V Praze stovky lidí protestovaly proti drahotě Fialy. Přes 16 milionů spřízněné firmě Šlachty

Několik stovek lidí se v sobotu odpoledne sešlo v centru Prahy na Václavském náměstí na protestu komunistů proti vládě. Té vyčítali zejména její současnou energetickou politiku nebo přístup ke konfliktu na Ukrajině a žádali její demisi. Dvouhodinová akce na Václavském náměstí, na kterou dohlížely desítky policistů, se obešla bez větších incidentů.

Tiskové oddělení pražské policie v sobotu večer uvedlo, že počet účastníků sobotní demonstrace policisté odhadli na několik stovek. Přesnější číslo policie k dispozici nemá.

Podle mediálního zástupce KSČM Romana Rouna přišlo demonstrovat až 1 000 lidí. „Podle našich odhadů se demonstrace i přes nepřízeň počasí účastnilo 800 až 1 000 lidí. Vyplývá to i z analýzy fotografií pořízených z pódia a video záznamů,“ sdělil Roun.

Protest, který pořádala pražská organizace KSČM, začal ve 14:00. Na pódiu pod sochou svatého Václava se při projevech vystřídali například předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, kandidát komunistů na prezidenta Josef Skála a další řečníci. Během dvouhodinového protestu vládu kritizovali zejména za její, podle nich nedostatečný postup při řešení současné energetické krize, nebo kvůli postoji k ruskému vpádu na Ukrajinu.

Hlavním motivem demonstrace byly skandované výzvy protestujících k demisi kabinetu. Účastníci akce si přinesli také desítky českých a komunistických vlajek. Po jejím skončení se postupně rozešli. Na akci dohlížely desítky policistů.

Demonstrace proti vládě se na Václavském náměstí uskutečnila rovněž před dvěma týdny. Tehdy se na místě sešlo podle policejních odhadů asi 70 000 lidí. Protest byl tehdy společnou akcí několika organizací, politických stran a lidí, kteří chtějí demisi vlády.

X X X

 Zeman se Schwarzenbergem uctili Masarykovu památku, zapálili lánskou vatru

Prezident Miloš Zeman v sobotu v Lánech na Kladensku zapálil Masarykovu vatru na počest 85. výročí úmrtí prvního československého prezidenta. Spolu se Zemanem přiložili louče k ohništi i čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, pražský arcibiskup Jan Graubner a středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Zeman se Schwarzenbergem zažehli oheň vsedě z vozíků. Všichni při tom zpívali oblíbenou píseň prvního prezidenta Ach synku, synku. Akci si nenechaly ujít davy lidí včetně rodin s malými dětmi, přihlížející ohniště zcela obklopili.

Zeman stejně jako Pecková poděkovali za dosavadní práci starostovi Lán Karlu Skleničkovi, který už křeslo neobhajuje. Prezident připomněl, že za několik dnů bude poprvé volit jako lánský občan v komunálních volbách. Uvedl, že dá hlas těm, kdo se zasloužili o Lány a za nimiž zůstala místo slov dobře vykonaná práce. „Nebudu volit, pokud je náhodou na kandidátce, toho člověka, který dnes zajišťoval ozvučení,“ dodal prezident v narážce na technické problémy se zvukem během proslovů.

Zeman, jemuž začátkem března končí mandát, také zopakoval, že se Skleničkou měl za deset let v prezidentské funkci pouze jeden spor, který se týkal výpusti potoka z parku lánského zámku. Konflikt byl podle prezidenta nakonec vyřešen a koryto upraveno.

Graubner připomněl, že Masaryk zastával heslo „nebát se, nelhat a nekrást“ a poděkoval místním za to, že udržují jeho památku. Na známé heslo prvního prezidenta poukázal i Schwarzenberg, podle něj se bohužel zúžilo na „nebát se krást“. To se však podle Schwarzenberga v poslední době napravilo přijetím ukrajinských uprchlíků, lidé tak podle něj převzali Masarykův odkaz.

Zapálení vatry předcházel pietní akt u Masarykova hrobu na lánském hřbitově. Vzpomínkové akce se zúčastnili také Graubner se Schwarzenbergem a Peckovou. Kolem Masarykova hrobu stáli během pietního aktu čtyři mladí dobrovolní hasiči s hořícími loučemi. „Stojíme u hrobu člověka, který celý život pravdu hledal,“ uvedl Graubner. I při této vzpomínce zazněla píseň Ach synku, synku.

Tradice zapalování Masarykovy vatry začala v roce 1935, kdy lánští dobrovolní hasiči navrhli, aby na počest Masarykových 85. narozenin po celé republice zazněly v 19:00 hasičské trubky a na tento signál ve všech obcích, kde fungují hasičské sbory, vzplály připravené Masarykovy vatry. Akce se opakovala do roku 1938, ale už v roce 1937 to bylo v den Masarykova pohřbu a o rok později přesně rok po jeho smrti, tedy 14. září. Poté se akce konala ještě mezi lety 1946 a 1948. Tradice byla obnovena v roce 2001.

Masaryk si Lány s tamním zámkem velmi oblíbil, později se staly místem jeho posledního odpočinku a hrob rodiny Masarykových byl symbolem československé demokracie i v dobách totality.

X X X

Účty Šlachtovy Přísahy. Přes 16 milionů spřízněné firmě a nevysvětlené peněžité dary

 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ukončil kontrolu hnutí Přísaha bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Róberta Šlachty. Na první pohled dopadla prověrka financování hnutí s relativně uspokojivým výsledkem, úřad má jisté výtky a několikrát zkonstatoval porušení zákona. Jisté ale dnes je, že úřad například nezkoumal, zda peněžité dary předané hnutí opravdu pocházely od zapsaných dárců. Jde o dary jednotlivců, blízkých Šlachtovi, kteří by dle informací zevnitř hnutí takovéto sumy do politiky věnovali ze svého jen stěží.

Hospodaření hnutí Přísaha prověřovali pracovníci Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí František Sivera, Vlastimil Závadský a Ivo Kousal. Protokol o kontrole byl vyhotoven v srpnu.

Kontrola byla zahájena dne 30. března. Třináctého dubna obdržel úřad prostřednictvím datové schránky od „kontrolované osoby“ podklady.

„Úřad posouzením předložených podkladů zjistil, že u některých bodů odpovědí nemají předložené podklady nezbytný rozsah a strukturu pro provedení objektivní kontroly. Z potřeby vyjasnit si postupy kontrolované osoby v průběhu volební kampaně a doplnění nejasných podkladů úřad odeslal dne 03. 05. 2022 kontrolované osobě Vyrozumění o pokračování kontroly, s datem uskutečnění osobního jednání dne 18. 05. 2022 v 9:30 hodin v sídle kontrolované osoby. Součástí byl i požadavek na předložení doplňujících podkladů,“ stojí v kontrolní zprávě.

Dopisem ze 3 května vyzval úřad k součinnosti Spolek NAPŘÍMO, z.s. jako povinnou osobu z důvodu objasnění výdajů spolku spojených s volební kampaní kontrolované osoby.

