Zvítězíme, napíchneme vás na vidle, hrozí ruské ženy Británii, Johnsonovi. Partner Bohdalové do basy?

Na sociálních sítích se šíří video, na němž ruské ženy vzaly do svých rukou zahraniční politiku a poslaly nesmlouvavý vzkaz britskému premiérovi Borisu Johnsonovi, který se podle jejich názoru míchá do ruských záležitostí s Ukrajinci. První z žen nejprve vyrovnaně předčítá z usnesení, které učinili v Putinovském výboru, jak je patrné z různě dlouhých sestřihů videa na internetu. Pak se ale do svého hněvu natolik položí, až připomíná mytologickou bohyni pomsty Furii. Spontánně začne britskému politikovi spílat.

„Sakra, Johnsone, ty ses pos**l? Požadujeme okamžité uzavření britského velvyslanectví v Rusku, aby se k nám už nemohli dostat ti parchanti, ta svoloč, která trhá Rusko na kusy,“ bojovně hřímá. „Kam až to zašlo?“ rozčiluje se nad Brity, kteří patří k premiantům vojenské pomoci Ukrajině.

A aby jen naplano nemluvila, přidá reálnou hrozbu: „Nebo vás Rusko nabodne na vidle! Slyšíte? Přesně tak to bude,“ dodává, zatímco za ní se špičatí hroty vidlí v rukou její soudružky z Putinovského výboru.

Nesouhlas s údajným vměšováním Británie do ruských záležitostí vyjádřily i další účastnice politického happeningu. „Jsme naštvané na Johnsona a jeho chování. Ať nechá Putina a Rusko na pokoji. Rusko je mocná země, my vyhrajeme,“ hlásá jedna z nich.

Expertka na britské dějiny v lososovém baloňáku tvrdí, že Anglie působí Rusku nepříjemnosti odjakživa. „Tihle Angličani nám neustále a pořád škodí. Už od carských dob házejí Rusku klacky pod nohy! V sovětské době a teď ještě víc. Trpělivost nám ale pomalu dochází. Zavřete velvyslanectví, všechny je odpravte do pekla,“ pronáší.

Žena ozbrojená vidlemi vzkazuje Johnsonovi: „Jsme ruský národ … došli jsme do Berlína a teď dojdeme až do Británie a svrhneme váš režim. Názorně také předvede, že by svůj nástroj určený ke kydání hnoje dokázala použít i v bojové akci.

Tišší a pokornější způsob, jak projevit svou naprostou oddanost ruskému režimu, projevila stařenka z jiného videa. Hladí Putinovu podobiznu na uliční zdi a láká kolemjdoucí, aby se ke zbožnému uctívání panovníka přidali. „Jak se jmenuje tato nemoc? Stockholmský syndrom,“ komentují to lidé na sítích.

X X X

VINOU   ZELENSKÉHO  VE  VÁLCE  USA,  BIDENA,   DENNĚ   ZBYTEČNĚ  UMÍRÁ   STO   UKAJINCŮ.  ZABRÁNÍ  TOMU  KONEČNĚ   VELMOC  NĚMECKO,   SCHOLZ?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli odmítl výzvy zrušit zákaz odjezdu mužů v branném věku z Ukrajiny. Podle listu Ukrajinska pravda argumentoval tím, že denně v bojích na východě země umírá 50 až 100 lidí. Kyjev se přitom vyčíslování ztrát ukrajinských sil ve válce proti Rusku vyhýbá. Ukrajinský parlament pak zakázal symboly ruské agrese a prodloužil válečný stav.

Zelenskyj během tiskové konference se svým polským protějškem Andrzejem Dudou dostal od jedné novinářky otázku ohledně petice, požadující povolit mužům vycestovat ze země. Pod peticí se shromáždilo 25 000 podpisů.

„Nevím, komu by měla být ta petice určena. Možná mně. Možná by ale měla být adresována rodičům, kteří přišli o své syny, bránící za cenu svého života tu či onu oblast, to či ono město? A víte, že to většinou nebyla jejich města, ve kterých se narodili,“ řekl.

„Dneska nejméně 50 až 100 lidí denně může umírat na nejtěžším směru (ruské ofenzívy), na východě. Brání náš stát, naši nezávislost,“ prohlásil prezidenz.

„Když se na mne obracejí s peticí, aby naši muži směli během válečného stavu odjet z našeho státu, soudím, že ta petice vůbec není určena mně,“ dodal s tím, že tolik o petici z lidského hlediska. A z právního hlediska zákon stanoví lhůtu, dokdy se má na jakoukoli petici odpovědět.

Rusko jako teroristický stát, zákaz symbolů

Ukrajinský parlament v neděli schválil zákon, který zakazuje symboly používané ruskými silami při agresi na Ukrajině a který označuje Rusko za teroristický stát.

Přijatý zákon zakazuje „propagandu ruského nacistického totalitního režimu“ a používání symbolů ruské vojenské invaze „Z“ a „V“. Právní akt zároveň hodnotí Ruskou federaci jako teroristický stát.

Prodloužení nouzového stavu

Nejvyšší rada také prodloužila o 90 dnů válečný stav a všeobecnou mobilizaci, které vstoupily v platnost 24. února po zahájení ruské invaze.

