousku a v Polsku, kandidovala na slovenskou prezidentku a 10 let byla poslankyní.

 Křest filmovým světem byl pro mladou dívku s přísnou výchovou očistcem. „Vláčeli mě sněhem, bahnem, pořád byla strašná zima…,“ vzpomínala Magda Vášáryová na středověké drama Marketa Lazarová, které patří mezi skvosty české kinematografie, a které herečku přes noc proslavil. Úspěch Markety Lazarové jí otevřel dveře k dalším rolím, kromě toho vystudovala sociologii na Komenského univerzitě v Bratislavě.

Celkem vytvořila na 30 filmových rolí (Radúz a Mahulena, Princ Bajaja, Rusalka), padesátku postav si zahrála v televizních snímcích a seriálech. Působila v Divadle Na korze, na Nové scéně a ve Slovenském národním divadle.

Jedním z nejzvláštnějších snímků, jaké kdy natočila, byl snímek Vtáčkovia, siroty a blázni z roku 1968. „Ten film šel okamžitě do trezoru, dvacet let nebylo možné jeho název vůbec vyslovit,“ řekla o filmu Juraje Jakubiska.

Dalším její ikonickou rolí byla paní sládková z Postřižin podle Bohumila Hrabala v režii Jiřího Menzela. Podle Vášáryové byl velmi náročný a některé scény prý zkoušeli i dvacetkrát. S Jaromírem Hanzlíkem absolvovala i slavnou nebezpečnou scénu na pivovarském komíně. „Vylezli jsme to dvakrát, nebo třikrát. Nejprve v džínách a pak naostro. Jediné, co si pamatuji, je pan Menzel, který si zakrýval oči a ptal se rozechvěným hlasem: Už jsou dole?“ prozradila.

V roce 1982 se uvažovalo obsazení Vášáryové do hlavní role slavné adaptace románu Sophiina volba, kterou nakonec ztvárnila Meryl Streepová, autor románu William Styron i režisér Alan Pakula ji pro roli velmi chtěli, producenti nakonec rozhodli jinak. Sama později odmítla roli v Koljovi (1996), kterou nakonec dostala Libuše Šafránková. A nabídky na filmování prý dostává dodnes. Je také držitelkou prestižní české divadelní Ceny Alfréda Radoka.

Naposledy se Vášáryová před kamerou objevila v roce 1990, kdy zároveň nastoupila na tři roky jako velvyslankyně ČSFR v Rakousku. V roce 1999 neúspěšně kandidovala na slovenskou prezidentku, v letech 2000–2005 působila jako velvyslankyně v Polsku. Nyní předsedá Správní radě nadace Via Cultura, kterou sama založila. Na podzim 2010 se také ucházela o funkci primátorky Bratislavy, skončila jako druhá ze tří kandidujících.

V době ruské invaze na Ukrajinu v březnu 2022 zkritizovala podpůrnou cestu slovinského, českého a polského premiéra do Kyjeva, přičemž polskému a slovinskému představiteli vytkla dřívější negativní postoje k EU. Uvedla, že jejich cestě do Kyjeva nerozumí, nazvala ji prapodivnou a obvinila je, že nutností své výjimečné ochrany zatížili policejní síly Ukrajiny a že blokovali vlaky s humanitární pomocí.

Vášáryová napsala několik knih a plynně ovládá vícero jazyků. Kromě češtiny hovoří německy, anglicky, rusky, francouzsky, polsky, srbsky a chorvatsky. Její maminka byla Němka, otec Slovák, dědeček Maďar a prapradědeček přišel z Itálie.

Sestra herečky Emílie Vášáryové se podruhé provdala za herce Milana Lasicu, který zemřel v červenci 2021. Mají spolu dcery Hanu a Žofii.

X X X

 KOLOTOČÁŘ  ZMLÁTIL  UKRAJINKY,  BYLY  OPILÉ?

 Ukrajinky zmlátil kolotočář. Jeho žena tvrdí, že konflikt vyvolaly opilé ženy.

 Ukrajinky zmlátil kolotočář. Jeho rodina tvrdí, že konflikt vyvolaly opilé ženy

Osmačtyřicetiletý Zdeněk H. z Prahy už dvacet let jezdí s kolotoči. Stejně jako celá jeho rodina „světských“ už po tři generace. Minulou neděli vyrazil s autodromem a dětským vláčkem do Plas na Plzeňsku. Slušně vydělal a večer balil. Namísto odjezdu se ale nepohodl s dvěma Ukrajinkami, které napadl a velmi surově zbil. Soud ho v pátek poslal do vazby.

Ženy tvrdí, že je zbil jen proto, že jsou Ukrajinky, rodina Zdeňka H. zase, že ženy byly opilé a vyvolávaly konflikty. Ať je pravda kdekoliv, plzeňský soud v pátek poslal muže do vazby. Za napadení žen mu hrozí až pětileté vězení.