„Osmnáctého května dorazili kontroloři v sídle společnosti kontrolované osoby. Na místě byl proveden úřední záznam… …podepsaný a odsouhlasený vedoucím kontrolní skupiny a zástupcem kontrolované osoby, jehož součástí je i USB disk s částí požadovaných podkladů, které byla schopna kontrolovaná osoba shromáždit přímo na místě setkání… …Jelikož i při tomto setkání se nepodařilo shromáždit veškeré potřebné podklady pro provedení objektivní kontroly a stanovení závěrů, byla dána lhůta na doplnění a zaslání požadovaných podkladů uvedených v úředním záznamu ve stanovené lhůtě,“ lze se dále dočíst o nepříliš precizním vedení hospodaření hnutí expolicisty Šlachty.

Kontroloři nebyli spokojeni například s doložením nákladů na reklamu. Hnutí mělo doložit i právní důvod, na jehož základě byly přijaty určité částky na zvláštním účtu politického hnutí číslo: 2701968902/20102 (viz další fotografie).

„Doložte, jakým způsobem bylo s těmito příjmy naloženo,“ vyzval hnutí úřad.

Úřad také kontroloval finanční operace mezi hnutím a společností Šimway, která zajišťovala pro hnutí řadu aktivit. Jejím jednatelem je přítel místopředsedy hnutí Tomáše Sochra Petr Kahoun a společnost sídlí na adrese Sochra. V roce 2020 společnost se dvěma zaměstnanci, založená v roce 2019, podle účetní závěrky skončila se ziskem 19 tisíc korun a krátkodobým finančním majetkem 382 tisíc korun. O rok dříve skončila s nerozděleným ziskem minus 63 tisíc korun a krátkodobým finančním majetkem ve výši 45 tisíc korun.

„Fakticky ji řídí Tomáš Sochr,“ sdělil Ekonomickému deníku jeden ze zdrojů hnutí, který si přeje zůstat v anonymitě. Šimway Přísaze vyfakturovala 16 248 169,74 korun.

U posledních tří faktur označených „dle smlouvy“ hrazených 15.12.2021 po skončení volební kampaně, kontrolní orgán obdržel podrobnější rozpis s údaji o jednotlivých dílčích platbách v podobě tabulky v excelu. Dílčí položky byly s rozdílnými daty úhrad v rozpětí říjen 2020–listopad 2021.

„Je třeba konstatovat, že z pohledu transparentnosti není možné jednotlivé položky ověřit, zda a komu byly hrazeny. Souhrn částek v jednotlivých tabulkách byl ve všech případech nižší než výsledná částka na faktuře uvedená. Ze Smlouvy o zabezpečení a realizaci volební kampaně do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 uzavřené dne 08. 04. 2021… …vyplývá, že skutečné výdaje za služby hrazené společností ŠIMWAY s.r.o. budou zatíženy maximálně 3 % marží. Je však vnitřní věcí politického hnutí Přísaha, jakým způsobem kontrolovala dodržování smluvních závazků s poskytovateli služeb.

Z pohledu zahrnutých výdajů do zprávy o financování volební kampaně nelze tuto věc hodnotit. Při kontrole byl zjištěn zvláštní postup kontrolované osoby ve vztahu k úhradě volebních výdajů u výše uvedených tří faktur ´dle smlouvy o zajištění kampaně´, který z hlediska časového byl uskutečněn tak, že úhrada fakturovaná po ukončení volební kampaně zahrnuje spoustu dílčích výdajů, které ve skutečnosti probíhaly po celou dobu volební kampaně. Uvedeným postupem nedošlo k porušení volebního zákona, ale z hlediska transparentnosti a možnosti sledování výdajů spojených s volební kampaní v průběhu voleb na transparentním volebním účtu neměla veřejnost možnost výdaje průběžně sledovat,“ zkonstatoval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Úřad zaujaly také faktury, proplacené píáristům Zuzaně Gedeonové a Martinu Štěpanovskému. Nešlo o malé částky.

„U níže uvedených položek hrazených z provozního účtu, které souvisely s volební propagací kontrolované osoby, nebylo shledáno jejich zahrnutí do výdajů ve zprávě o financování volební kampaně,“ uvedl ve své zprávě úřad.

Faktury hnutí Přísaha za PR a marketing. Záviděli by je zaměstnanci v drtivé většině českého public relations. Foto: Jan Hrbáček

„Uvedené výdaje měly být součástí výdajů hrazených z volebního účtu a zahrnutých ve zprávě o financování volební kampaně. Jednalo se o marketingové služby, přípravu a strategii kampaně, zavedení značky politického hnutí (včetně tvorby loga), práci se sociálními sítěmi a správu webu, tvorbu tiskovin, billboardů, novin, apod… …Kontrolní orgán konstatuje, že v tomto bodě došlo k porušení volebního zákona, když výše uvedené výdaje na volební kampaň nebyly hrazeny z volebního účtu. Dále došlo k porušení volebního zákona, když tyto výdaje nebyly uvedeny ve zprávě o financování volební kampaně,“ zkonstatoval dále úřad.

Otazníky nad peněžitými dary

Ekonomický deník hovořil s několika členy hnutí a ti deník upozornili na peněžité dary. Ty ale Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí do hloubky nezkoumal.

„Podívejte se kolik dal hnutí Róbert Šlachta, 13 tisíc, podívejte se kolik dal hnutí místopředseda Tomáš Sochr, 1 850 korun. Jiní Šlachtovi blízcí pak dávali částky výrazně vyšší. Částky, které nedaly ani firmy, které hnutí obdarovávaly. Dali byste víc než sto tisíc korun ze svého nějakému politickému subjektu?“ upozornilo Ekonomický deník hned několik členů hnutí.

Róbert Šlachta, spisovatelka Bára Nesvadbová a pravá ruka někdejšího šéfa NCOZ a nynější muž na politickou práci Tomáš Sochr. Foto: facebookový profil Róberta Šlachty

Dvě stě deset tisíc korun pak hnutí věnovala společnost S-Typo Nenačovice, která obchoduje s loveckými potřebami. Jejími vlastníky jsou rodiče Tomáše Sochra Lubomír a Ladislava Sochrovi. Společnost přitom od roku 2013 nezveřejnila účetní závěrku, čímž porušuje zákon.

Zajímavé pak jsou v tomto kontextu také vysoké dary někdejší Šlachtovy sekretářky Jaroslavy Burianové (162 tisíc korun) či bývalého celníka Libora Žofky (200 tisíc korun).

Zdroje Ekonomického deníku upozorňují, že podobných zajímavých částek „zaplulo“ do hnutí vícero. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ale kontrolu přesto uzavřel s relativně uspokojivým výsledkem.

Úřad kontrolou mimo jiné zjistil, že neoznačením transakcí ve prospěch zvláštního účtu kontrolované osoby v případě tří dárců, mimo jiné S-Typo Nenačovice, došlo ze strany výše uvedených dárců k porušení zákona o sdružování.