V podmínkách válečného stavu má armáda poskytnuta rozšířená práva. Řadu pravomocí mají také úřady. Kapacity podniků a institucí včetně jejich pracovní síly mohou být využity k obranným účelům a může být zavedena pracovní povinnost. Úřady mohou také rozhodnout o zákazu vycházení, demonstrací nebo jiných hromadných událostí a omezit svobodu pohybu.

Podle agentury DPA řada odborníků považuje prodloužení válečného stavu za ukazatel toho, na jak dlouhé trvání bojů se Kyjev aktuálně připravuje.

Návrh ponechat obě opatření v platnosti předložil poslancům uplynulý týden Zelenskyj. Prezident vyhlásil válečný stav 24. února pár hodin po ruském útoku a poté jej nechal dvakrát prodloužit vždy o 30 dní. Naproti tomu všeobecná mobilizace platila okamžitě na 90 dní.

X X X

  Advokát přirovnal justici ke vtipu o bombardování Hirošimy. Ve Štrasburku uspěl

Ke vtipu o profesorovi a bombardování Hirošimy přirovnal justici v textu odvolání advokát z Brčka. Dostal pokutu za pohrdání soudem. Vláda se odvolávala z důvodu zachování důstojnosti justice.  Národní soudy selhaly v určení kontextu, sarkasmus při hodnocení justice je v souladu s článkem 10 a advokát musí účinně zastupovat klienta, uvedl k tomu Evrospký soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP) v rozsudku ze 17. Května 2022.

Stěžovatelem před Evropským soudem pro lidská práva byl pan Mirko Simič, občan Bosny a Hercegoviny, který žije v Brčku. Jako právní zástupce klienta v žalobě o náhradu škody použil v odvolání k odvolacímu soudu vtip o profesorovi a bombardování Hirošimy. Soud odvolání nejenže zamítl, ale ještě mu uložil pokutu 510 eur za pohrdání soudem.

„Stěžovatel zastupoval žalobce v občanskoprávním řízení o náhradu škody. Civilní soudy žalobě vyhověly jen částečně,“ popisuje Evropský soud pro lidská práva fakta případu.

Ve svém odvolání k Okresnímu soudu v Brčku stěžovatel uvedl vtip o profesorovi, který od svých studentů očekával, že předloží nejen počet, ale i jména obětí bombardování Hirošimy. Právník v přípisu soudu uvedl, že „soud druhého stupně s ním zacházel tak, jako se profesor v tomto vtipu choval ke svým studentům“.

„Dne 22. listopadu 2017 odvolací Okresní soud v Brčku odvolání zamítl. Dále stejný soud dne 20. prosince 2017 uložil stěžovateli pokutu 1 000 konvertibilních marek (přibližně 510 eur) za pohrdání soudem. Výroky stěžovatele považoval za urážlivé,“ stojí v odůvodnění rozsudku ESLP.

Vláda: Zásah sledoval zachování autority justice

Toto rozhodnutí potvrdily odvolací soudu jakožto i v roce 2020 Ústavní soud. „Odvolávaly se na rozsudek Žugić proti Chorvatsku z 31. května 2011, ve kterém Soud neshledal porušení článku 10 Úmluvy. Stěžovatel zaplatil pokutu v roce 2018,“ uvádí dále Soud k situaci.

Hned v roce 2020 podal pan Mirko Simič stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP)  pro porušení Článku 10 – právo na svobodu slova a projevu.

Jak vyplývá z rozsudku Soudu, vláda Bosny a Hercegoviny uznala, že došlo k zásahu do práva pana Simiče.  Soud začal zkoumat, zda standardy článku 10 a parametry zásahu tak, jak je určuje Úmluva, byly národní justicí dodrženy.

„Strany se shodují, že stěžovatelův trest za pohrdání soudem se rovnal zásahu do jeho práva na svobodu projevu, že zásah byl předepsán zákonem a že sledoval legitimní cíl zachování autority soudnictví. Zbývá tedy prozkoumat, zda byl zásah ,nezbytný v demokratické společnosti´ ve smyslu čl. 10 Úmluvy,“ shrnul ESLP.

Soud: Šlo o kritiku justice na justiční půdě

Poté Evropský soud pro lidská práva vznesl výhrady k národnímu rozhodnutí o pokutě právníkovi: „Soud nejprve poznamenává, že kritické poznámky, které byly vnitrostátními soudy považovány za urážlivé, byly učiněny stěžovatelem v kontextu soudního řízení. Jinými slovy, byly učiněny na fóru, kde byla přirozeně rázně hájena práva jeho klienta.“

„Kromě toho byly tyto poznámky vyjádřeny v odvolání, na rozdíl od kritiky soudce vyjádřené například v médiích. Široká veřejnost o nich tedy nevěděla. Vnitrostátní soudy při zkoumání případu selhaly při stanovení dostatečné váhy kontextu, ve kterém byly poznámky učiněny,“ stojí doslova v rozsudku Evropského soudu pro lidská práva.

Sžíravost k soudcům je slučitelná s článkem 10

Evropský soud pro lidská práva navíc nepovažoval sarkasmus za urážku národních soudců, nýbrž za hodnocení práce národní justice. „Navíc, Soud není přesvědčen, že by vyjádření stěžovatele, v rozporu s tím, co tvrdila vláda, bylo možné vykládat jako bezdůvodné osobní útoky s jediným úmyslem urazit soud nebo členy soudu. Jeho komentáře totiž směřovaly ke způsobu, jakým soud druhého stupně aplikoval pravidla dokazování v případě jeho klienta,“ uvedl Soud v odůvodnění.