„Zdeněk balil dětský vláček, který se složí a pak se nakládá na vozík. Vzal auto a jel pro něj. Na vozíku ale seděly Ukrajinky, byly opilé a odmítaly vstát a odejít. Měly víc konfliktů na pouti, ani na ostatní atrakce je už nikdo z kolegů nechtěl pouštět. Místo aby vstaly a on mohl vlek zapřáhnout, tak začaly nadávat. Jak to dopadlo, nechápeme, Zdeněk nikdy nebyl nějaký násilník či útočník, vždycky věci naopak uklidňoval,“ vypráví jeho příbuzný Václav B., majitel lunaparku Eden, který měl také na pouti v Plasích atrakce.

Policie pak případ odložila s tím, že šlo o sebevraždu a zmrzlinářka se zastřelila bubínkovým revolverem, i když lékaři ze záchranky této verzi moc nevěřili.

X X X

 LÉKY  Z  KOREJE  NEBUDOU,  FIALA  S  VÁLKEM  NIC  NEZAŘÍDILI

 Léky z Koreje? Zůstalo jen u slibu. Asijským firmám se dovoz do ČR nevyplatí.

 Léky z Koreje? Zůstalo u slibů. Asijským firmám se dovoz do Česka nevyplatí

Výpadky antibiotik i jiných léků trvají téměř rok. Zástupci vlády na jaře tvrdili, že je dodá Jižní Korea. Jenže asijské farmaceutické firmy by musely kvůli vyvážení léků do Česka investovat. Dovoz levných léků se jim nevyplatí, míní odborníci.

V mnoha lékárnách chybí obyčejný penicilin, který je nejvhodnější na streptokokovou angínu. Ministerstvo zdravotnictví už oznámilo, že na podzim zajistilo 300 tisíc balení tohoto léčiva. Jenže ne všichni věří, že ho konečně bude dostatek.

„Uvěřím, až budu mít penicilin ve svých lékárnách. Už týdny si ho nemůžu objednat,“ líčí šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

X X X

 Lukašenko: wagnerovci zůstávají u nás, Putin za smrtí Prigožina nestojí

Wagnerovci i po smrti svého vůdce Jevgenije Prigožina zůstanou v Bělorusku. „Bude jich tam až deset tisíc,“ řekl v pátek běloruský vůdce Alexandr Lukašenko. Jeho výroky se však jeví v rozporu s předchozími zprávami, že podle satelitních snímků poklesl počet stanů v táborech, které ruští žoldnéři v Bělorusku obývají. Podle Lukašenka za Prigožinovou smrtí není ruský prezident.

 Lukašenko míní, že Vladimir Putin nemůže stát za středeční leteckou katastrofou, při které zřejmě zahynul vůdce wagnerovců Jevgenij Prigožin a jeho pravá ruka Dmitrij Utkin. Běloruský prezident tvrdil, že Prigožina a Utkina varoval, ať si dávají pozor, ale Prigožin obavy o svůj život odmítl.

„Nedokážu říci, kdo to udělal. Ale znám Putina. Je to uvážlivý, velmi klidný a dokonce pomalý člověk při rozhodování i o méně komplikovaných problémech. Proto si nedokážu představit, že by to udělal Putin, že by to zavinil Putin. To je příliš hrubá, neprofesionální práce, kdyby už k tomu došlo. To na Putina nevypadá,“ řekl. Dodal, že Minsk je ve styku s Prigožinovými příbuznými a ti jsou přesvědčeni, že bez nejmenších pochybností Žeňa zahynul.

Tvrzení Západu, že Prigožin byl zabit na příkaz z Kremlu, i další podobné spekulace, jsou absolutní lži, prohlásil v pátek Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Běloruský prezident se pak vyjádřil i ke zmenšujícím se počtům wagnerovců na území jeho země.

„Wagner žil, Wagner žije a Wagner bude žít v Bělorusku, i kdyby se to někomu nelíbilo,“ řekl Lukašenko podle státní agentury Belta. „Ještě s Prigožinem jsme vybudovali systém, jak u nás Wagner bude rozmístěn. A pokud jde o ty satelitní snímky, že něco demontujeme, skládáme přebytečné stany, tolik jich není zapotřebí,“ prohlásil.

V Bělorusku podle něj zůstává jádro skupiny, ale někteří odjeli na dovolenou a jiní se rozhodli žít stranou. „Ale známe čísla telefonů, hesla… Během několika dnů tady všichni budou, až 10 tisíc lidí,“ prohlásil.

Momentálně podle Lukašenka není nezbytné, aby všichni zůstávali v Bělorusku, kam mají přijíždět ve stanoveném počtu na výcvik. „Pokud se Rusko rozhodne odsud vzít lidi ke střídání v Africe, tak prosím, nejsme proti,“ dodal a zdůraznil, že v Bělorusku bude tolik žoldnéřů, kolik bude zapotřebí. „Své sliby splníme, podmínky znají,“ řekl běloruský vůdce.

Tvrdil, že wagnerovci platí Minsku za veškeré poskytnuté služby, a to i za stany a za vodu, zatímco běloruští vojáci – zejména příslušníci vojsk ministerstva vnitra a speciálních sil – rádi přebírají bojové zkušenosti ruských žoldnéřů. A sám nemá pocit, že by seděl na sudu se střelným prachem, přestože žoldnéře provází kontroverzní pověst propuštěných trestanců.

 

 

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.