„Úřad dne 24.06.2022 obdržel od kontrolované osoby k uvedenému dotazu toto vyjádření: ´Všechny 3 dary uvedené v tabulce si hnutí ponechalo. Pro dary paní Jany Vondráškové a S-Typo přikládáme darovací smlouvu do složky. U daru paní Vejvodovské darovací smlouva nebyla vyhotovena, protože částka je menší než 1 000,- CZK. Dar od S-Typo z 19. 05. 2021 byl vrácen 21. 05. 2022, protože chyběl v popisu platby účel platby a dárce tuto částku opět daroval 21. 05. 2022 s označením účelu platby dle zákona,“ napsal úřad.

Další problém pak shledal v údajích o zaměstnancích Přísahy. Těch měla Přísaha 5, ale do výroční zprávy jich uvedla 6.

„Kontrolní orgán konstatuje, že uvedením nesprávného údaje o počtu zaměstnanců politického hnutí za rok 2021 došlo k porušení zákona o sdružování,“ dodali kontroloři a podotkli: „V kapitole 4 byla popsána pochybení, která kontrolní orgán v průběhu kontroly zjistil. Jejich shrnutí a dopad do výše nákladů volební kampaně jsou uvedeny v následující tabulce.“

Předseda hnutí Róbert Šlachta s Ekonomickým deníkem nekomunikuje. Jan Hrbáček, Ekonomický deník, ceskajustice.cz

X X X

,Porušení suverenity‘. Cesta senátorů na Tchaj-wan podle čínské ambasády podrývá spolupráci s Českem

Aktuální cesta českých senátorů a zástupců ministerstev na Tchaj-wan podle čínské ambasády podrývá politické základy spolupráce České republiky a Číny. Velvyslanectví na svém webu uvedlo, že návštěva znamená zjevnou podporu separatistických sil a aktivit spojených s nezávislostí Tchaj-wanu. Tchaj-wan je demokratický stát, jehož nezávislost Čína neuznává. Čínský komunistický režim ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii.

Mise na Tchaj-wan je vedená předsedou senátního školského výboru Jiřím Drahošem (za STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podobným způsobem v minulosti čínská ambasáda odsoudila i další kontakty mezi českými a tchaj-wanskými zástupci včetně cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan a nedávné návštěvy předsedy tchajwanského parlamentu Jou Si-kchuna v Praze.

Součástí nynější delegace vedené předsedou senátního školského výboru Jiřím Drahošem (za STAN) jsou také náměstkyně ministra školství Radka Wildová, náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace Jana Havlíková či předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová.

Delegace má jednat o další spolupráci v epidemiologii a kybernetické bezpečnosti, vzdělávání nebo výzkumu a vývoje polovodičů.

Čína kvůli návštěvě Pelosiové na Tchaj-wanu přestane jednat s USA o klimatu, migraci a dalších tématech

 Nynější cestu čínská ambasáda odsoudila, znamená podle ní zjevnou podporu separatistických sil. „Takový akt je vážným porušením suverenity a teritoriální integrity Činy, významně porušuje základní normy mezinárodních vztahů a bilaterální politické závazky a podrývá politické základy spolupráce mezi Čínou a Českou republikou,“ uvedlo velvyslanectví.

S cestou vyjádřila Čína silnou nespokojenost, což už, jak uvedlo velvyslanectví, sdělila české straně. Užší kontakty s Tchaj-wanem nastartovala před dvěma lety senátní výprava v čele s Vystrčilem. Uskutečnila se přes hrozby a protesty Číny a nesouhlas Hradu či představitelů tehdejší vlády Andreje Babiše (ANO).

Česko letos v červenci navštívil předseda tchajwanského parlamentu Jou Si-kchun. I jeho přijetí vyvolalo protesty Číny, čeští představitelé kritiku odmítli mimo jiné s tím, že Česká republika je suverénním státem.

Silnou reakci Číny vzbudila v srpnu návštěva předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu.

Čína spustila sérii rozsáhlých vojenských cvičení, oznámila sankce na Pelosiovou a její blízké či úmysl ukončit spolupráci s USA v řadě oblastí včetně klimatu.

X X X

Žalobce Bodlák není sám. Zeman v minulosti odmítl jmenovat několik funkcionářů

 Státní zástupce Marek Bodlák se soudcem nestane, prezident Miloš Zeman ho odmítl jmenovat. Není to poprvé, co se postavil proti návrhu na jmenování do funkce. Nejznámější je jeho spor ohledně nejmenování profesorů. Jeho předchůdce Václav Klaus zase odmítl jmenovat mladé soudce.

Velvyslanci

– Do prvních sporů s ústavními činiteli ohledně obsazování funkcí se prezident Zeman dostal už krátce po převzetí úřadu v březnu 2013, když s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) nemohli najít shodu na jménech velvyslanců. Zeman prosazoval na ambasádu v Bratislavě manželku exprezidenta Livii Klausovou a do Moskvy tehdejšího europoslance za KSČM Vladimíra Remka. Spor zablokoval jmenování ambasadorů i v jiných zemích a nakonec skončil až v létě 2013 po jmenování vlády Jiřího Rusnoka, za které oba Zemanovy návrhy prošly.

Tři profesoři

– Od jara 2013 se také ostře sleduje procedura jmenování profesorů, Zeman tehdy dlouho odmítal jmenovat literárního historika Martina C. Putnu. Vadilo mu jeho veřejné vystupování. Následkem sporu a neúspěšné snahy o změnu zákona je současná praxe, kdy na rozdíl od dřívějška profesorům od roku 2015 dekrety nepředává hlava státu, ale šéf resortu školství. V květnu 2015 pak Zeman odmítl jmenovat trojici profesorů, včetně tehdejšího šéfa Národní galerie Jiřího Fajta. Kauza trvá dodnes. Univerzita Karlova v únoru 2019 podala k soudu dvě správní žaloby, podle kterých prezident porušil pravidla pro jmenování profesorů a zasáhl do akademických svobod. Soud už předloni pravomocně rozhodl, že nejmenování Ivana Ošťádala a Fajta profesory nebylo v souladu se zákonem. Zeman pak neuspěl ani se svými kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu, ale své rozhodnutí zatím nezměnil. Třetí nejmenovaný, Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické v Praze, vzal už v roce 2016 žalobu na prezidenta zpět a Zeman ho loni v prosinci profesorem jmenoval.

Ministr zahraničí

– Na začátku svého druhého funkčního období v květnu 2018 Zeman řekl, že nebude akceptovat europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) jako ministra zahraničí v chystané koaliční vládě ANO a ČSSD. V rozhovoru na webu Parlamentní listy jako důvod uvedl, že Poche v květnu 2015 napsal článek vstřícný k migrantům a migračním kvótám. ČSSD sice na nominaci silného hráče pražské organizace trvala, nakonec ale vláda vznikla bez něj, funkcí ministra zahraničí byl dočasně pověřen předseda ČSSD, místopředseda vlády a šéf vnitra Jan Hamáček. Koncem září 2018 Babiš oficiálně navrhl na post ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kterého Zeman jmenoval v polovině října.