„I když je pravda, že tón napadených poznámek byl sžíravý nebo dokonce sarkastický, použití takového tónu v poznámkách o soudcích je považováno za slučitelné s článkem 10,“ uvádí Evropský soud pro lidská práva v odůvodnění rozsudku.

Advokát má být čestný, advokacie však účinná

A co více, Soud se zastal způsobu, jakým advokát hájí klienta: „Soud souhlasí s vládou a Ústavním soudem Bosny a Hercegoviny, že právníci jako nezávislí odborníci hrají klíčovou roli při zajišťování důvěry veřejnosti vůči soudům. Tato zvláštní role advokátů při výkonu spravedlnosti s sebou nese řadu povinností; zejména jejich profesionální chování musí být diskrétní, čestné a důstojné,“ uvedl Soud.

„Aby však veřejnost měla důvěru ve výkon spravedlnosti, musí mít důvěru ve schopnost advokacie poskytovat účinné zastoupení,“ shrnul Soud doslova.

Podle Soudu tak důvody uváděné vnitrostátními soudy k zásahu do stěžovatelova práva na svobodu projevu nebyly „relevantní a dostatečné“. Soud proto případ uzavřel s tím, že zásah do stěžovatelova práva na svobodu projevu nebyl „nezbytný v demokratické společnosti“.

Soud proto rozhodl, že došlo k porušení článku 10 Úmluvy. Stát Bosna a Hercegovina musí do tří měsíců Mirko Simičovi zaplatit 510 euro za majetkovou újmu, 4 500 euro za nemajetkovou újmu a 2 550 euro za náklady řízení. Irena Válová, ceskajustice.cz

X X X

FIALOVA   VLÁDA   NEDOKÁŽE  VYŘEŠIT  UPRCHLÍKY  Z  UKRAJINY  A  POMOCI  HLAVNÉ  LIDEM   ČR,   JAKO   ŠPANELSKO,   PORTUGALSKO,  ANGLIE,   MAĎARSKO…

Vysoká inflace, zdražování, k tomu válka na Ukrajině a příliv uprchlíků. Vláda čelí dvěma krizím současně. Zatímco migranty směřuje do uprchlických center, českým rodinám nabídla web Deštník proti drahotě s informacemi o pomoci. Komunikuje tuto situaci správně? Odborníci pro iDNES.cz její postup zhodnotili.

Prudké zdražování potravin, energií a bydlení dopadá na velkou část českých domácností. Vláda nedávno schválila jednorázový příspěvek pět tisíc korun pro rodiny s dětmi.

Jako další pomoc proti zdražování v minulém týdnu představila Deštník proti drahotě. Lidé se mohou na webu ztotožnit s jednou z několika skupin, jako jsou rodiny s dětmi, senioři, ohrožené skupiny obyvatel, firmy a podnikatelé.

Web podle mluvčího vlády Václava Smolky vyšel na 30 tisíc korun. „Připravoval ho externí dodavatel Úřadu vlády. Deštník slouží jako pomyslná ochrana před drahotou, která na občany bohužel dopadá,“ doplnil.

Na web se však po spuštění strhla kritika, že odkazuje pouze na webové stránky daných institucí, nikoliv na konkrétní formuláře, které je nutné pro získání příspěvku vyplnit.

Podle politologa Jana Kubáčka je například překvapivé, že informace o možné pomoci ze strany státu nevisí třeba na všech přepážkách státních nebo obecních úřadů.

Seniorům MPSV poslalo dopis

„Řekněme si na rovinu: ti, kterých se to týká, mají úplně jiné starosti a nesedí nad internetem. Často mají omezená data nebo mají od elektroniky distanc,“ podotkl Kubáček.

Redakce iDNES.cz se na komunikaci s lidmi bez internetu dotázala i mluvčího Smolky. Ten zdůraznil, že k internetu má v současné době v Česku přístup 83 procent lidí. „Předpokládáme, že ty, kteří k němu přístup nemají, budou informovat rodinní příslušníci nebo známí,“ řekl pro iDNES.cz.

Předpokládáme, že ty, kteří k internetu přístup nemají, budou informovat rodinní příslušníci nebo známí.

Mluvčí vlády Václav Smolka

Ten také podotkl, že ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo před časem seniorům dopis, kde jim je vysvětleno, na co mají nárok, o co žádat a jak to udělat. „V tuto chvíli zvažujeme další formy informování občanů. Televizní spoty ale neplánujeme,“ doplnil.

Podle Kubáčka však vláda dopady zdražování směrem k veřejnosti komunikuje málo a téma obrovsky podceňuje. „Namísto toho, aby to při každém vystoupení i příležitosti zmiňovali a dávali konkrétní příklady. Nebo se dohodli s městy, aby se pomoc propagovala třeba v městské hromadné dopravě či na všech státních úřadech,“ komentoval pro iDNES.cz Kubáček.

Vláda podle něj měla na celý problém se zdražováním reagovat od první chvíle reagovat. „Měla komunikovat stylem – uvědomujeme si, připravujeme tyhle návrhy, máte nárok na tohle či více informací najdete na… Prostě, aby vás to všude potkávalo,“ vysvětlil s tím, že vláda celou věc obrovsky podcenila.

