Souhlas se zpracováním osobních údajů.

1. UDĚLENÍ SOUHLASU

Tímto uděluji společnosti Capitol agency s.r.o.
Šmeralova 128/7 Praha-Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ: 625 84 561
Spisová značka: C 33688 vedená u rejstříkového soudu v Praze
, souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

 

2. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE – SPOLEČNOSTI Capitol agency s.r.o.

Capitol agency s.r.o.
Šmeralova 128/7 Praha-Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ: 625 84 561
Spisová značka: C 33688 vedená u rejstříkového soudu v Praze

(dále i je jen jako „Správce“)

 

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány za následujícím účelem:

A) Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na webu správce – v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budeme zpracovávat Vaše údaje výhradně za účelem Vašeho kontaktování a vyřízení odpovědi na Vaši zprávu.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:
a) jméno, příjmení
b) e-mailová adresa
c) telefonní číslo

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů je 1 měsíc od udělení souhlasu.

 

6. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

a) Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádným fyzickým nebo právnickým osobám, nebo jiným subjektům.

b) Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na webu správce – v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budeme zpracovávat Vaše údaje výhradně za účelem Vašeho kontaktování a vyřízení odpovědi na Vaši zprávu.

 

 

7. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.