Ministr kultury

– Zeman také zasáhl do obsazení funkce ministra kultury poté, co před třemi roky po kritice odvolání šéfa Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a šéfa Muzea umění Olomouc Michala Soukupa rezignoval tehdejší šéf resortu Antonín Staněk (ČSSD). Zeman ale Staňkův konec neakceptoval a s odvoláním Staňka několik týdnů otálel. Učinil tak až ke konci července 2019, nového ministra ale místo něho nejmenoval, navrženého místopředsedu ČSSD Michala Šmardu několikrát kritizoval. Šmarda se nakonec nominace na ministra sám vzdal a novým šéfem resortu se koncem srpna 2019 stal exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Koudelka generálem

– Zeman také opakovaně odmítá jmenovat ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku do generálské hodnosti. Prezident má proti Koudelkovi i BIS výhrady dlouhodobě, v minulosti o ní mluvil jako „čučkařích“. Minulý kabinet Andreje Babiše (ANO) návrh na povýšení Koudelky do generálské hodnosti zdůvodňoval vysokými profesními a osobními kvalitami šéfa BIS, ale také velmi dobrými výsledky kontrarozvědky. S návrhem neuspěla také současná vláda Petra Fialy (ODS). Zeman odmítl Koudelku jmenovat generálem již sedmkrát.

Viceprezidentka NKÚ

– Zeman letos v květnu odmítl jmenovat do funkce viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu někdejší pracovnici tohoto úřadu Simeonu Zikmundovou. Kandidátkou na jmenování ji na návrh vládní koalice zvolila Sněmovna letos 11. května. Prezident uvedl, že Zikmundovou do funkce nejmenuje kvůli jejím zkušenostem získaným a morálním vlastnostem projeveným v době působení někdejšího prezidenta NKÚ dnes již zesnulého Františka Dohnala v čele úřadu. Prezident poukázal na ustanovení zákona o NKÚ, podle nějž zkušenosti a morální vlastnosti viceprezidenta úřadu mají dávat záruku, že bude svoji funkci řádně zastávat. Zmínil, že Zikmundová byla Dohnalovou poradkyní a později ředitelkou právní sekce NKÚ. Serveru Seznam Zprávy Zikmundová v reakci na své nejmenování do vedení NKÚ řekla, že ve svém profesním ani morálním profilu nevidí nic závadného. Zikmundová se v polovině června stala státní tajemnicí na ministerstvu životního prostředí.

Soudci pod 30

– V minulosti se stal mediálně známým případ právníka Petra Langera, kterého odmítl jmenovat soudcem Zemanův předchůdce na Hradě Václav Klaus. Klaus jej v roce 2005 spolu s dalšími 31 čekateli odmítl jmenovat soudcem kvůli nízkému věku. Bylo jim méně než 30 let. Někteří neúspěšní čekatelé považovali toto rozhodnutí za nespravedlivé, a tak se bránili žalobami. Vytrval však jen Langer. Nejvyšší správní soud pak zamítl Klausovu kasační stížnost a stanovil, že by prezident měl bez otálení rozhodnout o případném jmenování čekatele Langera soudcem. Prezident přesto podle dostupných informací nijak nerozhodl a Langer nakonec čekání vzdal a odešel do advokacie, ceskajusice.cz

X X X

VÁLKA   ŠĚFŮ  PRŮMYSLU   S  GYMNAZISTY,   TOVÁRNY  NEMAJÍ  LIDI  DO  DÍLEN,   KE  STROJŮM

CHYBĚJÍ  ŘIDIČI   KAMIONŮ,  NÁKLADNÍCH  VOZŮ,  AUTOBUSŮ,   STROJVEDOUCI  NA  DRÁZE

FIALA  SE  O  NIC  NESTARÁ.  ZA  DR.  HUSÁKA   VŠECHNY   TYTO  OBORY  VYCHOVÁVALA  ARMÁDA

A kdo bude makat u našich pásů? Kapitáni průmyslu vyhlásili válku gymnáziím

Gymnazista je vlastně takový nedovzdělaný půlčlověk, který nezapadá do plánů tuzemských podniků na maximalizaci zisku prostřednictvím zaměstnávání levné pracovní síly ideálně s úzkým vzdělanostním zaměřením. Tak lze číst volání šéfa olomoucké pobočky Hospodářské komory ČR Bohuslava Švamberka po omezení počtu gymnázií v Česku. Někdo by mu měl vysvětlit, že úkolem státu ve vzdělávací politice není připravovat levný kanónenfutr pro výrobní linky zdejších kapitánů průmyslu.

„Už brzy může nastat zásadní problém, že nebudou techničtí odborníci. A při vší úctě, absolvent gymnázia bez dalšího vzdělání pracovnímu trhu v nejžádanějších profesích nepomůže.“ Takto se pro portál iDnes.cz vyjádřil šéf krajské hospodářské komory v Olomouci Bohuslav Švamberk. Přestože si už za pár týdnů připomeneme 33. výročí pádu komunistického režimu, někteří lidé zřejmě dále žijí v mindsetu zamrzlém v dobách hluboké totality.

Tím spíše to zarazí u člověka, který se považuje za podnikatele a jako takový by mohl tušit, že svoboda jednotlivce je základním předpokladem pro prosperitu jeho firmy, jiných firem, a tedy celé ekonomiky určité země. A že tuto prosperitu je možné dlouhodobě dosahovat jen za předpokladu, že lidé v této zemi budou vzdělaní.

Čím vyšší vzdělání, tím vyšší mzda

Vzdělání je totiž věc, která se hodí při hledání práce. Ale ne ledajaké. Platí přímá úměra mezi stupněm dosaženého vzdělání a výší mzdy. Pokud si toho pan Švamberk dosud z nějakých důvodů nestačil všimnout, lze mu nabídnout řadu statistik, které to dokazují.

Tak například v roce 2020 byla průměrná mzda vysokoškolsky vzdělaných Čechů více než dvojnásobná v porovnání s lidmi se základním vzděláním, zhruba dvojnásobná v porovnání se středoškoláky bez maturity a o 56 procent vyšší než u zaměstnanců s maturitou. Kdo nevěří, nechť si to ověří u Českého statistického úřadu.

Bohuslav Švamberk si ale s tvrdými daty zjevně hlavu neláme, jak ostatně dokládá další nesmysl, který vypustil z úst: „Je potřeba říct, že tolik míst na gymnáziích není potřeba, neboť mnoho mladých to má jen jako únikovou cestu za snazším životem, a pak ani nejdou na vysokou.“ Slovy klasika – akorát že vůbec!

Stát nemá zajišťovat levnou práci

Podle Informačního systému Infoabsolvent, který provozuje Národní pedagogický institut České republiky, je totiž podíl absolventů gymnázií, kteří nepokračují ve studiu na vysoké škole, velice nízký. „Celkově bývá přijato do terciárního vzdělávání kolem 92 procent absolventů gymnázií, neúspěšní uchazeči často pokračují ve studiu v pomaturitních jazykových kurzech pořádaných jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky, případně odcházejí studovat do zahraničí. Na trh práce odchází pouze zanedbatelné procento absolventů gymnázií,“ uvádí portál Infoabsolvent.cz.