Vláda trochu zaspala

„Myslím si, že je to hodně nebezpečná věc. Ono se dlouho neděje nic, ale pak probublá obrovský problém a těžko se ten požár pak hasí,“ uvedl dále politolog s tím, že vláda již jednou informovat o pomoci dokázala.

Růst cen:

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice je podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu stoupla na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. V porovnání s loňským dubnem zdražila elektřina asi o 30 procent a plyn o 44,2 procenta. Cena mouky stoupla zhruba o 52 procent, u masa cena vzrostla o 11 procent a u másla přibližně o 32 procent.

Dalším důležitým krokem by podle jeho slov mělo být, aby vláda dramaticky zapracovala na zjednodušení získávání příspěvků. „Třeba příspěvky na bydlení prokazují, že stát neumí pomoci jednoduše, rychle a účinně. Je to nepřehledné, komplikované byrokraticky a často sociálně nepřátelské,“ řekl politolog Kubáček.

Podobně se ke komunikaci pro iDNES.cz vyjádřil i Karel Komínek z Institutu politického marketingu. „V oblasti zdražování, respektive řešení dopadů zdražování na životy běžných občanů, vláda z mého pohledu trochu zaspala. Po mikromanažerovi Andreji Babišovi, který okamžitě reagoval i na náznaky změn ve společnosti, to může být pro spoustu občanů studená sprcha,“ popsal politický marketér.

Váhání byla chyba

Podle něj je to z části dáno i tím, že pravicová vláda bude mít mnohem menší tendence podobnou situaci plošně řešit. „Ale váhání byla chyba, protože velká část lidí neochotu vlády vycítila a zejména ve srovnání s tím, jak aktivně řeší zahraniční otázky, to v nich mohlo vyvolat pocit asociálního jednání odtrženého od reality běžných lidí,“ upozornil Komínek.

To je podle něj také nahrávka na smeč pro opozici a potenciálně také zadělávání na mnohem komplikovaněji řešitelný problém v budoucnosti. „Vláda stejně byla nakonec nucena přijít s plánem, ale škoda byla již napáchána,“ uvedl politický marketé

Vláda by podle jeho slov měla zdražování komunikovat přesně tak, jak s ním následně zamýšlí pracovat. „Nejhorší je nekomunikovat vůbec a přešlapovat na místě. Je samozřejmě zcela legitimní, ne nutně populární, pokud vláda bude chtít do cen zasahovat co nejméně a nevytvářet žádné plošné řešení,“ poznamenal s tím, že pak by ale bylo na místě občany ubezpečit, že je to cílené, vše je pod kontrolou a jedná se pouze o krátkodobý přechodný stav.

„Aktuálně je patrné, že byla vláda do řešení situace natlačená a úplně neví, jak s ní naložit – obě opoziční strany budou nabízet atraktivnější řešení a Fialova vláda bude vždy tahat za kratší provaz.“

Volby? Klidně se mohou přeměnit do referenda

Právě špatná komunikace ohledně zdražování může podle Komínka přinést body hnutí ANO i SPD. „Zejména pokud Fialova vláda nezvládne související komunikaci a situace se nebude zlepšovat. Spojit vysoké ceny a Fialovo jméno v komunikaci není vůbec žádný problém, sousloví Fialova drahota už politici skloňují,“ podotkl Komínek a současně poukázal na blížící se komunální volby.

„Klidně se mohou přeměnit do referenda o současné vládě a to bude pro premiéra hodně těžké ustát,“ doplnil politické marketér. Na možné problémy v komunálních volbách poukázal i politolog Kubáček.

„Počítám, že to bude téma komunálních voleb. Samospráva se bude muset daleko více zaměřit na sociální pomoc a na její dostupnost. Bohužel asi, jak se málo pomáhá Čechům, tak to začíná vyvolávat frustraci vůči pomoci uprchlíkům,“ podotkl politolog s obavou, že obce najednou budou muset komunikovat téma, které není nikomu úplně příjemné.

„Budou se muset vymezovat k pomoci a k tomu, co budou dělat pro našince a pro uprchlíky, což je to nejsmutnější. Prostě to váhání vlády a podceňování tohoto tématu jde k tomu bohužel hodně vstříc,“ dodal politolog.

X X X

Chci zrušit smlouvy s „korporací ČR“, chodí úřadům. Dopisy obsahují i vlasy

České úřady obdržely stovky takzvaných čestných prohlášení o životě. V těch lidé uvádějí, že jsou „stále naživu“ a že rozvazují veškeré smlouvy mezi sebou a „korporací Česká republika“. Jako doklad přikládají své vlasy, vousy nebo otisky prstů. Úředníci neví, co s nimi dělat. Na fenomén upozornilo Echo24.

„Já… z rodu… čestně prohlašuji, že jsem starší osmnácti (18) let a jsem způsobilá/ý k právním úkonům a veřejně prohlašuji následující:,“ začínají podle Echo24 prohlášení, která lidé zasílají třeba na Úřad vlády, Ústavní soud, Pražský hrad nebo jednotlivá ministerstva.

Žadatelé dále pokračují tvrzením, že „k datu tohoto prohlášení o životě je bytost známá jako … stále na živu a dýchá“ a že „neodevzdává vládu nad sebou žádné ze stran a hnutí ani jinému člověku“. Žádost obsahuje také podpis tří svědků, kteří uvádějí, že „nám je jednotlivě i společně známa bytost známá jako … z rodu …, že je živá a dýchá a že není ztracena za mořem, nýbrž chodí po světě a že jsme svědky toho, jak připojuje svůj autogram k výše uvedenému dokumentu a také umisťuje bio vzorek svého těla na toto prohlášení“.

Dále je součástí dodatek, kterým chce daný člověk rozvázat a zrušit veškeré smlouvy mezi sebou a „korporací Česká republika, která je vedena jako LTD společnost v britské národní bance“, a vzorek vousů, vlasů či otisk prstu.

Lidé, kteří tyto dokumenty zasílají, v nich tvrdí, že jejich rodiče za ně při podpisu jejich rodného listu nevědomky uzavřeli smlouvy s „korporací Česká republika“, své „otroctví“ pak nevědomky stvrdili při převzetí občanského průkazu. „Všechny tyto smlouvy považuji za neplatné, protože mezi mne … z rodu … a Stvořitele se nemá právo stavět žádná vláda, soudce, úředník nebo policista či jiný zaměstnanec korporace Česká republika nebo jiný zaměstnanec firmy,“ stojí dále v dodatku.

Desítky až stovky žádostí

Podle Echa24 eviduje nejvíce žádostí Ústavní soud a Úřad vlády, obě instituce obdržely desítky až stovky těchto dopisů. Další pak byly adresovány Hradu či ministerstvům.

Jak ale server upozorňuje, podle úředníků daných institucí žádný proces zrušení smluv se státem, který pisatelé požadují, neexistuje, úřady tak nemají jak s dopisy naložit. Iniciativa má podle nich znaky jednání sekty – někteří lidé je zasílají i ve jménu svých dětí, žádosti jsou navíc mnohdy totožné.

Pravděpodobně však může jít o stoupence konspirační teorie, která tvrdí, že na konci roku 2012 zanikly národní státy poté, co na ně skupina právníků podala žalobu u mezinárodního soudu. Země se poté podle této teorie transformovaly na soukromé společnosti.

X X X

Profesor Konvalinka: Ukrajinské vědkyně v Česku řeší bioodpady i dopady covidu

Do České republiky od začátku ruské agrese na Ukrajině přišlo již více než 300 tisíc utečenců a řada z nich již dostala příležitost si v Česku nalézt zajímavou práci. Například ukrajinské vědkyně se zapojily do řady výzkumných projektů především v oboru vodohospodářství či v energetice. O podpoře 14 milionů korun na zapojení ukrajinských vědců, kterou nabídla Technologická agentura ČR, se pro CNN Prima NEWS rozhovořil její předseda Petr Konvalinka.

X Na zapojení ukrajinských vědců jste vyčlenili již 14 milionů. Kolik z příchozích odborníků se již podařilo do českého výzkumu zapojit?
Evidujeme 19 lidí, o kterých stoprocentně víme, protože na ně projekty požádaly o navýšení finančních prostředků. Ještě v jiných projektech je zapojeno 11 nebo 12 dalších ukrajinských vědkyň či techniků, ale nechtěli více peněz, protože to financují z těch, které již mají. Kolik ukrajinských vědkyň či studentů u nás celkově takto pracuje, se dozvíme až v lednu příštího roku, kdy se budou psát průběžné zprávy o řešeních projektů. Máme ale povědomí o zhruba 30 Ukrajincích, kteří se na nich podílejí. Většinou se jedná o ženy, v několika případech jde o muže převážně seniorního věku, kteří již nemohou bojovat ve válce.

 X V jakých oborech tedy konkrétně ukrajinské vědkyně či vědci v Česku pracují?
Jsou zapojení do různých oblastí. Většinou to jsou projekty týkající se hospodaření s vodou, kdy vědci dělají například analýzy znečištění vody, zabývají se biodiverzitou, bioodpady a tak dále. Další vědkyně se uplatnily v práci s informačními technologiemi, například do jednoho projektu je začleněna žena zabývající se analýzami degradace materiálů. Zmínit mohu i třeba obor energetika, kde pracuje další ukrajinská vědkyně. Čtyři ukrajinské vědkyně zaměstnal projekt Národního centra kompetence.

X V jednom rozhovoru jste zmínil také zapojení filozofů…
Ano, v jednom projektu, financovaném v programu ÉTA, pracuje vědkyně, která se zabývá analýzami, jak se senioři vypořádali s covidovou pandemií. Vytváří statistiky, podílela se na dotazníkovém šetření v rámci projektu a tak dále.

X Musí se tito uprchlíci prokázat nějakým vzděláním?
Vůbec ne. Netrváme na tom, aby měli Ph.D. Jde nám pouze o zapojení do projektů, na nichž se mohou podílet v různých rolích. Buď jako vědkyně, nebo třeba jako techničky, například jako laborantky či pomocný personál.

Sovětský svaz před rokem 1989 měl obecně velmi dobré vysoké školy. Byly vynikající ve fyzice, zejména pak v jaderné, dále v matematice a v teoretických disciplínách, jako jsou přírodní vědy.

X Řešíte s ukrajinskými pracovníky nějaké problémy? Například jazykové bariéry?
Jazykové bariéry jsme nezaznamenali, protože většina příchozích vědkyň je zvyklá mluvit anglicky a psát články v angličtině, to už je dnes světový standard. Myslím si, že i naše řešitelské týmy jsou natolik kvalitní, že většina z nich umí anglicky.