Nakonec se ale pan Švamberk přiznává, o co mu opravdu jde: „Pořád se oháníme tím, že potřebujeme zvyšovat počet vzdělaných lidí, že v tom zaostáváme za Evropskou unií. Ale nikdo už neřekne, že spíš než mnoho obtížně uplatnitelných nebo neuplatnitelných gymnazistů potřebujeme řemeslníky a technické odborníky a je potřeba to řešit.“

Výborně, kapitáni průmyslu potřebují lacinou pracovní sílu ke svým výrobním linkám a stát to má řešit. Ne, ne, ne! protestuji thatcherovsky. Vzdělávací politika státu tu není od toho, aby děti, žáky, studenty chovala v ohrádkách jako laciný kanónenfutr pro výrobní pásy českých průmyslníků. Pokud už stát zasahuje do vzdělávání, má to dělat proto, aby zajistil rovný přístup ke vzdělání a podporoval svobodnou vůli každého člověka ve volbě školy i budoucího povolání. A to mimo jiné v zájmu zachování sociálního smíru a, světě div se, i v zájmu Bohuslava Švamberka, kterému jednou na důchod budou vydělávat i jím nenávidění gymnazisté.

X X X

Ministerstvo financí v pololetí vyplatilo za advokáty a poradce pro arbitráže 15 milionů korun

 Ministerstvo financí (MF) v pololetí vyplatilo poradním orgánům, poradcům, advokátům a advokátním kancelářím zhruba 1,1 milionu korun. Vedle toho zaplatilo advokátům za právní služby související s mezinárodními arbitrážemi 14,2 milionu korun. Vyplývá to ze zveřejněných seznamů poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří. Loni v pololetí ministerstvo zaplatilo za poradenství 70.000 korun a za právní služby za arbitráže 20 milionu korun. Meziročně tak jde o pokles.

Za poradenství v letošním prvním pololetí MF zaplatilo peníze za zpracování analýz a konzultace v oblasti finančního sektoru, sociálních služeb a zdravotnictví, a to dohromady za 468.000 korun. Dalších 608.000 Kč resort vyplatil za další poradenské služby. V případě právního poradenství u arbitráží MF vyplatilo nejvíce za právní služby ve sporech ohledně podpory solární energie, a to 13,1 milionu korun. V současnosti vede MF jednu solární arbitráž s Natland Investment Group, Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited a Radiance Energy Holding. V dalších sporech Česko již v předchozích letech uspělo.

Česko podle údajů MF aktuálně čelí čtyřem mezinárodním arbitrážím. Souhrnná výše všech žalovaných a vyčíslených nároků je zhruba 6,2 miliard korun. Jako poslední zatím oznámil letos v únoru zahájení arbitráže izraelský občan Asael Halevi. Spor o zhruba 133 milionů korun se týká údajného vyvlastnění pozemků určených k developerskému projektu.

Zveřejnění seznamu je součástí protikorupční strategie vlády schválené v roce 2013. Jedním z úkolů je zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení, má podle MF pomoci k větší důvěře veřejnosti ke státní správě a její transparentnosti. Seznam se aktualizuje vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku.

X X X

Sblížila se s královnou, když sama málem zemřela. Sophie převezme po tchyni povinnosti

Na viditelnější pozice v britské královské rodině se po smrti královny Alžběty II. s největší pravděpodobností dostane Sophie, hraběnka z Wessexu, manželka prince Edwarda (nejmladšího syna zesnulé panovnice). Šlechtična totiž měla se svou tchyní nebývale vřelý vztah a po její smrti se teď ujme některých Alžbětiných povinností.

Jakožto nejmladší syn Alžběty II. byl princ Edward v posledních letech spíše v mediálním ústraní, podobně jako jeho manželka Sophie, hraběnka z Wessexu. Jenže to se teď s největší pravděpodobností změní. Sophie se totiž má ujmout podle listu The Sun celé řady povinností, které měla dříve na starost zesnulá panovnice.

Hraběnka totiž se svou tchyní udržovala velmi blízký vztah. Jejich pouto navíc zocelil moment, kdy Sophie poprvé rodila.

 Porod v roce 2003 byl totiž předčasný a Louise Mountbatten-Windsor se narodila o dva měsíce před plánovaným termínem. Porod byl pro Sophii velmi náročný a málem ho nepřežila, stejně jako její dcerka. Naštěstí ale pro obě všechno dobře dopadlo.

V těžkých chvílích Sophii podržela právě královna Alžběta, která malou Louise navštěvovala v inkubátoru prakticky každý den, zatímco lékaři bojovali o život hraběnky. Panovnice tehdy prokázala svou vrozenou empatii.

„Královna a hraběnka měly neuvěřitelně vřelý a radostný vztah. Její Veličenstvo oceňovalo Sophiin smysl pro povinnost, její silnou pracovní morálku a způsob, jakým nacházela balanc při plnění rodinných i veřejných povinností,“ popsal pro The Sun zdroj blízký královské rodině.

Sophie má proto teď převzít některé povinnosti po královně a pokračovat tak v jejím odkazu. Půjde zřejmě o dohled nad některými nadacemi, charitami a dalšími organizacemi, s čímž má hraběnka sama letité zkušenosti. „Sophiina popularita evidentně roste, v nové monarchii krále Karla teď bude více vidět,“ uzavřel zdroj z Buckinghamského paláce.

X X X

Zemřel Vlado Milunić, architekt a spoluautor proslulého Tančícího domu v Praze

Ve věku 81 let po dlouhé nemoci zemřel český architekt chorvatského původu Vlado Milunić. Do povědomí veřejnosti se dostal jako spoluautor Tančícího domu v Praze. Rodák z Chorvatska, který od mládí žil v Česku, byl znám i svými názory na podobu pražských sídlišť či jako spoluautor řady sociálních staveb. Jako pedagog působil na ČVUT, kde vystudoval architekturu.

 Vlado Milunić. Narodil se v roce 1941 v jugoslávském Záhřebu. Do Čech přišel za rodiči, kteří uprchli před Titovými čistkami. Studoval v Praze. Kromě Tančícího domu (na snímku) navrhl domy třeba na pražském sídlišti Petřiny. | foto:  Michal SváčekMAFRA

S odvoláním na rodinu to v sobotu uvedl Český rozhlas.

Tančící dům na pražském Rašínově nábřeží, jehož předlohou byla slavná taneční dvojice Ginger Rogersová a Fred Astaire, navrhl Milunić spolu s kanadsko-americkým architektem Frankem Gehrym.

Údajně je po Karlově mostě a Hradčanech třetím nejfotografovanějším objektem metropole. Administrativní budova, pro svou „roztančenou“ siluetu získala řadu ocenění, mimo jiné „The Best Design Of 1996“ od amerického časopisu Time.

Vznik budovy provázely protesty či znechucené ušklíbání, a autoři dokonce museli osobně čelit davu lidí, aby obhájili její existenci. Nakonec se stala neotřesitelnou ikonou české moderní architektury, a dokonce symbolem doby plné naděje a tvůrčí nespoutanosti.