X Počítají řešitelé s těmi lidmi dlouhodobě? Nebo se spíše očekává jejich návrat domů po válce?
Řekl bych, že to možná bude tak půl na půl, kdy tady část vědkyň zůstane, protože se třeba nebudou mít kam vrátit, ale jiné určitě po nějaké době odjedou zpátky.

 X Zabývají se někteří z vědců nějakým tématem, které mohou poté využít doma na Ukrajině při obnově země?
Jsem přesvědčen, že většina obsazených pozic je velmi podobná těm, které zastávali na Ukrajině. Navíc pokud se vrátí domů, určitě se naváže nová vzájemná spolupráce, která před tím nebyla příliš rozvíjena, protože se česká věda zaměřovala více na Evropskou unii, Spojené státy, Izrael, Jižní Koreu či další země, které patří mezi vědecké špičky. Moc jsme se zatím neorientovali na naše sousedy, pouze velice málo například na Polsko, podobně právě jako na Ukrajinu.

X Jakou máte jaký bývalý rektor ČVUT zkušenost s ukrajinským vysokým školstvím? Je to technické na podobné úrovni jako ta u nás?
Řekl bych, že je srovnatelné. Sovětský svaz před rokem 1989 měl obecně velmi dobré vysoké školy. Byly vynikající ve fyzice, zejména pak v jaderné, dále v matematice a v teoretických disciplínách, jako jsou přírodní vědy. A to bez rozdílu, zda šlo o Moskvu, Petrohrad či Kyjev. Jsem přesvědčen, že se to nezměnilo ani rozpadu Sovětského svazu. Na Ukrajině dále působí i bývalé sovětské akademie věd, které se přetransformovaly, takže jejich vědecká práce v přírodních vědách je kvalitní.

X S ČVUT jste s nějakou ukrajinskou školou spolupracovali?
Co se bývalého sovětského prostoru týče, spolupracovali jsme s Lomonosovovou univerzitou v Moskvě a pak s technikou v Petrohradě, ale přímo s ukrajinskou univerzitou ne. Po roce 1989 jsme se orientovali na západní Evropu či na Spojené státy.

X X X

NĚMECKO   ZVYŠUJE  CENY

Německo přitápí pod inflačním kotlem. Výrobní ceny vylétly nejvíce od druhé světové války

Ceny průmyslových výrobců v Německu stouply v dubnu v meziročním srovnání o 33,5 %. Inflace cen v produkčním řetězci tak oproti březnu dále zrychlila. Nejvíce k ní přispívají ceny energií, které byly vyšší o více než 87 % než před rokem. Vyplývá to z aktuálních údajů Spolkového statistického úřadu. Německá spotřebitelská inflace se zatím drží relativně nízko. Vývoj průmyslových cen ale věští, že zboží v obchodech bude zdražovat rychleji.

Růst průmyslových cen v Německu byl v dubnu nejvyšší od roku 1949, kdy Spolkový statistický úřad začal tento ukazatel sledovat. Problém je ale především v tom, že inflace cen u meziproduktů stále zrychluje, což značí, že se dříve či později přetaví do zvýšené inflace spotřebitelské. V dubnu rostly ceny ve výrobě o 33,5 %, v březnu o 30,9 %, v únoru o 25,9 %. Loni v dubnu přitom jen o 5,2 %.

 Největší příspěvek k neblahému vývoji přidávají ceny energií, které meziročně vzrostly o 87,3 %. Z nich nejvíce zdražoval zemní plyn. „Elektrárny za zemní plyn zaplatily čtyřikrát více než před rokem. Pro průmyslové podniky byl pak dražší o 259,9 % a pro maloobchodníky o 170 %,“ uvádí Spolkový statistický úřad na svých webových stránkách.

Ceny v průmyslu rostly poměrně výrazně i bez započítání vlivu zdražení energií, a to o 16,3 %. To dokazuje, že ceny energií se již propisují i do cen meziproduktů, což jen zesiluje vliv doznívající pandemie koronaviru, která vyvolala narušení dodavatelských řetězců a obecný nedostatek průmyslových komodit.

Německá spotřebitelská inflace dosáhla v dubnu 7,4 % v meziročním vyjádření, bylo to jen o 0,1 procentního bodu více než v březnu. Vedle energií nejvíce zdražovaly potraviny (o 8 %) a položky související s bydlením (8,5 %). Německo se tak se svou inflací pohybuje prakticky na úrovni průměru eurozóny, tedy zemí, které používají jednotnou evropskou měnu euro.

X X X

PARTNER   BOHDALOVÉ   ZE   SLOVENSKA   MILIARDÁŘ   FOCKO   DO  VĚZENÍ?

 Herečka Jiřina Bohdalová svého přítele slovenského miliardáře, podnikatele Ľubomíra Focka dlouho tajila. Že spolu tvoří pár, vyšlo najevo teprve před rokem, a to díky autobiografické knize Vždycky upřímná, která byla vydána u příležitosti jejích 90. narozenin. Podle webu Seznam Zprávy nyní Focko kvůli případu zmanipulovaných zakázek skončil ve vazbě a reálně tak hrozí, že legenda českého filmu opět zůstane sama. Kdo je vlastně vlivný muž, který okouzlil slavnou českou herečku?

Když vyšlo najevo, že Jiřina Bohdalová s o čtyřiadvacet let mladším Slovákem Ľubomírem Fockem jsou více než jen kamarádi, zdálo se, že je v těch nejlepších rukou. Focko, který je vystudovaný doktor filozofie, působil jako pravý gentleman, který by nestárnoucí herečce snesl modré z nebe.

 Seznámili se v roce 1994 na oslavě třicátých narozenin herce a producenta Jiřího Pomeje. Focko ji zpočátku obdivně pozoroval zpovzdálí, ale netroufal si ji oslovit, neboť nevěřil, že by o jeho společnost mohla taková slavná umělkyně vůbec stát.

Sblížilo je kuriózní seznámení

Zanedlouho se však setkali znovu. A to v Dubaji, na soustředění fotbalové Amfory, kterou tvoří nejpopulárnější herci, zpěváci, moderátoři či bývalí vynikající sportovci z české a slovenské republiky. Bohdalová, stejně tak jako Focko, je jejím členem. To už se chopil příležitosti a Jiřinu oslovil. „Bylo to opravdu seznámení, které stálo za to. Měl jsem tu čest ji učit jezdit na vodním skútru a hned při prvním pokusu spadla do vody. V té chvíli byste jen těžko hledali většího hlupáka, než jsem byl já. Nestandardní seznámení nás sblížilo,“ přiblížil Focko.

Na dovolenou brali děti i vnoučata

K postupnému sbližování pak docházelo na společných dovolených. „Já jsem cestoval se svým synem, ona s vnoučaty. Byli jsme tam jako otec, máma a tři děti. Fungovali jsme jako rodina. Jen mi občas zasahuje do výchovy. Tím mě dost štve, tak se musím držet. V posledních letech už cestujeme jen na Krétu,“ prozradil v knize Vždycky upřímná Focko, který má pro Bohdalovou jen slova uznání.

„Jako partnerka je úplně super. Lidsky jsme si velmi sedli. Těžko se to popisuje. Je to příjemný, milý a vzdělaný člověk. Skvěle vaří a můžu se s ní bavit o všem,“ uvedl slovenský podnikatel, který je vášnivým lovcem a mezi jeho záliby patří také sport a hudba. Především ta cimbálová. Sám velice rád zpívá a vydal už několik CD národních písní. Kmotrou jeho třetího alba, které se jmenovalo Písně mého srdce, byla právě Bohdalová.

Skončil ve vazbě. Herečka jen těžko hledá slova

Partnerská idylka však zřejmě skončila. Focka, který patřil mezi vlivné podnikatele, na Slovensku vlastnil například síť supermarketů a v Česku figuruje ve více než deseti firmách, teď čekají těžké časy. Jak informoval web Seznam Zprávy, podle policie byl hlavou skupiny, která ovlivňovala státní tendry, za což ho soud poslal do vazby. Slavná herečka je z toho zaskočena a jen těžko hledá slova. „Nezlobte se, já o tom doopravdy nic nevím,“ řekla webu Bohdalová.

X X X

Znásilňuje se i ve vězení. Prevencí je tipování obětí či automat na kondomy

Znásilnění se nevyhýbá ani českým věznicím. Redakce iDNES.cz získala statistku, ze které vyplývá, že za posledních šest let policisté prošetřovali 52 případů možného znásilnění za mřížemi. Část případů nahlašují spoluvězni, nejčastěji se však dozorcům ohlásí samotné oběti. Ne všechny případy končí u soudu, část jich orgány odloží.

Budou to dva roky, co si Roman Žiga u Vrchního soudu v Praze vyslechl verdikt, který jej odsoudil k dalším sedmi letům za mřížemi. Žiga přitom již byl souzen hned několikrát, tentokrát ale skočil před soudem kvůli znásilňování a vydírání svého spoluvězně ve Valdicích.

Pětačtyřicetiletý Žiga nejprve vyžadoval od svého o 15 let mladšího spoluvězně různé úsluhy jako praní prádla nebo mytí nádobí. Poškozený musel na cele uklízet, mýt nádobí a když mu to obžalovaný zakázal, nesměl se chodit dívat na televizi, sedat na židli nebo si lehat na svou postel.

Později také musel poskytovat Žigovi sexuální uspokojení. Nejprve šlo o masturbaci, poté i o orální a anální styk, ke kterému ho Žiga donutil několika údery do obličeje a žeber.

V roce 2017 Krajský soud v Ostravě potrestal deseti roky vězení třiapadesátiletého Zdeňka Tancoše za znásilnění spoluvězně v ostravské věznici. Oba byli na výchovném semináři pro sexuální delikventy. To jsou jen příklady znásilnění za mřížemi, sexuální násilí se totiž nevyhýbá ani vězňům.

Redakce iDNES.cz získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím statistku, který ukazuje, že v posledních šesti letech policejní orgány řešily údajné znásilnění ve vězení v celkem 52 případech.

Případy hlásí i spoluvězni

„S ohledem na skutečnost, že tento trestný čin spadá do latentní trestné činnosti, dozvídáme se o ní nejčastěji od samotných vězněných. Nicméně i případy, kdy podezření ze spáchání trestného činu nahlásí spoluvězeň, se stávají,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.

Z údajů za jednotlivé roky lze vyčíst, že právě nejvíce možných znásilnění prověřovali policisté v loňském roce, kdy zahájili úkony trestního řízení v 10 případech.

O rok dříve policisté prověřovali „jen“ čtyři vězně, v roce 2019 pak devět. Statistika také ukázala, že nejčastěji policejní orgány prošetřovaly znásilnění ve Věznici Všehrdy, kde zahajovaly úkony trestního řízení od roku 2015 celkem ve 12 případech.