S přičiněním prezidenta Václava Havla nakreslil Milunić několik skic a vytvořil model domu, který měl být parafrází na sametovou revoluci – dlouho očekávaným nádechem svobodné společnosti.

Odvážné až bizarní návrhy však vyvolaly v konzervativní společnosti napětí.

„Investor se proto rozhodl povolat architekta, který je na nebi výš než já, aby svou autoritou pomohl zlomit odpor,“ popsal tehdy Milunić. Volba padla na slovutného Francouze Jeana Nouvela. Jenže tomu se parcela zdála příliš malá. Je přece architektem velkých komplexů. Proto odmítl.

Naštěstí byl zrovna v Ženevě americký architekt Gehry. Češi za ním s Milunićovým projektem zajeli a on spolupráci přijal. Gehry přitom patří mezi nejuznávanější architekty světa. Znám je především organickými stavbami, jako je třeba Guggenheimovo muzeum ve španělském Bilbau či Walt Disney Concert Hall v Los Angeles.

Byl rok 1992 a práce na projektu se rozjela. Mnoho věcí se zkoušelo. Rozevláté prosklené šaty tanečnice Ginger byly na tehdejší dobu technologicky a tvarově příliš náročné. Proto se Gehryho spolupracovník obrátil na francouzskou leteckou společnost, jež uměla převést prostorový model do digitálního světa.

„Tak se stalo, že Tančící dům byl vůbec první budovou na planetě zadanou stavební firmě v 3D počítačovém programu, a ne formou dvourozměrných výkresů,“ tvrdil tehdy Milunić.

Projekt byl hotový v roce 1994 a za velké pozornosti se začalo stavět. Belgický stavbyvedoucí pak nakonec rozhodl, že fasáda domu bude tvořena 99 atypickými panely, které posléze vyrobila fabrika v Malešicích. Pak přišel rok 1996, potemnělé nebe ozářil ohňostroj a Tančící dům se 1. října 1996 slavnostně otevřel.

Záhy získal nejvyšší ocenění v kategorii designu v prestižní anketě amerického časopisu Time. A stal se ikonou.

Milunić se ale neomezoval jen na Prahu či Českou republiku. Podle jeho projektu například vznikla atypická vila v jihočeské Plané nad Lužnicí. „Návrh vznikl krádeží. Vykradl jsem Franka Lloyda Wrighta, svého kamaráda Franka Gehryho a Bruce Goffa,“ přiznal se jednou Milunič k inspiraci největšími světovými architekty. V zahraničí se podílel například na vzniku takzvané české čtvrti v čínské Šanghaji.

Milunić byl také častým kritikem korupce, klientelismu a dalších nešvarů, a to nejen v architektuře. Známý byl také svým odmítavým postojem k výstavbě výškových domů v Praze. „Nové výškové budovy na Pankráci jsou v rozporu s tím, jak je hlavní město komponované,“ řekl v jednom z rozhovorů.

V roce 1998 byl Milunić jednou z 11 osobností, které při příležitosti oslav osmdesátého výročí vzniku republiky ocenil pražský magistrát. Stříbrné medaile získaly osobnosti, které se zasloužily o mezinárodní věhlas Prahy.

X X X

Boj o primátora Prahy: Hřib chce více pravomocí, Šabatová město bez bezdomovců

Jak by mohla vypadat budoucí Praha? Na tyto otázky odpovídali na pražském summitu stavebního rozvoje pod hlavičkou Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) kandidáti na pražského primátora. Dosluhující šéf metropole Zdeněk Hřib (Piráti) volá po tom, aby města měla více pravomocí. Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová (Solidarita) hovořila o Praze bez bezdomovců.

„Priority velkých měst České republiky jsou naprosto jasné. Chceme více pravomocí. Každé je trochu jiné, tak potřebujeme zohledňovat specifika tak, aby se to nerozsypalo,“ řekl v debatě současný pražský primátor Hřib.

 Kandidáti na primátora během akce přicházeli se svými vizemi, jak zlepšit rozvoj a úroveň života v hlavním městě. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě) pravil, že Praha musí přestat s prodáváním městských bytů. „Bude pak větší motivace starostů města rozvíjet a byty stavět,“ poznamenal. O problematice mluvil i v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Jeho první náměstek Petr Hlaváček, který má v radě hlavního města na starost územní rozvoj, hovořil o stavebním zákonu a kritizoval, že ministerstvo pro místní rozvoj připravující novelu má negativní vztah k samosprávám. Následně poukázal na to, že změny územního plánu mnozí lidé i odborníci nemusí mít v lásce, ale jde o „největší zdroj pozemků pro zástavbu“.

Poslanec a kandidát na primátora za hnutí ANO Patrik Nacher se podobně jako jeho kolega z kandidátky Ondřej Prokop do jisté míry vymezil vůči Středočechům, kteří do Prahy každý den míří za službami či vzděláním. Zmínil, že tvoří až 30 procent studentů středních škol. „Tohle by bylo dobré při plánování nějakým způsobem zohlednit, abychom nenaráželi na kapacity míst. Aby je bylo kde učit a zároveň je měl kdo učit,“ prohlásil zákonodárce.

Šabatová chce Prahu bez bezdomovců, Portlík více odvahy

Slovo si vzala i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která na primátorku kandiduje coby lídryně uskupení Solidarita, přičemž má podporu i ČSSD. „Bydlet je základní lidská potřeba a v řadě mezinárodních smluv je zakotvena jako právo. Bohužel ne explicitně v českém právním řádu, ale to neznamená, že to tak není,“ zahájila svou řeč. Následně si postěžovala, že Praha má velmi malé množství bytů ve svém vlastnictví. A hovořila i o dalším problému. „Bohaté město jako Praha by nemělo mít bezdomovce. Proto jsme přesvědčeni, že musí být investorem a rozšiřovat svůj bytový fond všemi dostupnými prostředky,“ popsala.

Kandidát na primátora za koalici Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) na debatu summitu stavebního rozvoje nedorazil. Místo něj se diskuse účastnil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Ten uvedl, že mu u lidí a politiků schází odvaha vystoupit na zastupitelstvech s nějakým problémem. „Že prostě politik neprojeví odvahu. Je důležité vysvětlovat věci, které se tomu místu nelíbí,“ pronesl při debatě Portlík.

Odborníci ze SAR, kteří společně s předsedou Tomášem Ctiborem debatu pořádali, zároveň vypracovali několik doporučení, kterými by se nové vedení města mělo po volbách řídit. Jde například o apel plánovat rozvoj až pro dva miliony obyvatel, zapojení vedení Prahy k připomínkám k novému stavebnímu zákonu, zajistit od státu více peněz, prosadit masivní bytovou výstavbu k řešení bytové krize a stavbu nových škol, dosáhnout v Praze konceptu „města krátkých vzdáleností“, úzce spolupracovat se státem i soukromým sektorem, revizi klimatického plánu Prahy a na závěr rozvoj brownfieldů.