Číslo podle Prunerové může značit i fakt, že ve věznici panuje velká důvěra mezi odsouzenými a zaměstnanci věznice. Ti se pak o takový případech snáze dozví a mohou je řešit.

Nutné je však také dodat, že ne všechny nahlášené případy končí před soudem. Část hlášení je odložena, některá ještě nejsou uzavřena, nebo skončila obviněním. Ukazuje to i samotný rok 2021.

„K 31. prosinci 2021 bylo pět případů odloženo, čtyři případy se nacházely stále ve stádiu prověřování, jeden případ byl postoupen Policii České republiky a k výše uvedenému datu se nacházel ve stádiu sdělení podezření,“ uvedl ředitel správního odboru Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Jaroslav Bauer.

Možné oběti se vytipovávají

Podle Petra Schneedörflera, předsedy spolku Lighthouse, jenž se zaměřuje na pomoc lidem ve výkonu trestu a při návratu do běžného života, se sexuální násilí řeší intenzivně jak ve věznicích, tak i mimo ně.

„Základem je dostatek odborně a kvalitně vyškolených zaměstnanců věznic, tipování agresivních jedinců, práce s nimi, stejně jako tipování potenciálních obětí. Je nutné také o problému mluvit. Nedělat z něj tabu. Ukázat obětem nebo i jen náhodným ‚kolemjdoucím‘, jak postupovat, pokud se s násilím setkají. A je také nutné efektivně viníky odhalit a potrestat. Nástroje na to jistě jsou,“ uvedl.

Předcházet znásilněním se snaží i samotná vězeňská služba. „Máme nástroje, které obecně využívá k předcházení a odhalování násilí mezi vězněnými osobami. Například vytipovávání možných obětí,“ popsala mluvčí Prunerová.

Pokud se k zaměstnancům vězeňské služby dostane informace o možném znásilnění, začne věc prověřovat jejich pověřený orgán. Ten pak věc předává policii.

S ohledem na sexuální život vězňů v současné době Vězeňská služba ČR realizuje pilotní projekt. V rámci něj mají lidé za mřížemi ve dvou pražských věznicích k dispozici automaty s prezervativy zdarma.

„Každopádně vězni mají možnost zakoupení prezervativů ve vězeňské kantýně či si je nechat zaslat v balících. Také je ale nutné uvést, že prezervativy dokáží vězni zneužít mimo jiné k pronášení nepovolených předmětů,“ doplnila mluvčí.

Věznice v České republice se rozdělují na dva typy. Vazební věznice jsou zařízení, v nichž jsou drženi obvinění, kteří byli soudem vzati do vazby. Poté existují věznice, v nichž odsouzení vykonávají trest odnětí svobody. V současné době je v Česku 10 vazebních věznic a 25 běžných, které spadají pod Vězeňskou službu ČR.

X X X

Fotbalisté AC Milán získali po jedenácti letech mistrovský titul

Fotbalisté AC Milán zvítězili v závěrečném kole italské ligy 3:0 na hřišti Sassuola a po 11 letech získali mistrovský titul. „Rossoneri“ dorovnali 19. ligovým titulem městského rivala Inter na druhém místě historického pořadí, kterému vládne s 36 triumfy Juventus. Obhájci titulu z Interu skončili o dva body druzí, ačkoliv sezonu zakončili rovněž výhrou 3:0 nad Sampdorií.

 AC Milán rozhodl o vítězství nad Sassuolem třemi brankami v prvním poločase, dvakrát se trefil Olivier Giroud a jednou Franck Kessié. Všechny tři góly padly po přihrávce útočníka Rafaela Leaa.

V závěru si mohl portugalský reprezentant připsat čtvrtou asistenci, gólové hlavičce střídajícího Zlatana Ibrahimoviče ale předcházel ofsajd. Čtyřicetiletý hvězdný kanonýr získal 12. mistrovský titul v kariéře, byl i u triumfu AC Milán v sezoně 2010/11.

Čerství mistři oplatili Interu porážku ze semifinále Italského poháru a získali první trofej od úspěchu v italském Superpoháru v roce 2016. První titul v roli kouče slaví Stefano Pioli, jenž jako hráč získal jedno scudetto s Juventusem.

„Zasloužíme si titul za svou práci a za to, že jsme nikdy nepřestali věřit. Podávali jsme vyrovnanější výkony než naši soupeři, nikdy jsme se nevzdali. Ani si nepamatuji, kdy jsme naposledy prohráli. Všichni hráči byli fantastičtí, včetně těch, kteří nehráli tolik. I oni se dokázali vždycky nachystat a udržovat se v rytmu,“ řekl Pioli v rozhovoru pro televizní síť DAZN.

Inter udeřil proti Sampdorii hned po přestávce, v rozmezí osmi minut se prosadili Ivan Perišič a dvakrát Joaquin Correa. „Nerazzurri“ ale na double nedosáhli, zůstává jim tak „pouze“ triumf v Italském poháru.

Také Neapol vyhrála 3:0 na hřišti Spezie, prosadili se Matteo Politano, Piotr Zieliňski a Diego Demme. Třetí tým tabulky napodobil svůj výkon proti stejnému soupeři z minulého roku, kdy rovněž skóroval třikrát během úvodního dějství. Spezia zakončila sezonu na 16. místě.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je autor. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.