X X X

Zástupci Karlovarského kraje se setkali s vládními prezidenty sousedních německých regionů

Karlovy Vary (11. 9. 2022) Vládní prezident bavorského regionu Horní Falc Walter Jonas a vládní prezidentka Horních Frank Heidrun Piwernetz se na krajském úřadě setkali s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a s krajským radním Patrikem Pizingerem. Společně jednali o situaci týkající se ukrajinských uprchlíků v obou zemích, o raketově rostoucích cenách energií i o přeshraniční spolupráci s ohledem na budoucí změny související s přechodem na nové energetické zdroje.

Karlovarský kraj při té příležitosti zpečetil spolupráci s Horní Falcí memorandem. „Pro nás je to velmi významný krok, protože v tuto chvíli už má Karlovarský kraj uzavřeny dohody o spolupráci a o společných aktivitách v různých oblastech po celé délce hranice s Bavorskem a Saskem. Je přirozené, že se sousedy řešíme podobné problémy, ať jde o dostavbu silnic, které nás spojují, o akce, na kterých se podílíme, o situaci ohledně energií a plynu, jež zasáhla domácnosti a firmy v našich krajích,“ řekl hejtman Petr Kulhánek.

Dalším tématem se stala možnost předložit společný projekt v rámci programu spolupráce Interreg Česká republika – Bavorsko 2021–2027, který se bude zahajovat 22. září 2022 ve městě Furth im Wald. „Projekty mohou být zaměřeny mimo jiné na inovace a výzkum, kulturu a cestovní ruch nebo jazykové vzdělávání. Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme v příhraničí ale také prostřednictvím regionálního uskupení obcí a měst Euregio Egrensis,“ upozornil krajský radní Patrik Pizinger.

Diskutovalo se také o dostavbě D6, jejíž dokončení se ve směru na Prahu plánuje v roce 2027. Kraj počítá i s dostavbou úseku ke státní hranici. „Pak ale chybí zhruba 12 kilometrový úsek od hranice k dálnici A93. Jde o strategické propojení pro firmy a podnikatele, ale i pro občany. V současnosti se nadále vedou jednání mezi oběma státy o tomto tématu, ale my bychom s našimi partnery chtěli dosáhnout toho, aby se dostavba úseku dostala mezi priority SRN v oblasti dopravy,“ dodal hejtman.  Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

X X X

Zastupitelstvo Plzně schválilo odkoupení budovy bývalých městských lázní do majetku kraje

Plzeňský kraj se stane majitelem budovy bývalých městských lázní v centru Plzně na Denisově nábřeží, kterou hodlá revitalizovat do podoby víceúčelového centra pro zájmové aktivity a kulturní akce. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém mimořádném zasedání v pátek 16. září 2022.

Ještě před rozhodnutím o uzavření smlouvy o převodu podílů společnosti TWB Praha, s.r.o., a jeho dalších tří společníků (Giuliapraga s.r.o., SKOŘEPKA INTERNATIONAL s.r.o. a PiGi Group s.r.o.) na Plzeňský kraj zastupitelé zevrubně projednali a vzali na vědomí dokumenty, které byly pro učinění definitivního verdiktu této velké investice kraje nezbytné. Jednalo se o Objemovou studii bývalých lázní v Plzni, kterou zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., znalecký posudek k ocenění nemovitostí, finanční analýzu v souvislosti s akvizicí a shrnutí prověrky advokátní kanceláře ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.

„Pokud kupujete firmu, tak si ji musíte nechat prověřit, aby bylo vše pořádku. Chtěli jsme mít pro zastupitele před tímto důležitým rozhodnutím dostatek podkladů, abychom mohli říct, jaké jsou podmínky a možnosti a mohli si říct, jestli to chceme,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Náměstkovi Josefu Bernardovi pro oblast životního prostředí a zemědělství zastupitelé následně uložili uzavřít smlouvu o převodu podílů společnosti TWB Praha, s.r.o. v termínu do 19. 10. 2022.

„Po mnoha jednáních se nám podařilo dospět k dohodě na kupní ceně podílů společnosti TWB Praha s.r.o. v celkové výši 120 milionů korun. Dojednaná transakce je tak oproti znaleckému posudku, jenž uváděl obvyklou kupní cenu ve výši 140 milionů korun, nižší o  20 milionů, což je z hlediska koupě pro Plzeňský kraj unikátní možností jak tento soubor nemovitostí bývalých lázní získat,“  komentoval rozhodnutí zastupitelů náměstek hejtmana Josef Bernard.

Podoba smlouvy, kterou kraj se společností uzavře, je konstruována na základě mezinárodních standardů a poskytuje Plzeňskému kraji záruky za úspěšný průběh transakce. „K těm nejvýznamnějším patří zejména zádržná v celkové výši 40 milionů korun, která jsou rozdělena na částku zádržného 20 milionů korun na krytí stavebního povolení v právní moci a 20 milionů všeobecného zádržného vypláceného vždy čtvrtletně ve výši 5 milionů korun po dobu dvou let,“ zdůraznil náměstek hejtmana Josef Bernard. „Nikdy v historii kraje nebyla žádná transakce kryta tak, jako tato,“ dodal s tím, že smlouva vyžaduje i závazná ručitelská prohlášení vlastníků a dalších prohlášení o bezdlužnosti společnosti TWB Praha, s.r.o. 

Majitel společnosti TWB Praha, s.r.o., Pierluigi Cardoselli, Gabriel Achour, advokát společnosti ACHOUR & PARTNERS s.r.o., která zpracovala smlouvu o prodeji podílu společnosti TWB Praha, s.r.o., Plzeňskému kraji; František Poborský, zástupce zpracovatele znaleckého posudku Grant Thornton, a Ing. arch. Jan Soukup za společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., která zpracovala Objemovou studii bývalých městských lázní v Plzni na jejich možné využití, odpověděli během jednání zastupitelstva na všechny dotazy zastupitelů kraje. Právní kancelář ACHOUR & PARTNERS s.r.o., přímo v sále zastupitelstva vyloučila, že by šlo o obcházení zákona o veřejných zakázkách.

„Jsem rád, že zde dnes od advokátní kanceláře ACHOUR & PARTNERS jednoznačně zaznělo, že z odprodeje podílů společnosti TWB, s.r.o., neplyne pro Plzeňský kraj žádné riziko,“ prohlásil hejtman Rudolf Špoták.

„Odkoupením bývalých lázní se našemu kraji otevírá prostor pro vybudování centra s velkou kulturní a společenskou hodnotou. Získáme tím de facto i více než dvojnásobný prostor oproti plánované nové budově Západočeské galerie pro její depozitář,“ uzavřel hejtman Rudolf Špoták.

Nově opravené prostory a přístavba by tak měly zajistit provoz a depozitáře pro ZČG, dále multifunkční sál, prostory pro talentované děti ze střediska RADOVÁNEK, skladové, výstavní a zkušební prostory pro folklórní soubory Plzeňského kraje, konferenční sály, prostory pro Environmentální centrum a prezentaci regionů Plzeňského kraje. Součástí nového komplexu by měla být také střešní kavárna, terasy, střešní zahrady a zelené střechy. Ing. Helena Frintová, tisková mluvčí

  X X X

Na natáčení reklam se zbohatne. Tolik jako hokejisté z NHL ale nemám, svěřil se Kohák

Chtěl být profesionálním basketbalistou, ale nakonec vystudoval produkci na FAMU. Hraje ve filmech i seriálech a je známý především coby režisér televizních reklam. Řeč je o Jakubu Kohákovi. V pořadu Povídej na CNN Prima NEWS se mimo jiné rozpovídal o tom, nakolik je jeho profese výdělečná.

„Na natáčení reklam člověk zbohatne. Je to dobře honorovaná práce. Bohatý jako hokejista v NHL ale rozhodně nejsem,“ svěřil se v pořadu Povídej na CNN Prima NEWS Kohák, který režíroval například reklamy pro Kofolu, Pepsi i Vodafone. Je známý také jako herec. Objevil se například ve Špindlu 2, Teorii tygra nebo Instalatérovi z Tuchlovic.

 V dětství chtěl být přitom profesionálním basketbalistou. „Sport jsem měl rád. Přišlo mi to mužné a drsné. Hrál jsem i fotbal, který mi docela šel, ale máma mi ho zakázala. Do jisté míry měla pravdu. Říkala, že je to drsný sport, že tě někdo může schválně nakopnout nebo zfaulovat. Zažil jsem to a nebylo to úplně pro mě,“ přiznal Kohák.

„Naopak basketbal mi přišel takový šlechtický. Jako dítě jsem ale bohužel neměl tu dravost. Ta přišla až poté, co jsem ho přestal hrát,“ doplnil herec s tím, že nakonec skončil u filmu.

Zadrhávání je sexy

K natáčení ho přivedl jeho tatínek. „Celý život pracoval v televizi. Upínal se k tomu, že je to hezký život a hezká cesta, takže mě nenápadným způsobem směřoval k filmovému studiu. Díky němu jsem se začal zajímat o natáčení a FAMU,“ vzpomněl Kohák. Na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze vystudoval nakonec produkci.

Kohák se kromě režie a herectví věnuje také moderování. K tomu ho ovšem přivedla dost neobvyklá věc. „Zadrhával jsem se. Jako malý jsem s tím neuměl pracovat a občas mě zamrzelo, když se mi někdo posmíval,“ svěřil se moderátorce Radce Červinkové.

Časem se s tímto neduhem ale naučil pracovat. „Výborně to říkal Arnold Schwarzenegger: ‚Udělej ze svého handicapu přednost.‘ Začal jsem hrát a moderovat, stal se ze mě koktající moderátor. Svůj neduh jsem překonal a udělal ze zadrhávání výhodu. Díky tomu jsem ukázal lidem, že i když se zdá, že to nejde, tak to jde. Mám radost z toho, že zadrhávám. Je to sexy,“ uzavřel herec.

X X X

Filip Salač bude v Aragónu startovat ze čtvrté řady

 Tento víkend se koná letos předposlední závod mistrovství světa silničních motocyklů MotoGP na evropském kontinentu. Na okruh MotorLand Aragón poblíž severošpanělského Alcañizu vyjel v kategorii Moto2 také Filip Salač, český reprezentant a člen ACCR Czech Talent Teamu Autoklubu České republiky. S jistotou už podepsaného kontraktu s týmem Gresini Racing také na příští rok zajel Filip zkušeně, když se od prvního tréninku zlepšoval až do elitní kvalifikace. Postupný progres mu přinesl dvanácté místo a start do zítřejšího závodu ze čtvrté řady. Salač vyrovnal druhý nejlepší kvalifikační výsledek v letošní sezóně, dvanáctý skončil také v Asenu, lepší byl pouze v Kataru, kde obsadil čtvrté místo.

X X X

Tenistka Siniaková si po roce zahraje finále dvouhry. O titul se utká s Rybakinovou

Česká tenistka Kateřina Siniaková si po více než roce zahraje na okruhu WTA o titul. V semifinále v Portoroži porazila 6:1 a 7:5 Annu Lenu Friedsamovou z Německa.

Siniaková k semifinále nastoupila jen krátce poté, co v odloženém čtvrtfinále zdolala 6:2, 3:6 a 7:6 obhájkyni titulu Jasmine Paoliniovou z Itálie. V pátek se zápas neuskutečnil kvůli dešti.

O turnajové prvenství si světová jednička v deblu zahraje s turnajovou trojkou a úřadující wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou. Kazaška vyřadila dvakrát 6:1 Anu Bogdanovou z Rumunska.

Sedmé finále v kariéře

Siniaková, která na nedávném US Open s Barborou Krejčíkovou zkompletovala kariérní Grand Slam ve čtyřhře, si naposledy v semifinále i finále zahrála loni v červnu v Bad Homburgu.

V Portoroži šestadvacetiletá Češka nastoupí k sedmému finále v kariéře. Singlové tituly má Siniaková zatím na kontě dva, oba získala v roce 2017, kdy triumfovala v Bastadu a v Šen-čenu.

O titul ve čtyřhře si v Portoroži zahraje Tereza Martincová, která po boku Ukrajinky Marty Kosťukové zvládla dohrávku pátečního semifinále. Rusko-britskou dvojici Alexandra Panovová, Harriet Dartová porazily 4:6, 6:2 a 10:6.

 X X X

Tým Gresini Racing Moto2 už před závodním víkendem v Aragónu oficiálně oznámil sestavu pro sezonu 2023 a pokračování spolupráce s Filipem Salačem.

„Děkuji rodině Gresini za tuto příležitost, doufám, že příští rok dosáhneme dobrých výsledků, bude to druhý společný rok a cílem bude udržet se v popředí!“ uvedl Filip Salač se slovy uznání a pochvaly práce, nasazení a dobrého zázemí celému týmu.

V prvním tréninku Filip Salač včera zajel nerychlejší kolo za 01’54,521, odpoledne se zlepšil o bezmála sedm desetin sekundy. Dnes dopoledne ve třetím tréninku zaznamenal další zlepšení na 01’53,128 a ze čtrnáctého místa postoupil přímo do odpolední elitní kvalifikace Q2. A v ní s dalším zrychlením oproti třetímu tréninku o 0,256 sekundy na kolo skončil dvanáctý. Startovat do zítřejšího závodu tak bude ze čtvrté řady na gridu.

„Páteční tréninky byly složité kvůli nízké přilnavosti povrchu trati, asi všichni jsme se trápili. Ve druhém tréninku jsme řešili problém s motocyklem, každopádně ve třetím jsem byl na tvrdých pneumatikách schopen zajíždět rychlé časy. Na nich jsem zajel také postupový čas do Q2. I když jsem měl s měkkými gumami vždy dobře rozjeté první dva sektory, tak mě pak v kole vždycky někdo zbrzdil. Jsem spokojený s místem na startu, čtvrtá řada je reálná, ale vím, že dneska to mohlo být ještě lepší. Uvidíme, co zítra, budu se snažit bojovat, jak jen to půjde a ukončit předposlední evropský závod co nejlépe,“ zhodnotil Filip Salač první dva dny závodního víkendu v Aragónu.

Závod kategorie Moto2 startuje v neděli ve 12.20 hodin. Bohumil Pácl, Marketing, Media a PR manager

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Autor a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.